Рецензенти :

Савченко Т.М. – директор Центру творчості дітей та юнацтва

Мельниченко Н.М. – заступник директора з навчально- методичної роботи Центру творчості дітей та юнацтва

Програма розроблена для педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.

Погоджено на засіданні науково-методичної ради міського методичного центру управління освіти Прилуцької міської ради.

Протокол №2 від 14 листопада 2012 року.

Рекомендовано до використання  науково-методичною радою міського методичного центру управління освіти Прилуцької міської ради.

Пояснювальна записка

Педагогічний колектив Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва розуміє, що необхідно створити модель такої навчально-виховної системи, яка б відповідала сучасним вимогам і мала за мету виховання творчої, високоінтелектуальної, духовно багатої особистості з почуттям свободи і гідності.

Суть нової навчально-виховної системи полягає в переконанні, що кожна дитина в чомусь обдарована, треба лише дати їй шанс проявити себе, зробити правильний вибір, допомогти не розгубити природні здібності. Кожен вихованець має можливість піднятися на ту висоту, на якій себе бачить. А допомогти йому повинні педагоги.

Проект роботи Школи «Обдарована дитина» «Обдарована спрямований  на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та  розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та  постійного духовного самовдосконалення.

Засновником Школи «Обдарована дитина» є Прилуцький Центр творчості дітей та юнацтва.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у Школі «Обдарована дитина» є план роботи.

Кадрове забезпечення: у роботі з дітьми беруть участь керівники гуртків, які зарекомендували себе у результативній роботі з обдарованими дітьми, керівники гуртків -методисти.

Учнями Школи «Обдарована дитина» вважаються талановиті і обдаровані діти, школярів та учнівську молодь, хто в силу видатних здібностей демонструє високі показники та унікальність у вивченні у поезії, літературі, музиці, хореографії, декоративно – прикладному та образотворчому мистецтві, вокалі, спорті, туристсько-краєзнавчій роботі; хто має загальну багатопланову обдарованість та талановитість.

Нормативно-правова база створення Програми:

 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про позашкільну освіту»;

Мета програми:

 • всебічне сприяння розвитку здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді;
 • формування творчої особистості;
 • створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованих дітей.

Програма спрямована на створення системи роботи із здібними та обдарованими дітьми у позашкільних закладах.

Основні завдання:

 • підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми;
 • удосконалення основних напрямів роботи з обдарованими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи;
 • підвищення статусу обдарованих дітей та її наставників;
 • забезпечення підтримки  обдарованих дітей  шляхом  створення умов  для їх творчого, інтелектуального, духовного  і фізичного розвитку;

Очікувані результати

 • удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки обдарованих дітей;
 • підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та залучення спонсорської допомоги для підтримки педагогів, які проводять роботу з обдарованими дітьми;
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів у визначенні технологій навчання і виховання;
 • розроблення дієвого механізму стимулювання  обдарованих дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з даною категорією дітей та учнів;

Основні заходи щодо пошуку, підтримки, навчання і виховання обдарованих дітей

І.Підвищення рівня інформаційного та науково-методичного  забезпечення педагогічних працівників

№ п/пЗаходиВідповідальні виконавціЧас

реалізації

1.Поповнити  банк психодіагностичних методик, спрямованих на виявлення обдарованих дітейПрактичні психологиПостійно
2.Організовувати  семінари, семінари-практикуми, круглі столи, майстер-класи для вихованців та керівників гуртків міста  з питань інноваційних методів роботи з обдарованими дітьмикерівники гуртків ЦТДЮПостійно
3.Організовувати  та  проводити  семінари, консультації, “круглі столи” та інші форми методичної роботи для дітей та  батьків з проблем розвитку здібностей та задатків дітей у навчальних закладах містаКерівники закладів освітиПостійно
4.Організовувати  семінари-практикуми, майстер-класи  для педагогічних працівників позашкільних закладів з питань обміну досвідом роботи з обдарованими дітьмикерівники гуртків ЦТДЮПостійно
5.Видавати інформаційні та  методичні буклети про роботу творчих майстереньМетодичний кабінет ЦТДЮПостійно
6.Створити та постійно поповнювати інформаційний банк даних про керівників гуртків, народних умільців, які результативно працюють  з обдарованими дітьми та вивчити їх педагогічний  досвідМетодичний кабінет ЦТДЮПостійно
7.Впровадити в експериментальній формі створення «портфоліо» обдарованих дітейЦТДЮПостійно
8.Популяризувати здобутки обдарованих дітей через місцеві ЗМІкерівники гуртків Методичний кабінетПостійно

 ІІ.Виявлення обдарованих дітей  і створення умов для їх розвитку

  № п/п.ЗаходиВідповідальні виконавціЧас

реалізації

1.Поповнювати  дані  персоніфікованого банку обдарованих дітейкерівники гуртків закладів освітиПостійно
2.Здійснювати  психолого-педагогічний  супровід  обдарованих дітейпсихологічна служба  ЦТДЮПостійно
3.Проводити  роботу по виявленню, підтримці  та супроводу обдарованих дітей серед дітей з обмеженими можливостями та особливими потребамиКерівники гуртків по роботі з дітьми з особливими потребамиПостійно
4.Виявляти та підтримувати обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь  у конкурсах, фестивалях, заходахкерівники гуртків

психологічна служба  ЦТДЮ

Постійно
5.Проводити форуми обдарованих дітей за номінаціями: «Переможці конкурсів», «Найактивніший», «Випускник року».ЦТДЮЩорічно
6.Розробка та реалізація індивідуальних програм, методик навчання обдарованих дітей як індивідуально, так і малими групамикерівники гуртківЩорічно
7.Видавати  збірки  творчих робіт обдарованих учнівкерівники гуртків ЦТДЮЩорічно

 ІІІ.Організація навчально-виховного процесу у роботі з обдарованими дітьми

№ п/пЗаходиВідповідальні виконавціЧас

реалізації

1.Розробити план заходів з удосконалення роботи з обдарованими дітьмиПочаток рокуЩорічно
2.Щорічно  проводити свято «Олімп слави»ЦТДЮЩорічно
3.Залучати вихованців  до проектної діяльностікерівники гуртківЩорічно
4.Сприяти організації участі дітей у Всеукраїнських, очно-заочних конкурсах учнівської творчостікерівники гуртківЩорічно
5.Організувати  виставку персональних робіт обдарованих  дітей  в ЦТДЮМетодичний кабінетЩорічно
6.Випустити каталог дитячих малюнків і робіт «Дивоцвіт дитячих талантів»ЦТДЮЩорічно

 ІV. Стимулювання  педагогічних працівників

№ п/пЗаходиВідповідальні виконавціЧас

реалізації

1.Видати альманах творчих портретів педагогів, які результативно працюють з обдарованими дітьмиЦТДЮЩорічно
2.Провести відзначення та нагородження педагогів за підсумками навчального рокуЦТДЮЩорічно на кінець навчального року
3.Створити каталоги звітних виставок (виставочних робіт).ЦТДЮЩорічно на кінець навчального року

Залишити відповідь