З 2004 року  в Прилуцькому Центрі  творчості  дітей та юнацтва  було створено Психологічну службу. ЇЇ мета – надання  психологічних послуг учасникам навчально-виховного процесу (вихованцям закладу віком від 3-х до 21 року, їхнім батькам, педагогічним працівникам) ,  активна співпраця з ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, громадськими організаціями; психологічний супровід розвитку особистості під час гурткових занять та тематичних заходів у позашкільному закладі; вчасне виявлення та корекція психологічних проблем.

Основними принципами організації психологічної служби є:

  • диференціація та індивідуалізація у психологічній роботі з учасниками навчально-виховного процесу;
  • особистісно-орієнтований підхід до роботи з дітьми і дорослими, що звертаються з проблемами;
  • стимулювання активної позиції того, хто користується психологічними послугами;
  • розвиток творчих здібностей кожного слухача;
  • формування у слухачів прагнення до самовдосконалення і самоосвіти;
  • Формування позитивного мислення .

Психологічна служба  ЦТДЮ  працює  у всіх напрямках : діагностична робота, корекційно-відновлювальна, методична,  співпраця з громадськими організаціями, консультаційна .

Консультаційний кабінет практичного психолога  ЦТДЮ оформлений відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів , Плану дій Програми розвитку психологічної  служби системи освіти області та з метою створення сприятливого корекційно-розвивального освітнього середовища  для розкриття потенціалу кожної дитини.

Це окрема ізольована кімната розміром  3м х 3м , в якій є всі необхідні меблі : стіл (трансформер), стільці і табурети різного розміру, полиці, шафи. У кабінеті  є  інвентар та обладнання для  індивідуальної діагностики та консультування, проведення релаксаційних та сенсорних  вправ (фотододатки).

Освітній аспект діяльності консультаційного кабінету психолога в ЦТДЮ передбачає   забезпечення вихованців закладу, батьків та педагогів сучасними психологічними знаннями, розробку дидактичних та методичних матеріалів, які можуть бути використані в процесі підготовки  гурткових  занять, а також в атестаційній діяльності вчителів, допомогу молодим спеціалістам, індивідуальну психологічну  консультацію при потребі  тощо.

Практичний аспект діяльності забезпечує  вчасне розв’язання конкретних проблем, що виникають в процесі розвитку особистості, сприяє збереженню психічного здоров’я, формуванню вмінь та навичок духовного самовдосконалення.

Складений графік прийому практичних психологів Супруненко Олени Олександрівни (спеціаліст І категорії) та Борсяк Лариси Олександрівни  (практичний психолог вищої категорії, психолог-методист ), які володіють не тільки відповідною кваліфікацією, але й такими якостями, як вміння спілкуватися з людьми, вирішувати конфліктні ситуації, приймати нестандартні рішення, орієнтуватися в тій чи іншій новій ситуації, адаптуватися до нових життєвих умов.

За час роботи Психологічної служби склався певний досвід. Його аналіз дозволяє зробити висновки про те, що учасники навчально-виховного процесу ЦТДЮ  стикаються з різними особистісними проблемами: невміння самостійно організувати навчальну діяльність, тривожність перед відкритими заняттями, відсутність навчальної та професійної  мотивації, низька самооцінка, невпевненість у собі, труднощі у встановленні контактів  з новими колегами, батьками своїх вихованців, , відчуття самотності, фрустрації, страхи, проблеми  , пов’язані з віковими кризами тощо. Щоб допомогти  подолати такі проблеми , психологи ЦТДЮ  здійснюють роботу кабінету  у відповідності з усіма необхідними   напрямками роботи психологічної служби.

Ефективність всієї роботи залежить від того, наскільки Психологічній службі вдається вирішувати наявні психологічні проблеми з навчання, виховання та розвитку дітей, педагогів, батьків  разом із перспективною націленістю на формування психологічної готовності до життєдіяльності у сучасному соціумі.

За значний період роботи у психологів ЦТДЮ розроблена своя система роботи під час консультування. Варто зазначити, що кількість звернень щороку зростає приблизно на 10 %, що всказує на потребу населення у психологічній допомозі, підтримці, консультуванні. Найчастіше у нашому закладі проводиться консультування або діагнростично-корекційно-консультативна робота з родинами.

Перш за все ми розпочинаємо з  психодіагностики, яка проводиться за запитом дітей, викладачів, батьків або адміністрації.  Це діагностика інтелектуальних здібностей, індивідуальних особливостей і міжособистісних взаємовідносин, що дає можливість надалі планувати корекційну роботу, визначати тематику тренінгів, складати вправи для домашньої роботи  тощо .

У деяких випадках консультаційна допомога надається не з проблемних питань, а за результатами діагностики здібностей, темпераменту, характеру. Особливо великого значення для  позашкільного закладу набуває профорієнтаційна діагностика, яка проводиться  протягом усього навчального року. Для них пропонуються методики, які дозволяють виявити професійні здібності та схильності для подальшого визначення напрямку майбутнього навчання та професійної діяльності. Консультування проводиться ретельно із врахуванням індивідуальних особливостей кожного продіагностованого вихованця.

Психологічне консультування являє собою взаємодію психолога з клієнтом, в ході якого визначається проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки, та людина отримує психологічну підтримку і душевний спокій. За час існування Психологічної служби в ЦТДЮ  за консультативною допомогою постійно звертаються діти , їх батьки, співробітники та населення, коли вони потребують допомоги у вирішенні проблем, пов’язаних із міжособистісними конфліктами в діловій сфері та сімейних стосунках; проблем комунікації; внутрішньоособистісних проблем (страхи, невпевненість, підвищена агресія тощо); проблем самопочуття та здоров’я.  Ми проводимо консультування поступово (серійні заняття за графіком, складеним спільно з відвідувачем кабінету психолога).  Особливістю нашої роботи є постійне використання домашніх завдань, які отримують і батьки, і діти, і педпрацівники.  Це стимулює продовжувати долати свою проблему не тільки у кабінеті психолога, а і дома, на роботі .

Діє також скринька довіри, в які постійно надходять анонімні питання до психологів від учасників навчально-виховного процесу. Відповіді на них обов’язково  ретельно готуються та вивішуються на стендах ЦТДЮ (заочне консультування за запитом ) найчастіше тут висвітлюються теми стосунків «батьки-діти». «діти-вчителі», проблеми виховання у неповній сім’ї, особливості психології дітей у кризові періоди, подолання проблем із самооцінкою, різні питання підготовки до школи  наших 6-річок.

Для високоефективної роботи консультаційного кабінету практичними психологами  Борсяк Л.О. та Супруненко О.О. розроблені методичні рекомендації ,  проводяться тренінги, батьківські всеобучі семінари, майстеркласи.

У консультаційному кабінеті ми практикуємо проведення міні-лекторіїв, бесід для невеликих груп (по 3-6 чол.) за запитом.

Однією з ефективних форм роботи Психологічної служби в  консультаційному кабінеті  є комплексне заняття, що включає в себе діагностику, консультування та проведення  серії корекційних або релаксаційних  заходів.

Одним із напрямків роботи Психологічної служби з населенням є надання психологічної допомоги батькам у їх взаємовідносинах з власними дітьми,взяти участь у практичних навчальних тренінгових вправах.

Одним із напрямків роботи Психологічної служби є організація допомоги  родинам ВПО, після втрат,  в роботі з соціально-дезадаптованими неповнолітніми, а також з дітьми, які мають порушення в психофізичному розвитку, оскільки ця робота має свою специфіку у порівнянні із традиційними методами виховання та навчання.

Отже завдяки досвіду діяльності кабінету психологічного консультування в ЦТДЮ ми зазначаємо, що   в подальшому всі, хто звертався за допомогою,  змогли більш ефективно  організувати свою діяльність, покращили стосунки з людьми, вирівняли самооцінку, урівноважили свій психологічний стан.

Процес надання психологічних послуг за своєю сутністю повинен носити безперервний характер, що пов’язано, перш за все, з необхідністю самоосвіти та особистісного самовдосконалення кожної людини протягом усього життя. Психологічна служба ЦТДЮ  постійно розробляє нові напрямки діяльності, шукає цікавих людей для спільного втілення ідей, планів, інновацій, таких, наприклад, як використання методів арт-терапії, гештальт-терапії, символдрами, психосинтезу нейролінгвістичного програмування в тренінговій та консультативній діяльності. В той же час завданням Психологічної служби є не тиражування навіть найбільш ефективних і плідних, на перший погляд, ідей, а постійний пошук того нового, що ще не отримало достатнього розповсюдження. Психологи  Борсяк Л.О. та Супруненко О.О. визначили для себе  наступні перспективні завдання:

  1. Поповнювати кабінет матеріалами для надання психологічної допомоги різним соціальним та віковим категоріям населення протягом усього життя.
  2. Вести постійний пошук нових різноманітних форм надання психологічних послуг.
  3. Створити комп’ютерні програми з метою надання психологічних послуг для всіх учасників освітнього  процесу.
  4. Сприяти зростанню контингенту дітей, молоді та населення, які користуються психологічними послугами вчасно.