ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ШКОЛУ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

  1. Загальні положення

1.1. Дане Положення визначає нормативно-правові, змістовно-діяльнісні основи функціонування Школи передового педагогічного досвіду (далі – ШППД).

1.2. ШППД є однією з форм роботи з підвищення кваліфікації педагогів, формою поширення й упровадження передового педагогічного досвіду.

1.3. ШППД – це базовий майданчик, діяльність якого передбачає систематизацію й популяризацію передового педагогічного досвіду, вирішення окремої освітньої проблеми та підвищення професійної майстерності педагогічних працівників школи. ШППД створюється в закладі освіти на базі індивідуального або колективного досвіду педагогічної та управлінської діяльності, який є соціально значущим для оновлення регіональної системи освіти та характеризується високою ефективністю й результативністю його запровадження.

1.4. У своїй діяльності ШППД керується Законами України “Про освіту”, “Про професійно – технічну освіту”, Положенням про професійно – технічний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти, цим Положенням.

  1. Мета, завдання та напрями діяльності ШППД

2.1. Метою діяльності ШППД є прискорення процесу трансформації передового педагогічного досвіду в широку педагогічну практику, сприяння розвитку професійної майстерності освітян навчального закладу.

2.2. Основними завданнями ШППД є:

Ø пропаганда перспективних моделей досвіду з актуальних проблем педагогічної та управлінської діяльності;

Ø удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності педагогів – слухачів ШППД;

Ø інформаційно-методичний і змістово-технологічний супровід проблеми, над якою працює школа;

Ø створення організаційно-методичних умов для практичного засвоєння технології досвіду та пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем оновлення освіти.

2.3. ШППД працює протягом навчального року з постійним складом слухачів (5-10 осіб) за визначеним навчальним планом і розкладом. Навчальний план складається керівником школи та затверджується методичною радою закладу.

2.4. Слухачами ШППД є керівники гуртків ЦТДЮ, які бажають ознайомитись з науково-теоретичними та практичними засадами досвіду.

2.5. Діяльність ШППД здійснюється за усіма освітніми напрямами, серед яких найбільш актуальними є:

Ø сучасні підходи до управління закладом освіти;

Ø шляхи створення інноваційного освітнього простору;

Ø використання телекомунікаційних проектів у навчально-виховному процесі;

Ø психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми;

Ø формування національної свідомості особистості;

Ø роль соціально-психологічної служби в організації навчально-виховного процесу;

Ø соціальне партнерство закладу освіти.

2.6. Організаційно-методичними формами діяльності ШППД можуть бути:

Ø науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти тощо;

Ø моделювання навчальних занять, позакласних заходів;

Ø обговорення та рецензування педагогічних та управлінських проектів;

Ø відвідування слухачами занять та заходів у керівника школи ШППД,

Ø практичні заняття, виховних заходів, виготовлення саморобних наочних посібників,

Ø лекції;

Ø консультації;

Ø співбесіди,

Ø самостійна робота слухачів щодо опрацювання відповідної літератури та застосування в навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій та ін.

2.7. ШППД очолює педагогічний працівник, досвід якого пройшов апробацію, неодноразово підтвердив високу результативність, схвалений ліцейною методичною радою і рекомендований до впровадження.

2.8. Керівник ШППД:

Ø безпосередньо організовує всю роботу ШППД і несе відповідальність за стан і результати діяльності школи;

Ø формує план роботи ШППД, подає його на затвердження до методичного кабінету ліцею та організовує роботу з його виконання;

Ø підтримує ініціативи, інноваційний пошук педагогічних працівників, слухачів школи; сприяє розвитку педагогічної творчості серед слухачів;

Ø здійснює моніторинг досягнень педагогічних працівників – слухачів школи.

2.9. Керівник ШППД має право на відвідування й аналіз занять слухачів школи з метою оцінки результативності впровадження проблеми та її корекції, ознайомлення з рівнем їх роботи та надання допомоги в застосуванні набутого досвіду.

2.10. ШППД один раз на два роки звітує про результати своєї діяльності на  методичній раді.

2.11. Усі звітні матеріали проходять експертизу з метою визначення ефективності діяльності ШППД.

  1. Управління діяльністю ШППД

3.1. Методичний супровід ШППД здійснює методичний кабінет.

3.2. Методичний кабінет надає ШППД постійну практичну допомогу, проводить з керівником методичні семінари, вивчає і презентує кращий досвід роботи школи на різноманітних педагогічних виставках. 

УЧАСНИКИ

ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 

 

Тимченко Ірина Василівна

керівник гуртка – методист творчої майстерні  декоративно-прикладного мистецтва «Чарівниця»

    

 

                          

Шигань Нінель Дмитрівна

керівник гуртка – методист Зразкової студії образотворчого мистецтва «Палітра», гурток “Юний художник”

 

 

Сидоренко Лариса Леонідівна

керівник гуртка – методист Зразкової студії образотворчого мистецтва «Палітра», гурток “Веселка”

 

Гордієнко Марина Григорівна

керівник гуртка – методист творчої майстерні декоративно-прикладного мистецтва «Креативне рукоділля»

 

 

Яременко Ірина Володимирівна

керівник гуртка дівочої школи «Ассоль»

 

Дорошенко Світлана Миколаївна

керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Бісерне сяйво»

 

Колеснікова Ольга Володимирівна

керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Чарівна намистинка»

 

Волик Анастасія Олександрівна

керівник гуртків арт-студії “Колаж”