ПОЛОЖЕННЯ (завантажити)

про  дитячий заклад відпочинку-

табір з денним перебуванням дітей

мовна школа

Merry Camp Island

на базі Центру творчості дітей та юнацтва

 

Загальні положення             

 1. Дитячий заклад відпочинку – табір з денним перебуванням мовна школа «Merry Camp Island»  на базі Центру творчості дітей та юнацтва (далі табір) – тимчасово діючий пристосований, призначений для відпочинку, розвитку дітей, розміщений на базі ЦТДЮ за адресою вул. 1 Травня, 80. Має матеріально-технічну  базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуги з відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів.  Табір створюється з метою реалізації права кожної дитини на повноцінний відпочинок , зміцнення здоров’я, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.
 1. У своїй діяльності керується Конституцією України, постановами Президента та Кабінету Міністрів України, наказами, рішеннями та розпорядженнями засновників, наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді № 31 від 05.02.2004р. „Про затвердження типового положення про дитячий оздоровчий заклад”, власним Положенням, затвердженим начальником управління освіти.

Організаційно – правові засади діяльності табору.

 1. Засновником табору є управління освіти Прилуцької міської ради
 2. Табір не є юридичною особою, а є структурним підрозділом Центру творчості дітей та юнацтва.
 3. Табір діє на підставі даного положення розробленого відповідно до типового положення та затверджене начальником  управління  освіти.
 4. Табір працює у літній період в одну зміну при Центрі творчості дітей та юнацтва за адресою: Чернігівська обл.., м. Прилуки, вул. І Травня, 80 (тел.: (04637)3-41-77.
 5. Зміна відпочинку триває 14 робочих днів .
 6. Табір приймає на відпочинок дітей віком від 12 до 14 років, в першу чергу вихованців Центру творчості пільгових категорій, перелік яких встановлений чинним законодавством та засновником.
 • Перевага при прийомі заяв на відпочинок надаються обдарованим дітям (переможці конкурсів,фестивалів, олімпіад міського, обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів; відмінникам навчання; дітям, що перебувають на диспансерному обліку; дітям учасників АТО та загиблих на території АТО; дітям з родин внутрішньо переміщених осіб ; дітям –сиротам та тим, що знаходяться під опікою; дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітям працівників АПК).
 1. За своєю організаційно-правовою формою табір являється комунальною власністю Управління освіти забезпечує функціонування, комплектування інвентарем, технічним та іншим обладнанням відповідно до державних соціальних стандартів відпочинку дітей.

Порядок прийому дітей до табору

 1. Прийняття дітей до табору здійснюється на підставі заяви батьків (опікунів, піклувальників), довідки про стан здоров’я дитини , профілактичні щеплення, епідемічний стан середовища, в якому проживає дитина, а також підтверджуючого документа про приналежність до пільгової категорії, обдарованості.
 2. До табору діти можуть прибувати з батьками , іншими законними представниками або самостійно.
 3. З урахуванням віку та інтересів дітей у таборі  створюється загін, наповнюваність якого визначається типовими штатними нормативами та державними санітарними правилами і нормами улаштування , утримання і організації режиму діяльності  дитячих закладів – до 25 чол.
 4. Процес відпочинку у таборі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, психофізіологічних особливостей їхнього здоров’я.
 5. Відрахування дитини з табору здійснюється за бажанням батьків та написанням ними заяви, а також на підставі медичного висновку про стан здоров’я  дитини, що унеможливлює її перебування у таборі.

Негайне відрахування дитини з табору здійснюється за рахунок батьків чи на підставі рішення педагогічної ради табору у разі неодноразового або грубого порушення вимог внутрішнього розпорядку табору .

Організація навчально – виховного процесу та відпочинку, харчування , медичного обслуговування у таборі

Працівники табору відповідно до своїх функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, які перебувають в ньому.

 1. Надання дітям та працівникам табору медичної допомоги на дошпитальному етапі здійснюється медпрацівником табору.
 2. Надання дітям  та  працівникам  дитячого закладу невідкладної медичної    допомоги,    зокрема    стаціонарної,     здійснюється територіальним лікувально-профілактичним закладом,  закріпленим за дитячим закладом.
 1. Споруди, будівлі та  інші  приміщення  дитячого  закладу повинні   відповідати   санітарно-гігієнічним  нормам  та  вимогам пожежної безпеки.

    У кожному  приміщенні  на  видному  місці  розміщується  план евакуації   у   разі   пожежі  чи  стихійного  лиха,  затверджений директором ЦТДЮ.

 1. Табір  забезпечує збалансоване харчування  дітей (організовується  комбінатом «Шкільний»),  необхідне  для  їх  нормального  росту і розвитку,  із дотриманням вимог щодо якості та безпеки  продукції,  визначених  нормативними  документами. Організація харчування проводиться на базі загальноосвітнього закладу  № 14.
 2. Табір може організовувати роботу гуртків,  груп та інших творчих об’єднань за межами закладу у місцях, призначених для перебування дітей (спортивні бази, стадіони тощо).
 3. У таборі створюються безпечні умови перебування  дитини,  забезпечується охорона її життя  і  здоров’я,  особистого майна,   надання  медичної  допомоги,    виконання  освітніх  програм,  організація   змістовного дозвілля тощо.

Управління та кадрове забезпечення дитячого закладу

 1. Табір очолює директор , якого призначає на посаду звільняє з посади директор ЦТДЮ   відповідно   до законодавства.
 2. Директор табору здійснює безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю табору.
 3. Директор табору:

  –   затверджує календарний план роботи,  режим дня з  урахуванням типу  закладу  та  правила  внутрішнього  розпорядку  для дітей та працівників та;

  –   організовує інструктаж працівників табору  з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми,  дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил,  а  також надання першої невідкладної допомоги;

–  забезпечує дотримання   санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

–    здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та  процесом

відпочинку, бере участь  створення належних умов для відпочинку дітей;

–  розпоряджається в  установленому  порядку  майном  і  коштами  табору ;

–    представляє інтереси табору     в установах та організаціях;

–   звітує перед    засновником   та директором ЦТДЮ    про   результати

діяльності табору;

–    видає в межах  своїх  повноважень  накази  та  розпорядження,

організовує і контролює їх виконання;

–   забезпечує раціональний    підбір   і   розстановку   кадрів, затверджує посадові інструкції  працівників  табору   та штатний розпис за погодженням із засновником ;

–  вживає заходів   заохочення   та  дисциплінарного  впливу  до працівників табору;

– несе відповідальність  за  виконання  покладених  на  дитячий заклад   завдань  .   25. У таборі  утворюється  педагогічна  рада,  яку очолює директор  табору. 

 1. Педагогічна рада табору розробляє календарний план роботи,  розглядає питання щодо  поліпшення  роботи  табору ,  аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки відпочинкових  змін,  приймає  рішення  про відрахування   дітей   із  табору  за  порушення  вимог внутрішнього розпорядку.
 2. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб табору . Засідання педагогічної ради проводяться у разі  потреби, але не рідше ніж один раз на зміну.
 3. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту.
 4. Для роботи в таборі під час канікул можуть залучатися студенти педагогічних

навчальних закладів.

 1. Під час оформлення на роботу працівники табору проходять інструктаж з техніки безпеки,  профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми.

                  Учасники процесу оздоровлення   та відпочинку в таборі

 1. До учасників  процесу  оздоровлення  та відпочинку дітей належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники,    представники    підприємств,    установ    та організацій –   засновників     дитячого    закладу, представники професійних спілок та інших об’єднань громадян.
 2. Працівники табору мають право на:

   –  внесення пропозицій   щодо   поліпшення  процесу відпочинку;

–  вибір форм   підвищення    кваліфікації,    необхідної    для

продовження трудової діяльності у таборі;

–  участь у роботі методичних об’єднань,  нарад,  зборів,  у заходах,  пов’язаних з  процесом  відпочинку;

-вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи

з дітьми;

 1. Працівники табору зобов’язані:

     -педагогічні та  медичні  –  перед  початком   роботи   пройти  спеціальну      підготовку      в      порядку,    встановленому  Мінсім’ямолодьспортом;

– під час прийняття на роботу подати документ  про  проходження обов’язкового медичного огляду,  який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка;

– дотримуватися вимог  положення  табору , виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

– берегти життя   та  здоров’я  дітей,  захищати  їх  інтереси,

–  пропагувати здоровий спосіб життя;

–  виконувати накази і розпорядження табору.

 1. Діти під час перебування у таборі мають право:

– на захист прав і свобод,  визначених Конвенцією ООН про права    дитини ( 995_021 ),  на охорону життя,  здоров’я і власного майна, повагу до їх гідності,  вільне висловлювання  власних  поглядів  і переконань;

– на кваліфіковану медичну допомогу  в  разі  захворювання  або травмування;

– самостійно обирати   види   діяльності,  дозвілля,  участь  в освітніх,  оздоровчих   програмах та  програмах  відпочинку табору;

– здобувати у   передбачених   законодавством  випадках  освіту згідно з державними стандартами освіти;

– брати участь в управлінні дитячим закладом;

–   звертатися до  адміністрації  табору та ЦТДЮ  для отримання інформації   стосовно побуту,  харчування, медичної допомоги, змісту програм відпочинку;

– у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, зокрема заміни вихователя.

 1. Діти під час  перебування  у  таборі  зобов’язані виконувати правила внутрішнього розпорядку такого закладу.
 1. Батьки або інші законні представники дітей мають право:

–  ознайомитися із  положенням  табору;

– правилами  перебування  дитини  у   закладі,   змістом   освітніх програм  або  програм  відпочинку,  в  яких братиме участь дитина;

–  захищати права та законні інтереси дитини;

–  звертатися до адміністрації табору, адміністрації ЦТДЮ,   органів   виконавчої   влади  та  органів  місцевого самоврядування,  утворених ними комісій,  інших органів з  питання поліпшення роботи табору .

 1. Батьки або інші законні представники дітей зобов’язані:
 • забезпечити дитину  на  час  перебування  у таборі

            необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;

 • провести з  дитиною   превентивну   роботу   із   запобігання

            шкідливим звичкам;

 • забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;
 • подавати інформацію працівникам табору, особам, які супроводжують  дітей, про індивідуальні особливості дитини;
 • забирати дитину з табору о 15.00;
 • відшкодувати заподіяні табору   збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;

У разі прийняття рішення педагогічною радою табору про  дострокове відправлення дитини до місця постійного проживання за порушення вимог внутрішнього розпорядку табору  та  у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з табору та відшкодувати  витрати,  понесені  таким закладом на супроводження дитини до місця постійного проживання.

 1. У таборі    можуть функціонувати  методичні об’єднання,  до складу яких входять  учасники   процесу відпочинку та спеціалісти певного професійного напряму.

Фінансово-господарська діяльність   та матеріально-технічна база  табору

 1. Фінансово-господарська діяльність   табору провадиться   відповідно   до   його  положення    та законодавства.
 2. Фінансування табору   здійснюється  за  рахунок  коштів  державного  та

місцевих  бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством (добровільних внесків).

 1. Табір у      процесі       провадження фінансово-господарської діяльності має право:

–  самостійно розпоряджатися   коштами,  які  надійшли з незаборонених законодавством джерел;

–   користуватися земельною ділянкою,  на якій він  розташований, розвивати   та  утримувати  матеріально-технічну  базу,  володіти, користуватися і розпоряджатися майном виключно в  інтересах  дітей відповідно до законодавства та положення;

 1. Ведення діловодства та звітності в  таборі   здійснюється  в установленому законодавством порядку.

Державний контроль за діяльністю табору

 1. Державний контроль за діяльністю табору у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють:

–  органи  виконавчої  влади, Міністерства освіти і науки України   до  сфери управління яких належать дитячі заклади;

Співробітництво дитячого закладу відпочинку

Табір, за наявності відповідної матеріально-технічної  та методичної  бази може брати участь у заходах міського, обласного рівня з питань організації відпочинку дітей.