Назва програми (проекту), її автор-розробник Суть програми (проекту) Колектив або особа, які запровадили Адреси ПНЗ

телефон

 

Друкована продукція з досвіду впровадження програми (проекту) Прогнозовані результати
Освітня модель  „Школа сприяння здоров’ю”. Освітня  програма «До здоров’я через позашкілля» (автор – директор ЦТДЮ, Савченко Т.М). Створення й контроль здоров`я формуючого та здоров`язберігаючого освітнього  процесу з метою реальної оцінки впливу його на стан здоров`я вихованців: відповідності навантаження можливостям дитячого організму, дотримання санітарно –  гігієнічних норм.   Дана технологія вирішує завдання:

1) навчити  вихованців ставитися до свого здоров`я як до великого блага;

2) проводити роботу по попередженню захворюваності, травматизму.

Педагогічний колектив ЦТДЮ,

Координатор- методист організаційно-масового відділу Ребенок А.А.

Вул. 1 Травня, 80,

Тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Програма, матеріали з досвіду роботи, буклет 1.Підвищення рівня знань, поінформованості різних цільових груп (вихованців, учителів, батьків, громадськості) про здоров`я людини, її спосіб життя.

2. Сформованість стійких мотивацій  і настанов на збереження та зміцнення здоров`я, реалізація і практичне використання навичок здорового способу життя учасниками цільових груп.

3.Поступове покращення стану інтегрального здоров`я всіх учасників НВП, оздоровлення соціального оточення.

4. Дотримання всіма учасниками НВП довготривалих принципів здоров`яформуючої та здоров`язберігаючої поведінки.