Педагогічна майстерня

Відділу раннього розвитку дитини

«Талановита дитина – творчий педагог»

 Мета:

 • удосконалення системи безперервної освіти педагогічних працівників;
 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога;
 • активізація творчого потенціалу педагогічних працівників;
 • формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності;
 • демонстрація творчих надбань, методичних знахідок;
 • вивчення та аналіз міністерських програм дошкільного виховання «Дитина» та «Я у світі»;
 • написання власних авторських програм навчання дітей дошкільного віку : «Мовленятко», «Цікава математика», «Музика та співи», «Година здоров’я».

Завдання:

 • залучення педагогів до вивчення особливостей особистості кожної  дитини, що сприяють її індивідуальному розвитку;
 • створення умов для розвитку педагога нового покоління;
 • спрямування планування навчального процесу на конкретизацію та визначення змісту і форм роботи з дітьми, передбачення умов для їх творчої діяльності;
 • оновлення змісту дошкільної освіти шляхом впровадження в практику роботи сучасних інноваційних педагогічних технологій, методик, авторських програм;
 • організація методичного супроводу навчально-виховного процесу з метою розвитку творчих здібностей як вихованців, так і педагогів;
 • корекція та вдосконалення системи роботи щодо розвитку творчої особистості дошкільника;
 • сприяння творчій самореалізації педагогів.

Учасники майстерні:

 • педагоги;
 • психологи ЦТДЮ;

Очікувані результати:

 • підвищення якості організації навчально-методичної роботи;
 • педагогічна компетентність сучасного педагога, підвищення мотивації педагогів до оволодіння новими технологіями;
 • використання новітніх педагогічних технологій у навчально-виховному процесі;
 • створення власних авторських програм навчання дітей дошкільного віку в позашкільному закладі.
 • підвищення педагогічної майстерності, методичного і наукового рівня педагогів;
 • удосконалення навичок самоосвітньої роботи педагога, надання йому кваліфікованої допомоги в підвищенні педагогічної майстерності;
 • видання та затвердження авторських програм : «Мовленятко», «Цікава математика», «Музика та співи», «Година здоров’я».

Форми роботи з педагогами:

 • майстер-класи по підготовці до написання програм;
 • психологічні тренінги;
 • консультації педагогів;
 • робота з інтернет – виданнями;
 • опрацювання методичної літератури.

Термін виконання:

Вересень 2019 р. – травень 2020 р

План роботи педагогічної майстерні

відділу раннього розвитку дитини

«Талановита дитина – творчий педагог»

на 2019-2020 н.р.

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1.

Ознайомлення з планом  роботи педагогічної майстерні  «Талановита дитина – творчий педагог» педагогів відділу.

вересень

П’ятигорець Н.М.

 

нарада відділу

2.

Діагностика педагогів «Чинники, що впливають на саморозвиток педагогів»

жовтень

Супруненко О.О.

Борсяк Л.О.

 

3.

Ознайомлення з вимогами до складання навчальних програм, вивчення нормативних документів, опрацювання методичної літератури

Протягом року

П’ятигорець Н.М.

 

 

4.

 Ігровий тренінг «Від творчого педагога до творчої дитини»

В рамках місячника АДН

Супруненко О.О.

 

5.

Тренінг особистого зросту педагога «А я роблю так…»

В рамках місячника АДН

Керівники гуртків

 

6.

Презентаційний флеш-меседж      «Нові технології.» 

В рамках місячника АДН

Горбань О.В.

 

 

7.

Тиждень «Сучасне заняття»

  (проведення відкритих занять, освітньо-виховних заходів)

В рамках місячника АДН

Керівники гуртків

 

8.

Робота над створенням навчальних програм: «Мовленятко», «Цікава математика», «Музика та співи», «Година здоров’я».

Протягом року

Керівники гуртків

 

9.

«Галерея творчих доробок»

 (виставка кращих авторських методичних розробок: занять, виховних заходів,творчих робіт педагогів,розробок навчальних програм)

В рамках місячника АДН

Керівники гуртків

 

10.

Методичний ринг «Педагогічна майстерність керівника »

(в рамках презентації атестаційних матеріалів)

В рамках М/О АДН

Тищенко Н.В.

Кишиневська І.О.

 

11.

«Вільний мікрофон»

– Які з побачених методів і прийомів роботи будуть використані в особистій практиці в найближчий час?

В рамках М/О АДН

Керівники гуртків

 

12.

Педагогічний портрет педагога.

Педагогічні читання «Гуманна педагогіка. Як любити дітей?»

Узагальнення результатів проведення педагогічної майстерні «Талановита дитина – творчий педагог»

травень

Кишиневська І.О.

Керівники гуртків

 

13.

Видання та затвердження навчальних програм: «Мовленятко», «Цікава математика», «Музика та співи», «Година здоров’я».

травень

П’ятигорець Н.М.

Керівники гуртків