ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту” 2017 (переглянути)

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 34, ст.451)(Вводиться в дію Постановою ВР N 1144-XII ( 1144-12 ) від 04.06.91, ВВР, 1991, N 34, ст.452)

(Із змінами, внесеними згідно з Декретами N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76 N 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93, Законами N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277 N 69/94-ВР від 30.06.94, ВВР, 1994, N 29, ст.258 N 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.376 N 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.404 N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11 N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71)

(В редакції Закону N 100/96-ВР від 23.03.96, ВВР, 1996, N 21, ст. 84)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62 N 178-XIV ( 178-14 ) від 14.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.294)

(Додатково див. Закон N 2120-III ( 2120-1407.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )) від
(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2628-III ( 2628-1411.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259 ) від N 2887-III ( 2887-1413.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст. 80 ) від N 2905-III ( 2905-1420.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 ) від N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 1158-IV ( 1158-1511.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 ) від N 1344-IV ( 1344-1527.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 ) від N 1377-IV ( 1377-1511.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 ) від N 1801-IV ( 1801-1517.06.2004 ) ) від ( У тексті Закону слова “заклади освіти” в усіх відмінках замінено словами “навчальні заклади” у відповідному відмінку згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )