Мета:

 • удосконалення системи безперервної освіти педагогічних працівників;
 •  вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога;
 •  активізація творчого потенціалу педагогічних працівників;
 •  формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності;
 • демонстрація  творчих надбань, методичних знахідок;
 •  ознайомлення та вивчення новітніх методик навчання дошкільнят.

Завдання:

 • створення умов для розвитку педагога нового покоління;
 • спрямування планування навчального процесу на конкретизацію та визначення змісту і форм роботи з дітьми, передбачення умов для їх творчої діяльності;
 • оновлення змісту дошкільної освіти шляхом впровадження в практику роботи сучасних інноваційних педагогічних технологій, методик, авторських програм;
 • сприяння творчій самореалізації педагогів;
 • використання новітніх інноваційних технологій в навчально-виховному процесі;
 • корекція та вдосконалення системи роботи щодо розвитку творчої особистості.

Учасники майстерні:

 • педагоги;
 • психологи ЦТДЮ;

Очікувані результати:

 • підвищення якості організації навчально-методичної роботи;
 • педагогічна компетентність сучасного педагога, підвищення мотивації педагогів до оволодіння новими технологіями;
 • підвищення педагогічної майстерності, методичного і наукового рівня педагогів;
 • удосконалення навичок самоосвітньої роботи педагога, надання йому кваліфікованої допомоги в підвищенні педагогічної майстерності;

Форми роботи з педагогами:

 • засідання, обговорення, диспути, доповіді;
 • майстер-класи;
 • психологічні тренінги;
 •  консультації педагогів;
 • практичні заняття на ознайомлення з новітніми методиками та технологіями навчання дошкільнят.

Термін виконання:  2023 – 2024 н. р.

План роботи педагогічної майстерні відділу раннього розвитку дитини «Талановита дитина – творчий педагог» на 2023-2024 н.р.

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1.

Ознайомлення з планом  роботи педагогічної майстерні  «Талановита дитина – творчий педагог» на 2023-2024 н.р.

вересень

П’ятигорець Н.М.

нарада відділу

2.

І засідання педагогічної майстерні на тему «Розвиток творчої компетентності дошкільників на заняттях в АДН»

листопад

П’ятигорець Н. М.
Овод В. С.
Спиця Н. Г.
Кер. гуртків

засідання

3.

ІІ  засідання педагогічної майстерні на тему: «Гра та «дитина у світі мистецтва» –як  засоби розвитку творчої компетентності дошкільників»

лютий

П’ятигорець Н.М.
Припутненко С. С.
Горбань О. В.
Ляшенко Ю. С.
Кер. гуртків

засідання

4.

ІІІ  засідання педагогічної майстерні на тему: «Підсумки роботи педагогічної майстерні в відділі раннього розвитку дитини з 2019 по 2024 р.»

травень

П’ятигорець Н.М.
Кер.гуртків

засідання

Залишити відповідь