ПОЛОЖЕННЯ

Про творчу групу

керівників гуртків відділу іноземних мов

«Мультисенсорний підхід до вивчення іноземної мови»

 1. Загальні положення
  • Творча група педагогів створюється для апробації нових технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців і для розробки методичних рекомендацій після апробації нововведень.
  • До складу Творчої групи входять, на добровільних засадах, педагоги, зацікавленні в апробації тих чи інших нововведень упродовж декількох років.

 

 1. Завдання Творчої групи педагогів:
  • Вивчення нової технології, інновації, !!!
  • Організація експериментальної роботи щодо апробування нововведення та застосування в навчальному процесі.
  • Розробка програми експерименту, рекомендацій педагогам, узагальнення результатів.

 

 1. Організація роботи Творчої групи.
  • Творчою групою керує завідуюча відділом іноземних мов.
  • Творча група розробляє програму (план) дослідження на весь період експерименту і захищає її на засіданнях методичної ради закладу.
  • Засідання Творчої групи проводиться три рази на рік.

 

 1. Документація та звітність.
  • Положення про Творчу групу.
  • План роботи.
  • Графік засідань.
  • Додатки (виступи учасників експерименту, аналітичні таблиці, діаграми, висновки та узагальнення)
  • Звіт про роботу Творчої групи.

 

 1. Обов’язки, права, відповідальність учасників Творчої групи:
  • Обов’язки педагогів Творчої групи:
 • вивчення інновацій та їх апробація в експериментальних групах протягом навчального року, або кількох років;
 • розробка критеріїв результативності експериментальної діяльності;
 • складання аналітичних матеріалів, оформлення рекомендацій і підготовка відповідних матеріалів за результатами експерименту.

           5.2.    Творча група педагогів має право:

     – вносити корективи до програми експерименту з урахуванням    

      умов роботи і отриманих проміжних результатів;

  – доповнювати і уточнювати критерії оцінювання    

     експериментальної роботи;

  – співпрацювати з адміністрацією закладу з питань забезпечення

     науково-методичних, фінансових, матеріальних та інших умов       

                       для ефективної роботи групи;

  – давати рекомендації батькам з організації діяльності вихованців     

                       вдома задля ефективного проходження експерименту.

 

 • Творча група педагогів відповідає за:
 • розробку програм досліджень і її своєчасну корекцію;
 • своєчасну інформацію про результати досліджень, хід

експерименту;

 • впровадження позитивних результатів експерименту в освітній процес закладу.