Назва програми (проекту), її автор-розробник

Суть програми (проекту)

Колектив або особа, які запровадили

Адреси ПНЗ

телефон

 

Друкована продукція з досвіду впровадження програми (проекту)

Прогнозовані результати

Педагогічна майстерня «Талановита дитина – творчий педагог»

автор – завідуюча відділом раннього розвитку дитини П’ятигорець Н.М.,

Вивчення та розвиток педагогічної компетентності педагога, удосконалення системи безперервної освіти педагогів.

Завідуюча відділом раннього розвитку дитини П’ятигорець Н.М.,

педагоги АДН, психологи

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08, 3-41-77 

Міністерські програми дошкільного виховання «Дитина», «Я у світі»

Створення власних авторських програм навчання дітей дошкільного віку

Методичний проект «Педагогічний ФЛЕШ-МЕСЕДЖ: інноватика в освіті – від риторики до практики»

Автор – методист із впровадження інноваційних технологій Горбань О.В.

Поширення інноваційно-педагогічного досвіду, стимулювання творчої діяльності та задоволення потреб у професійній самореалізації працівників ЦТДЮ; Популяризація освітніх інновацій, моделювання, апробація, впровадження інноваційних технологій навчання і виховання.

Методист із впровадження інноваційних технологій Горбань О.В.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,  3-41-77

Положення, матеріали з досвіду роботи

Популяризація освітніх інновацій серед педагогічного колективу, розвиток інформаційної, дослідницької, методичної культури педагогічного складу. Узагальнення матеріалів впровадження інновацій в освітній процес.Поширення та популяризація результатів інноваційно= освітньої діяльності педколективу на шпальтах фахових видань, в мережі Інтернет

Робота творчої групи керівників гуртків іноземних мов у рамках теми : «Мультисенсорний підхід до вивчення іноземної мови»

Автор – завідуюча відділом іноземної мови – Циганко О.О.

Розробка методики, що передбачає залучення всіх органів чуттів дитини при вивченні іноземної мови.  Основний слоган « Як запам’ятовувати більше і легше- краще один раз відчути, ніж сто разів почути!»

Завідуюча відділом іноземної мови – Циганко О.О.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Положення, матеріали з досвіду роботи

Підвищення професійної компетентності педагогів, покращення якості освітніх послуг. Накопичення власного досвіду з проблеми, розробка власної методики подачі матеріалу.

Проект   «Ефективний педагог»

 (автор –  практичний психолог 

Супруненко О.О.)

Створення умов для творчого професійного зростання педагогів, підвищення професіоналізму , вчасна діагностика психологічних проблем,що перешкоджають у роботі

практичний психолог  Супруненко О.О.

Вул. 1 Травня, 80,

Тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Методичні рекомендації , сторінка сайту

Реалізація індивідуальних програм психологічної підтримки кожного педпрацівника закладу. Надання якісного психологічного супроводу педагогам під час професійної діяльності.

 

Творчий проект «Арт – вітальня»

Автор – завідуюча відділом художньо-творчої діяльності Гордієнко М. Г.

Підвищення професіоналізму педагогів шляхом створення творчого, інноваційного педагогічного середовища, в якому формується життєва та соціальна компетентність вихованців

завідуюча відділом художньо-творчої діяльності Гордієнко М. Г.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08, 3-41-77

папка

Удосконалення педагогічної майстерності педагогів, формування їх професійної компетентності, загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення. Стимулювання самоосвіти і саморозвитку керівників гуртків;  надання керівникам гуртків необхідної допомоги й підтримки для ефективного здійснення самоосвітньої діяльності.

Школа «Обдарована дитина»

завідуюча відділом художньо-творчої діяльності

Гордієнко М. Г.

Всебічне сприяння розвитку здібних та обдарованих дітей, формування творчої особистості; створення єдиного інформаційно – навчального простору для розвитку та підтримки юних обдарувань.

завідуюча відділом художньо-творчої діяльності Гордієнко М. Г.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08, 3-41-77

папка

Удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки обдарованих вихованців; підвищення науково – методичного рівня, професійної компетентності педагога, розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей.