ПОЛОЖЕННЯ

Про творчу групу

керівників гуртків відділу іноземних мов

«Мультисенсорний підхід до вивчення іноземної мови»

 1. Загальні положення
  • Творча група педагогів створюється для апробації нових технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців і для розробки методичних рекомендацій після апробації нововведень.
  • До складу Творчої групи входять, на добровільних засадах, педагоги, зацікавленні в апробації тих чи інших нововведень упродовж декількох років.
 1. Завдання Творчої групи педагогів:
  • Вивчення нової технології, інновації, !!!
  • Організація експериментальної роботи щодо апробування нововведення та застосування в навчальному процесі.
  • Розробка програми експерименту, рекомендацій педагогам, узагальнення результатів.
 1. Організація роботи Творчої групи.
  • Творчою групою керує завідуюча відділом іноземних мов.
  • Творча група розробляє програму (план) дослідження на весь період експерименту і захищає її на засіданнях методичної ради закладу.
  • Засідання Творчої групи проводиться три рази на рік.
 1. Документація та звітність.
  • Положення про Творчу групу.
  • План роботи.
  • Графік засідань.
  • Додатки (виступи учасників експерименту, аналітичні таблиці, діаграми, висновки та узагальнення)
  • Звіт про роботу Творчої групи.
 1. Обов’язки, права, відповідальність учасників Творчої групи:
  • Обов’язки педагогів Творчої групи:
 • вивчення інновацій та їх апробація в експериментальних групах протягом навчального року, або кількох років;
 • розробка критеріїв результативності експериментальної діяльності;
 • складання аналітичних матеріалів, оформлення рекомендацій і підготовка відповідних матеріалів за результатами експерименту.

           5.2. Творча група педагогів має право:

– вносити корективи до програми експерименту з урахуванням    

      умов роботи і отриманих проміжних результатів;

– доповнювати і уточнювати критерії оцінювання експериментальної роботи;

– співпрацювати з адміністрацією закладу з питань забезпечення науково-методичних, фінансових, матеріальних та інших умов для ефективної роботи групи;

– давати рекомендації батькам з організації діяльності вихованців вдома задля ефективного проходження експерименту.

5.3. Творча група педагогів відповідає за:

 • розробку програм досліджень і її своєчасну корекцію;
 • своєчасну інформацію про результати досліджень, хід експерименту;
 • впровадження позитивних результатів експерименту в освітній процес закладу.

План роботи творчої групи на 2023-2024 н.р.

Засідання №1 (Грудень)

1. Урахування мультисенсорного підходу при складанні програми для високого рівня гуртка з вивчення  іноземних мов. Циганко О.О.

2. Модель використання мультисенсорного підходу у групах початкового рівня. Філіпова Д.Д.

3. Практична демонстрація застосування методу «Мультисенсорне навчання». Фрагменти занять на вивчення нового матеріалу на початковому етапі навчання. Члени Творчої групи

Засідання №2 (Лютий)

1. Ігри з Flash Cards на заняттях іноземної мови при вивченні граматики. Ровна В.М.

2. Відео супровід заняття з вивчення іноземної мови на етапі роботи з текстом. Гігієна при роботі з відеоресурсами. Щербін М.В.

3. Використання пісенного репертуару при вивченні граматики англійської мови. Емоційне виконання для міцного запам’ятання. Циганко О.О.                                                                                               

Засідання №3 (Травень)

1. Заняття без парт. Занурення в мовне середовище. Фрагмент заняття. Щербін М.В.

2. Імплементація мультисенсорного підходу під час роботи з гуртками високого рівня. Підготовка до ЗНО. З досвіду. Фрагмент заняття. Ровна В.М.

3. Можливості застосування мультисенсорного підходу під час роботи мовної школи. Філіпова Д.Д.