З 2004 року  в Прилуцькому Центрі  творчості  дітей та юнацтва  було створено Психологічну службу. ЇЇ мета – надання  психологічних послуг учасникам навчально-виховного процесу (вихованцям закладу віком від 3-х до 21 року, їхнім батькам, педагогічним працівникам) ,  активна співпраця з ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, громадськими організаціями; психологічний супровід розвитку особистості під час гурткових занять та тематичних заходів у позашкільному закладі; вчасне виявлення та корекція психологічних проблем.

Основними принципами організації психологічної служби є:

 • диференціація та індивідуалізація у психологічній роботі з учасниками навчально-виховного процесу;
 • особистісно-орієнтований підхід до роботи з дітьми і дорослими, що звертаються з проблемами;
 • стимулювання активної позиції того, хто користується психологічними послугами;
 • розвиток творчих здібностей кожного слухача;
 • формування у слухачів прагнення до самовдосконалення і самоосвіти;
 • Формування позитивного мислення .

Психологічна служба  ЦТДЮ  працює  у всіх напрямках : діагностична робота, корекційно-відновлювальна, методична,  співпраця з громадськими організаціями, консультаційна .

Консультаційний кабінет практичного психолога  ЦТДЮ оформлений відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів , Плану дій Програми розвитку психологічної  служби системи освіти області та з метою створення сприятливого корекційно-розвивального освітнього середовища  для розкриття потенціалу кожної дитини.

Це окрема ізольована кімната розміром  3м х 3м , в якій є всі необхідні меблі : стіл (трансформер), стільці і табурети різного розміру,  розкладна кушетка, полиці, шафи. У кабінеті  є живі квіти, акваріум з рибками, інвентар та обладнання для  індивідуальної діагностики та консультування, проведення релаксаційних та сенсорних  вправ (фотододатки).

 

Освітній аспект діяльності консультаційного кабінету психолога в ЦТДЮ передбачає   забезпечення вихованців закладу, батьків та педагогів сучасними психологічними знаннями, розробку дидактичних та методичних матеріалів, які можуть бути використані в процесі підготовки  гурткових  занять, а також в атестаційній діяльності вчителів, допомогу молодим спеціалістам, індивідуальну психологічну  консультацію при потребі  тощо.

Практичний аспект діяльності забезпечує  вчасне розв’язання конкретних проблем, що виникають в процесі розвитку особистості, сприяє збереженню психічного здоров’я, формуванню вмінь та навичок духовного самовдосконалення.

Складений графік прийому практичних психологів Супруненко Олени Олександрівни (спеціаліст ІІ категорії) та Борсяк Лариси Олександрівни  (практичний психолог вищої категорії), які володіють не тільки відповідною кваліфікацією, але й такими якостями, як вміння спілкуватися з людьми, вирішувати конфліктні ситуації, приймати нестандартні рішення, орієнтуватися в тій чи іншій новій ситуації, адаптуватися до нових життєвих умов.

За час роботи Психологічної служби склався певний досвід. Його аналіз дозволяє зробити висновки про те, що учасники навчально-виховного процесу ЦТДЮ  стикаються з різними особистісними проблемами: невміння самостійно організувати навчальну діяльність, тривожність перед відкритими заняттями, відсутність навчальної та професійної  мотивації, низька самооцінка, невпевненість у собі, труднощі у встановленні контактів  з новими колегами, батьками своїх вихованців, , відчуття самотності, фрустрації, страхи, проблеми  , пов’язані з віковими кризами тощо. Щоб допомогти  подолати такі проблеми , психологи ЦТДЮ  здійснюють роботу кабінету  у відповідності з наступними напрямками:

 • психологічна діагностика та корекція;
 • психологічне консультування;
 • психологічні тренінги ( малими групами або у родинному колі).

Ефективність всієї роботи залежить від того, наскільки Психологічній службі вдається вирішувати наявні психологічні проблеми з навчання, виховання та розвитку дітей, педагогів, батьків  разом із перспективною націленістю на формування психологічної готовності до життєдіяльності у сучасному соціумі.

За значний період роботи у психологів ЦТДЮ розроблена своя система роботи під час консультування. Варто зазначити, що кількість звернень щороку зростає приблизно на 10 %, що всказує на потребу населення у психологічній допомозі, підтримці, консультуванні. Найчастіше у нашому закладі проводиться консультування або діагнростично-корекційно-консультативна робота з родинами.

Перш за все ми розпочинаємо з  психодіагностики, яка проводиться за запитом дітей, викладачів, батьків або адміністрації.  Це діагностика інтелектуальних здібностей, індивідуальних особливостей і міжособистісних взаємовідносин, що дає можливість надалі планувати корекційну роботу, визначати тематику тренінгів, складати вправи для домашньої роботи  тощо .

У деяких випадках консультаційна допомога надається не з проблемних питань, а за результатами діагностики здібностей, темпераменту, характеру. Особливо великого значення для  позашкільного закладу набуває профорієнтаційна діагностика, яка проводиться  протягом усього навчального року. Для них пропонуються методики, які дозволяють виявити професійні здібності та схильності для подальшого визначення напрямку майбутнього навчання та професійної діяльності. Консультування проводиться ретельно із врахуванням індивідуальних особливостей кожного продіагностованого вихованця.

Психологічне консультування являє собою взаємодію психолога з клієнтом, в ході якого визначається проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки, та людина отримує психологічну підтримку і душевний спокій. За час існування Психологічної служби в ЦТДЮ  за консультативною допомогою постійно звертаються діти , їх батьки, співробітники та населення, коли вони потребують допомоги у вирішенні проблем, пов’язаних із міжособистісними конфліктами в діловій сфері та сімейних стосунках; проблем комунікації; внутрішньоособистісних проблем (страхи, невпевненість, підвищена агресія тощо); проблем самопочуття та здоров’я.  Ми проводимо консультування поступово (серійні заняття за графіком, складеним спільно з відвідувачем кабінету психолога).  Особливістю нашої роботи є постійне використання домашніх завдань, які отримують і батьки, і діти, і педпрацівники.  Це стимулює продовжувати долати свою проблему не тільки у кабінеті психолога, а і дома, на роботі .

Діє також скринька довіри, в які постійно надходять анонімні питання до психологів від учасників навчально-виховного процесу. Відповіді на них обов’язково  ретельно готуються та вивішуються на стендах ЦТДЮ (заочне консультування за запитом ) найчастіше тут висвітлюються теми стосунків «батьки-діти». «діти-вчителі», проблеми виховання у неповній сім’ї, особливості психології дітей у кризові періоди, подолання проблем із самооцінкою, різні питання підготовки до школи  наших 6-річок.

Для високоефективної роботи консультаційного кабінету практичними психологами  Борсяк Л.О. та Супруненко О.О. розроблені методичні рекомендації для  педагогів : «Як швидко здружити групу», «Комфортно у новому колективі», «Я- атестуюся», «Самопізнання та самовдосконалення»,   «Профілактика самовигорання на робочому місці», «Здоровий спосіб життя педагога- зразок для вихованців», «Простір безконфліктного спілкування»,  «Культура співробітництва педагогів різних поколінь», «Школа психічного здоров’я педагога» та ін.  Для батьків оформлені папки та стенд, при чому матеріали можна брати додому для  опрацювання  , ознайомлення. У кабінеті є наступні розробки для батьків : «Дитина і сучасні комп’ютерні технології», «Неслухняність дітей і безпорадність батьків», «Хто найстарший у сім’ї », «У сім’ї – поповнення! Кому найважче?»,  «Довіра- запорука якісного спілкування з дитиною», «Майбутнє починається сьогодні»,  «Коли з’являються таланти», «Стимулюючі методи у сімейному вихованні», «Сила батьківських настанов», «Покарання – «за» і «проти», «Гіперактивні діти » та ін.

Особливою популярністю серед вихованців користуються такі психологічні  розробки як: «Арт-терапія», «Ораторське мистецтво», «Майстер комунікації»,  «Майбутня професія – зроби свій вибір правильно», «Популярна психологія – дізнайся про себе більше», «Запрограмуй себе на успіх», «Позитивна психологія на кожен день» ,  «Дівочі секрети» , «Поінформований – значить захищений »  та ін. Користуючись такими матеріалами наші вихованці отримали можливість не тільки вирішити свої внутрішньоособистісні проблеми, конфлікти, гармонізувати свою особистість, але й навчитись допомагати в цьому іншим людям.

У консультаційному кабінеті ми практикуємо проведення міні-лекторіїв, бесід для невеликих груп (по 3-6 чол.) на теми, що цікавлять учасників.

Однією з ефективних форм роботи Психологічної служби в  консультаційному кабінеті  є комплексне заняття, що включає в себе діагностику, консультування та проведення  серії корекційних або релаксаційних  заходів.

За результатами тестувань діти, батьки та педагоги можуть  отримати індивідуальні та групові психологічні консультації, отримують можливість вирішити певні особистісні проблеми, знайти відповіді на найбільш актуальні для них питання та набути прикладних психологічних знань, які зможуть використовувати у різних сферах життєдіяльності.

Одним із напрямків роботи Психологічної служби з населенням є надання психологічної допомоги батькам у їх взаємовідносинах з власними дітьми,взяти участь у практичних навчальних тренінгових вправах.  У кабінеті психологічного консультування ЦТДЮ на замовлення пропонується цикл лекцій психологічного характеру „Діти-батьки XXI сторіччя”, на яких батьки мають можливість отримати практичні поради і рекомендації в рішенні сімейних проблем, розібрати складні життєві ситуації, оволодіти навичками організації стосунків з дитиною.

Одним із напрямків роботи Психологічної служби є організація допомоги  родинам в роботі з соціально-дезадаптованими неповнолітніми, а також з дітьми, які мають порушення в психофізичному розвитку, оскільки ця робота має свою специфіку у порівнянні із традиційними методами виховання та навчання. Членам родин , що звернулися  надаються знання про психологію розумового розвитку дітей, вікові психологічні особливості, особливості асоціальної поведінки, аналізуються причини соціальної дезадаптованості та педагогічної занедбаності, специфіка навчально-виховної роботи з дітьми, які мають розумові відхилення, порушення мовлення, слуху, опорно-рухового апарату тощо. Кожний зі слухачів отримує можливість придбати практичні знання про особливості психолого-педагогічної корекційної роботи з даною категорією дітей, оволодіває методами сугестії, арт-терапії, гештальт-терапії, психосинтезу тощо. Важливою частиною роботи тут є також надання порад і консультацій дорослим членам родини, що виховують дитину із вадами.

Кабінет оснащений наступними технічними засобами: ноутбук, аудіопрогравач, настільні лампи, підбірки аудіодисків, зйомні носії  з музичним  та відеосупроводом для релаксаційних та корекційних  вправ.

Є необхідне канцелярське приладдя : різні види паперу, клей, стікери, маркери, олівці, фломастери, пластилін, дощечки і стеки, скотч, фарби. Для індивідуальних комплексних занять створені та придбані картки , сенсорний куточок , м’які іграшки, подушечки різного розміру, валики, дрібні іграшки та інші підручні засоби.

Наявна  наступна документація:

 • Нормативно-правова (Етичний кодекс психолога, Декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини та ін);
 • Навчально-методична (література для підготовки консультацій, психологічні видання, періодичні видання, тематичні підбірки вправ, лекцій, бесід для індивідуальної роботи та занять у малих групах); методичні папки з робочими матеріалами психолога для консультування учасників навчально-виховного процесу окремо для кожної вікової аудиторії (перелік додається);
 • Обліково-статистична документація (окремо у кожного з психологів);
 • Документація для службового користування (окремо у кожного психолога);
 • Дрібна друкована продукція типу кишенькових пам’яток для клієнтів різного віку , розроблені психологами ЦТДЮ (за результатами аналізу найчастіших звернень ).

Отже завдяки досвіду діяльності кабінету психологічного консультування в ЦТДЮ ми зазначаємо, що   в подальшому всі, хто звертався за допомогою,  змогли більш ефективно  організувати свою діяльність, покращили стосунки з людьми, вирівняли самооцінку, урівноважили свій психологічний стан.

Процес надання психологічних послуг за своєю сутністю повинен носити безперервний характер, що пов’язано, перш за все, з необхідністю самоосвіти та особистісного самовдосконалення кожної людини протягом усього життя. Психологічна служба ЦТДЮ  постійно розробляє нові напрямки діяльності, шукає цікавих людей для спільного втілення ідей, планів, інновацій, таких, наприклад, як використання методів арт-терапії, гештальт-терапії, символдрами, психосинтезу нейролінгвістичного програмування в тренінговій та консультативній діяльності. В той же час завданням Психологічної служби є не тиражування навіть найбільш ефективних і плідних, на перший погляд, ідей, а постійний пошук того нового, що ще не отримало достатнього розповсюдження. Психологи  Борсяк Л.О. та Супруненко О.О. визначили для себе  наступні перспективні завдання:

 1. Поповнювати кабінет матеріалами для надання психологічної допомоги різним соціальним та віковим категоріям населення протягом усього життя.
 2. Вести постійний пошук нових різноманітних форм надання психологічних послуг.
 3. Створити комп’ютерні програми з метою надання психологічних послуг для всіх учасників навчально- виховного процесу.
 4. Сприяти зростанню контингенту дітей, молоді та населення, які користуються психологічними послугами вчасно.