Від школи сприяння здоров’ю до школи майбутнього

«Кожна дитина й молода людина в Європі має

 право і повинна мати можливість дістати освіту в

Школі сприяння здоров’ю».

(з резолюції конференції Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю, що була прийнята в травні 1997 року.)

Беручи до уваги досвід розвинених країн Європи в 2001 році в Україні почав реалізуватись проект «Створення Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю України».  Ефективно діюча Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю стала в нашій країні не тільки проектом, але й потужним рухом по реформуванню системи середньої освіти, який має бути долучений до загальноєвропейських стандартів. На сьогоднішній день Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю налічує більше двох тисяч закладів освіти різних типів і рівнів акредитації, які проводять науково-дослідницьку експериментальну роботу на Всеукраїнському та обласних рівнях. Усі ці заклади є найпершим чинником створення генерації шкіл з далекоглядними очікуваннями та високими досягненнями в галузі освіти. Школи сприяння здоров’я суттєво впливають не тільки на збереження і зміцнення здоров’я своїх вихованців, а на благополуччя міської громади в цілому.

Наш заклад приєднався до Всеукраїнського проекту «Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю» , став переможцем у номінації «Позашкільний заклад» у 2012 році.

За період, який Центр пройшов на шляху до цього досягнення, стало зрозуміло, що і в  позашкільних навчальних закладах оздоровчої спрямованості можна системно і систематично впливати на фізичний і психічний розвиток дитини, комплексно впроваджувати засоби і методи соціальної і психологічної реабілітації дітей та молоді.

Центр творчості дітей та юнацтва  об’єднав в своїй структурі 120 гуртків, в яких займаються діти віком від 3 до 18 років, що дає змогу впроваджувати безперервну валеологічну освіту.

Упродовж 9  років, з часу введення в дію програми «До здоров’я через позашкілля» ЦТДЮ є школою сприяння здоров’ю, впроваджуються  нові методикиздоров’язбережувальних технологій, придатних саме для закладу нашого профілю.    Діяльність ЦТДЮ  підтвердила, що незважаючи на незмінність факторів зовнішнього середовища (екологічні, соціальні, економічні),  навчальний заклад сприятливий до дитини дає можливість позитивно впливати на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління та здійснювати супровід дитини впродовж всього терміну навчання.

Попередній досвід, як школи сприяння здоров’ю, заклав міцний фундамент для розвитку і впровадження здоров’язбережувальних, здоров’язміцнюючихтехнологій. В комплексі розроблені і апробовані дієві системи скринінгу і моніторингу за станом здоров’я дітей, запроваджено систему автоматизованого моніторингу стану здоров’я  («Паспорт здоров’я» для вихованців АДН, медичні довідки – допуски до занять вихованців гуртків спортивно – оздоровчого напряму та хореографії) . ЦТДЮ має високий рейтинг і авторитет у місті, як центр сприяння здоров’ю, виховання соціально зрілої особистості, навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок – важливий компонент освітньої установи дружньої до дитини, заклад, що підтримує здоров’я на шляху до партнерства і співпраці.

Ефективність позитивного впливу різних оздоровчих заходів на вихованців визначається не хаотичністю методів, а системою роботи по всім напрямкам.

Система роботи з упровадження здоровязбережувальних технологій у навчально – виховний процес позашкілля

Схема

Схема 2

9 років заклад працює за оздоровчою програмою «До здоров’я через позашкілля», що передбачає роботу з корекції зору, проведення профілактичних бесід з вихованцями, валеологічних тренінгів.

Педагогічний колектив у своїй діяльності продовжує орієнтування на формування у вихованців стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров’я, почуття відповідальності за збереження і зміцнення власного здоров’я, поглиблення знань, умінь і навичок, пов’язаних з усіма його складовими. Ці складові реалізовуються через певні напрямки роботи і допомагають формувати у дітей компетентне ставлення до свого здоров’я.

Наш заклад, місією якого є стимулювання зусиль громади задля запровадження якісного навчання здоровому способу життя, об’єднав навколо себе однодумців, спільників єдиним почуттям власної відповідальності за себе, власне здоров’я, здоров’я своїх вихованців та здоров’я громади.

Програма «До здоров’я через позашкілля»

«Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань і віра в свої сили»

 В. Сухомлинський

З 2004 р. — колектив закладу почав цілеспрямовану роботу над проблемою здоров’язбереження учнів.

У 2012 році колектив брав участь у конкурсі – захисті сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’я» .

Центр творчості став переможцем обласного етапу Всеукраїнською конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю серед позашкільних закладів.

У 2012 році – участь у Всеукраїнському конкурсі – захисті сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» і став переможцем у номінації «Позашкільний заклад» і учасником Національної мережі «Школа сприяння здоров’ю»

Науковий керівник програми – Заслужений працівник освіти України, Директор ЦТДЮ Савченко Тетяна Михайлівна.

Заступники керівника програми “До здоров’я через позашкілля»”

– Відмінник освіти України, заступник директора з виховної роботи Семенченко Наталія Іванівна.

– Заступник директора з навчально – методичної роботи Мельниченко Ніна Михайлівна.

Координатор – методист ЦТДЮ Ребенок Артур Анатолійович

Пріоритетна мета діяльності – виховання гармонійно розвиненої, самодостатньої, високоінтелектуально розвиненої молодої особистості – вимагає піклування про психічне, фізичне та духовне здоров’я дітей.

Термін дії: 2018 – 2023

Напрям діяльності: оздоровчий.

Мета програми:

 • створення максимально сприятливих умов для формування мотивації вихованців до занять та здорового способу життя;
 • формування у вихованців уміння цінувати життя та здоров’я;
 • упровадження передових інноваційних технологій, перспективного досвіду та психолого – педагогічної науки для зміцнення фізичного та психологічного здоровя вихованців;
 • пропаганда здорового способу життя;

Завдання:

 • Створення координаційної ради з питань розробки та впровадження в дію програми «До здоров’я через позашкілля»;
 • Організація науково – методичного та інформаційного супроводу;
 • Сприяння співпраці закладу зі службами та закладами міста, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • Розвиток особистісної компетентності кожного вихованця;
 • Формування  у вихованців потреби у фізичному самовдосконаленні та загартуванні на основі їхнього відповідального ставлення до свого здоров’я;
 • Розвиток та підтримка мережі спортивно – оздоровчих гуртків, секцій, об’єднань;

Програмою передбачено врахування особливостей діяльності позашкільного закладу, ступінь завантаженості педагогів. Процес упровадження та реалізації проекту створюють самі учасники  начально – виховного процесу:

 • Адміністрація;
 • Керівники гуртків;
 • Психологи;
 • Вихованці;
 • Учасники Дитячого Парламенту;
 • Батьки;
 • Технічний персонал;
 • Представники громадськості;

Принципи та передумови упровадження програми:

 • Системність та послідовність діяльності педагогів, психологів, батьків, громадськості;
 • Урахування вікових категорій дітей;
 • Вимогливість щодо відповідальності та повага до особистості;
 • Формування навичок здорового способу життя;
 • Забезпечення профілактичного і реабілітаційного захисту вихованців, охорони їх життя;

Форми та методи роботи:

Не відмовляючись від напрацьованих позитивних дієвих форм і методів роботи, традицій, програма спонукає до наповнення їх новим змістом.

Найефективнішими формами і методами роботи закладу в цьому напрямку є:

 • Заняття гуртків спортивно – оздоровчого напрямку:
 • Пішохідний туризм;
 • Айкідо;
 • Оздоровча фізкультура;
 • Аеробіка;
 • Реабілітаційна фізкультура;
 • Діагностика фізичного та психологічного стану здоров’я вихованців дошкільного віку;
 • Тиждень майбутнього першокласника;
 • Робота по відділам під час конкурсу «Кращий тематичний місячник»;
 • Робота психологічної служби;
 • Спортивні свята та заходи;
 • Сімейні спортивно – розважальні свята;
 • Проведення тематичних бесід, декадників по збереженню життя і здоров’я вихованців;
 • Просвітницькі акції;
 • Відео лекторії;
 • Батьківські збори;
 • Батьківський лекторій;
 • Випуск плакатів стіннівок;
 • Зустрічі з спортсменами, лікарями;

Основними напрямами діяльності є:

 • Здоров’язбережувальний;
 • Навчально – виховний;
 • Профілактичний;
 • Корекційно – розвивальний;

Ці напрями охоплюють усі сфери життєдіяльності учнів та реалізуються унавчально – виховному процесі.

Основні показники оцінювання реалізації програми:

ОСВІТНІ:

 • Об’єднання спортом та фізкультурою різних вікових груп;
 • Динаміка показників рівня здоров’я;
 • Кількість переможців змагань, фестивалів, конкурсів;
 • Кількість продуктів творчої діяльності (реферати, дослідження, МАН, творчі роботи);
 • Кількість інформації про перебіг інноваційних процесів;
 • Характер і кількість реалізованих соціальних ініціатив.

СОЦІАЛЬНІ:

 • Оптимізація ринку оздоровчих послуг в умовах позашкільного закладу;
 • Кількість учнів, що беруть участь у виховних заходах, спрямованих на пропаганду здорового способу життя;
 • Стан здоров’я вихованців;
 • Показники соціальної адаптації випускників;
 • Індекс популярності здорового способу життя;
 • Психологічний комфорт вихованців закладу;

ЕКОНОМІЧНІ:

 • Позабюджетна фінансова допомога;
 • Рівень матеріально – технічного устаткування, наявність кабінету психологічного розвантаження, спортивного залу, майданчиків, знарядь для занять спортом та фізкультурою, літератури про здоровий спосіб життя;

УПРАВЛІНСЬКІ:

 • Рівень мотивації та стимулювання всіх учасників педагогічного процесу;
 • Рівень сформованості системи інформаційного забезпечення закладу;
 • Рівень аналітичної культури управління (репродуктивний, конструктивний, дослідницький);
 • Рівень прогнозу при плануванні (реальність, досяжність, вимірюваність);
 • Ступінь раціональної організації НВП;
 • Рівень контролю;
 • Рівень колективної діяльності (критичний, допустимий, оптимальний);

Етапи реалізації  програми «Школа сприяння здоров’ю»

«До здоров’я через позашкілля»:

І етап – розробка програми «До здоров’я  через позашкілля»

 Теоретичне обґрунтування проблеми

 Створення Концепції проекту

 Вивчення досвіду роботи інших закладів, які працюють в аналогічному напрямку

 Вивчення нормативно-правових документів

 Вивчення науково-методичної літератури

 Практики педагогів з даної проблеми

 Аналіз стану матеріально-технічної бази

 Визначення завдань програми «До здоров’я  через позашкілля»

 Обговорення необхідності створення умов здоров’язберігаючого навчання на педрадах

 Формування психологічної готовності колективу школи до позитивного сприймання програми «До здоров’я  через позашкілля»

 ІІ етап –проектно-даігностичний

 Створення моніторингової групи та проведення моніторингу: – стану здоров’я учасників програми – навколишнього середовища , учасників програми – впливу середовища на здоров’я учнів

 Анкетування учнів, батьків, педагогів

 Обговорення проблеми та програми «До здоров’я  через позашкілля» на батьківських зборах

 Створювання творчої групи, координаційної ради

 Розробка плану-заходів програми

 Створення моделі «До здоров’я  через позашкілля»

 Визначення структури додаткової освіти

ІІІ етап – практичний. Реалізація програми «До здоров’я  через позашкілля»

 Внесення змін до навчального плану

 Апробація нових форм самоврядування

 Вдосконалення нових форм та методів роботи

 Співпраця з науковими співробітниками, з медичними установами

 Створення організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та інших умов реалізації програми

 Відслідкування результативності проекту

ІV етап –узагальнюючий

 Моніторинг реалізації програми «До  здоров’я  через ползашкілля»

 Створення банку здоров’язберігаючих технологій

 Підготовка методичного посібника «До здоров’я  через позашкілля»

 Підготовка діагностико-аналітичних матеріалів за підсумками роботи з проектом

 Проектування перспектив, шляхів та способів подальшого розвитку

VII. Очікувані результати програми:

 Підвищення функціональних можливостей організму учнів.

 Ріст рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості вихованців

 Підвищення пріоритету здорового способу життя

 Підвищення мотивації до рухової діяльності, здорового способу життя.

 Підвищення рівня самостійності й активності вихованців у рухливій діяльності

 Підвищення професійної компетенції і зацікавленості педагогів у збереженні і зміцненні здоров’я вихованців

 Підтримка батьками діяльності закладу по вихованню здорових дітей

Проектування перспектив.

Створити умови для організації сумісної подальшої роботи з МЛ для організації профілактики найбільш поширених захворювань вихованців закладу.  Запровадити проведення конкурсів „Найактивнішиий гурток». Продовжувати проведення традиційних виховних заходів, щодо сприяння здорового способу життя. З метою розвантаження дітей від надмірних навантажень на заннятях впроваджувати інтерактивні технології , нетрадиційні уроки, а головне – заняття, які будуть проводитися на свіжому повітрі не тільки під час проведення рухливих перерв, годин відпочинку, а під час занять тематичного нарямку. Створення постійно діючого клубу „Довіра” для профілактики нервово-психічних розладів, уникнення конфліктних ситуацій у стосунках учень-учень, учень-батьки, учень-педагоги. Налагодити співпрацю з Службою захисту сім’ї та молоді, для пропаганди здорового способу життя серед підлітків і створення умов збереження здоров`я.  Розробити валеологічний аналіз занять, розробити систему спортивно – оздоровчих  напрямків роботи закладу.

ПЛАН 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

«ДО ЗДОРОВ’Я ЧЕРЕЗ ПОЗАШКІЛЛЯ» 

на 2018-2019 н. р.

 

  ВЕРЕСЕНЬ

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Викона

ння

1 Флешмоб до Дня міста «Ми любимо Прилуки» ІІІ тиждень  Ребенок а.А
Засідання координаційної ради Школи сприяння здоров’ю ІІІ тиждень Ребенок А.А.
Семенченко Н.І.Авдєйчік О.І.Овод В.С.
засідання протокол
Конкурс  веловодіння  для вихованців середнього віку. ІV тиждень Ребенок А.А. Конкурс  веловодіння  для вихованців середнього віку.
День туризму для 5-х класів ІІ тиждень Федченко Ю.В.

Ребенок А.А.

Інформаційні години «Отруєння чадним газом- перша допомога, основні причини отруєнь, симптоми отруєння чадним газом» ІІI тиждень Ребенок А.А. інформаційні години стаття  на сайт
 Спортивне змагання з баскетболу серед батьків та працівників ЦТДЮ. ІV тиждень Ребенок А.А.
Перевірка наявності медичних довідок-допусків вихованців гуртків хореографічного та спортивного напрямків до занять IV тиждень Чередніченко М.Г.

Авдєйчік О.І.

Горбань О.В.

Ребенок А.А.

 довідка наказ
Проведення рухливих перерв у  тренажерному комплексі «Здоров’я» ІІІ – ІV тиждень Ребенок А.А. рухавки аналіз
Святкування Всесвітнього дня туризму ІV тиждень Ребенок А.А. свято

  ЖОВТЕНЬ

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Викона

ння

2 Проведення Тижня безпеки  «Абетка дорожнього роху»  І тиждень  Ребенок А.А. конкурс
Реалізація проекту здорового способу життя для керівників та вихованців  «Котигорошко» І- ІV тиждень Ребенок А.А. моніторинг аналіз
Організація проведення заходів у рамках осінніх канікул під загальною темою «Українці ми єдині і у цьому наша сила» ІV тиждень Завідуючі відділами

Авдєйчік О.І

Гордієнко М.Г

Циганко О.О

Ребенок А.А

Розважальні програми сценарії
Спортивно-розважальні програми «Хто спрортом замається, той сил набирається» ІІ – ІІІ тиждень оргвідділ
Тематичний декадник  правових знань «Конвенція ООН для дітей» ІІІ тиждень Борсяк Л.О.

Ребенок А.А

тематичний декадник наказ
Спортивно-розважальна програма «Козацькі розваги» до Дня захисника України ІІІ тиждень Ребенок А.А. змагання сценарій
Квестова програма «Феєрія розваг» (паркова зона) IV тиждень Ребенок А.А. квест сценарій

ЛИСТОПАД

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Викона

ння

Реалізація проекту здорового способу життя для керівників та вихованців  «Котигорошко» І- ІV тиждень Ребенок А.А. моніторинг аналіз
«Голодомор – трагедія українського народу» до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-33 р.р. IV тиждень Ребенок А.А. години спілкування сценарій
Тиждень моделювання  здорового способу життя в рамках тематичного місячника гуртків декоративно- прикладного та образотворчого мистецтва. ІІ тиждень Ребенок А.А. тиждень аналіз

ГРУДЕНЬ

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Викона

ння

Реалізація проекту здорового способу життя для керівників та вихованців  «Котигорошко» І- ІV тиждень Ребенок А.А. моніторинг аналіз
Спортивно-розважальна програма до Дня Збройних сил України  «Веселі та спритні, сміливі та завзяті» ІІ тиждень  Ребенок А.А. змагання сценарій
Робота Школи безпеки ІІІ тиждень Ребенок А.А. профілактичні заходи аналіз

СІЧЕНЬ 

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Викона

ння

Розважальна програма «Зимова завірюха» у парковій зоні для активу гуртківців. ІІ  тиждень Ребенок АА. розважальна програма
Реалізація проекту ЗСЖ «Котигорошко» ІІ тиждень Ребенок АА. моніторинг протокол
Зимові канікули згідно окремого плану І – ІІ тиждень Ребенок А.А. заходи аналіз

ЛЮТИЙ  

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Викона

ння

Спортивно-розважальна програма для дітей та батьків «Чемпіони» для вихованців АДН . ІІІ  тиждень Ребенок АА. Спортивна програма аналіз
Реалізація проекту ЗСЖ «Котигорошко» ІІ тиждень Ребенок АА. моніторинг протокол
Спортивно-розважальна «Смайлик»                 .   ІV тиждень Ребенок АА Спортивна програма аналіз

БЕРЕЗЕНЬ  

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Викона

ння

1 Тематична екскурсія до аквапарку м. Бровари ІV тиждень Семенченко Н.І

Ребенок А.А

екскурсія наказ
Спортивно-розважальна програма «Веселі розваги» для вихованців гуртків художньої самодіяльності ІV тиждень Ребенок А.А. розважальна програма сценарій
Тиждень моделювання ЗСЖ у гуртках худ. самодіяльності ІІІ тиждень Ребенок А.А. спортивні заходи аналіз
Реалізація проекту ЗСЖ «Котигорошко»  І- ІV тиждень Ребенок АА. моніторинг протокол
1 День здоров’я ЦТДЮ І тиждень Ребенок А.А. Спортивні заходи аналіз
2 Декадник правової просвіти «Право – це цікаво!»  ІІІ тиждень  Борсяк Л.О.

Ребенок А.А.

Тренінги, лекторії
Спортивний марафон для дітей, батьків, педагогів, громадськості до Всесвітнього дня здоров’я

аналіз

ІІ тиждень Ребенок А.А. свято фотозвіт
Проведення рухливих перерв у  тренажерному комплексі «Здоров’я» ІІІ-ІV тиждень Ребенок А.А. рухавки аналіз
«Чорнобиль – біль українського народу» – захід пам’яті загиблих під час ліквідації аварії на ЧАЕС ІV тиждень Ребенок А.А. круглий стіл сценарій

ТРАВЕНЬ  

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Викона

ння

День гуртків  спортивного  напряму «Спорт об’єднує найсильніших» ІІІ тиждень Ребенок А.А Спортивна програма аналіз
Реалізація проекту ЗСЖ «Котигорошко»  І- IV  тиждень Ребенок АА. моніторинг протокол
Участь колективів ЦТДЮ у міських заходах у рамках Миколиного ярмарку ІV тиждень Линник С.С.

Авдєйчік О.І.

Тарасюк А.Е.

Гордієнко М.Г.

Виставка, концерт, розважальна програма аналіз
Флешмоб  «Ми за мир в усьому світі!» І тиждень Ребенок А.А флешмоб аналіз
 Свято до Дня сім’ї «З родини йде життя людини» ІІ тиждень Ребенок А.А. спортивні розваги розпорядження
День здоров’я в  ЦТДЮ IV тиждень Ребенок А.А. змагання сценарій

ЧЕРВЕНЬ  

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Викона

ння

Спортивні ігри для вихованців таборів відпочинку червень Ребенок А.А. ігри аналіз
Робота в таборі «Містечко дитячих мрій» червень Ребенок А.А. заходи сценарій

Залишити відповідь