Правила прийому до Центру творчості дітей та юнацтва

До Центру зараховуються здобувачі позашкільної освіти віком від 3 до 21 року, в тому числі ті, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

Прийом до Центру може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням здобувачів освіти і за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляє Центр. Прийом здобувачів освіти для здобуття допрофесійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків, або осіб, які їх заміняють. При прийомі до спортивних, туристських, хореографічних гуртків необхідна медична довідка про стан здоров’я здобувачів освіти та відсутність відповідних протипоказань.

Кожен здобувач позашкільної освіти має право займатися у кількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях в Центрі, змінювати їх протягом року.

З дозволу керівництва Центру та за згодою керівника творчого об’єднання в його роботі разом із здобувачами освіти можуть брати участь батьки, які надають колективу організаційну і практичну допомогу.