Організаційно-масовий відділ працює в ЦТДЮ з 2009 року. Робота відділу  спланована відповідно до наукової теми закладу, врахування побажань адміністрації , вивченої думки батьків, вихованців та педагогічного колективу, «Положення про проведення конкурсу серед гуртків ЦТДЮ на кращий тематичний місячник» та відповідно до основних напрямків роботи відділу:

 • Методична робота з керівниками гуртків у напрямку підготовки до канікул,  участі у планових та традиційних заходах ЦТДЮ та загальноміських;
 • Підготовка документації, необхідної для проведення заходів, конкурсів, декадників, місячників;
 • Ведення документації про результати, підсумки проведених заходів ;
 • Індивідуальна робота з керівниками гуртків;
 • Організація роботи місячників відповідно до додаткових планів;
 • Організація та проведення масових та виховних заходів;
 • Організація правової та правоосвітницької роботи ;
 • Оформлення тематичних виставок, пам’яток у навчальних кабінетах;
 • Організація тематичних тижнів, декадників, календарних свят відповідно до наказів управління освіти;
 • Організація діяльності  табору відпочинку;
 • Робота психологічної служби.

Наш заклад активно включився не тільки у вирішення проблем зі здоров’ям дітей, але й попередження дитячого травматизму. У нас створена база нормативно-правових документів, що регламентують діяльність центру з питань запобігання дитячому травматизму, здійсненню ознайомлення та вивчення керівниками гуртків змісту цих документів. Керівникам гуртків надається не тільки тематика а й сам матеріал  для заходів. Створено циклограму проведення комплексу бесід з попередження дитячого травматизму. У закладі постійно і регулярно проводяться: повторні інструктажі з усіх видів дитячого травматизму,  дні профілактики дорожньо – транспортних пригод та протипожежних знань та інші.

Організовуються заходи щодо підтримки дітей інвалідів та їхніх  батьків у позашкіллі. Надається систематична  методична допомога та консультації педагогічним працівникам закладу на різноманітні тематики: проведення виховних заходів, рухливих перерв, проведення екскурсій та подорожей, бесід з вихованцями, консультації та відповідна робота по підготовці презентацій з досвіду роботи.

Ведеться постійна підтримка навчально-виховного процесу  в напрямку інформаційно – комп’ютерного забезпечення, мультимедійного оформлення, поповнення  медіатеки, фотоархівів  матеріалів, що потрібні для роботи ЦТДЮ та про роботу закладу.

З 2010 року відкрита сторінка ЦТДЮ у мережі інтернет, інформація на якій оновлюється, обговорюється постійно.

Структура  організаційно-масового відділу

Борсяк Лариса Олександрівназавідуюча організаційно-масовим відділом, практичний психолог – методист

Закінчила: 1994 – ЗОШ І-ІІІ ст..№ 7 ; 1998 – Прилуцьке педагогічне училище ім..І.Я.Франка;  2001 – Глухівський державний педагогічний університет ім.С.М.Сєргєєва-Ценського

Cпеціальність: вихователь з правом викладання англійської мови; практичний психолог в закладах освіти; викладач психології, педагогіки, методист.

Стаж роботи – 19 років

Посада:  2003 -2004 – практичний психолог, керівник психологічного клубу «Супер- Я»;

2004-2006 – методист по виховній роботі;

2006-2009- практичний психолог, методист, керівник гуртка «Логіка» АДН;

З 2010- завідуюча  організаційно-масовим відділом, практичний психолог-методист.

Кредо:  Те, що ви навчилися сприймати спокійно, уже не управляє вами.


Супруненко Олена Олександрівна – практичний психолог, методист з  інформаційно-комп’ютерного забезпечення

Освіта: вища. У 2006  році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет  ім. М.В. Гоголя. 

Спеціальність: “ Практичний психолог , соціальний педагог в закладах освіти”

Місце роботи: Прилуцький Центр творчості дітей та юнацтва.

Посада:   з  2010  – практичний психолог, методист з інформаційно – комп’ютерного  забезпечення. 

Кредо:  «Життя  —  це  корабель, але хтось  пливе за  течією  річки, а хтось  обирає  свій   шлях…»


2imageРебенок Артур Анаталійович – методист організаційно-масового відділу

Освіта: Вища. Спеціаліст Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя.

Спеціальність: вчитель української мови та літератури.

Горбань Оксана Валентинівна,

Посада: методист організаційно-масового відділу

 Освіта: вища.IMG_4690

Закінчила: Прилуцьке педагогічне училище ім. І.Я.Франка за спеціальністю “Вчитель початкових класів. Вихователь групи продовженого дня”. Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя за спеціальністю “Вчитель біології, валеології, основ екології”.

Кожукало Ірина Сергіївна– , культорганізатор , керівник гуртка “ЦТДЮ-ТВ”

Освіта: Вища. закінчила прилуцький гуманітарно-педагогічний

коледж ім.І.Я.Франка за спеціальністю “видавнича справа та редагуання”,

Ніжинський державний педагогічний університет 

ім. М.В. Гоголя за спеціальністю “практичний психолог, соціальний педагог”.

                                        Ляшенко Юлія Сергіївна– художній керівник

Освіта: Вища.

Закінчила Прилуцький гуманітарно-педагогічний

коледж ім.І.Я.Франка за спеціальністю “вчитель початкових класів, англійська мова”,

Глухівський національний  державний педагогічний університет 

ім. О. Довженка за спеціальністю “вчитель української мови та літератури”.


 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

nn t  5y5 hnh jyhj

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ЦТДЮ

________Савченко Т.М.

«__»_______2014р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  організаційно –масовий  відділ

Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва

І. ЗАГАЛЬНІ  ЗАСАДИ

 1. Відділ організаційно-масової роботи ЦТДЮ  (далі відділ) є структурним підрозділом закладу, який підпорядкований безпосередньо директору , заступнику директора з навчально-методичної роботи та заступнику директора з виховної роботи.

Діяльність відділу направляє і контролює директор.

 1. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, рішеннями  обласної та міської рад, розпорядженнями голови ОДА, міського голови, рішеннями виконкому міської ради, управління освіти ПМР,  а також цим положенням.
 2. Діяльність відділу здійснюється на основі річного плану роботи ЦТДЮ,  планів роботи відділів, планів-додатків , погоджених з адміністрацією.
 3. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами ЦТДЮ,заступниками директора, методичними об’єднаннями, Школою досвідченого педагога, Школою молодого педагога, Методичною радою, Школою обдарованої дитини.
 4. Положення про відділ затверджується директором ЦТДЮ .

ІІ.  СТРУКТУРА  ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО – МАСОВОЇ  РОБОТИ  ЦТДЮ

 1. Відділ очолює завідуюча, яка призначається на посаду та звільняється з посади директором.
 2. Загальна чисельність працівників відділу організаційно-масової роботи затверджується директором .
 3. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад директором.
 4. У відділі організаційно-масової роботи працюють методист з основної діяльності, методист з інформаційно-комп’ютерного забезпечення, методист по розвитку і здоров’ю дитини, культорганізатор  та практичні психологи.

ІІІ. ЗАВІДУЮЧА   ВІДДІЛУ  ОРГАНІЗАЦІЙНО – МАСОВОЇ  РОБОТИ  ЦТДЮ

 1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу.
 2. Планує роботу відділу. Забезпечує річне, щомісячне , поточне планування роботи ЦТДЮ та контролює планування роботи працівників відділу.
 3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу.
 4. Аналізує результати роботи відділу і працівників відділу, вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення професійної кваліфікації його працівників.
 5. Забезпечує організаційну підготовку заходів , нарад, педрад,семінарів та інших форм роботи, які проводяться в закладі для всіх учасників навчально-виховного процесу.
 6. Готує довідки, звіти, подання інформації з питань роботи відділу та закладу.
 7. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.
 8. Забезпечує підготовку проєктів наказів та розпоряджень директора ЦТДЮ, рішень педрад, нарад , планів – додатків та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу. Веде контроль за виконанням рішень    педрад, наказів.
 9. За дорученням керівництва готує прес-релізи, статті до друку у ЗМІ, періодичних освітніх виданнях що відносяться до компетенції відділу.
 10. В межах своїх повноважень надає практичну допомогу керівникам гуртків   у здійсненні ними своєї діяльності щодо проведення заходів у рамках тематичних місячників, канікулярні періоди, тематичні тижні та декадники.
 11. Є координатором роботи з правовиховної, правоосвітницької та превентивної роботи у закладі.
 12. Забезпечує ведення статистичної звітності з питань роботи відділу і закладу.
 13. Здійснює контроль за дотриманням у відділі інструкції з діловодства.
 14. Є організатором роботи літньої відпочинкової кампаніі в ЦТДЮ . Очолює колектив табору з денним перебуванням відпочиваючих «Містечко дитячих мрій» (є його директором).
 15. Виконує оперативні доручення адміністрації .

ІV. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ  ТА  ЗАВДАННЯ   ВІДДІЛУ

Працівники відділу:

 1. На основі подань завідуючих інших відділів, методистів відділів, голів МО , ШДП, ШМП розробляють проекти  планів роботи у рамках тематичних місячників, канікул, тематичних тижнів, декадників, планів-додатків у відповідності з вимогами вхідної документації .
 2. На основі наданих пропозицій від адміністрації, завідуючих інших відділів, методистів відділів, голів МО , розробляють щомісячні плани-сітки роботи ЦТДЮ .
 3. Забезпечують організаційну підготовку засідань педагогічних рад,  нарад при директорові, організаційних комітетів, семінарів, тренінгів ,  а також проектів рішень та інших матеріалів, які відносяться до компетенції відділу.
 4. Забезпечують організацію роботи та здійснюють контроль за виконанням рішень педрад,нарад, розпоряджень, наказів директора  та рекомендацій  з питань організаційно-масової роботи.
 5. Надають методичну допомогу керівникам гуртків з питань підготовки презентацій, проведення заходів у рамках тематичних місячників, декадників, канікул відповідно до планів-додатків.
 6. Забезпечують оформлення та зберігання наступних документів:
 • Матеріали проведення тематичних місячників за рік;
 • Правовиховної та правоосвітницької роботи;
 • Матеріали для проведення обов’язкових бесід та інформаційних годин;
 • Презентації з різних напрямків роботи ЦТДЮ;
 • Статті та репортажі зі ЗМІ про роботу ЦТДЮ у різні періоди;
 • Плани роботи за напрямками;
 • Матеріали роботи за напрямками (громадянське , превентивне, морально-духовне, національне, профорієнтаційне виховання), програми «До здоров’я через позашкілля»;
 • Журнал обліку виконання управлінських рішень;
 • Журнал обліку проведених заходів,
 • Протоколів педрад, нарад при директорові;
 • Плани-сітки роботи ЦТДЮ за кожен місяць;
 • Візитівки гуртків ЦТДЮ;
 • Обов’язкова документація практичних психологів;
 • Персональна документація працівників відділу відповідно до посадових інструкцій;
 • Соціальні паспорти гуртків та соціальний паспорт ЦТДЮ;
 • Плани-додатки роботи ;
 • Сценарії проведених заходів.
 1. Забезпечують координацію роботи дитячого парламенту ЦТДЮ.
 2. Готують матеріали для мультимедійного супроводу заходів, що проводяться в ЦТДЮ.
 3. Беруть участь в організації , проведенні  обласних, міських культурно-мистецьких та освітніх  заходів, що проводяться в ЦТДЮ.
 4. Готують відповідні довідки та висновки за результатами проведення тематичних тижнів, декадників, моніторингів.
 5. Отримують у структурних підрозділах міської ради, управлінні освіти , відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи ЦТДЮ інформацію та документи.
 6. Забезпечують організацію та проведення (в межах своїх посадових обов’язків ) конкурсу на кращий тематичний місячник в закладі.
 7. Забезпечують організацію та проведення основних загальних заходів ЦТДЮ (згідно плану роботи закладу).
 8. Забезпечують організацію всіх канікулярних періодів для вихованців згідно розпоряджень управління освіти.
 9. Відповідають за оформлення , зміст,дотримання мовного режиму на всіх стендових матеріалах, розміщених у фойє та коридорах закладу.
 10. Відповідають за організацію роботи закладу за напрямками :
 • Національно-духовне виховання;
 • Програми «До здоров’я через позашкілля»;
 • Екологічного виховання ;
 • Інклюзивного навчання та виховання;
 • Правового та превентивного виховання.