Інформація про інноваційні педагогічні технології, які впроваджуються в Центрі творчості дітей та юнацтва у 2020-2021 навчальному році

Назва інноваційної педагогічної технології, її автор-розробник

Суть даної технології

Колектив або особа, які запровадили технологію

Друкована продукція з досвіду впровадження даної інноваційної технології

Прогнозовані результати

Освітня модель  „Школа сприяння здоров’ю”. Навчально-виховна програма «До здоров’я через позашкілля»

 

(автор – директор ЦТДЮ

Савченко Т.М)

 

 Створення й контроль здоров`яформуючого та здоров`язберігаючого освітнього процесу з метою реальної оцінки впливу його на стан здоров`я вихованців: відповідності навантаження можливостям дитячого організму, дотримання санітарно –  гігієнічних норм.   Дана технологія вирішує завдання:

1) навчити  вихованців ставитися до свого здоров`я як до великого блага;

2) проводити роботу по попередженню захворюваності, травматизму.

Ребенок А.А., методист, педагогічний колектив ЦТДЮ

Ребенок А.А. Сертифікат учасника VIII Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій м. Черкаси (2016 р.)

 

Методичні рекомендації «Разом до здорового майбутнього»

(автор Бойко Ю.Ю.) (2017 р.)

 

Добірка логопедичних вправ для занять з дітьми старшого дошкільного віку (Бойко Ю.Ю.)

1.Підвищення рівня знань, поінформованості різних цільових груп (вихованців, педагогів, батьків, громадськості) про здоров`я людини, її спосіб життя.

2. Сформованість стійких мотивацій  і настанов на збереження та зміцнення здоров`я, реалізація і практичне використання навичок здорового способу життя учасниками цільових груп.

3.Поступове покращення стану інтегрального здоров`я всіх учасників НВП, оздоровлення соціального оточення.

4. Дотримання всіма учасниками НВП довготривалих принципів здоров`яформуючої та здоров`язберігаючої поведінки.

 5 Сертифікат Школи сприяння здоров’ю.

Медико-педагогічний  проект «Гармонія інтелекту та здоров’я»

на 2016-2021 роки з інноваційними моделями гармонізуючої освіти. 

 

(Автор – Яновська Н.М., кандидат медичних наук, Президент Міжнародного інноваційного центру гармонійного розвитку людини).

Створення умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я, психологічного комфорту та соціального благополуччя дітей шляхом визначення пріоритету особистісно орієнтованого корекційно-оздоровчого навчання як основного чинника гармонійного розвитку дитини, утвердження свідомого ставлення та громадянської відповідальності за власне здоров’я.

Борсяк Л.О., завідуюча відділом організаційно-масової роботи,

Ребенок А.А., методист,

Денисенко Я.В., методист

Гармонійний розвиток вихованців ЦТДЮ

 

Відділ раннього розвитку дитини «Академія дошкільних наук»

 

Нетрадиційні техніки малювання як засіб розвитку творчості дітей дошкільного віку

 

 

Що різноманітніша дитяча ді­яльність, то гармонійніше відбувається всебічний розвиток дитини, реалізуються її потенційні можливості й перші прояви творчості. І саме використання нетрадиційних технік малювання з дітьми молодшого дошкільного віку сприяють їх залученню  до творчості, дають змогу ство­рювати щось красиве, незвичайне.

Кишиневська І.І., керівник гуртка «Кольорові долоньки»

Календар дитячих робіт гуртка «Кольорові долоньки» (2015 р.)

 

Методичний посібник «Нетрадиційні техніки в образотворчому мистецтві» (2016 р.)

 

Робочий зошит для дітей 5-6-річного віку по нетрадиційним технікам «Чудо-малюнки» (2020 р.)

 

Навчальні програми: «Кольорові долоньки», «Весела майстерня» (збірник навчальних програм художньо-естетичного напряму), «Творча майстерня», «Мистецька мозаїка» (збірник «Розумні малюки»)

 

Заняття гуртка образотворчого мистецтва з нетрадиційного малювання «Малюємо пальчиками» (журнал «Позашкілля» » (№7-8, липень-серпень 2020 р. ст. 60-65)

Художньо-естетичний розвиток та розвиток емоційної чутливості, формування стійкого інтересу до образотворчої діяльності, розвиток практичних навиків та вправності, формування загальнокультурної компетентності.

Використання музично-дидактичних технологій на заняттях з музичного виховання дошкільнят

Використання системи музично-дидактичних ігор, що характеризуються барвистістю і образністю дидактичного матеріалу, для здійснення позитивного впливу як на розвиток сприйняття окремих властивостей музичних звуків, так і на цілісне сприйняття музичних творів дошкільнятами.

Спиця Н.Г., керівник гуртка раннього розвитку дитини «Академія дошкільних наук»

1. Розвиток пісенних навичок за допомогою музично-ігрових по співок.

2. Розвиток музичних здібностей (слуху, музичної пам’яті, відчуття ритму).

3. Ознайомлення з музичними інструментами та вокальними творами різного характеру.

4. Розвиток та збагачення рухової реакції дітей, уміння погоджувати рухи з музикою.

Відділ іноземних мов

Методика

«Genki English» («Енергійний англійський»)

 

(автор – Річард Грехем)

Стиль викладання англійської мови з максимальним залученням усіх вихованців в процес, з великою кількістю пісень, ігор та веселих завдань.В основі лежать ігрові, комунікативні, особистісно-орієнтовані підходи, які сприяють: розвитку творчої активності, захопленню предметом, створенню найкращих умов для оволодіння навичками аудіювання і говоріння, що забезпечує, в кінцевому результаті, ефективність засвоєння матеріалу на заняттях з  англійської мови.

Щербін М.В., керівник гуртка «Англійська мова» лінгвістичного клубу «Друга мова»

Розширення словникового запасу і освоєння основ граматики; оволодіння особливостями вимови; формування навичок спілкування, подолання мовного бар’єру.

Відділ художньо-творчої діяльності

 

Вивчення  професійної  термінології  шляхом  складання  сюжетних розповідей

 

(автор –

Шигань Н.Д.)

Використання певної сукупності технологій навчання естетичного спрямування, що сприяють розвитку загальнокультурних компетентностей, інтересів, умінь і навичок, підвищення духовного потенціалу.

Під час  занять  відповідно до теми  заняття під  керівництвом  педагога вихованцями складається  розповідь з  використанням  термінів та виразів, які побутують в мистецтвознавстві.

Шигань Н.Д., керівник гуртка «Юний художник» зразкового художнього колективу студія образотворчого мистецтва «Палітра»

Методичні рекомендації з впровадження методики «Словник-довідник мистецьких термінів» (2020 р.)

 

Заняття гуртка на тему: «Козацькому  роду нема  переводу. Пропорції  людського тіла» (журнал «Позашкілля» » (№1, січень 2020 р. ст. 49-53)

Формування стійкого інтересу до образотворчої діяльності, художньо практичних компетенцій.

Еко-хвилинки

 

(автор –

Сидоренко Л.Л.)

Цілеспрямований вплив на особистість вихованців з метою формування екологічної свідомості, екологічної культури, екологічної поведінки, екологічної відповідальності за допомогою розгорнутої системи засобів та методів: еко-повідомлення, еко-вікторини, еко-кросворди, еко-акції, еко-екскурсії і т.п.

Сидоренко Л.Л., керівник гуртка «Веселка» зразкового художнього колективу студія образотворчого мистецтва «Палітра»

Матеріали з досвіду роботи «Еко-хвилинки в роботі гуртків образотворчого мистецтва» (журнал «Мистецтво в школі» видавництва «Основа» №5, травень 2019)

Актуальність використання екохвилинок  полягає в залученні дітей до різних видів творчої та практичної екологічно значущої діяльності. Такі заняття навчають спостерігати, викликають потребу міркувати, спонукають робити висновки та узагальнення. 

Елементи економічної  грамотності в структурі занять.

 

(автор –

Яременко І.В.)

Реалізація економічного виховання через втілення  елементів  економічної  грамотності у структуру занять дівочої школи «Ассоль».

Яременко І.В., керівник дівочої школи «Ассоль»

Оволодіння економічними поняттями, основами економіки, формування економічної грамотності, вміння будувати партнерські економічні відносини.

Відділ художньо-естетичного виховання

Музично-педагогічна концепція Золтана Кодая

 

(автор – Золтан Кодай)

Розвиток  вокальних  здібностей через   вивчення народної  музики за методикою 

З. Кодая Головне в музичному вихованні – спів і записування мелодії по слуху. Знайомство з музикою відбувається з відчуття метроритму мелодії через здійснення ритмічних рухів (кроків, бігу, хлопків).

 

Корячко Л.В., керівник студії вокального мистецтва «Віночок»

Розширення музичної  грамотності  дітей з акцентом на  національну інтонаційно –  ладову та  метро – ритмічну основи, гармонійний розвиток рухливості артикуляційного апарату, розширення діапазону голосу, формування чіткої співочої дикції.

Технологія біомеханіки Всеволода  Мейерхольда

(автор -В.Мейерхольд)

Використання системи вправ, спрямованих на розвиток фізичної підготовленості тіла актора до негайного виконання даного йому акторського завдання.

 

Сікалова Ю.О., керівник зразкового колективу театральна студія «Казкар»

Розвиток у актора навичок, необхідних для сцени:  навички виразного руху, вміння переходити від напруги до розслаблення, підкорювати дії певному ритму, контролювати баланс, фіксувати ракурси тіла (позиції); здатність бачити себе зі сторони (внутрішнє дзеркало); вміння працювати з предметом, взаємодіяти з групою та сценічним простором; змобілізованість всього психофізичного апарату для творчої роботи.