Положення про методичне об`єднання керівників гуртків відділу художньо-творчої діяльності Центру творчості дітей та юнацтва

 

 1. Загальні положення.
 • Методичне об`єднання (МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу педагогів одного або кількох близьких за змістом предметів.
 • М.О. створюється з числа основних педагогів та педагогів за сумісництвом.
 • Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної роботи з  одного чи кількох споріднених навчальних предметів.
 • До М.О. належать педагоги, які працюють в відділі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 • М.О. підпорядковується у своїй діяльності заступнику директора з НМР та директору ЦТДЮ.
 1. Завдання та напрями діяльності МО
 • Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому рівні.
 • Задоволення потреб гуртківців в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
 • Надання допомоги педагогам у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
 • Обговорення питань з методики викладання предмета, ознайомлення та впровадження в роботу нових методик викладання предмета, обговорення питань програми Міністерства освіти та індивідуальних програм, затвердження календарно-тематичних планів.
 • Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчально-виховної роботи.
 • Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання гуртків ЦТДЮ.
 • Координація навчально-виховної діяльності педагогів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.
 • Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форм і методів роботи на занятті.
 • Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів МО, презентації педагогів МО
 1. Організація МО
 • Роботу педагогів відділу художньо-творчої діяльності  у рамках МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
 • Роботу МО організовує голова МО, яку призначає адміністрація ЦТДЮ.
 1. Завдання голови МО
 • Аналіз результатів педагогів навчально-виховної діяльності відділу.
 • Організація взаємодії педагогів М., вивчення стану викладання предмета.
 • Організація взаємовідвідування занять, виховних годин, виховних заходів, що є складовими МО, та взаємодопомога.
 • Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів, зокрема молодих та новопризначених педагогів.
 1. Обов`язки голови МО 
 • Голова МО проводить засідання 3-4 рази на н.р. згідно з планом.
 • Голова МО складає план роботи на н.р., який узгоджує з адміністрацією ЦТДЮ та який затверджується на методичній раді.
 • Голова М.О. звітує про роботу перед педагогічною радою ЦТДЮ не менш як раз на н.р.
 • Голова МО контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником директора з НМР, організовує вивчення стану викладання предмета (якість результатів), ведення документації педагогами художньо естетичного відділу напрямку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 1. Права голови МО
 • Голова МО має право на відвідування па аналіз занять, виховного заходу, виховної години, що є складовим МО, документації педагогів, які входять до складу МО
 • Голова МО має право звертатися по консультацію до директора та заступників  по проблемам організації навчально-виховного процесу ЦТДЮ, виконання трудової дисципліни педагогами, які входять до складу МО
 • Готувати пропозиції та рекомендації педагогам для підвищення кваліфікаційного розряду.
 • Рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації.
 • Ставити питання перед адміністрацією про заохочення педагогів.
 1. Обов`язки педагогів, які входять до складу МО
 • Організувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності ЦТДЮ, навчально-методичні проблеми відділу, МО, особисто педагога.
 • Організувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).
 • Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров`я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.
 • Організувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та педагогами щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.
 1. Права педагогів, які входять до складу МО
 • Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
 • Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 • Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів.
 • Звертатися по консультацію з питань організації навчальної діяльності та виховання дітей до заступників директора ЦТДЮ.
 1. Документація МО
 • Положення МО
 • Аналіз роботи МО за н.р., що минув.
 • План роботи на навчальний рік
 • Методична база доробків педагогів МО
 • Інструктивно-методичні документи.
 • Банк даних про педагогів МО
 1. Керівництво діяльності МО

Керівництво діяльності МО здійснює заступник директора з НМР та директор ЦТДЮ.

План роботи

методичного об’єднання  керівників гуртків відділу художньо – творчої діяльності на 2020 – 2021 н.р

   Засідання I

Тема: «Впевнений користувач персонального комп’ютера».

Форма проведення: практичне заняття

 

п/п

      Зміст роботи   Форма роботиДата

 

проведення

    Відповідальний
  1. «Робота в програмі Word».Практична робота Вересень

 

2020р.

Керівник гуртка-методист Гордієнко М.Г.
  2.«Робота в програмі POWER POINT». Практична робота Вересень

 

2020р.

Керівник гуртка-методист Тимченко І.В.
  3.

 

4.

Програми створення фотоколажів, відеофото, слайд-шоу, ролики, відеоролики з фото, відеоконференцій, відеоуроків, тощо.

 

Практикум в рамках методичного проекту під назвою «Дистанційні технології в роботі позашкілля».

 Практична робота

 

Практична робота

 Вересень

 

2020р.

Вересень 2020р.

  Керівник гуртка Яременко І.В.

 

Керівник гуртка Кишиневська  І.О

 

                                                         Засідання II  

Тема: «Українське декоративно-прикладне мистецтво: народні промисли».

Форма проведення: творча зустріч

 № п/п         Зміст роботи Форма роботи     Дата проведення  Відповідальний
  1.Інтеграція українського декоративно-прикладного мистецтва в полікультурний європейський простір.Інформаційна трибунаЛистопад 2020 р.Керівник гуртка

 

Колеснікова О.В.

  2.Перспективи досліджень народних промислів в Україні.Інформаційний меседжЛистопад 2020 р.Керівник гуртка Волик А.О.
  3.

 

4.

  Використання потенціалу українського народного декоративно-прикладного мистецтва в навчальному процесі закладів освіти.

 

Плетені вироби з лози-один з найстародавніших промислів на Україні.

Відео    презентація

 

Майстер-клас

Листопад 20120р.

 

Листопад 2020р.

Керівник гуртка Пасичник О.А.

 

Народний майстер з лозоплетіння Чуб В.В.

   Засідання III

      Тема:  «Традиції та новації в розвитку образотворчого мистецтва».

 Форма проведення: виїзний семінар

 №

 

п/п

        Зміст роботи Форма роботи     Дата

 

проведення

      Відповідальний
  1.  Актуальні проблеми в образотворчому мистецтві.Інформаційна трибунаквітень  2021р.Керівник гуртка-методист

 

Шигань Н.Д.

  2.Визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва.Інтервенція в історіюквітень  2021р.Керівник гуртка Дорошенко С.М.
  3.

 

4.

Чи є в збереженні традицій місце для інновацій.

 

Сучасній художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення.

 Інформаційна трибуна

 

Відео  презентація

квітень  2021р

 

квітень 2021р.

Керівник гуртка-методист Сидоренко Л.Л.

 

Керівник гуртка Подолей Н.В.