Положення про методичне об`єднання керівників гуртків відділу художньо-творчої діяльності Центру творчості дітей та юнацтва

 

 1. Загальні положення.
 • Методичне об`єднання (МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу педагогів одного або кількох близьких за змістом предметів.
 • М.О. створюється з числа основних педагогів та педагогів за сумісництвом.
 • Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної роботи з  одного чи кількох споріднених навчальних предметів.
 • До М.О. належать педагоги, які працюють в відділі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 • М.О. підпорядковується у своїй діяльності заступнику директора з НМР та директору ЦТДЮ.
 1. Завдання та напрями діяльності МО
 • Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому рівні.
 • Задоволення потреб гуртківців в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
 • Надання допомоги педагогам у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
 • Обговорення питань з методики викладання предмета, ознайомлення та впровадження в роботу нових методик викладання предмета, обговорення питань програми Міністерства освіти та індивідуальних програм, затвердження календарно-тематичних планів.
 • Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчально-виховної роботи.
 • Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання гуртків ЦТДЮ.
 • Координація навчально-виховної діяльності педагогів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.
 • Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форм і методів роботи на занятті.
 • Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів МО, презентації педагогів МО
 1. Організація МО
 • Роботу педагогів відділу художньо-творчої діяльності  у рамках МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
 • Роботу МО організовує голова МО, яку призначає адміністрація ЦТДЮ.
 1. Завдання голови МО
 • Аналіз результатів педагогів навчально-виховної діяльності відділу.
 • Організація взаємодії педагогів М., вивчення стану викладання предмета.
 • Організація взаємовідвідування занять, виховних годин, виховних заходів, що є складовими МО, та взаємодопомога.
 • Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів, зокрема молодих та новопризначених педагогів.
 1. Обов`язки голови МО 
 • Голова МО проводить засідання 3-4 рази на н.р. згідно з планом.
 • Голова МО складає план роботи на н.р., який узгоджує з адміністрацією ЦТДЮ та який затверджується на методичній раді.
 • Голова М.О. звітує про роботу перед педагогічною радою ЦТДЮ не менш як раз на н.р.
 • Голова МО контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником директора з НМР, організовує вивчення стану викладання предмета (якість результатів), ведення документації педагогами художньо естетичного відділу напрямку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 1. Права голови МО
 • Голова МО має право на відвідування па аналіз занять, виховного заходу, виховної години, що є складовим МО, документації педагогів, які входять до складу МО
 • Голова МО має право звертатися по консультацію до директора та заступників  по проблемам організації навчально-виховного процесу ЦТДЮ, виконання трудової дисципліни педагогами, які входять до складу МО
 • Готувати пропозиції та рекомендації педагогам для підвищення кваліфікаційного розряду.
 • Рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації.
 • Ставити питання перед адміністрацією про заохочення педагогів.
 1. Обов`язки педагогів, які входять до складу МО
 • Організувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності ЦТДЮ, навчально-методичні проблеми відділу, МО, особисто педагога.
 • Організувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).
 • Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров`я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.
 • Організувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та педагогами щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.
 1. Права педагогів, які входять до складу МО
 • Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
 • Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 • Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів.
 • Звертатися по консультацію з питань організації навчальної діяльності та виховання дітей до заступників директора ЦТДЮ.
 1. Документація МО
 • Положення МО
 • Аналіз роботи МО за н.р., що минув.
 • План роботи на навчальний рік
 • Методична база доробків педагогів МО
 • Інструктивно-методичні документи.
 • Банк даних про педагогів МО
 1. Керівництво діяльності МО

Керівництво діяльності МО здійснює заступник директора з НМР та директор ЦТДЮ.

План роботи

методичного об’єднання  керівників гуртків відділу художньо – творчої діяльності на 2022 – 2023 н.р

Засідання І

Тема: « Дистанційна робота гуртків відділу художньо-творчої діяльності: форми та методи організації навчання»

№ п/п

Зміст роботи

Форма роботи

Дата проведення

Відповідальний

1.

Виконання плану роботи за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи на 2022-2023 н.р.

Звіт

Вересень

2022 р.

 

2.

Академічна доброчесність в закладі освіти та авторське право що треба знати педагогу

Флеш-повідомлення

Горбань О.В.

3.

Ознайомлення з новинками в друкованих виданнях – посібниках, журналах  та на сторінках інтернету (методичні рекомендації щодо початку нового навчального року)

Обмін досвідом

Яременко І.В.

4.

Нові педагогічні форми та методи роботи в сучасних реаліях ( під час дистанційного навчання)

Коло ідей

Керівники гуртків

5.

Сформованість у керівника гуртка вмінь і навичок орієнтуватися у виборі необхідних форм та методів роботи під час проведення заняття

Практикум

Дорошенко С.М.

  Засідання ІІ

 Тема: «Традиції родинно-побутової культури, духовна єдність поколінь»

№ п/п

Зміст роботи

Форма роботи

Дата проведення

Відповідальний

1.

Формування традицій родинно-побутової культури засобами декоративно-прикладного мистецтва

Інформаційна трибуна

Лютий

2023р.

Яременко І.В.

2.

Сімейна скринька. Добірка матеріалів з досвіду родинного виховання

Обмін досвідом

Шигань Н.Д.

3.

«Життєдайна радість» (техніка «Самчиківський розпис»)

Майстер-клас

Волик А.О.

4.

Тренінгове заняття для педагогів «Сімейне виховання-запорука психологічного здоров’я дитини»

Психологічна служба

Супруненко О.О.

 Засідання ІІІ

Тема: «Розвиток творчих здібностей вихованців шляхом вивчення історичної спадщини народних майстрів.»

№ п/п

Зміст роботи

Форма роботи

Дата проведення

Відповідальний

1.

Актуальні проблеми в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві. Віртуальний тур українськими музеями просто неба.

Віртуальна подорож

Квітень

2023р.

Яременко І.В.

2.

Особливості роботи з обдарованими вихованцями. Шляхи вдосконалення професійної майстерності керівника гуртка.

Відео презентація

Сидоренко Л.Л.

3.

Арт-терапія «Рідкий акрил»

Майстер-клас

Кожукало І.С.