Центр творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради (ЦТДЮ)

НАКАЗ

м.Прилуки

від 28 серпня 2023 року                                                                                № 75

Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами Центру творчості дітей та юнацтва у 2023-2024 н.р.

На виконання Закону України «Про освіту» № 2145-VІІІ від 05.09.2017р., відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. №433 та з метою підвищення ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, професійної майстерності та реалізації компетентнісного підходу педагогів, упровадження в практику роботи досягнень сучасної педагогічної науки, нових технологій та реалізації нових державних освітніх стандартів,

НАКАЗУЮ:

 1. Заступникам директора, завідуючим відділами, методистам:

1.1. Спрямувати свою діяльність у 2023-2024 н.р. на реалізацію ІІІ етапу науково-методичної теми «Формування ціннісних орієнтацій у процесі творчої діяльності гуртківців». Рік творчого розвитку та самореалізації.

1.2. Науково-методичну роботу планувати з урахуванням Концепції реалізації науково-методичної теми закладу.

2. Створити Методичну раду Центру творчості дітей та юнацтва у складі:

 • голова ради – Мельниченко Н.М. – заступник директора з НМР;
 • секретар – Горбань О.В. – методист;

члени ради:

 • Савченко Т.М. – директор ЦТДЮ;
 • Авдєйчік О.І. – заступник директора з ВР;
 • Линник С.С. – завідуюча відділом;
 • П’ятигорець Н.М. – завідуюча відділом;
 • Борсяк Л.О. – завідуюча відділом;
 • Тимченко І.В. – завідуюча відділом;
 • Ребенок А.А.– методист;
 • Ляшенко Ю.С. – художній керівник.

3. Організувати роботу методичних об’єднань педагогічних працівників:

№ п/пМетодоб’єднанняКерівник методоб’єднанняКоординатор
 Керівників гуртків відділу художньо – творчої діяльностіЯременко І.В.Горбань О.В.
 Керівників гуртків відділу художньо – естетичного вихованняКорячко Л.В.Горбань О.В.
 Керівників гуртків відділу іноземних мовЦиганко О.О.Горбань О.В.
 Керівників гуртків відділу раннього розвитку дитиниТищенко Н.В.Горбань О.В.
 Керівників гуртків спортивно – туристичного напрямуРебенок А.А.Горбань О.В.

4. Головам МО скласти плани роботи МО на 2023-2024 н.р. (до 30.08.2023 р.)

5. Продовжити роботу Школи молодого керівника гуртка ЦТДЮ (Сидоренко Л.Л., керівник гуртка – методист).

6. Організувати роботу консультативних пунктів:

 • для керівників гуртків по підготовці до конкурсу «Джерело творчості» (Горбань О.В.);
 • для керівників гуртків, які впроваджують інноваційні технології в закладі (Горбань О.В.);
 • для керівників гуртків, які беруть участь у конкурсі рукописів навчальної літератури для ЗПО (Горбань О.В.);
 • для учасників конкурсу проєктів, адресованих освітянам Чернігівщини (фонд Президента Вільної Академії Наук у Канаді професора О.Цапа) (Горбань О.В.);
 • для учасників Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень» (Інститут обдарованої дитини) (Горбань О.В.);
 • для керівників гуртків з теми: «Самоосвіта і підвищення кваліфікації: інструменти та підходи. Організація самоосвіти через Віртуальний методичний кабінет» (в рамках МО) (Горбань О.В.);
 • для молодих спеціалістів по заповненню журналів гурткової роботи, веденню ділової документації (Горбань О.В.)

7. Продовжити роботу:

 • Методичної ради.
 • Педагогічної майстерні у відділі раннього розвитку дитини «Талановита дитина – творчий педагог» (П’ятигорець Н.М.)
 • Творчої групи відділу іноземних мов «Мультисенсорний підхід до вивчення іноземної мови» (Циганко О.О.)
 • Школи обдарованої дитини (Волик А.О.)

8. Започаткувати роботу:

 • Творчого етнопроєкту відділу художньо – творчої діяльності «Надбання». (Тимченко І.В.)
 • Проєкту по роботі з дітьми з інвалідністю «Я завжди поруч» (Дорошенко С.М., Волик А.О., Борсяк Л.О.)
 • Творчого проєкту по роботі з гуртківцями «Це наше і це твоє»(Яременко І.В.)
 • Віртуального методичного кабінету (Горбань О.В., Філіпова Д.Д.)

9. Створити кабінет закладу на платформі «Єдина атестаційна система» НППУ (Горбань О.В., Філіпова Д.Д.)

10. Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами ЦТДЮ на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (Мельниченко Н.М.).

11. Продовжити роботу:

 • по провадженню методики М.Монтессорі у гуртках дітей 4х річного віку (Тищенко Н.В., Горбань О.В.);
 • по впровадженню роботи з використання паличок Кюізенера на заняттях математики з дітьми дошкільного віку (П’ятигорець Н.М., Горбань О.В.);
 • по впровадженню роботи з методики Річарда Грехема «Genki English» («Енергійний англійський») на заняттях гуртка «Англійська мова» (Щербін М.В., Горбань О.В.);
 • по впровадженню роботи з використання пісочної терапії (Сендплей) на заняттях з молодшими дошкільниками (Припутненко С.С., Горбань О.В.);
 • по впровадженню еко-хвилинок в систему роботи гуртків образотворчого мистецтва (Сидоренко Л.Л., Горбань О.В.);
 • по впровадженню технології біомеханіки Всеволода Мейерхольда в систему роботи студії театрального мистецтва «Казкар» (Сікалова Ю.О., Горбань О.В.);
 • по впровадженню освітньої моделі «Школа сприяння здоров’ю». Навчально-виховна програма «До здоров’я через позашкілля» (Ребенок А.А., Горбань О.В.);
 • по використанню музично-дидактичних технологій на заняттях з музичного виховання дошкільнят (Спиця Н.Г., Горбань О.В.);
 • по використанню LEGO – технології в освітньому просторі (Бойко Ю.Ю., Горбань О.В.);
 • по впровадженню технології E-LEARNING в системі мовної підготовки в гуртку англійської мови (Ровна В.М., Горбань О.В.).

12. Провести моніторингові дослідження:

 • Стан викладання цікавої математики та логіки у гуртках раннього розвитку дитини (П’ятигорець Н.М.)
 • Стан викладання образотворчого мистецтва у гуртках основного рівня відділу художньо – творчої діяльності (Тимченко І.В.)
 • Стан викладання англійської мови у гуртках вищого рівня 7-8 р.н. (Циганко О.О.)
 • Стан виконання навчальних програм та календарних планів. (Мельниченко Н.М.)
 • Стан збереження контингенту гуртківців. (Мельниченко Н.М., зав.відділами)
 • Стан виконання керівниками гуртків наказу по залученню дітей у гуртки хореографії, спорту та туризму на основі медичних довідок. (Ребенок А.А., зав.відділами)
 • Стан ведення журналів гурткової роботи. (Мельниченко Н.М.)
 • Моніторинг виконання плану підвищення кваліфікації (Мельниченко Н.М.)
 • Моніторинг організації навчання у гуртках дітей з інвалідністю      (Волик А.О.)
 • Результативність методичної роботи у 2023-2024 н.р. (Мельниченко Н.М., Горбань О.В.)

13. Завідуючим відділами, методистам ЦТДЮ:

13.1. Продовжити роботу по удосконаленню самоосвіти керівників гуртків, надавати їм рекомендації щодо використання методичної літератури та видання методичних рекомендацій.

13.2. Забезпечити належний рівень науково-методичної, консультативної допомоги керівникам гуртків, через впровадження інформаційно- комунікаційних технологій та сучасних форм методичної роботи.

13.3. Інформувати та залучати педагогів до участі у семінарах, тренінгах, конференціях, конкурсах, круглих столах та інших заходах різного рівня з метою підвищення власного фахового рівня у міжатестаційний період.

13.4. Продовжити вивчення ППД:

 • керівника гуртка Тимченко І.В. з проблеми «Удосконалення майстерності вихованців через опанування сучасних видів декоративно – ужиткового мистецтва та народних ремесел України» (Волик А.О.).

13.5. Розпочати вивчення ППД:

 • керівника гуртка Голуб С.О. з теми «Формування почуття ритму молодших вихованців шляхом використання музично – хореографічних ігр» (Линник С.С.)

13.6. Надавати методичну допомогу педагогам, що атестуються у 2023-2024 н.р. на підтвердження педагогічного звання «Керівник гуртка – методист».

13.7. Здійснювати патронаж і надавати науково-методичну допомогу керівникам гуртків, які здійснюють інноваційну, дослідно-експериментальну діяльність.

14. Організувати проведення:

14.1. Методичного вебквесту «Професійний аспект педагога-позашкільника: компетентності сучасного педагога». (Горбань О.В.)

14.2. Майстер-класів з підвищення рівня цифрової компетентності педагогічного колективу (за окремим графіком) (Горбань О.В., Філіпова Д.Д.)

14.3. Педагогічної вітальні для педагогів, які атестуються у 2023-2024н.р. (Мельниченко Н.М., Горбань О.В.)

14.4. Ярмарку інновацій «Я роблю це так» (Горбань О.В., Філіпова Д.Д.)

15. Методичний супровід вивчення документації по самооцінюванню закладу за напрямом «Освітнє середовище» згідно ВСЗЯО:

15.1. Методичний воркшоп «Внутрішня система забезпечення якості освіти в ЗПО». Паркан думок «Як я розумію поняття «Академічна доброчесність»» (Горбань О.В.)

15.2. Педагогічний практикум «Стратегія реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЦТДЮ: опрацювання анкети для педагогів» (серія практичних занять на засіданнях МО, згідно окремого графіку) (Горбань О.В.)

15.3. Проведення анкетування учасників освітнього процесу (Супруненко О.О., Борсяк Л.О.)

15.4. Відвідування гурткових занять з метою моніторингу навчання дітей з інвалідністю (Мельниченко Н.М., Волик А.О.)

16. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ЦТДЮ                                        Тетяна Савченко