Положення 

 1. Загальні положення

Програма школи додаткових індивідуальних занять “Умка” розрахована для дітей 5-6 – річного віку груп раннього розвитку “Академії дошкільних наук” ЦТДЮ, спрямована саме на адаптацію дошкільнят до школи, на формування їх індивідуального, інтелектуального потенціалу шляхом створення оптимальних умов для оволодіння ними логіко – мовленнєвими вміннями та навичками.

 1. Мета школи “Умка”

Забезпечення ефективного особистісного розвитку та саморозвитку дошкільнят, засвоєння ними оптимального обсягу знань, формування вмінь і навичок, рис та якостей, необхідних для подальшого життя й навчання при гнучкому використанні педагогами інтегрованої системи різноманітних методів, прийомів та форм роботи.

 1. Головні завдання школи “Умка”

– підготовка дитини до школи, адаптація до умов, створених у навчально – виховному комплексі;

– розвивати у них пізнавальну активність, інтерес до навчання, формувати вміння висловлюватися і доводити свою думку;

– формувати вміння організувати й утримувати увагу, сприйняття та пам’ять;

– стимулювати особистісне ставлення до знань та спиратись на минулий досвід;

– забезпечувати умови для психічного розвитку дошкільнят;

– формування здатності в кожної дитини уміння вчитися;

– створити умови для зростання та реалізації власних можливостей.

– формування у дітей основних навичок читання;

– підготовка руки дитини до оволодіння письмом, формування в неї базових графічних навичок, розвиток координації і м’язової пам’яті руки;

– розвиток пам’яті дитини у мовленнєвому спілкуванні, в ході сприймання літературних творів та в сюжетно-рольовій грі;

– розвиток артикуляції та збагачення словникового запасу;

– формування уявлення про час, простір, число, рахунок, кількість, величини; навчання спостерігати, порівнювати та робити висновки.

 1. Структура та організація школи  “Умка”

Індивідуальне заняття – це передусім форма організації дітей, яка виконує декілька функцій: навчальну, розвивальну, корекційну, контрольну.

Залежно від пріоритету тієї чи іншої функції виділяють такі типи індивідуальних  занять:

 • навчальне індивідуальне заняття ;
 • розвивальне індивідуальне заняття;
 • корекційне індивідуальне заняття;
 • контрольно-діагностичне індивідуальне мовленнєве заняття;
 • комбіноване індивідуальне заняття.

Індивідуалізація на занятті може бути також реалізована в доборі:

 • індивідуальних наочних і дидактичних засобів;
 • індивідуальної, строго дозованої допомоги.

ДІЗи проводяться для групки з 5-6річних  дошкільнят 1 раз на тиждень по 30 хвилин кожне заняття: цікава математика з елементами програми «Росток» і  розвиток мовлення з навичками читання та підготовки до письма.

 1. Основні документи  школи  “Умка”:

* календарне планування;

*  розклад  занять;

* журнал відвідування.

 1. Напрямки діяльності  школи «Умка»:
 • Цікава математика з елементами програми «Росток» – 1 година на тиждень;
 • Розвиток мовлення з навичками читання та підготовки до письма – 1 година на тиждень.

Завідуюча гуманітарним відділом                         Бухтіярова Н.В.

 

б

 

Куратор Школи «Умка» –

завідуюча гуманітарним відділом

Бухтіярова Наталія Володимирівна.

 

 

 

IMG_4737

 

Керівник Школи «Умка» –

керівник гуртка раннього розвитку дітей «Академія дошкільних наук»

Припутненко Світлана Станіславівна.

 

 

 

тематичне-плануванні-Цікава-математика

тематичне-планування-Розвиток-мовлення