ЗАКОН УКРАЇНИ
Про позашкільну освіту (переглянути)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст.393 )

{ Додатково див. Закон N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 2626-IV ( 2626-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 28, ст.372 N 876-V ( 876-16 ) від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 27, ст.363 N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.41 Кодексом N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }

{ У тексті Закону слова “Міністерство економіки України” в усіх відмінках замінено словами “центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики” у відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 }
Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.