ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕМИ

Сучасні зміни та процеси, які відбуваються в нашій державі, мають колосальний вплив на кожну галузь, адже війна змусила переглянути світоглядні позиції кожного українця. Відтак є й новий погляд на освіту, який ми, освітяни, маємо реалізовувати вже сьогодні. Питання стосується не тільки ціннісного виміру, але й багатьох практичних запитань, які щодня вирішують педагогічні працівники в межах освітнього процесу. Тому важливим є чітке розуміння як саме мають діяти освітяни-позашкільники для виконання соціально-професійних ролей, покладених на них  в умовах  сьогодення, та до чого готуватись далі.

Даний проєкт і був створений задля успішного вирішення завдань сучасної освіти, безпосередньо пов’язаних з удосконаленням підготовки та професійним розвитком педагогів.

АКТУАЛЬНІСТЬ  ПРОЄКТУ

В умовах воєнного стану перед освітянином стоїть вимога стати педагогом нової формації – педагогом, що на високому рівні володіє ключовими фаховими компетентностями для успішного виконання соціально-професійних ролей, кількість склад яких під час війни набагато розширився.

Сьогодні професійний портрет педагога набуває нової якості – це професіонал, який має високий показник методичної компетентності,  досконало розбирається в інноваційних методиках викладання та втілює їх у практику своєї роботи, володіє сучасними ІТ-технологіями, має достатній рівень психологічної спроможності, і, в той же час, є патріотом своєї країни, носієм культурної спадщини українського народу.

Завдання адміністративно-методичного апарату Центру творчості полягає в організації постійності та безперервності професійного розвитку педагогічного колективу, що є вимогою сучасності і передбачає не тільки збереження, а й поліпшення якості фахових навичок та вмінь педагогів, набуття ними комплексу компетентностей у ході організованої активної освітньої діяльності. Доцільно ознайомити педагогів й з ключовими аспектами організації системи власного безперервного професійного розвитку та надати рекомендації щодо особливостей її функціонування в умовах постійного стресового стану, зумовленого війною.

Комплекс заходів в рамках проєкту направлений на підвищення рівня професійної майстерності колективу, оволодіння сучасними освітніми технологіями і новітніми методиками організації освітньої діяльності, розуміння суті сучасних тенденцій в освіті в цілому та значення розвитку Soft skills (м’яких навичок) для зростання особистості зокрема.

Формат організації освітнього процесу сьогодні залежить від безпекової ситуації в регіоні та може проводитися в традиційному (очному) чи дистанційному режимі. Зрозуміло, що найбільш оптимальна та безпечна форма організації освітнього процесу в умовах воєнного стану – дистанційна.

Вибір платформи, графік прямих трансляцій, формат завдань – усе це не просто елементи, а система, яка добре працює, якщо продумана наперед. Тому важливим для сучасного педагога є вміння практичного використання цифрових інструментів у роботі в синхронному режимі (режимі онлайн-конференцій) та створення якісного авторського контенту для організації освітнього процесу в асинхронному, при цьому дотримуючись вимог авторського права та порад щодо захисту від онлайн-ризиків і небезпек в Інтернет-мережі.

Організація освітнього процесу у воєнний час в традиційному (очному) чи змішаному форматах в приміщенні закладу освіти – це новий виклик для педагогічного колективу. Під час навчання в умовах воєнних дій та загрози ракетно-бомбових ударів пріоритетним завданням є гарантування безпечних умов для усіх учасників освітнього процесу, поряд з цим необхідно забезпечувати якість освіти, за можливості, повністю або частково продовжуючи освітній процес під час повітряної  чи іншої тривоги в укритті.

В зв’язку з цим велика увага в рамках проєкту приділяється ознайомленню педагогів із методикою та практичними кейсами організації освітнього процесу в умовах воєнного стану в очному режимі. Важливим є ознайомлення педагогів із поняттям, особливостями та складовими супроводу дітей в умовах перебування у бомбосховищах чи  укриттях цивільного захисту.

Надзвичайно важливим є опанування педагогами й технік емоційної стабілізації здобувачів освіти, які допоможуть полегшити процес їх входження у навчальний процес, ефективно долати тривожні стани, нав’язливі думки і страхи. Тому однією із ключових ліній проєкту є оволодіння педагогами практичними методами і прийомами психологічної підтримки здобувачів позашкільної освіти під час освітнього процесу в умовах воєнного і післявоєнного стану. Наше завдання – плекати майбутнє покоління українців психологічно стійким, з високими моральними та етичними якостями, цілісними особистостями. 

В умовах війни надзвичайно важливо підтримати і зберегти психологічне здоров’я як дітей, так і дорослих. Тривожна та постійна стресова ситуація воєнного стану та невизначеності, в якій ми всі зараз перебуваємо, вимагає підвищеної уваги до власного ресурсного стану, а особливо до ресурсного стану педагога, який транслює його дітям під час освітнього процесу. Життя триває попри всі випробування – тому маємо мати дієві механізми, що дозволяють зробити стан педагога максимально ресурсним для його професійної й не лише діяльності. Саме тому в рамках проєкту заплановано проведення заходів з педагогічним колективом для підтримки і збереження психологічного благополуччя та активізації внутрішніх ресурсів педагогів, надання дієвих рекомендацій щодо розвитку емоційного інтелекту.

Збереження цілісності держави та її зміцнення, розвиток громадянських зв’язків, розбудова громадянського суспільства належать до фундаментальних інтересів України в умовах війни. Пошук і збереження власної автентичності є актуальними не лише для України, а й для всіх націй і країн, адже роль національної ідентичності є неодмінним фактором стабільного і стійкого існування держави. Події в Україні багато у чому стали результатом недостатньої уваги до формування національної свідомості, національно-культурної ідентичності у громадян, зокрема молодого покоління. Важливим фактором формування у здобувачів освіти національно-культурної ідентичності є педагог, який, в свою чергу, сам має володіти високим рівнем національної культури та свідомості. Досягнення цього результату є завданням ще однієї з провідних ліній проєкту.

МЕТА  ПРОЄКТУ

Мета проєкту: створення організаційно-педагогічних умов для формування нових професійних компетентностей педагогів під час роботи в умовах повномасштабної війни, їх психологічна підтримка в освітній діяльності.

Основними завданнями проєкту є:

 • створення багатокомпонентного освітнього середовища для сталого професійного розвитку педагогічного колективу;
 • генерування нових знань щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану;
 • формування нових професійних компетентностей педагога;
 • стимулювання методичної і технологічної готовності педагога до впровадження новацій у професійній діяльності;
 • надання практичної допомоги в оволодінні сучасними ІТ-технологіями, удосконалення цифрових навиків роботи під час організації дистанційного навчання;
 • психологічна підтримка педагога в освітній діяльності, формування практичних навичок самодопомоги під час роботи в умовах війни;
 • сприяння оволодінню педагогічними аспектами комунікації зі здобувачами позашкільної освіти під час війни, їх супроводу у бомбосховищах/укриттях, ознайомлення з практичними методами і прийомами надання психологічної підтримки;
 • підвищення рівня національної культури та свідомості педагогічного колективу;
 • сприяння осмисленню новацій та змін у правописній системі сучасної української мови, оволодінню нормами нової редакції «Українського правопису» (2019 року), надання загальних рекомендацій щодо унормування професійного мовлення;
 • розвиток професійної компетентності педагогів із питань формування у здобувачів освіти національно-культурної ідентичності.

ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ ЗА ПРОЄКТОМ

 Об’єкт проєкту: професійна компетентність педагога в умовах воєнного часу.

Предмет дослідження: засоби формування нових професійних компетентностей педагога для успішного виконання соціально-професійних ролей.

Тип проєкту: практично зорієнтований, колективний.

Тривалість проєкту: 2022-2023 навчальний рік.

 Основні етапи впровадження проекту:

 І етап — підготовчий – з 01 по 15 серпня 2022 р.

ІІ етап — організаційно-методичний – 15 серпня по 15 вересень 2022 р.

ІІІ етап — практично-реалізаційний – вересень 2022 р. – травень 2023 р.

IV етап — аналітично-узагальнюючий – червень 2023 р.

Куратор проєкту: Мельниченко Н.М. – заступник директора з навчально-методичної роботи ЦТДЮ.

Керівники проєкту:

Оксана Горбань –  методист;

Лариса Борсяк  – практичний психолог-методист.

Учасники проєкту: педагогічний колектив ЦТДЮ.

Очікуваний результат:

 • готовність педагогів до організації якісного освітнього процесу в закладі позашкільної освіти в умовах воєнного і післявоєнного стану;
 • володіння навичками організації освітнього процесу в умовах воєнного часу, розуміння способів раціонального використання ресурсів та інструментів для досягнення якісного результату його реалізації;
 • розуміння алгоритму пошуку необхідних інструментів для створення різнопланового контенту при змішаному та дистанційному навчанні;
 • пропрацьовані навички супроводу дітей у сховищах цивільного захисту під час повітряних чи інших тривог;
 • володіння інформацією про основні орієнтири психологічної підтримки та навичками з використання технік та вправ для стабілізації емоційного стану дітей під час надзвичайних ситуацій;
 • уміння застосовувати нові знання та навички для підтримки стресостійкості, використання технік емоційної стабілізації для збереження і відновлення власного психологічного благополуччя під час роботи в умовах воєнного стану;
 • формування позитивного професійно-мовленнєвого іміджу сучасного педагога-позашкільника.

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

№ п/п

Зміст роботи

Форма проведення

Термін викона-ння

Місце проведе-ння

Відповідальний,спікери

1.

Моніторинг запитів педагогів щодо тематики консультаційної роботи в рамках проєкту

 

Опитування

Серпень 2022 р.

Онлайн-сервіс «Google Форми

Горбань О.

методист ЦТДЮ

 

2.

Методичний коучинг «Робота закладів освіти в умовах війни: практичні кейси з організації освітнього процесу в кризових умовах»

(за окремим графіком)

 

методичні рекомендації

 щодо змісту нормативних документів

Вересень  2022 р.

Каб.27

Горбань О.

методист ЦТДЮ

 

3.

Практичний інструментарій «Алгоритм дій при супроводі дітей у бомбосховищі»

(за окремим графіком)

 

консалтинг

01-14

вересня 2022 р.

Каб.26

Горбань О.

методист ЦТДЮ

 

4.

Психологічні гайди «Особливості комунікації з дітьми під час війни: перша психологічна допомога»

(за окремим графіком)

Практичні консультації з оволодіння психологічної складової педагогічної діяльності

01-14

вересня 2022 р.

Каб.26

Супруненко О. практичний психолог ЦТДЮ

 

 5.

Освітній інтенсив

«Відроди українську в собі: 10 кроків до чистої української мови»

курси з підвищення рівня володіння української мовою

Жовтень 2022 р.

Каб.26

Горбань О.

методист ЦТДЮ

 

Грона Н.

викладач-методист Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка», доцент

6.

Проходження цифрограму педагогічним колективом закладу

Національне тестування на рівень цифрової грамотності

Листопад  2023 р.

Національна онлайн-платформа  «Дія. Цифрова освіта»

Горбань О.

методист ЦТДЮ

 

7.

Практикуми з розвитку цифрової компетентності «Сучасні ресурси для організації ефективного навчання» (за окремим графіком)

Практичні заняття

Грудень 2022 р.

Каб.9, 15

Горбань О.

методист ЦТДЮ

 

Супруненко О.

методист з ІКТ

 

8.

Методичні діалоги «Академічна доброчесність в закладі освіти та авторське право в Україні: просто про складне»

(за окремим графіком в рамках засідань МО)

 

Флеш-повідомлення

Протягом року

Навчальні кабінети ЦТДЮ

Горбань О.

методист ЦТДЮ

 

9.

 

 

 

Психолого-педагогічний інтерактив «Як педагогові адаптуватися до нових умов та викликів сьогодення: техніки психологічної самодопомоги під час війни»

(за окремим графіком в рамках тематичних місячників)

Серія тренінгових занять

Протягом року

Каб.26

Борсяк Л.

практичний психолог ЦТДЮ

10.

Освітній коучинг «Soft skills. Навички для успішної кар’єри»

 

Березень   2023 р.

Каб.26

Горбань О.

методист ЦТДЮ

 

11.

Краєзнавчий івент «Сторінками історії рідного краю»

Екскурсія

Червень 2023 р.

м. Прилуки

Горбань О.

методист ЦТДЮ

 

Зоць Т.

директор Прилуцького краєзнавчого музею ім.   В.І. Маслова