Психологічний  проект

«ЕФЕКТИВНИЙ  ПЕДАГОГ»

на  2018 – 2020 н.р

 

Розробила:

Практичний психолог ЦТДЮ

Супруненко  Олена Олександрівна

 

Резюме проекту

 

Замовник проекту:        адміністрація  Центру  творчості  дітей  та юнацтва
Розробник проекту:      Супруненко О.О.– практичний  психолог ЦТДЮ

Учасники :                       педагогічний колектив.

Напрямок проекту:

 • Діагностика (вивчення  й  аналіз  вихідного  стану творчого  потенціалу  педагогів).
 • Прогностична (прогнозування  розвитку  особистості  на  перспективу,  передбачення   можливих  тенденцій тощо).
 • Проективна (перехід  від  прогнозу  до  практичної  діяльності).
 • Організаційна.

Терміни реалізації  :       2018  – 2020  н.р

Тип проекту :              психолого – педагогічний,  практично  орієнтований.

Актуальність проекту

Актуальною потребою часу є педагог, здатний конкурувати з іншими джерелами впливу на інтелектуальний і духовний розвиток учня.  Адже  сучасний  учень –  розвинена й нестандартна  особистість, яка  потребує  і  нестандартних  підходів. Стрімкий  суспільний  прогрес вимагає постійного оновлення педагога. Відповідність темпів його професійного зростання швидкості суспільних змін залежить перш за все від діяльності педагога по професійному самовдосконаленню та організації науково-методичної роботи навчального закладу.

Мета проекту: Допомогти  кожному  педагогу  повірити  у  власні  здібності  і стати  нестандартним  творчим  працівником

Завданням проекту

 • розкриття потенціалу всіх педагогів закладу, надання їм  можливостей для  прояву  творчих  здібностей.
 • розвиток особистісно-ділових, особистісно-професійних якостей і професійних здібностей педагогічних працівників;
 • сприяння зміцненню психічного здоров’я керівників гуртків;
 • стимулювання самостійності педагогів у підвищенні власного професійного рівня, порівняння із  результатами  інших;
 • підвищення загальнокультурного рівня педагогічних працівників;
 • створення мотивації до  саморозвитку

Методи дослідження: теоретичні методи (аналіз літературних джерел, логічний і порівняльний аналіз, систематизація, узагальнення), прогностичні, емпіричні (анкетування, опитування, інтерв’ювання, бесіди, тестування, організація та проведення обговорень), методи оцінювання (самооцінка та експертна оцінка),

Форми  роботи: круглий стіл, консультація, мозковий штурм, групова дискусія, ділова гра, тренінги, педагогічний фестиваль, майстер – клас.

Очікувані результати  реалізації  проекту:

 1. Готовність педагогів до  саморозвитку, прояву  активності та творчості;
 2. Реалізація власного внутрішнього ресурсу;
 3. Готовність педагога продуктивно взаємодіяти з досвідом колег, узагальнювати і поширювати свій досвід.
 4. Готовність педагога  сприймати  критику,  гнучко реагувати на різні ситуації і контролювати свої дії

Етапи проекту:

І . Діагностичний  етап

жовтень – листопад  2018р
Діагностування рівня сформованості компонентів професійного зростання особистості, окреслення орієнтирів саморозвитку педагогів.

За  результатами  діагностики,   педагогічний  колектив  ЦТДЮ  складається  з  педагогів   яких  можна об’єднати  у  такі  групи

·        Активно –  творчі  педагоги (ті  педагоги які  здатні  самостійно  відшукувати  інновації, упроваджувати  в  життя  елементи  перспективного  досвіду, створювати власний  досвід  роботи  на  основі  опрацьованого  матеріалу);
·        Пасивно – творчі   педагоги  ( здатні  проявляти  активність  лише  за  потреби  та  під  тиском  доручених  завдань )
·        Педагоги  –  виконавці ( ті  які  намагаються  не  відставати,  але  й  не  дуже  поспішають  уперед, так звана «золота  середина»).
·        Пасивні  педагоги (найскладніша  категорія  педагогів, які  переконані, що  ніякі  інновації  не  здатні  поліпшити  ситуацію  в  освіті і не вплинуть  на  результат, краще  залишити все  так, як  є )

ІІ. Основний  етап – реалізація  проекту  «Ефективний  педагог»

грудень 2018р – травень 2019р
датаназва  заходумета  заходуформа  проведеннявідповідальний
жовтеньанкетаВизначення  наявності  творчого  потенціалу  педагогадіагностикапсихолог Супруненко О.О.
  засідання №1 (Об’єднання  педагогів  у групи)
Листопад«Я- у житті ЦТДЮ»Навчити  колективної  взаємодії, здійснювати  пошук нових  підходів до  вирішення  проблем навчально – виховного  процесу  закладу

Об’єднання  педагогів  у групи

·        активно –  творчі  педагоги

·        пасивно – творчі  педагоги 

·        педагоги  – виконавці

·        пасивні  педагоги

 

ділова  гра  з елементами  тренінгупсихолог Супруненко О.О.
Засідання №2
Січень«Батіг чи пряник? Дисципліна та мотивація як складові  успіху» Сприяти мотивації  педагогів  до самовдосконалення, в різноманітних сферах життя, формування професійних компетентностей   педагога для здійснення постійного професійного розвитку

·        пасивних   педагогів

·        педагогіввиконавців

·        активно –  творчих  педагогів

тренінгпсихолог

Супруненко О.О.

Засідання № 3
лютий«Справжній педагог: ХТО ВІН?»допомогти педагогам усвідомити наявність проблемних зон в особистісній і професійній сферах, сприяти підвищенню мотивації педагогів до саморозвитку і самореалізації, формувати навички групового співробітництва.

·      пасивно – творчі  педагоги 

·      педагоги  – виконавці

·      пасивні  педагоги

тренінг – гра
                                                       Засідання № 4
Березень«Мій успіх»Сприяти позитивному настрою педагогів на реалізацію проекту; зняття емоційної напруги в групах

·             пасивно – творчих  педагогів

·             та педагогів  – виконавців

круглий стілпсихолог

Супруненко О.О.

                                                      Засідання № 5
Квітень«Є контакт!»Згуртування  колективу, сприяти  створенню позитивної і довірчій середовища в групах

·                  пасивно – творчі  педагоги 

·                  педагоги  – виконавці

·                  пасивні  педагоги

ренінгові  заняттяПсихолог

Супруненко О.О

План реалізації  проекту «Ефективний  педагог»  на 2019- 2020 н.р

листопад 2019р – травень 2020р
датаназва  заходумета  заходуформа  проведеннявідповідальний
листопад 2019 підбір діагностичних  порівняльних методик.організаціно-методичнаСупруненко О.О
січень

2020

“Як розвивати творчість педагога”Мета: сприяти розвитку  творчості, креативності педагога під час освітнього процесу.тренінгСупруненко О.О
люий

2020

«Сучасний педагог на шляху  до вдосконалення»Мета:удосконалення педагогічної майстерності; підвищення мотивації професійної діяльності; знаходження оптимальних моделей поведінки в педагогічному середовищі.Тренінгове заняттяСупруненко О.О
травень 2020рдіагностикаЗробити порівняльний аналіз  здатність педагогів до творчого саморозвитку в процесі діяльності.

 

Підсумково – діагностичний етапСупруненко О.О

III. Заключний етап (контрольний)       

Мета: Виявити ефективність реалізації проекту, використовуючи діагностичний інструментарій 1-го етапу, зробити порівняльний аналіз. Виявити здатність педагогів до творчого саморозвитку в процесі діяльності.

Діагностичний пакет представлений наступними методиками:

 • Карта педагогічної оцінки здібностей педагога до інноваційної діяльності

Мета: показати рівень готовності педагогів до інноваційної діяльності.

 • Методика «Здібності педагога до творчого саморозвитку» (І. Нікішина)

Мета: вивчити можливості педагога до творчого саморозвитку .

 • Методика діагностики рівня емоційного вигорання (В.В. Бойко)
 • Анкетування педагогів, анкета «Визначення  наявності творчого потенціалу  педагога»

IV Підсумково – діагностичний етап  (квітень – травень 2020р)

Зробити порівняльний аналіз  здатність педагогів до творчого саморозвитку в процесі діяльності.

За  результатами  діагностики,   педагогічний  колектив  ЦТДЮ  поділяється за рівнями  творчості та  виводиться в  діаграму.
·        Активно –  творчі  педагоги (ті  педагоги які  здатні  самостійно  відшукувати  інновації, упроваджувати  в  життя  елементи  перспективного  досвіду, створювати власний  досвід  роботи  на  основі  опрацьованого  матеріалу);
·        Пасивно – творчі   педагоги  ( здатні  проявляти  активність  лише  за  потреби  та  під  тиском  доручених  завдань )
·        Педагоги  –  виконавці ( ті  які  намагаються  не  відставати,  але  й  не  дуже  поспішають  уперед, так звана «золота  середина»).
·        Пасивні  педагоги (найскладніша  категорія  педагогів, які  переконані, що  ніякі  інновації  не  здатні  поліпшити  ситуацію  в  освіті і не вплинуть  на  результат, краще  залишити все  так, як  є )