Положення про методичне об`єднання керівників гуртків відділу художньо-творчої діяльності Центру творчості дітей та юнацтва

 

 1. Загальні положення.
 • Методичне об`єднання (МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу педагогів одного або кількох близьких за змістом предметів.
 • М.О. створюється з числа основних педагогів та педагогів за сумісництвом.
 • Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної роботи з  одного чи кількох споріднених навчальних предметів.
 • До М.О. належать педагоги, які працюють в відділі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 • М.О. підпорядковується у своїй діяльності заступнику директора з НМР та директору ЦТДЮ.
 1. Завдання та напрями діяльності МО
 • Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому рівні.
 • Задоволення потреб гуртківців в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
 • Надання допомоги педагогам у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
 • Обговорення питань з методики викладання предмета, ознайомлення та впровадження в роботу нових методик викладання предмета, обговорення питань програми Міністерства освіти та індивідуальних програм, затвердження календарно-тематичних планів.
 • Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчально-виховної роботи.
 • Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання гуртків ЦТДЮ.
 • Координація навчально-виховної діяльності педагогів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.
 • Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форм і методів роботи на занятті.
 • Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів МО, презентації педагогів МО
 1. Організація МО
 • Роботу педагогів відділу художньо-творчої діяльності  у рамках МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
 • Роботу МО організовує голова МО, яку призначає адміністрація ЦТДЮ.
 1. Завдання голови МО
 • Аналіз результатів педагогів навчально-виховної діяльності відділу.
 • Організація взаємодії педагогів М., вивчення стану викладання предмета.
 • Організація взаємовідвідування занять, виховних годин, виховних заходів, що є складовими МО, та взаємодопомога.
 • Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів, зокрема молодих та новопризначених педагогів.
 1. Обов`язки голови МО 
 • Голова МО проводить засідання 3-4 рази на н.р. згідно з планом.
 • Голова МО складає план роботи на н.р., який узгоджує з адміністрацією ЦТДЮ та який затверджується на методичній раді.
 • Голова М.О. звітує про роботу перед педагогічною радою ЦТДЮ не менш як раз на н.р.
 • Голова МО контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником директора з НМР, організовує вивчення стану викладання предмета (якість результатів), ведення документації педагогами художньо естетичного відділу напрямку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 1. Права голови МО
 • Голова МО має право на відвідування па аналіз занять, виховного заходу, виховної години, що є складовим МО, документації педагогів, які входять до складу МО
 • Голова МО має право звертатися по консультацію до директора та заступників  по проблемам організації навчально-виховного процесу ЦТДЮ, виконання трудової дисципліни педагогами, які входять до складу МО
 • Готувати пропозиції та рекомендації педагогам для підвищення кваліфікаційного розряду.
 • Рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації.
 • Ставити питання перед адміністрацією про заохочення педагогів.
 1. Обов`язки педагогів, які входять до складу МО
 • Організувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності ЦТДЮ, навчально-методичні проблеми відділу, МО, особисто педагога.
 • Організувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).
 • Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров`я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.
 • Організувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та педагогами щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.
 1. Права педагогів, які входять до складу МО
 • Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
 • Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 • Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів.
 • Звертатися по консультацію з питань організації навчальної діяльності та виховання дітей до заступників директора ЦТДЮ.
 1. Документація МО
 • Положення МО
 • Аналіз роботи МО за н.р., що минув.
 • План роботи на навчальний рік
 • Методична база доробків педагогів МО
 • Інструктивно-методичні документи.
 • Банк даних про педагогів МО
 1. Керівництво діяльності МО

Керівництво діяльності МО здійснює заступник директора з НМР та директор ЦТДЮ.

План роботи

методичного об’єднання  керівників гуртків декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

на 2019 – 2020 н.р

 

                                              Засідання I

Тема: «Опанування традиційних видів декоративно-прикладного мистецтва – пріоритет позашкілля».

Форма проведення: екскурсія до Національного музею українського декоративно-прикладного мистецтва, м. Київ.

п/п

      Зміст роботи   Форма роботиДата

проведення

    Відповідальний
  1. «Ми зберігаємо генетичний код»Інформаційна трибуна Вересень

2019р.

Керівник МО Шигань Н.Д.,  директор музею Адріана В’ялець
  2.«Образи мислення експозицій» (в залах постійної експозиції) Інтервенція в історію Вересень

2019р.

Екскурсовод музею
  3.Безцінний спадок К.Білокур та М.Примаченко. Відео-презентація Вересень

2019р.

  Керівник гуртка-методист Сидоренко Л.Л.

Засідання II  

Тема: «Активування інтелекту вихованців – важлива ланка освітнього процесу»

Форма проведення: творча зустріч

 

 № п/п         Зміст роботи Форма роботи     Дата проведення  Відповідальний
  1.Творчий тандем художників-символістів Дар’ї Марченко та Даніеля Грін.  Арт-об’єкти.Відео-презентаціяЛистопад 2019 р.Керівник гуртка

Яременко І.В.

  2.Вироби з воску.

«П’ять причин з’їдати ложку меду кожний день»

Інформаційна трибунаЛистопад 2019 р.Керівник гуртка-методист

Гордієнко М.Г.

  3.  «Теплий віск маленький, буде янгол гарненький» – символ миру і спокою на земліМайстер – класЛистопад 2019 р.Аматор ліплення воском А.Толок

   Засідання III

      Тема:  «Українське  народне декоративно-прикладне мистецтво: традиції та новації»

Форма проведення: виїзний семінар

 №

п/п

        Зміст роботи Форма роботи     Дата

проведення

      Відповідальний
  1.  Інтеграція українського декоративно-прикладного мистецтва  в полікультурний європейський простір.Інформаційна трибунаквітень  2020р.Керівник гуртка-методист

Тимченко І.В.

  2.Перспективи досліджень народного мистецтва в Україні.Інформаційний меседжквітень  2020р.Керівник гуртка Колеснікова О.В.
  3.Використання потенціалу українського народного  декоративно-прикладного мистецтва в навчальному процесі закладів освіти. Відео-презентаціяквітень  2020р.Керівник гуртка Волик А.А.