Положення

про методичне об`єднання

керівників гуртків художньо самодіяльності

Центру творчості дітей та юнацтва

 1. Загальні положення.
 • Методичне об`єднання (МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу педагогів одного або кількох близьких за змістом предметів.
 • М.О. створюється з числа основних педагогів та педагогів за сумісництвом.
 • Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної роботи з  одного чи кількох споріднених навчальних предметів.
 • До М.О. належать педагоги, які працюють в відділі художньо-естетичного виховання.
 • М.О. підпорядковується у своїй діяльності заступнику директора з НМР та директору ЦТДЮ.
 1. Завдання та напрями діяльності МО
 • Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому рівні.
 • Задоволення потреб гуртківців в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
 • Надання допомоги педагогам у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
 • Обговорення питань з методики викладання предмета, ознайомлення та впровадження в роботу нових методик викладання предмета, обговорення питань програми Міністерства освіти та індивідуальних програм, затвердження календарно-тематичних планів.
 • Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчально-виховної роботи.
 • Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання гуртків ЦТДЮ.
 • Координація навчально-виховної діяльності педагогів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.
 • Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форм і методів роботи на занятті.
 • Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів МО, презентації педагогів МО
 1. Організація МО
 • Роботу педагогів художньо-естетичного відділу напрямку художня самодіяльність організовано у рамках МО на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
 • Роботу МО організовує голова МО, яку призначає адміністрація ЦТДЮ.
 1. Завдання голови МО
 • Аналіз результатів педагогів навчально-виховної діяльності художньо-естетичного відділу напрямку художня самодіяльність , що є складовим.
 • Організація взаємодії педагогів МО, вивчення стану викладання предмета.
 • Організація взаємовідвідування занять, виховних годин, виховних заходів, що є складовими МО, та взаємодопомога.
 • Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів, зокрема молодих та новопризначених педагогів.
 1. Обов`язкиголови МО 
 • Голова МО проводить засідання 3-4 рази на н.р. згідно з планом.
 • Голова МО складає план роботи на н.р., який узгоджує з адміністрацією ЦТДЮ та який затверджується на методичній раді.
 • Голова М.О. звітує про роботу перед педагогічною радою ЦТДЮ не менш як раз на н.р.
 • Голова МО контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником директора з НМР, організовує вивчення стану викладання предмета (якість результатів), ведення документації педагогами художньо- естетичного відділу напрямку художньої самодіяльності.
 1. Права голови МО
 • Голова МО має право на відвідування па аналіз занять, виховного заходу, виховної години, що є складовим МО, документації педагогів, які входять до складу МО
 • Голова МО має право звертатися по консультацію до директора та заступників  по проблемам організації навчально-виховного процесу ЦТДЮ, виконання трудової дисципліни педагогами, які входять до складу МО
 • Готувати пропозиції та рекомендації педагогам для підвищення кваліфікаційного розряду.
 • Рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації.
 • Ставити питання перед адміністрацією про заохочення педагогів.
 1. Обов`язки педагогів, яківходять до складу МО
 • Організувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності ЦТДЮ, навчально-методичні проблеми відділу, МО, особисто педагога.
 • Організувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).
 • Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров`я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.
 • Організувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та педагогами щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.
 1. Права педагогів, які входять до складу МО
 • Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
 • Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу відділу.
 • Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів.
 • Звертатися по консультацію з питань організації навчальної діяльності та виховання дітей до заступників директора ЦТДЮ.
 1. Документація МО
 • Положення МО
 • Аналіз роботи МО за н.р., що минув.
 • План роботи на навчальний рік
 • Методична база доробків педагогів МО
 • Інструктивно-методичні документи.
 • Банк даних про педагогів МО
 1. Керівництво діяльності МО

Керівництво діяльності МО здійснює заступник директора з НМР та директор ЦТДЮ.

Затверджено на засіданні методичної ради ЦТДЮ №1, Чернігівської області м. Прилуки.

Протокол №1 від 03.10.08 року.

План роботи методичного об’єднання гуртків

відділу художньо – естетичного виховання  

на 2019 – 2020 н.р.

Дата проведення Зміст роботи Форма роботи Відповідальний Відмітка про виконання
І засідання

Жовтень

2019 р.

 

 

 

 

Засідання методичного об’єднання гуртків відділу художньо – естетичного виховання «Новий  навчальний рік – нові підходи до навчання та виховання дітей».

1.     Звіт про виконання плану роботи  МО за минулий навчальний рік.

2.     Основні аспекти підбору навчальних програм та репертуару на 2019 – 2020 н.р.

3.     Відвідування концерту хору імені Г. Вірьовки «Навчаємось у професіоналів» (МБК м. Прилуки)

засідання

виступ

виступ

методичний вихід

Корячко Л.В.

голова  МО

Авдєйчік О.І.

керівник гуртка

Корячко Л.В. голова МО

Всі учасники МО

 
ІІ засідання

Грудень

2019 р.

 

Семінар – практикум «Педагогічна скарбничка»

1. Основні підходи до хореографічного оформлення вокальних номерів.

2. Музичні особливості при підборі оформлення художніх номерів.

3.Вимоги до написання сценарію творчого звіту колективу

виступ

виступ

Голуб С.О.

керівник гуртка

Линник С.С. художній керівник

Авдєйчік О.І. керівник гуртка

 
ІІІ засідання

Березень 2020 р.

Методичне об’єднання керівників гуртків відділу художньо – естетичного виховання.

Методичний виїзд «Навчаємось у колег» Центр творчості Деснянського району м. Києва.

виїзне засідання Корячко Л.В. голова МО