ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону праці (переглянути)

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 2695-XII від 14.10.92, ВВР, 1992, № 49, ст.669}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 196/96-ВР від 15.05.96, ВВР, 1996, № 31, ст. 145
№ 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 –
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом про Державний бюджет України на 2000 рік}

{В редакції Закону
№ 229-IV від 21.11.2002, ВВР, 2003, № 2, ст.10}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1331-IV від 25.11.2003, ВВР, 2004, № 14, ст.205
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18
№ 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444
№ 345-VI від 02.09.2008, ВВР, 2008, № 42-43, ст.293
№ 1454-VI від 04.06.2009, ВВР, 2009, № 44, ст.654
№ 2185-VI від 13.05.2010, ВВР, 2010, № 28, ст.353
№ 2367-VI від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.486
№ 2562-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.47
№ 3038-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, № 34, ст.343
№ 3395-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.537
№ 3458-VI від 02.06.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.551
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 77-VIII від 28.12.2014}

{У тексті Закону слова “спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади” у всіх відмінках замінено словами “центральний орган виконавчої влади” у відповідному відмінку згідно із Законом № 1454-VI від 04.06.2009}

{У тексті Закону слова “центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я” та “центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я” в усіх відмінках замінено словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я” у відповідному відмінку; слова “центральний орган виконавчої влади в галузі освіти та науки” в усіх відмінках – словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки” у відповідному відмінку, а слова “центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці” в усіх відмінках – словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці” у відповідному відмінку згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}