Конституція України (переглянути)

Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року
Із змінами, внесеними Законом України №2222-ІV від 8 грудня 2004 року

Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію – Основний Закон України.

Розділ I Загальні засади
Розділ II Права, свободи та обов’язки людини і громадянина
Розділ III Вибори. Референдум
Розділ IV Верховна Рада України
Розділ V Президент України
Розділ VI Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади
Розділ VII Прокуратура
Розділ VIII Правосуддя
Розділ IХ Територіальний устрій України
Розділ Х Автономна Республіка Крим
Розділ ХI Місцеве самоврядування
Розділ ХII Конституційний Суд України
Розділ ХIII Внесення змін до Конституції України
Розділ XIV Прикінцеві положення