Назва програми (проекту), її автор-розробникСуть програми (проекту)Колектив або особа, які запровадили Адреси ПНЗ

телефон

 

Друкована продукція з досвіду впровадження програми (проекту)Прогнозовані результати
Проект «Україна починається з тебе»

(автор – культорганізатор Тарасюк А.Е.)

Розширення кругозору підростаючого покоління шляхом проведення акцій, круглих столів, дебатів, екскурсій, тренінгів в умовах позашкільного закладу, виконавцями яких будуть представники дитячо-юнацької адміністрації закладу.Культорганізатор – Тарасюк А.Е., керівники гуртків, представники ДЮА та вихованці ЦТДЮвул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08, 3-41-77

папкаСприяння  формуванню ціннісних орієнтирів, а саме:

-ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави;

– патріотизму , поваги до українських звичаїв та обрядів;

– відчуття  своєї належності та національної самосвідомості, віри в духовні сили та майбутнє; волі до праці на користь народу;

– усвідомлення особистістю своїх прав, свобод , обов’язків

Сприянню ерудиції у галузі мистецтва, розвитку власного погляду на світ, здатності радіти за інших як ознака духовної зрілості , пізнанню свого внутрішнього світу . Усвідомлення того факту, що мистецтво безпосередньо пов’язане  з життям народу, його культурою і традиціями.

Освітня модель  „Школа сприяння здоров’ю”. Освітня  програма «До здоров’я через позашкілля» (автор – директор ЦТДЮ, Савченко Т.М).Створення й контроль здоров`я формуючого та здоров`язберігаючого освітнього  процесу з метою реальної оцінки впливу його на стан здоров`я вихованців: відповідності навантаження можливостям дитячого організму, дотримання санітарно –  гігієнічних норм.   Дана технологія вирішує завдання:

1) навчити  вихованців ставитися до свого здоров`я як до великого блага;

2) проводити роботу по попередженню захворюваності, травматизму.

Педагогічний колектив ЦТДЮ,

Координатор- методист організаційно-масового відділу Ребенок А.А.

Вул. 1 Травня, 80,

Тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Програма, матеріали з досвіду роботи, буклет1.Підвищення рівня знань, поінформованості різних цільових груп (вихованців, учителів, батьків, громадськості) про здоров`я людини, її спосіб життя.

2. Сформованість стійких мотивацій  і настанов на збереження та зміцнення здоров`я, реалізація і практичне використання навичок здорового способу життя учасниками цільових груп.

3.Поступове покращення стану інтегрального здоров`я всіх учасників НВП, оздоровлення соціального оточення.

4. Дотримання всіма учасниками НВП довготривалих принципів здоров`яформуючої та здоров`язберігаючої поведінки.