Центр творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради Чернігівської області

(ЦТДЮ)

 НАКАЗ

м. Прилуки

від 25 липня 2022 року                                                                              № 45

Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами Центру творчості дітей та юнацтва у 2022-2023 н.р.

На виконання Закону України «Про освіту» № 2145-VІІІ від 05.09.2017р., відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. №433 та з метою підвищення ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, професійної майстерності та реалізації компетентнісного підходу педагогів, упровадження в практику роботи досягнень сучасної педагогічної науки, нових технологій та реалізації нових державних освітніх стандартів,

НАКАЗУЮ:

1. Заступникам директора, завідуючим відділами, методистам:

 • спрямувати свою діяльність у 2022-2023 н.р. на реалізацію ІІ етапу науково-методичної теми «Формування ціннісних орієнтацій у процесі творчої діяльності гуртківців»;
 • науково-методичну роботу планувати з урахуванням Концепції реалізації науково-методичної теми закладу.
 1.  
 2. Створити Методичну раду Центру творчості дітей та юнацтва у складі:
 • голова ради – Мельниченко Н.М. – заступник директора з НМР;
 • секретар – Горбань О.В. – методист;

члени ради:

 • Савченко Т.М. – директор ЦТДЮ;
 • Авдєйчік О.І. – заступник директора з ВР;
 • Линник С.С. – завідуюча відділом;
 • П’ятигорець Н.М. – завідуюча відділом;
 • Борсяк Л.О. – завідуюча відділом;
 • Тимченко І.В. – завідуюча відділом;
 • Ребенок А.А.– методист;
 • Ляшенко Ю.С. – художній керівник.
 1. Організувати роботу методичних об’єднань педагогічних працівників:

№ п/п

Методоб’єднання

Керівник методоб’єднання

Координатор

1.      

Керівників гуртків відділу художньо – творчої діяльності

Яременко І.В.

Горбань О.В.

2.      

Керівників гуртків відділу художньо – естетичного виховання

Корячко Л.В.

Горбань О.В.

3.      

Керівників гуртків відділу іноземних мов

Циганко О.О.

Горбань О.В.

4.      

Керівників гуртків відділу раннього розвитку дитини

Тищенко Н.В.

Горбань О.В.

5.      

Керівників гуртків спортивно – туристичного напряму

Ребенок А.А.

Горбань О.В.

 1. Головам МО скласти плани роботи МО на 2022/2023 н.р.

(до 30.08.2022 р.)

 1. Організувати роботу Школи молодого керівника гуртка ЦТДЮ (Сидоренко Л.Л., керівник гуртка – методист).
 2. Організувати роботу консультативних пунктів:
 • для керівників гуртків, що приймають участь у конкурсі рукописів навчальної літератури для ЗПО (Горбань О.В., методист);
 • для керівників гуртків по підготовці до конкурсу «Джерело творчості – 2023» (Мельниченко Н.М., заступник директора, Горбань О.В., методист);
 • для керівників гуртків з освоєння нових інформаційних технологій та платформ (Супруненко О.О., методист).
 1. Продовжити роботу:
 • Педагогічної майстерні у відділі раннього розвитку дитини «Талановита дитина – творчий педагог» (П’ятигорець Н.М.)
 • Творчої групи відділу іноземних мов «Мультисенсорний підхід до вивчення іноземної мови» (Циганко О.О.)
 • Творчого проекту відділу художньо – творчої діяльності «Арт – вітальня» (Тимченко І.В.)
 1. Започаткувати роботу психолого – педагогічного проєкту «Я-педагог нової формації: формування ключових компетентностей педагога задля успішного виконання соціально – професійних ролей під час роботи в умовах війни» (Горбань О.В.)
 2. Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами ЦТДЮ на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (Мельниченко Н.М.).
 3. Продовжити роботу:
 • по провадженню методики М.Монтессорі у гуртках дітей 4х річного віку (Тищенко Н.В., Горбань О.В.);
 • по впровадженню роботи з використання паличок Кюізенера на заняттях математики з дітьми дошкільного віку (П’ятигорець Н.М., Горбань О.В. );
 • по впровадженню роботи з пластілінографії як засобу розвитку дрібної моторики м’язів рук  у дітей за методикою Г. Давидової (Кишиневська І.О., Горбань О.В.);
 • по впровадженню роботи з методики Річарда Грехема «Genki English» («Енергійний англійський») на заняттях гуртка «Англійська мова» (Щербін М.В., Горбань О.В.);
 • по впровадженню роботи з використання пісочної терапії (Сендплей) на заняттях з молодшими дошкільниками (Припутненко С.С., Горбань О.В.);
 • по впровадженню еко-хвилинок в систему роботи гуртків образотворчого мистецтва (Сидоренко Л.Л., Горбань О.В.);
 • по впровадженню елементів економічної грамотності в структуру занять дівочої школи «Ассоль» (Яременко І.В., Горбань О.В.);
 • по впровадженню вокально-методичних принципів М.І. Глінки в сучасному навчанні вокалу (Корячко Л.В., Горбань О.В.);
 • по впровадженню технології біомеханіки Всеволода Мейерхольда в систему роботи студії театрального мистецтва «Казкар» (Сікалова Ю.О., Горбань О.В.);
 • по впровадженню освітня модель «Школа сприяння здоров’ю». Навчально-виховна програма «До здоров’я через позашкілля» (Ребенок А.А., Горбань О.В.);
 • по використання музично-дидактичних технологій на заняттях з музичного виховання дошкільнят (Спиця Н.Г., Горбань О.В.);
 • по використання LEGO – технології в освітньому просторі (Бойко Ю.Ю., Горбань О.В.);
 • по впровадженню Game-based lerning як засобу мотивації дітей до вивчення іноземної мови (Красновська І.Г., Горбань О.В.);
 • по впровадженню технології E-LEARNING в системі мовної підготовки в гуртку англійської мови (Ровна В.М., Горбань О.В.).
 1. Провести моніторингові дослідження:
  • Виходу вихованців на дистанційні заняття (Мельниченко Н.М.)
  • Стан проведення дистанційних занять у цирковій студії «Удай» (Мельниченко Н.М.)
  • Стан проведення дистанційних занять у гуртках пішохідного туризму (Мельниченко Н.М.)
  • Стан виконання навчальних програм та календарних планів (Мельниченко Н.М.)
  • Стан ведення журналів гурткової роботи (Мельниченко Н.М.)
  • Стан участі обдарованих вихованців у конкурсах, фестивалях, виставках (Волик А.О.)
  • Стан збереження контингенту гуртківців (Мельниченко Н.М.).
 2. Завідуючим відділами, методистам ЦТДЮ:
  • Продовжити роботу по удосконаленню самоосвіти керівників гуртків, надавати їм рекомендації щодо використання методичної літератури та видання методичних рекомендацій.
  • Забезпечити належний рівень науково-методичної, консультативної допомоги керівникам гуртків, через впровадження інформаційно- комунікаційних технологій та сучасних форм методичної роботи.
  • Інформувати та залучати педагогів до участі у семінарах, тренінгах, конференціях, конкурсах, круглих столах та інших заходах різного рівня з метою підвищення власного фахового рівня у міжатестаційний період.
  • Продовжити вивчення ППД:
 • керівника гуртка Припутненко С.С. з проблеми «Сенсорний розвиток дошкільників шляхом використанням інноваційних технологій» (П’ятигорець Н.М.).
 • керівника гуртка Тимченко І.В. з проблеми «Удосконалення майстерності вихованців через опанування сучасних видів декоративно – ужиткового мистецтва та народних ремесел України» (Волик А.О.).
  • Надавати методичну допомогу педагогам, що атестуються у 2022-2023 н.р. на підтвердження педагогічного звання «Керівник гуртка – методист».
  • Здійснювати патронаж і надавати науково-методичну допомогу керівникам гуртків, які здійснюють інноваційну, дослідно-експериментальну діяльність.
 1. Організувати проведення:
  • Методичного діалогу «Академічна доброчесність в закладі освіти: Просто про складне» (Горбань О.В., методист);
  • методичних коученгів «Робота закладів освіти в умовах війни: практичні кейси з організації освітнього процесу в кризових умовах», «Креативність і стартап культура – нові горизонти розвитку педагога» (Горбань О.В., методист);
  • психологічних гайдів «Особливості комунікації з дітьми під час війни: перша психологічна допомога» (Горбань О.В., методист, Супруненко О.О., психолог);
  • семінару-тренінгу «Будь коучем для себе» (Горбань О.В., методист, Борсяк Л.О., психолог);
  • практикумів з розвитку цифрової компетентності педагогів «Сучасні ресурси для організації ефективного навчання» (Горбань О.В., методист).
 2. Провести:
  • Методичний тиждень педагога, який атестується «5 кроків до….» (Мельниченко Н.М., заступник директора, Горбань О.В., методист, Супруненко О.О., Борсяк Л.О., психологи);
  • педагогічний онлайн фестиваль «Райдуга талантів» педагогів, що атестуються (Мельниченко Н.М.).
 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ЦТДЮ                                      Т.М. Савченко