Інформація

про інноваційні педагогічні технології,

які впроваджуються в Центрі творчості дітей та юнацтва

у 2019 – 2020 н.р

                           

Назва інноваційної педагогічної технології, її автор-розробник

Суть даної технології

Колектив або особа, які запровадили технологію

Адреси ПНЗ

телефон

 

Друкована продукція з досвіду впровадження даної інноваційної технології

Прогнозовані результати

Освітня модель  „Школа сприяння здоров’ю”. Навчально-виховна програма «До здоров’я через позашкілля»

 

(автор – директор ЦТДЮ

Савченко Т.М)

 

 Створення й контроль здоров`яформуючого та здоров`язберігаючого освітнього процесу з метою реальної оцінки впливу його на стан здоров`я вихованців: відповідності навантаження можливостям дитячого організму, дотримання санітарно –  гігієнічних норм.   Дана технологія вирішує завдання:

1) навчити  вихованців ставитися до свого здоров`я як до великого блага;

2) проводити роботу по попередженню захворюваності, травматизму.

Ребенок А.А., методист, педагогічний колектив ЦТДЮ

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Ребенок А.А. Сертифікат учасника VIII Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій м. Черкаси (2016 р.)

 

Методичні рекомендації «Разом до здорового майбутнього»

(автор Бойко Ю.Ю.) (2017 р.)

1.Підвищення рівня знань, поінформованості різних цільових груп (вихованців, педагогів, батьків, громадськості) про здоров`я людини, її спосіб життя.

2. Сформованість стійких мотивацій  і настанов на збереження та зміцнення здоров`я, реалізація і практичне використання навичок здорового способу життя учасниками цільових груп.

3.Поступове покращення стану інтегрального здоров`я всіх учасників НВП, оздоровлення соціального оточення.

4. Дотримання всіма учасниками НВП довготривалих принципів здоров`яформуючої та здоров`язберігаючої поведінки.

 5 Сертифікат Школи сприяння здоров’ю.

 

 

Медико-педагогічний  проект «Гармонія інтелекту та здоров’я»

на 2016-2021 роки з інноваційними моделями гармонізуючої освіти. 

 

(Автор – Яновська Н.М., кандидат медичних наук, Президент Міжнародного інноваційного центру гармонійного розвитку людини).

Створення умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я, психологічного комфорту та соціального благополуччя дітей шляхом визначення пріоритету особистісно орієнтованого корекційно-оздоровчого навчання як основного чинника гармонійного розвитку дитини, утвердження свідомого ставлення та громадянської відповідальності за власне здоров’я.

Борсяк Л.О., завідуюча відділом організаційно-масової роботи,

Ребенок А.А., методист,

Денисенко Я.В., методист

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Гармонійний розвиток вихованців ЦТДЮ

 

Психологічний проект «Ефективний педагог»

 

(автор – практичний психолог

Супруненко О.О.)

Допомога  кожному педагогу повірити у власні здібності і стати нестандартним творчим працівником

Супруненко О.О., практичний психолог

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Готовність педагогів до саморозвитку, прояву активності та творчості, реалізації власного внутрішнього ресурсу, продуктивно взаємодіяти з колегами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ раннього розвитку дитини «Академія дошкільних наук»

 

Технологія саморозвитку М.Монтессорі

 

(автор – М.Монтессорі)

Розвиток пізнавальних здібностей дітей, допомога у розкритті свого потенціалу

Тищенко Н.В.,

Припутненко С.С.,

керівники гуртків раннього розвитку дитини «Академія дошкільних наук»

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Тищенко Н.В. Заняття з використанням методики М.Монтессорі для молодшого дошкільного віку «Прогулянка до лісу» (журнал «Дитячий садок. Фантазії вихователя» (№10, травень 2016 р. ст. 37-39),

 

Методичні рекомендації щодо використання методики «Стежками Марії Монтессорі», автор Тищенко Н.В. (2017 р.)

 

Навчальна програма «Ігри Монтессорі», автор Тищенко Н.В. (2019 р.)

 

 

 

 

 

 

Різносторонній розвиток навичок дитини, прагнення до самоконтролю, саморозвитку та самовиховання.

 

Методика Д.Кюізенера

 

(автор – бельгійський математик

Джордж Кюізенер)

Використання на заняттях з дошкільнятами багатофункціонального дидактичного матеріалу «Розумні палички», або як його ще називають   – «Палички Кюізенера», який дозволяє через практичну, дослідницьку діяльність розвивати  математичні здібності.

П’ятигорець Н.М., керівник гуртка раннього розвитку дитини «Академія дошкільних наук»

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Дає змогу  підвести дитину до розуміння абстрактних і математичних понять, сприяє розвитку дитячої творчості, уяви, сприйняття, пізнавальної активності, дрібної моторики, мислення, уваги, просторового орієнтування, конструктивної діяльності.

Сендплей

(Пісочна терапія)

 

(автор –

Дора М. Калфф)

Використання на заняттях з дітьми дошкільного віку однієї з видів арт-терапії, завдяки якій дитина будує власний світ у мініатюрі з піску і  невеликих фігурок.

Припутненко С.С., керівник гуртка раннього розвитку дитини «Академія дошкільних наук»

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Методичні рекомендації «Чарівна піщинка. Ігри з пісочної терапії для  дітей дошкільного віку» (2018 р.)

1. Створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу дитини.

2. Активізація просторової уяви, образно-логічного мислення.

3.Формування гармонійного образу світу.

4.Удосконалення координації рухів, дрібної моторики, орієнтації у просторі.

5. Стимуляція вербальної і невербальної активності у процесі гри, формування навичок позитивної комунікації.

Нетрадиційні техніки малювання як засіб розвитку творчості дітей дошкільного віку

 

 

Що різноманітніша дитяча ді­яльність, то гармонійніше відбувається всебічний розвиток дитини, реалізуються її потенційні можливості й перші прояви творчості. І саме використання нетрадиційних технік малювання з дітьми молодшого дошкільного віку сприяють їх залученню  до творчості, дають змогу ство­рювати щось красиве, незвичайне.

Кишиневська І.І., керівник гуртка «Кольорові долоньки»

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Календар дитячих робіт гуртка «Кольорові долоньки» (2015 р.)

 

Методичний посібник «Нетрадиційні техніки

 в образотворчому мистецтві» (2016 р.)

 

 

 

 

Художньо-естетичний розвиток та розвиток емоційної чутливості, формування стійкого інтересу до образотворчої діяльності, розвиток практичних навиків та вправності, формування загальнокультурної компетентності.

Оздоровчо-розвивальна технологія

«Са-Фі-Дансе»

 

(автори –

Фірільова Ж.Є., Сайкіна О.Г.)

Технологія, що спрямована на всебічний, гармонійний розвиток дітей дошкільного віку засобами танцювально-ігрової гімнастики, створення рухового режиму, позитивного психологічного настрою. Вона представлена ​​розділами: ігро-гімнастикою, ігро-пластикою, іграми-подорожами, ігро-ритмікою, ігро-танцями.

Овод В.С.,

керівник гуртка раннього розвитку дитини «Академія дошкільних наук»

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Методичні рекомендації «Малятко-здоров’ятко. Фізкультурно-оздоровчі вправи для дітей дошкільного віку» (2014 р.)

1. Зміцнення здоров’я (сприяння оптимізації росту і розвитку опорно-рухового апарату, формування правильної постави, сприяння профілактиці плоскостопості, розвитку та функціональному вдосконаленню органів дихання, кровообігу, серцево-судинної та нервової систем організму).

2. Удосконалення психомоторних здібностей дошкільника (розвиток м’язової сили, гнучкості, витривалості, швидкісно-силових і координаційних здібностей, сприяння розвитку почуття ритму, музичного слуху, уваги).

3. Розвиток творчих здібностей (виховання вміння емоційного вираження, розкутості і творчості в рухах

 

Відділ іноземних мов

 

Методика

«Genki English» («Енергійний англійський»)

 

(автор – Річард Грехем)

Стиль викладання англійської мови з максимальним залученням усіх вихованців в процес, з великою кількістю пісень, ігор та веселих завдань.В основі лежать ігрові, комунікативні, особистісно-орієнтовані підходи, які сприяють: розвитку творчої активності, захопленню предметом, створенню найкращих умов для оволодіння навичками аудіювання і говоріння, що забезпечує, в кінцевому результаті, ефективність засвоєння матеріалу на заняттях з  англійської мови. 

Щербін М.В., керівник гуртка «Англійська мова» лінгвістичного клубу «Друга мова»

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Розширення словникового запасу і освоєння основ граматики; оволодіння особливостями вимови; формування навичок спілкування, подолання мовного бар’єру.

 

Відділ художньо-творчої діяльності

 

Вивчення  професійної  термінології  шляхом  складання  сюжетних розповідей

 

(автор –

Шигань Н.Д.)

Використання певної сукупності технологій навчання естетичного спрямування, що сприяють розвитку загальнокультурних компетентностей, інтересів, умінь і навичок, підвищення духовного потенціалу.

Під час  занять  відповідно до теми  заняття під  керівництвом  педагога вихованцями складається  розповідь з  використанням  термінів та виразів, які побутують в мистецтвознавстві.

Шигань Н.Д., керівник гуртка «Юний художник» зразкового художнього колективу студія образотворчого мистецтва «Палітра»

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Формування стійкого інтересу до образотворчої діяльності, художньо практичних компетенцій.

Екохвилинки

 

(автор –

Сидоренко Л.Л.)

Цілеспрямований вплив на особистість вихованців з метою формування екологічної свідомості, екологічної культури, екологічної поведінки, екологічної відповідальності за допомогою розгорнутої системи засобів та методів: еко-повідомлення, еко-вікторини, еко-кросворди, еко-акції, еко-екскурсії і т.п.

Сидоренко Л.Л., керівник гуртка «Веселка» зразкового художнього колективу студія образотворчого мистецтва «Палітра»

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Матеріали з досвіду роботи «Еко-хвилинки в роботі гуртків образотворчого мистецтва» (журнал «Мистецтво в школі» видавництва «Основа» №5, травень 2019

Актуальність використання екохвилинок  полягає в залученні дітей до різних видів творчої та практичної екологічно значущої діяльності. Такі заняття навчають спостерігати, викликають потребу міркувати, спонукають робити висновки та узагальнення. 

Елементи економічної  грамотності в структурі занять.

 

(автор –

Яременко І.В.)

Реалізація економічного виховання через втілення  елементів  економічної  грамотності у структуру занять дівочої школи «Ассоль».

Яременко І.В., керівник дівочої школи «Ассоль»

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Оволодіння економічними поняттями, основами економіки, формування економічної грамотності, вміння будувати партнерські економічні відносини.

 

Відділ художньо-естетичного виховання

 

Музично-педагогічна концепція Золтана Кодая

 

(автор – Золтан Кодай)

Розвиток  вокальних  здібностей через   вивчення народної  музики за методикою 

З. Кодая Головне в музичному вихованні – спів і записування мелодії по слуху. Знайомство з музикою відбувається з відчуття метроритму мелодії через здійснення ритмічних рухів (кроків, бігу, хлопків).

Корячко Л.В., керівник студії вокального мистецтва «Віночок»

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Розширення музичної  грамотності  дітей з акцентом на  національну інтонаційно –  ладову та  метро – ритмічну основи, гармонійний розвиток рухливості артикуляційного апарату, розширення діапазону голосу, формування чіткої співочої дикції.

 

 

 

 

Технологія біомеханіки Всеволода  Мейерхольда

(автор -В.Мейерхольд)

Використання системи вправ, спрямованих на розвиток фізичної підготовленості тіла актора до негайного виконання даного йому акторського завдання.

 

Сікалова Ю.О., керівник зразкового колективу театральна студія «Казкар»

ЦТДЮ.

вул. 1 Травня, 80,

тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77 ctdup@ukr.net

Розвиток у актора навичок, необхідних для сцени:  навички виразного руху, вміння переходити від напруги до розслаблення, підкорювати дії певному ритму, контролювати баланс, фіксувати ракурси тіла (позиції); здатність бачити себе зі сторони (внутрішнє дзеркало); вміння працювати з предметом, взаємодіяти з групою та сценічним простором; змобілізованість всього психофізичного апарату для творчої роботи.