Звіт про роботу

Центру творчості дітей та юнацтва

у 2018 – 2019 навчальному році

У 2018 – 2019 навчальному році у Центрі творчості дітей та юнацтва

працювало 139 дитячих об’єднань, у яких навчалося 2214 дітей віком від 3 до 21 року.

     За рівнями навчання:

         І (початкового рівня)  –  83  гуртки   –  1244 вихованців,

         ІІ (основного рівня)    –  47  гуртків  –   684 вихованців,

         ІІІ (вищого рівня)        –  12 гуртків   –   286 вихованців.

                  Напрямки роботи:

 • художня самодіяльність –   31  гурток  –  527 вихованців,
 • декоративно – прикладне мистецтво –   28  гуртків –   409 вихованців,
 • спортивний –  12  гуртків –   183 вихованця,
 • реабілітаційний –   4  гуртки –    55 вихованців,
 • туристсько – краєзнавчий  –   6  гуртків –   84 вихованця,
 • оздоровчий     –   1  гурток –    15 вихованців,
 • патріотичний –   1   гурток –   12  вихованців,
 • інформаційно – технічний   –    1  гурток –    12 вихованців,
 • гуманітарний   –   55 гуртків –    917 вихованців.

Відвідували гуртки діти та учні різних навчальних закладів, а саме:

 • дошкільнята –        370   вихованців,
 • учні шкіл міста –        1812 вихованців,
 • студенти –         32  вихованці.

Вікові категорії школярів:

 • молодші 1 – 4 кл.     –    902 вихованці,
 • середні 5 – 8 кл.     –    728 вихованців,
 • старші 9 – 11 кл.   –    182 вихованців.

По представництву від кожної школи:

№ 1   –      202 вихованці

№ 2   –      112 вихованців

№ 3   –      176 вихованців

№ 5   –      194 вихованців

№ 6   –      179 вихованця

№ 7   –      184 вихованців

№ 9   –      145 вихованців

№ 10 –       41  вихованців

№ 12 –       84  вихованців

№ 13 –      123 вихованця

№ 14 –      275 вихованців

Районні заклади освіти –   42   вихованця

Заклади та школи інтернатного типу –    55 вихованців

У порівнянні з минулим навчальним роком мережа гуртків виглядає так:

п/п

Напрямки роботи

Роки навчання

2017 – 2018 н.р.

2018 – 2019 н.р.

1.

Художня самодіяльність

  35 гр. –  567 д.

    31 гр. – 527 д.

2.

Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво

  24 гр. –   385 д.

    28 гр. –  409 д.

3.

Спортивний

     14гр. – 222 д.

    12 гр. –  183 д.

4.

Туристсько – краєзнавчий

     8 гр. – 109 д.

     6 гр. –   84 д.

5.

Гуманітарний

    50 гр. – 836 д.

     55 гр. – 917 д.

6.

Патріотичний

    1 гр.   – 16 д.

     1 гр.   – 12 д.

7.

Соціально – реабілітаційний

    4 гр.   – 71  д.

     4 гр. –   55 д.

8.

Інформаційно-технічний

1 гр. –   12 д.

9.

Оздоровчий

1 гр. –   15 д.

 

Всього:

   138 гр. – 2239 д.

   139 гр. – 2214  д.

За рівнями навчання:

Роки навчання

Рівні навчання

початковий

основний

вищий

2017 – 2018

     85 г. – 1275 д.

   44 г. –  699 д.

   9 г. – 265 д.

2018 –  2019

     83 г. – 1244 д.

    47 г. –  684 д.

    12 г. – 286 д.

Що відповідно становить у відсотках:

Рівень

2017 – 2018 н.р.

2018 – 2019 н.р.

Початковий

57%

56%

Основний

31%

31%

Вищий

12%

13%

  Основна частина вихованців – учні шкіл міста, що становить –  81%, дошкільнят – 17,6%, студентів – 1,4%.

        За віковою категорією:

     н. р.

 молодші

  середні

   старші

дошкільники

 студенти

2017-2018

      40%

26%

      6%

        27%

1%

2018-2019

  40%

33%

8%

17,6%

1,4%

По представництву від шкіл найбільше учнів:

Гімназія №1

202 д.

9 %

Гімназія №5

194 д.

8,7 %

ЗОШ №14

275 д.

12 %

У 2018-2019 н.р. основними напрямками роботи Центру творчості дітей та юнацтва були:

 • навчальна робота;
 • виховна робота;
 • методична робота;
 • інноваційна діяльність;
 • робота з обдарованими вихованцями;
 • співпраця з фаховими виданнями та ЗМІ;
 • психологічна робота;
 • співпраця з громадськими організаціями.

 

Згідно Закону України «Про позашкільну освіту», «Положення про позашкільний навчальний заклад» гуртки Центру творчості дітей та юнацтва працювали за навчальними програмами.         У  2018 -2019 н.р.  у закладі використовувалося 18 типових програм МОН України з позашкільної освіти та 24 робочих програми, що підготовані педагогами ЦТДЮ та затверджені наказами Управління освіти Чернігівської ОДА та управління освіти Прилуцької міської ради.

Більшість програм має три рівні та різну кількість років навчання. При цьому в кожній обов’язково передбачається наступність у засвоєнні та розвитку знань і вмінь, здобутих вихованцями на попередніх рівнях навчання.

Навчальні програми у 2018-2019 н. р. реалізовані змістовно у повному обсязі у всіх гуртках ЦТДЮ. Вивчення навчального матеріалу було послідовним, із дотриманням кількості годин, визначених програмою на кожну тему, не було пропущених занять, завдяки можливості організації заміни.

Навчально-виховний процес закладу підпорядкований моделі тематичних місячників та декадників. Проведено п’ять тематичних місячників та п’ять декадників, а саме:

 • 10-14.10 – тиждень безпеки «Азбука дорожнього руху» (Ребенок А.А.)
 • 10 – 15.11 – місячник гуртків іноземних мов «British Days» (Циганко О.О.);
 • 11 – 15.12 – місячник гуртків декоративно-прикладного та образотворчого мистецтв «У вирі творчості і таланту» (Гордієнко М.Г.);
 • 12 – 20.12 – декадник гендерного та превентивного виховання «Шляхи, які ми обираємо» (Борсяк Л.О., Супруненко О.О.);
 • 01 – 31.01 – декадник національно – патріотичного виховання «І маленька сім’я, і велика родина – це моя Україна» (Борсяк Л.О., Тарасюк А.Е.);
 • 02 – 29.02 – місячник гуртків АДН «Експеременти та досліди у лабораторії Фіксіків» (П’ятигорець Н.М.);
 • 03 – 31.03 – місячник гуртків художньої самодіяльності «Платформа дитячих талантів» (Авдєйчік О.І., Линник С.С.);
 • 03 – 10.03 – декадник здоров’я та довкілля «Про здоров’я дбай, не забувай!» (Ребенок А.А., Борсяк Л.О.);
 • 04 – 18.04 – декадник правових знань «Право – це цікаво!» (Борсяк Л.О.);
 • 05 – 15.07 – місячник оздоровлення та відпочинку «Безпечне літо» (Борсяк Л.О., Циганко О.О.).

Протягом минулого 2018-2019 навчального року у закладі працювали такі відділи: відділ раннього розвитку дитини, відділ художньо-торчої діяльності, відділ художньо-естетичного виховання, відділ іноземних мов та спортивно-туристичний напрям. Активною, творчою та результативною була робота в усіх відділах закладу.