Положення про методичне об`єднання керівників гуртків відділу художньо-творчої діяльності Центру творчості дітей та юнацтва

 

 1. Загальні положення.
 • Методичне об`єднання (МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу педагогів одного або кількох близьких за змістом предметів.
 • М.О. створюється з числа основних педагогів та педагогів за сумісництвом.
 • Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної роботи з  одного чи кількох споріднених навчальних предметів.
 • До М.О. належать педагоги, які працюють в відділі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 • М.О. підпорядковується у своїй діяльності заступнику директора з НМР та директору ЦТДЮ.
 1. Завдання та напрями діяльності МО
 • Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому рівні.
 • Задоволення потреб гуртківців в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
 • Надання допомоги педагогам у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
 • Обговорення питань з методики викладання предмета, ознайомлення та впровадження в роботу нових методик викладання предмета, обговорення питань програми Міністерства освіти та індивідуальних програм, затвердження календарно-тематичних планів.
 • Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчально-виховної роботи.
 • Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання гуртків ЦТДЮ.
 • Координація навчально-виховної діяльності педагогів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.
 • Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форм і методів роботи на занятті.
 • Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів МО, презентації педагогів МО
 1. Організація МО
 • Роботу педагогів відділу художньо-творчої діяльності  у рамках МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
 • Роботу МО організовує голова МО, яку призначає адміністрація ЦТДЮ.
 1. Завдання голови МО
 • Аналіз результатів педагогів навчально-виховної діяльності відділу.
 • Організація взаємодії педагогів М., вивчення стану викладання предмета.
 • Організація взаємовідвідування занять, виховних годин, виховних заходів, що є складовими МО, та взаємодопомога.
 • Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів, зокрема молодих та новопризначених педагогів.
 1. Обов`язки голови МО 
 • Голова МО проводить засідання 3-4 рази на н.р. згідно з планом.
 • Голова МО складає план роботи на н.р., який узгоджує з адміністрацією ЦТДЮ та який затверджується на методичній раді.
 • Голова М.О. звітує про роботу перед педагогічною радою ЦТДЮ не менш як раз на н.р.
 • Голова МО контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником директора з НМР, організовує вивчення стану викладання предмета (якість результатів), ведення документації педагогами художньо естетичного відділу напрямку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 1. Права голови МО
 • Голова МО має право на відвідування па аналіз занять, виховного заходу, виховної години, що є складовим МО, документації педагогів, які входять до складу МО
 • Голова МО має право звертатися по консультацію до директора та заступників  по проблемам організації навчально-виховного процесу ЦТДЮ, виконання трудової дисципліни педагогами, які входять до складу МО
 • Готувати пропозиції та рекомендації педагогам для підвищення кваліфікаційного розряду.
 • Рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації.
 • Ставити питання перед адміністрацією про заохочення педагогів.
 1. Обов`язки педагогів, які входять до складу МО
 • Організувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності ЦТДЮ, навчально-методичні проблеми відділу, МО, особисто педагога.
 • Організувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).
 • Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров`я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.
 • Організувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та педагогами щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.
 1. Права педагогів, які входять до складу МО
 • Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
 • Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 • Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів.
 • Звертатися по консультацію з питань організації навчальної діяльності та виховання дітей до заступників директора ЦТДЮ.
 1. Документація МО
 • Положення МО
 • Аналіз роботи МО за н.р., що минув.
 • План роботи на навчальний рік
 • Методична база доробків педагогів МО
 • Інструктивно-методичні документи.
 • Банк даних про педагогів МО
 1. Керівництво діяльності МО

Керівництво діяльності МО здійснює заступник директора з НМР та директор ЦТДЮ.


 
План роботи методичного об’єднання

керівників гуртків відділу художньо-творчої діяльності

на 2023-2024 н.р.

 

Засідання І

Тема: « Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова

всебічного розвитку вихованців на заняттях гуртків декоративно-ужиткового напрямку»

№ п/п

Зміст роботи

Форма роботи

Дата проведення

Відповідальний

1.

Виконання плану роботи за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи на 2023-2024 н.р.

 

Звіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

2023 р.

 

Яременко І.В.

2.

«Самоосвіта і підвищення кваліфікації: інструменти та підходи. Організація самоосвіти через ВМК».

 

Консульт-

пункт

 

Горбань О.В.

3.

Презентаційний меседж керівників гуртків «А я роблю так…»

 

Обмін досвідом

Керівники гуртки-методисти

4.

Тренінгове заняття для педагогів

Психологічна служба

Супруненко О.О.

Засідання ІІ

  Тема: «Використання інноваційних технологій в процесі гурткової роботи»

№ п/п

Зміст роботи

Форма роботи

Дата проведення

Відповідальний

1.

Впровадження інноваційних технологій на заняттях гуртка

Інформаційна трибуна

 

 

 

 

   Лютий

2024р.

 

Яременко І.В.

 

2.

Скрайбінг – новий спосіб візуального мислення

 

 

Обмін досвідом

 

Волик А.О

3.

Майндмеппінг – зручний і ефективний спосіб організації творчого мислення вихованців

Обмін досвідом

 

  Колесникова О.В.

4.

Інші інноваційні технології в процесі гурткової роботи

Круглий стіл

 

Керівники гуртків

5.

«Малюємо ниткою»

Майстер-клас

 

Дорошенко С.М.

 Засідання ІІІ

Тема: «Розвиток творчих компетентностей гуртківців»

№ п/п

Зміст роботи

Форма роботи

Дата проведення

Відповідальний

1.

«Майстерність керівника гуртка – шлях до

формування творчої особистості вихованців»

 

Інформаційна трибуна

 

 

 

 

 

 

Квітень

2024р.

Яременко І.В.

2.

Методичний дайджест «Творчий керівник – обдарований вихованець»

(захист – презентація творчих проектів гурткової роботи)

 

Обмін досвідом

Керівники гуртків

 

3.

«Сучасні техніки декоративно-прикладного мистецтва як засіб розвитку  творчої самореалізації вихованців»

 

 

Майстер-клас

 

Федченко Ю.А.