Звіт про роботу

Центру творчості дітей та юнацтва

у 2016 – 2017 навчальному році

 

У 2016 – 2017 навчальному році у Центрі творчості дітей та юнацтва

працювало 132 дитячих об’єднань, у яких навчалося 2113 дітей віком від 3 до 21 року.

 

За рівнями навчання:

І (початкового рівня)  – 84 гуртки   – 1251 вихованців,

ІІ (основного рівня)    – 42 гуртків  –  603 вихованців,

ІІІ (вищого рівня)        – 6 гуртків    –  259 вихованця.

 

Напрямки роботи:

 • художня самодіяльність             – 34 гурток  – 599 вихованців,
 • декоративно – прикладне мистецтво – 22 гуртки – 343 вихованців,
 • спортивний – 14 гуртків – 211 вихованців,
 • реабілітаційний                              – 4 гуртки – 51 вихованця,
 • туристсько – краєзнавчий                – 7 гуртків – 93 вихованця,
 • гуманітарний                            – 49 гуртків – 786 вихованців,
 • патріотичний                  – 2 гурток – 30 вихованців.

 

Відвідували гуртки діти та учні різних навчальних закладів, а саме:

 • дошкільнята –        412 вихованців,
 • учні шкіл міста –        1669 вихованців,
 • студенти –        32 вихованця.

 

Вікові категорії школярів:

 • молодші 1 – 4 кл.      –  938 вихованців,
 • середні 5 – 7 кл.      –  543 вихованця,
 • старші 8 – 11 кл.    –  220 вихованців.

 

По представництву від кожної школи:

 

 

№ 1   – 179 вихованців3165

№ 2   – 105 вихованців 4

№ 3   – 156 вихованців

№ 5   – 215 вихованців

№ 6   – 102 вихованця

№ 7   – 158 вихованців

№ 9         – 127 вихованців,136

№ 10       – 85 вихованців ,54

№ 12       – 135 вихованців,1

№ 13       – 192 вихованця

№ 14       – 215 вихованців

 

 

 

 

 

У порівнянні з минулим навчальним роком мережа гуртків виглядає так:

 

п/п

Напрямки роботи Роки навчання
2015 – 2016 н.р. 2016 – 2017 н.р.
1. Художня самодіяльність  31 гр. – 559 д. 34 гр. – 599 д.
2. Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво 22 гр. –  369 д. 22 гр. – 343 д.
3. Спортивний 12 гр. – 179 д. 14 гр. – 211 д.
4. Туристсько – краєзнавчий 6 гр. – 82 д. 7 гр. – 93 д.
5. Гуманітарний 47 гр. – 770 д. 49 гр. – 786 д.
6. Патріотичний 1 гр. – 17 д. 2 гр. – 30 д.
7 Соціально – реабілітаційний 4 гр. – 74 д. 4 гр. – 51 д.
Всього: 123 гр. – 2050 д. 132 гр. – 2113 д.

 

За рівнями навчання:

 

Роки навчання Рівні навчання
початковий основний вищий
2015 – 2016 83 г. – 1238 д. 35 г. – 549 д. 5 г. – 263 д.
2016 – 2017 84 г. – 1251 д. 42 г. – 603 д. 6 г. – 259 д.

 

Що відповідно становить у відсотках:

 

Рівень 2015 – 2016 н.р. 2016 – 2017 н.р.
Початковий 60% 60%
Основний 26% 29%
Вищий 14% 12%

 

Основна частина вихованців – учні шкіл міста, що становить – 79%, дошкільнят – 19%, студентів – 2%.

 

За віковою категорією:

 

     н. р.  молодші   середні    старші дошкільники  студенти
2015-2016      45%      24%      11%         18%       2%
2016-2017      44%      25,5%      10%         19%       1,5%

 

По представництву від шкіл найбільше учнів:

 

Гімназія №1 179 д. 10%
ЗОШ №3 156 д. 9%
Гімназія №5 215 д. 13%
ЗОШ №7 158 д. 9%
ЗОШ №13 192 д. 12%
ЗОШ №14 215 д. 13%

 

У 2016-2017 н.р. Центр творчості дітей та юнацтва був повністю забезпечений педагогічними працівниками.

Загальна кількість педагогів закладу склала 57 основних працівників та 8 – прийнятих на роботу за сумісництвом з інших установ, організацій та підприємств.

 

Більшість педагогів мають вищу освіту (64%), 30% мають середньо-спеціальну та 6% – загальну середню освіту. Серед педагогічних працівників 12 педагогів працює від 3-х до 10 років – 20%, 17 педагогів – від 11 до 20 років – 23%, 8 педагогів – до 3-х років – 14 %, 43% – педагоги зі стажем, більше 20 років.

Мають педагогічне звання «керівник гуртка-методист – 6 педагогів, «практичний психолог-методист» – 1 педагог, нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – 6 педагогів, присвоєно звання «Заслужений працівник освіти» – 1 педагогу.

 

Гурток відкриває перед своїми вихованцями чималі можливості для зростання і розвитку творчих здібностей та ініціативи, а керівник гуртка дає можливість дітям не лише багато чого дізнатися, а й відчути особливе прагнення до пізнання.

Згідно Закону України «Про позашкільну освіту, «Положення про позашкільний навчальний заклад» гуртки Центру творчості дітей та юнацтва мають такі % за напрямами:

 • гуманітарний відділ – 38%, навчальний процес здійснюється у кабінетах № 9, 15, 16, 17, 18.
 • художньо-естетичний відділ – 44%, навчальний процес проходить у кабінетах № 4, 5, 12, 13, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31.
 • спортивно-туристичний та соціально-реабілітаційний напрями становлять 18%, та проводять заняття у кабінетах № 22, 23, 25, на базі ЗОШ №12, Центрі реабілітації дітей інвалідів, у спеціалізованій школі-інтернаті.

 

Основними напрямками роботи закладу є:

 • навчальна робота;
 • виховна робота;
 • методична робота;
 • інноваційна діяльність;
 • робота з обдарованими вихованцями;
 • співпраця з фаховими виданнями та ЗМІ;
 • психологічна робота;
 • співпраця з громадськими організаціями;

У 2015-2016 навчальному році у закладі використовувалося 24 програми з позашкільної освіти МОН України та 15 програм – робочих, підготованих педагогами ЦТДЮ.

Аналіз програм засвідчив, що зміст відповідає спеціалізаціям гуртків, сучасним вимогам до навчально-виховного процесу.

Кожна програма забезпечує:

 • доступність і належну якість здобуття позашкільної освіти;
 • відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження та кількості навчальних годин;
 • спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей вихованців;
 • використання міжпредметних зв’язків.

 

Більшість програм має три рівні та різну кількість років навчання. При цьому в кожній обов’язково передбачається наступність у засвоєнні та розвитку знань і вмінь, здобутих вихованцями на попередніх рівнях навчання.

 

Навчальні програми у 2016-2017 н. р. реалізовані змістовно у повному обсязі у гуртках гуманітарного відділу, а саме гуртках АДН та англійської мови. Вивчення навчального матеріалу було послідовним, із дотриманням кількості годин, визначених програмою на кожну тему, не було пропущених занять, завдяки можливості організації заміни.

 

У художньо-естетичному відділі усі програми виконані змістовно, у зв’язку із перебуванням педагогів на лікарняних листах, карантині, навчанні та неможливості проведення профільної заміни, за відсутності спеціалістів даного напряму роботи. Керівниками цих гуртків внесені корективи до календарних планів щодо ущільнення навчального матеріалу.

 

У гуртках спортивно-туристичного напряму навчальні програми виконані змістовно.

Програми гуртків соціально-реабілітаційного напряму виконані змістовно, у зв’язку із призупиненням навчального процесу (карантином). Стан виконання навчальних програм проаналізований у наказі №113 по ЦТДЮ від 09.06.2017 р.

Навчально-виховний процес закладу підпорядкований моделі тематичних місячників та декадників. У 2016-2017 н. р. проведено п’ять тематичних місячників та п’ять декадників, а саме:

 • 10 – 30.10 – декадник правових знань;
 • 11 – 30.11 – місячник гуртків декоративно-прикладного та образотворчого мистецтв;
 • 11 – 15.12 – декадник гендерного та превентивного виховання;
 • 01 – 31.01 – декадник духовно-морального та родинного виховання;
 • 02 – 29.02 – місячник гуртків АДН;
 • 03 – 31.03 – місячник гуртків художньої самодіяльності;
 • 03 – 10.03 – декадник здоров’я та довкілля;
 • 04 – 30. 04 – декадник правових знань;
 • 05 – 15.07 – місячник оздоровлення та відпочинку.

 

Протягом минулого навчального року активною, творчою та результативною була робота в усіх відділах закладу.

 

Станом на 01 вересня 2016 року до навчання у гуманітарному відділі приступили 786 вихованців у 49 гуртках.

В порівнянні з минулим роком спостерігаються зміни:

 • кількість груп у відділі збережена, але змінилося співвідношення груп АДН та лінгвістичного клубу «Друга мова»:
 • «лінгвістів» було 18 груп, а стало 23;
 • «академіків» без змін – 26 груп
Навчальні роки 2015-2016 2016-2017
Кількість груп, вихованців 45 гр. – 810 д. 49 гр. – 786 д.

 

Контингент вихованців відділу налічує:

 • Дошкільнят – 412 осіб,
 • Учнів шкіл міста та району – 374 осіб.

 

По представництву від навчальних закладів:

 • Не відвідують ДНЗ:

3-річки       –        32 вих.;

4-річки       –        28 вих.;

5-річки       –        49 вих.

Всього:                109 вихованців.

 • Вихованці Прилуцького навчально-реабілітаційного центру – 8 вих.;
 • Вихованці ДНЗ міста:

Всього:  303 вихованці.

Куратор групи ЗОШ/

гімназія

Кількість дітей по класах Всього

дітей

1 2 3 4 5 6 7 8
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

№1

1

2

2

2

2

4

1

4

2

6

5

2

5

1

2

1

4

3

48
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

№2

1

2

1

4
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

№3 1

1

2

4

2

5

1

1

4

21
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

№5 3

5

6

4

9

6

4

1

3

2

8

2

7

9

1

4

5

7

1

5

92
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

№6 1

2

4

2

7

1

6

1

5

2

5

1

3

6

3

6

2

2

3

62
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

№7

1

2

2

5

1

2

3

1

3

2

1

1

1

1

26
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

№9 1

1

2

1

2

4

2

1

3

1

1

3

1

2

25
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

№10

2

2

4

1

1

2

1

13
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

№12

1

1

1

3

6
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

№13 2

1

1

1

2

1

1

9
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

№14 7

1

1

10

2

3

1

5

7

5

1

2

6

4

1

56
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

НВК №15

1

1
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

Сухополов’ян-ська ЗОШ

2

1

2

5
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

Івківська ЗОШ

1

1
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

Дідівська ЗОШ

1

1

1

3
Микитченко Н.В.

Циганко О.О.

Ровна В.М.

Щербін М.В.

Кононенко А.В.

Агро-техніч-ний коледж

2

2
Загальна кількість дітей 61 89 62 63 38 19 33 18 374

 

Загальна кількість педагогів відділу складає – 29 осіб. З яких мають вищу освіту –  24 особи, середньо-спеціальну – 4 особи та середню – 1 особа.

З них:

мають 7 тарифний розряд      –        1 особа,

мають 8 тарифний розряд      –        9 осіб,

мають 9 тарифний розряд      –        7 осіб,

мають 10 тарифний розряд    –        12 осіб,

мають звання «керівник гуртка – методист»      –        1 особа,

мають звання «Відмінник освіти України»       –        4 особи.

Адміністративний корпус у складі:

завідуюча відділом – Бухтіярова Н.В.

методист з навчально-методичної роботи відділу – Горбань О.В.

методист з інформаційно-комп’ютерних технологій – Тарасюк А.Е.

Аналіз роботи художньо – естетичного відділу за 2016-2017 н.р. показує, що педагоги проводили роботу по покращенню навчально-виховного процесу, підвищенню рівня навчальних досягнень учнів.

Станом на 1 вересня 2016 року до навчання приступили 599 вихованців в гуртках та студіях художньої самодіяльності та 343 вихованців  зорієнтували своє навчання в гуртках декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Це 22 гуртки декоративно-прикладного мистецтва та 34 гуртки – художньої самодіяльністі. Три студії мають звання «Зразковий художній колектив» – це студія театрального мистецтва «Казкар», студія естрадної пісні «Сузір’я», студія образотворчого мистецтва «Палітра».

В художньо-естетичному відділі діють гуртки та студії:

 • «Зразковий художній колектив» студія образотворчого мистецтва «Палітра» гуртки «Юний художник» (керівник Шигань Н.Д.), «Веселка» (керівник Сидоренко Л.Л.);
 • Творча майстерня декоративно-прикладного мистецтва «Креативне рукоділля» (керівник Чередніченко М.Г.);
 • Творча майстерня декоративно-прикладного мистецтва «Чарівниця» (керівник Тимченко І.В.);
 • Творча майстерня декоративно-прикладного мистецтва «Народні промисли» (керівник Авраменко Н.С.);
 • Дівоча школа «Ассоль» (керівник Яременко І.В.);
 • Гурток декоративно-прикладного мистецтва «Чарівна намистинка» (керівник Колеснікова О.В.);
 • «Зразковий художній колектив» студія театрального мистецтва «Казкар» (керівник Сікалова Ю.О.);
 • «Зразковий художній колектив» студія естрадної пісні «Сузір’я» (керівник Вовк С.І.);
 • Студія народної пісні «Віночок» (керівник Корячко Л.В.);
 • Ансамбль народного танцю «Пролісок» (керівник Самойленко О.О.);
 • Ансамбль народного танцю «Іскорка» (керівник Тищенко В.Л.);
 • Ансамбль естрадного танцю «Канон» (керівник Пуць О.Ю.);
 • Ансамбль естрадного танцю «Неоданс» (керівник Харченко Т.В.);
 • Ансамбль естрадного танцю «Серпантин» (керівник Голуб С.О.);
 • Ансамбль бального танцю «Ритм» (керівник Тищенко В.Л.);
 • Гурток естрадної пісні «Зорепад» (керівник Африкян К.Ю.);
 • Гурток гри на гітарі «Гітаристи» (керівник Петрик С.В.).
 • Оркестр народних інструментів (керівник Давиденко О.П.)

Адміністративний корпус відділу діє у складі: завідуюча відділу Берьозко Н.О., методист з навчально-методичної роботи відділу – Чередніченко М.Г., методист з інформаційно-комп’ютерних технологій та психолог – Супруненко О.О., художній керівник – Линник С.С.

Загальна кількість складає 24 педагога. З них мають вищу освіту 15 педагога, середню спеціальну освіту – 4, середню освіту – 3.

Мають звання «Керівник гуртка-методист» – 4 педагоги, звання «Відмінник освіти України» – 1 педагог.

 

Аналіз роботи відділу за 2016-2017 н.р. показує, що педагоги протягом даного періоду проводили роботу по покращенню навчально-виховного процесу, підвищенню рівня навчальних досягнень учнів. З метою впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес відкриті заняття проводились за допомогою презентаційних матеріалів з використанням мультимедійної  дошки та DVD програвача.

 

Під керівництвом художнього керівника Линник С.С. проведено п’ять об’єднаних творчих звітів колективів художньої самодіяльності:

 • студії естрадної пісні «Сузір’я» (керівник Вовк С.І.);
 • колективу народного танцю «Пролісок» (керівник Самойленко О.О), «Іскорка» (керівник Тищенко В.Л.), бального танцю «Ритм»;
 • естрадного танцю «Канон» (керівник Пуць О.Ю.);
 • студії народної пісні «Віночок» (керівник Корячко Л.В);
 • ансамблю гітаристів (керівник Петрик С.В.);
 • ансамблю естрадної пісня «Зорепад» (керівник Африкян К.Ю.)
 • ансамблю «Веселі нотки» (керівник Спиця Н.Г.);
 • ансамблю естрадного танцю «Серпантин» (керівник Голуб С.О.).

В 2016 – 2017 навчальному році спортивно – реабілітаційний напрям нараховував 27 гуртків (385 вихованців)  за напрямками:

 • спортивні (айкідо, оздоровча гімнастика, фітнес для дітей, шашки, циркова студія);
 • туристичні (пішохідний туризм);
 • краєзнавчо – народознавчі (краєзнавства, народознавства «Джерело»);
 • реабілітаційні («Бісерне сяйво», «Сувеніри», «Ляльковий театр», оздоровча гімнастика).

Навчальні програми за якими працювали гуртки та студії напряму мали на меті формування вмінь та навичок здорового способу життя, формування пізнавальних компетентностей особистості, реалізацію творчої діяльності через виконання робіт декоративно – прикладного мистецтва, соціалізацію особистості засобами театрального мистецтва, ознайомлення з природою, історією, обрядами та звичаями рідного краю, виховання працелюбності та допитливості.

 

У 2016-2017 н. р. спортивно – туристичним відділом було проведено 5 заходів міського рівня:

 • День туризму для 5-х класів. Паркова зона ЦТДЮ. Залучено – 88 учнів (жовтень);
 • Кубок міста. Змагання з техніки в’язання вузлів. Кабінет №22 ЦТДЮ. Залучено – 53 учнів (грудень);
 • Відкрита першість ЦТДЮ з ПТ в закритих приміщеннях. Спортивний зал ЗОШ № 12. Залучено – 45 учнів (січень);
 • Кубок міста. Змагання з велотуризму. Паркова зона ЦТДЮ. Залучено – 73 учнів (травень).

 

Надана допомога в організації та проведенні І – го (Всеукраїнського) етапу дитячо – юнацької військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (травень). В підготовці та участі команди міста Прилуки в ІІ-му (Всеукраїнському) етапі дитячо – юнацької військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура») м. Количівка (травень).

 

Циркова студія «Удай» (керівник Клементьєв А.П.) за 2016 – 2017 навчальний  рік  провела  4 майстер – класи, 2 зустрічі з видатними артистами цирку. А також, вихованці циркової студії стали учасниками грандіозного циркового шоу проведеного відомим жонглером – Віктором Кі (листопад 2016 р.).

 

Гурток «Айкідо» (керівник Дяченко С.С.) в 2016-2017 навчальному році відвідували 60 вихованців віком від 5 до 18 років. За навчальний рік керівник гуртка Дяченко С. С. організувала та провела 2 семінари – атестації, перший – присвячений Дню Св. Миколая (грудень 2016), 90 учасників; другий до Дня захисту дітей (травень 2017), 100 учасників. Під час семінарів – атестацій атестувалися на 10 кю – 45 вихованців; на 9 кю – 48 вихованців; на 8 кю – 28 вихованців; на 7 кю – 13 вихованців; на 6 кю – 9 вихованців; на 5 кю – 8 вихованців; на 4 кю – 4 вихованці. Гурток «Айкідо» став активним учасником спортивних та розважальних заходів в рамках канікул. Керівник гуртка Дяченко С.С. в 2016 – 2017 навчальному році отримала грамоти та відзнаки за участь в Міжнародному фестивалі бойових мистецтв; в жіночому вернісажі «Сузір’я прилучанок», Подяку міського голови. В 2017 році педагог отримала звання з японського айкідо –«Фукушідоін».

 

З метою забезпечення якісного додатковою освітою дітей з особливими освітніми потребами при ЦТДЮ діяли гуртки оздоровчого та декоративно – прикладного напрямку. Всі гуртки відвідували діти з особливими освітніми потребами віком від 7 до 11 років.

На базі Центру соціальної реабілітації для дітей – інвалідів працювали гуртки:

 • «Ляльковий театр» (керівник Павлова Л.І.);
 • «Сувеніри» (керівник Кеценко Т.С.);
 • «Бісероплетіння» (керівник Дорошенко С.М.).

 

Результатом роботи гуртка «Ляльковий театр» (керівник Павлова Л. І.) в  2016 – 2017 навчальному році стала підготовка та показ вистав: «Рукавичка на новий лад», «Не кидай друга в біді», «Чому Піксик заговорив».

 

Вихованці гуртка «Бісероплетіння» (керівник Дорошенко С. М.) за 2016 – 2017 навчальний рік опанували нову техніку – діамантова мозаїка та стали учасниками Міжнародного конкурсу «Мистецькі барви» (ІІІ місце – Силенок Валерія); Всеукраїнського конкурсу «Гармонія душі» (І місце – Правдивець Валерія).

 

Гурток «Лікувальна гімнастика» (керівник Боднар Ю. А.) налічував в 2016 – 2017 навчальному році 7 вихованців з фізичними вадами та особливими потребами. Заняття гуртка проходили індивідуально за місцем проживання вихованців.

 

Методична робота

 

Центр творчості дітей та юнацтва у 2016-2017 навчальному році реалізовував І етап науково – методичної теми «Формування національної свідомості та патріотизму в процесі розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців».

У процесі роботи над проблемою проведено:

 1. Засідання методичної ради з теми:
 • Структура та зміст методичної роботи у рамках реалізації концепції закладу.
 • Визначення шляхів реалізації нової методичної теми

(вересень 2016 р.)

 1. МО керівників гуртків «Формування національної свідомості та патріотизму засобами мистецтва»

(вересень, жовтень 2016 р.)

 1. Моніторинг готовності педагогічних працівників ЦТДЮ до виховання патріотизму у гуртківців як соціально – педагогічної проблеми

(жовтень 2016 р.)

 1. Складено каталог науково – методичної літератури з даної проблеми за розділами:

І. Нормативно – правова база з питань національно – патріотичного виховання.

ІІ. Проблема виховання патріота в педагогічній спадщині видатних педагогів України.

ІІІ. Теоретико – методологічні аспекти національно – патріотичного виховання.

 1. Досвід національно – патріотичного виховання.

(жовтень, листопад 2016 р.)

5.Викладаються предмети народознавства, казкотерапії, етики та естетики у домашніх групах АДН

(протягом року)

 1. Продовжено роботу гуртка народознавства «Джерело»

(протягом року)

 1. Організовано проведення тижнів та декадників:

– формування культури та свідомості здорового способу життя;

– 16 днів проти гендерного насильства;

– тиждень безпеки дитини;

– тиждень майбутнього першокласника;

– флеш – моби у національному стилі;

– патріотичні акції та квести спільно з дитячо – юнацькою адміністрацією (гуртківська газета «Діти єднають Україну»);

– дні дитячого самоврядування.

 1. –Педагоги та колектив вихованців студії образотворчого мистецтва «Палітра» учасники творчого вечора Ніни Полив’яної (міська бібліотека ім. Забашти)

(квітень 2017 р.)

 1. Випущені методичні рекомендації для керівників гуртків:

– «Формування національної свідомості та патріотизму у дітей з особливими освітніми потребами» (Авдєйчік О.І.)

– «Збірка завдань та конкурсних питань для проведення патріотичних квестів» (Авдєйчік О.І.)

 1. Музей «Шевченківська світлиця», відкрив свої двері для 25 екскурсій дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

 

Протягом 2016-2017 навчального року була організована робота практичних психологів по наданню психологічної допомоги постраждалим, переселенцям, біженцям, членам їх сімей і родичам загиблих в ході АТО, а саме:

 1. Психологічний супровід родин учасників АТО (партнерський тренінг, спільний навчальний тренінг з дітьми учасників АТО міста);
 2. Участь у міському моніторингу для педпрацівників, щодо готовності працювати у напрямку національно – патріотичного виховання.
 3. Мікродослідження в гуртках «Моя група і я в ній».
 4. Серія навчальних занять «Зниження ризику торгівлі людьми», «Профілактика насильства».
 5. Конкурс психологічного малюнку «А у нас, як ніде».
 6. Тренінгові заняття «Я – свідомий патріот».

 

Адміністративно – методичним корпусом закладу у 2016-2017 н.р. відповідно до Концепції реалізації нової теми було організовано і проведено ряд заходів з національно – патріотичного виховання:

 1. Екскурсії:

 

 • Екскурсія по місту «Я – патріот рідної землі»

(жовтень 2016 р. ,Авдєйчік О.І.)

 • Екскурсія до Тростянецького дендропарку «Дива рідного краю»

(жовтень 2016 р., Дяченко С.С., Семенченко Н.І.)

 • Екскурсія «Стежинами рідного краю»

(травень-червень 2017р. Федченко Ю.В.)

 • Екскурсія «Джерела Прилуччини»

(квітень 2017 р. Федченко Ю.В.)

 • Екскурсії в природу «Прилуччина – рідна сторона»

(жовтень 2016 р.);

 • Екскурсії в природу для батьків та вихованців гуманітарного відділу «Стежинами рідного краю»

(травень 2017 р.);

 • Екскурсія «Батурин – місто козацької слави»

(Ребенок А.А.)

 • Екскурсія до козацького хутора с. Бубнівщина

(травень 2017 р. Берьозко Н.О., Чередніченко М.Г.)

 1. Флешмоби та акції:
 • Патріотичний квест «Я люблю свій рідний край»

(січень 2017 р. Авдєйчік О.І.)

 • Патріотичний квест «Моя земля – земля моїх батьків»

(травень 2017 р. Авдєйчік О.І.)

 • Патріотичний квест для родин учасників АТО та родин переселенців «Моя Україна»

(жовтень 2016 р. Авдєйчік О.І)

 • Проект дитячої творчості «Мальовнича Україна»

(грудень 2016р. Горбань О.В.)

 • Майстер – клас для педагогів і обдарованих вихованців АДН «Українські кольори»

(Горбань О.В., Кишиневська І.О.)

 1. Масові та виховні заходи:
 • Усний журнал «Виховуємо громадянина – патріота України»

(листопад 2017 р. Горбань О.В.)

 • Спортивне свято до міжнародного дня Миру «Мирна Україна!»

(вересень 2016 р. Авдєйчік О.І.)

 • Конкурсно – розважальна програма до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці «Ми роду козацького діти»

(жовтень 2016 р. Авдєйчік О.І.)

 • Екскурсійно – конкурсна програма для гуртківців «Тарасові нащадки»

(березень 2017 р. Авдєйчік О.І.)

 • Патріотична гра «Я люблю свій рідний край»

(січень 2017 р. Авдєйчік О.І.)

 • Патріотична гра для дітей з особливими освітніми потребами «Я – маленький українець»

(листопад 2016 р. Авдєйчік О.І.)

 • Свято доброти і милосердя до Дня Святого Миколая «Любий отче Миколаю, ти прийди до нас із раю» (в мікрогрупах АДН)

(грудень 2016 р.Горбань О.В.)

 • Фольклорні свята в мікрогрупах АДН до весняних свят «У моє віконечко посміхнулось сонечко»

(березень 2017 р. керівники гуртків)

 • Патріотична вікторина «Україна в моєму серці»

(Падалка Ю.С.)

 • Шоу – програма «Лідер – дебют»

(Падалка Ю.С.)

 • Інтелектуально – розважальна програма «Що цікаво знати про Україну»

(Падалка Ю.С.)

 • Патріотичний квест «Сторінками рідної держави»

(Падалка Ю.С.)

 • Краєзнавчий конкурс «100 див України»

(Борсяк Л.О.)

 • Участь в обласній акції «Мій Крим»

(Борсяк Л.О.)

 • Інтелектуальний аукціон «Моя рідна Україна»

(Падалка С.С.)

 • Парад вишиванок

(Падалка Ю.С.)

 • Віртуальний маршрут у гуртках «Прилуки в часі»

(Ребенок А.А, Щербін М.В., Савченко М.О.)

 • Ігровий патріотичний квест «Аукціон розваг»

(Ребенок А.А, Падалка Ю.С.)

 • Інтелектуальні перерви «Україна – наш спільний дім»

(Падалка Ю.С., Ребенок А.А.)

 • Відеокурс у гуртках «Єдина країна»

(Щербін М.В., Савченко М.О.)

 • Творчі звіти колективів художньої самодіяльності «Моя Батьківщина – Україна»

(лютий – березень 2017 р. Берьозко Н.О., Чередніченко М.Г.)

 • Звітна виставка декоративно – прикладного та образотворчого мистецтва «Хай повниться піснями Україна, хай буде мир і злагода в серцях»

(квітень 2017 р. Берьозко Н.О., Чередніченко М.Г.)

 • Звітний концерт колективів художньої самодіяльності «Хай повниться піснями Україна, хай буде мир і злагода в серцях»

(квітень 2017 р. Берьозко Н.О., Чередніченко М.Г.)

 1. Тематичні виставки творчих робіт:
 • Тематичні виставка «Ми – єдина нація»

(Борсяк Л.О.)

 • Тематична виставка малюнків «Дзвони Чорнобиля»

(квітень 2017 р. Берьозко Н.О., Чередніченко М.Г.)

 • Тематична виставка малюнків «Пам’ятаємо про подвиг»

(квітень 2017 р Берьозко Н.О., Чередніченко М.Г.)

 • Конкурс малюнків «Ніхто не забутий, ніщо не забуто»

(квітень 2017 р. Берьозко Н.О., Чередніченко М.Г.)

 • Фотовиставка «Українського ми роду»

(Горбань О.В.)

 1. Відзначені дати до:
 • Дня Героїв Небесної Сотні
 • Пам’яті жертв голодомору
 • Дня Соборності України
 • 80-х роковин Великого терору – масових політичних репресій 1937-39 рр.
 • Дня захисника України
 • Європейського Тижня місцевої демократії
 • Дня звільнення міста

 

 1. Організована робота з батьківським колективом:
 • Патріотичний квест для родин учасників АТО та родин переселенців «Моя – Україна»

(жовтень 2016 р Авдєйчік О.І.)

 • Родинне свято «Нехай квітує дерево родинне»

(березень 2017р. Горбань О.В., Бухтіярова Н.В.)

 • Арт – хол «Місто майстрів» (майстер – клас до Великодня)

(Горбань О.В.)

 • Родинно – сімейне свято «Різдвяна казка»

(січень 2017 р. Авдєйчік О.І.)

 • Конкурсна програма «Моя родина – найсильніша»

(березень 2017 р. Авдєйчік О.І.)

 • Родинно – сімейне свято «Зустрічі в родинному колі»

(січень 2017 р. Чередніченко М.Г.)

 

Керівники гуртків декоративно – прикладного мистецтва Тимченко І.В., Дорошенко С.М, Сидоренко Л.Л., Яременко І.В. взяли участь у краєзнавчо – патріотичній акції «Від роду і до роду збережем традиції народу»:

ІІ місце у І (міському) етапі акції посіли:

Скупневська Марія (гурток «Веселка») «Народня лялька з лика, соломи та кукурудзяного листя»

Науменко Інна (творча майстерня «Чарівниця») «Мистецтво в’язання від давніх часів до сьогодення»

Дорошенко Марія (гурток «Бісерне сяйво») «Бісероплетіння як вид мистецтва»;

ІІ місце у ІІ (обласному) етапі акції посіла Науменко Інна (керівник Тимченко І.В.).

Керівник гуртка пішохідного туризму Федченко Ю.В. провів суддівство у триденному виїзному міському етапі Всеукраїнської дитячо – юнацької гри «Сокіл» (Джура).

Активно протягом року попрацювали гуртківці – члени гуртків ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді», які представили на Всеукраїнський конкурс – захист науково – дослідницьких робіт членів територіального відділення МАН України цікаві наукові роботи:

 • Марченко Дарина «Становлення театрального процесу на Прилуччині ІХХ ст.» (керівник Сікалова Ю.О.) – І місце в ІІ етапі конкурсу.
 • Литвиненко Вікторія «Ідіоми англійської мови» (керівник Микитченко Н.В.)

 

У рамках роботи над реалізацією І етапу методичної теми «Формування національної свідомості та патріотизму в процесі розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців» у жовтні 2016 року практичний психолог Супруненко О.О. провела моніторинг готовності педагогічних працівників до виховання патріотизму у гуртківців як соціально – педагогічної проблеми. Психодіагностикою було охоплено 165 осіб. Про результати моніторингу було заслухано на засіданні Методичної ради ЦТДЮ.

Паралельно з гуртківцями велася робота по вихованню національно – патріотичних цінностей в колективі педагогів, проведено:

– методичний виїзд для керівників гуртків художньо-естетичного відділу на виставку квітів «Гордість твоя, Україно» (м. Київ);

– виїзний семінар «Батурин – місто козацької слави»;

–  екскурсія до чоловічого Мгарського  Спасо-Преображенського монастиря;

– екскурсія до Києво-Печерської лаври.

 

Протягом 2016-2017 н. р. робота ЦТДЮ була спрямована на цілісну систему дій і заходів щодо підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу закладу, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. Вся робота ґрунтувалась на сучасних надбаннях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу. Робота з педагогічними кадрами проводилась на діагностичній основі з метою втілення інновацій у практику діяльності керівника гуртка.

 

При ЦТДЮ працювали:

 • Методична рада;
 • П’ять методичних об’єднань;
 • Школа перспективного педагогічного досвіду;
 • Школа молодого керівника гуртка;
 • Школа педагогічної майстерності;
 • Методичний проект «Разом»;
 • Інноваційних психологічний проект « Ми будемо з тобою поруч».
 • Консультативний пункт для керівників гуртків, що координують науково – дослідницьку роботу учнів – членів наукового товариства МАН

 

З метою забезпечення необхідних умов для вдосконалення професійного та методичного рівня, піднесення рівня компетентності більше уваги приділялося творчому зростанню ділових якостей педагогів. Систематично проводилися:

 • інформаційно – методичні оперативні наради;

(щопонеділка)

 • методичні дні;

(кожного місяця)

 • тематичні місячники, під час яких проводилися методичні тижні;
 • тиждень молодого керівника гуртка

(березень, 2017 р.)

 

Атестація педагогічних працівників підтвердила, що педагоги закладу мають високий фаховий потенціал та постійно працюють над підвищенням рівня професійної майстерності.

Результати атестації 2016-2017 навчального року наступні:

 1. Підвищено тарифні розряди керівникам гуртків:

Щербін М.В. – 9 т.р.

Падалка Ю.С. – 9 т.р.

 1. Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – Ребенок А.А.; «спеціаліст І категорії» – практичному психологу Супруненко О.О.
 2. Підтверджено відповідність раніше встановленим тарифним розрядам:

Бабак В.В. – 10 т.р.

Вовк С.І. – 9 т.р.

Мельниченко Н.М. – 10 т.р.

Тимченко І.В. – 10 т.р.

Шигань Н.Д. – 10 т.р.

Циганко О.О. – 10 т.р.

Нагорний І.Б. – 10 т.р.

 1. Присвоєно педагогічні звання:
 • «керівник гуртка – методист» – Циганко О.О.
 • «практичний психолог – методист» – Борсяк Л.О.
 1. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – Борсяк Л.О.
 2. Підтвердили педагогічне звання «керівник гуртка – методист» – Тимченко І.В., Шигань Н.Д.

Всього проатестовано 12 педагогів ЦТДЮ та 1 педагог ЦНТТМ. Атестацію на відповідність займаній посаді пройшла заступник директора з НМР Мельниченко Н.М. Підвищили свою кваліфікацію шляхом проходження курсів ПК – 6 педпрацівників.

 

Закінчено роботу інноваційного психологічного проекту «Ми будемо з тобою поруч». Практичним психологом Борсяк Л.О. була організована  робота, що передбачала проведення заходів із залученням вихованців з обмеженими можливостями, їх психологічний супровід та залучення активу вихованців Центру творчості до волонтерського супроводу дітей, що вчаться вдома та в умовах ЦСРДІ.

Участь у волонтерській роботі базувалася  на добровільності волонтерів та згоді батьків.

На заключному етапі у 2016-17 н.р. проведено:

–    Оновлення волонтерського складу гуртківців. Так, постійними учасниками проекту – волонтерами стали  вихованці: Марченко Дарина, Кузнецова Анастасія, Андрій Грицаненко, Селютіна Яна, Сердюк Софія, Нікітіна Вікторія, Петрикова Яна, Анікіна Марія та педагоги Центру творчості: Супруненко О.О., Авдєйчік О.І., Дорошенко С.М., Москаленко В.Г., Ребенок А.А., Павлова Л.І., Авраменко Н.С.

 • Здійснено моніторинг наявності у гуртках вихованців соціально- уразливих категорій. Упорядковано соціальні паспорти гуртків та загальний соціальний паспорт ЦТДЮ (Борсяк Л.О.);
 • Організовано участі учасників навчально-виховного процесу у благодійних акціях по збору кришечок для учасників АТО, по збору овочів для самотніх пенсіонерів (Борсяк Л.О., Авдєйчік О.І.);
 • Проведено тренінг для учасників проекту «Позитивна самооцінка – основа життєвого успіху» (Борсяк Л.О.);
 • Проведено заняття з елементами тренінгу «Вчимося бути толерантними» (Супруненко О.О.);
 • Дітьми-волонтерами організовано рейд «Кому потрібна наша допомога?» (Борсяк Л.О.);
 • До участі у розважальній програмі для дітей з обмеженими можливостями «Ми різні, але ми разом!»  залучено волонтерів всіх вікових категорій та вихованців з особливими потребами разом з батьками  (Авдєйчік О.І., Супруненко О.О., Борсяк Л.О.);
 • Проведено серію міні –занять із залученням вихованців з обмеженими можливостями «Арт –простір на занятті» (Борсяк Л.О.);
 • Відбувся тренінг для учасників проекту «Уміння спілкуватися доступне усім» (Борсяк Л.О.);
 • За результатами роботи проекту упорядковано методичний посібник «Психологічний супровід осіб, що потрапили в складні життєві обставини» (Борсяк Л.О.);
 • Проведено підсумковий тренінг для учасників проекту «Арт-простір на занятті» (Борсяк Л.О.);
 • На протязі роботи проекту практикувалися також індивідуальні корекційні заняття у психологів закладу для родин, що виховують дитину з особливими потребами.

 

У 2016-2017 навчальному році розпочато ознайомлення педагогічних працівників з Програмою реалізації медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» на 2016-2021 роки з інноваційними моделями гармонізуючої освіти. Наукове керівництво здійснює Яновська Наталія Миколаївна, кандидат медичних наук, Президент Міжнародного інноваційного центру гармонійного розвитку людини.

Особливих інновацій потребує нині освіта. Як відомо, конкурентоспроможність навчального закладу залежить від його інноваційної діяльності, нових технологій педагогічної освіти. А інноваційна діяльність навчального закладу залежить від інноваційної активності педагогів та їх наставників. Тому педагогічні працівники ЦТДЮ постійно працюють в інноваційному режимі, використовуючи свій творчий потенціал. Саме творчий педагог має широкі можливості і необмежене поле для інноваційної діяльності, оскільки на практиці може експериментувати і переконуватися в ефективності методик навчання і виховання, коригувати їх, здійснювати детальну структуризацію досліджень навчально-виховного процесу, пропонувати нові технології та методи навчання.

В групі «Кенгуру» на заняттях «Математика з елементами сенсорики» керівниками гуртків Бухтіяровою Н.В., Бабак В.В. використовуються палички Кюізенера, кінетичний пісок. Бухтіяровою Н.В. була розроблена навчальна програма та робочий зошит «Гралочка» за науково-педагогічним проектом «Росток». Тищенко Н.В. поповнила скарбничку ігор за методикою М.Монтессорі («Гра-вбивалка», «Весела хата», «Пальчикові ігри») та розробила програму «Ігри Монтессорі». Поддубна Т.О. використовувала комплекс вправ щодо профілактики опорно-рухового апарату.     Кишиневська І.О. впроваджувала на своїх заняттях техніку «Пластилінографія». П’ятигорець Н.М. включала ігри на заняттях з розвитку мовлення та математики, які спрямовані на розвиток правильного звукового мовлення, логічного мислення та фантазії. Припутненко С.С. підібрала вправи на килимках, театралізовані вправи («Зоопарк», Крокодил», «Човник», «Релакс на морі», «Хвильки» та ін..), тематичні зарядки («Осіння зарядка», «Дощова зарядка» та ін..) та рухливі ігри («Рухливий ліс», «Пінгвіни» та ін..).

Циганко О.О. розробила макет посібника з англійської мови для гуртків  ІІ року навчання «English For Smart». Щербін М.В. на своїх заняттях впроваджував методику Річарда Грехема (інтерактивні ігри та пісні «Genki English») та Джима Скрівенера (використання комунікативного підходу у викладанні англійської мови).

 

Одним із дієвих засобів впливу на розвиток професіоналізму керівника гуртка є систематична робота методичних об’єднань.

В гуманітарному відділі діє два методичних об’єднання: керівників гуртків АДН та лінгвістичного клубу «Друга мова», кураторами МО є Горбань О.В. та Циганко О.О.

Сплановано по 4 засідань методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні, так і науково-методичні питання, а саме:

–  шляхи реалізації нової методичної теми закладу;

–  положення проектів та клубів, що діють у закладі;

–  ознайомлення з новими технологіями навчання та виховання,

–  опрацювання навчальних програм та посібників,

–  питання патріотичного виховання дошкільників;

–  питаннями  – запровадження здоров’язберігаючих технологій та ІКТ в навчально-виховний процес,

–  матеріали передового педагогічного досвіду,

–  досвід роботи,

–  шляхи реалізації творчих задумів педагогів та їх майстерності,

–  стан викладання предметів,

– захист кейсу самоосвіти,

– планували роботу на новий навчальний рік.

 

Засідання МО мали різні форми проведення:

 • Педагогічні роздуми;
 • Методичний аукціон;
 • Інформаційна трибуна;
 • Консиліум;
 • Почерк майстра;
 • Зустріч в методичному мегаполісі;
 • Педагогічний салон запитань і відповідей;
 • Філософсько-педагогічна мозаїка;
 • Педагогічна толока;
 • Освітній навігатор;
 • Бесіди-інтерв’ю;
 • Коло ідей;
 • Презентації;
 • Творчі портрети тощо.

 

Родзинкою  МО керівників гуртків АДН стало педагогічне інтелект-кафе «Креатив-мікс», на якому педагогам було запропоновано різні страви у вигляді повідомлень про креативну освіту, аспекти творчого педагога, роботу з обдарованими вихованцями, майстер-клас з петриківського розпису та тренінгового блоку «Як подолати конфлікт». А на завершення – думка в подарунок «За чашкою кави». Саме тут в колективі однодумців педагоги дізнавалися про нові тенденції сучасної освіти, познайомилися з інноваційними технологіями навчання, поділилися досвідом по організації навчально-виховного процесу.

В рамках місячника АДН «Малята-розумнята» для педагогів відділу керівником гуртка «Фітнес для малят» Поддубною Т.О. був проведений семінар на тему: «Релаксаційна програма на зміцнення м’язів спини та стовбура хребта за допомогою системи «пілатес».

Протягом 2016-2017 навчального року МО керівників гуртків англійської мови працювало над реалізацією проблемного питання (керівник Циганко О.О.): «Інтенсифікація навчально-виховного процесу вивчення іноземної мови»

Завданням методичного об’єднання було:

 • Забезпечити професійне, культурне і творче зростання всіх керівників.
 • Забезпечити своєчасне вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання .
 • Вивчити і впровадити в практику сучасні технології навчання , нові форми та методи навчання та виховання підростаючого покоління.
 • Допомагати керівникам гуртків в організації самоосвіти.
 • Організовувати та проводити огляди кабінетів, конкурси педагогічної майстерності серед керівників гуртків методичного об’єднання.
 • Сприяти всебічному розвитку вихованців.
 • Організовувати та проводити тематичний місячник в закладі.

 

На засіданнях МО художньої самодіяльності (керівник Берьозко Н.О.) розглядалися питання, що забезпечують професійне, культурне і творче зростання керівників гуртків.

З великою долею самовіддачі, проходила участь керівників гуртків в роботі над педагогічними виступами,  в тому числі акцентувалася увага на таких питаннях:

 • Моніторинг участі вихованців в концертах, фестивалях;
 • Планування роботи на канікулах;
 • Моніторинг участі керівників в методичній діяльності;
 • Використання нових педагогічних технологій;
 • Проведення творчих звітів;
 • Звіти керівників гуртків, які атестуються.

Так, сплановані цікаві виступи-презентації з досвіду роботи керівників  Самойленко О.О. та Корячко Л.В. на тему «Формування патріотичних почуттів у дітей та підлітків на кращих зразках української музичної культури», презентації та аналіз частин занять художної самодіяльності з завданнями національного виховання: «Театральне мистецтво», «Хореографічне  мистецтво», «Вокальне мистецтво» керівників Сікалової Ю.О., Тищенко В.Л., Африкян К.Ю. Доречно спланована на березневе засідання та з позитивом сприйнята виставка та історична презентація національного костюму та елементів побуту від головного зберігача фонду краєзнавчого музею В.І. Маслова О.В. Кузьмішиної.

Протягом навчального року педагогами було проведено 9 відкритих занять на теми: «Виразність виконання. Робота над сценічною майстерністю» (Корячко Л.В.), «Повторення вивчених танців «Вівчарики», «Курчата» (Голуб С.О.), «Техніка та манера виконання фігур до танцю» (Самойленко О.О.), «Робота з мікрофоном»  (Вовк С.І.), «Фінал танцю «Танцює Гуцульщина» (Тищенко В.Л.), «Подорож танцювальними країнами» (Харченко Т.В.),  «Партер. Вправи для гнучкості спини і рухливості хребта» (Пуць О.Ю.).

Під час відкритих занять  керівники  показали широкий спектр різноманітних засобів та інтерактивних методів роботи з вихованцями, створювали умови для творчого самовираження і саморозвитку дітей, зацікавлювали батьків цікавими заняттями з їх дітьми.

Протягом лютого-березня пройшли творчі звіти колективів художньої самодіяльності. Хочеться відмітити керівників Корячко Л.В., Пуць О.Ю., Самойленко О.О., Сікалову Ю.О. за високий професійний рівень підготовлених номерів, якісні підготовлені малі форми ансамблів,  гарні художні номери різних вікових груп.

Діяльність МО також була спрямована на пошук і розвиток творчого потенціалу вихованців, на роботу з обдарованими дітьми. Для батьків та колег був розроблений інформаційний стенд «Обдаровані та  талановиті», на якому представлені вихованці та колективи відділу з їх найвагомішими  досягненнями. Протягом року створені телепередачі «Віват, талант!» на каналі «Прилуки –ТБ»  вихованців та колективів, які мають нагороди різного рівня.

 

Проблемне питання, над яким працювало МО керівників гуртків декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва (керівник Чередніченко М.Г.) – «Розвиток творчих здібностей особистості, удосконалення майстерності, виховання національної свідомості та патріотизму». Свою методичну проблему керівники гуртків тісно пов’язали із єдиною темою закладу і намагалися знайти шляхи її реалізації. Метою МО є активізація творчого потенціалу кожного керівника методичного об’єднання.

Найбільше зацікавлення  на засіданнях МО викликали теми:

 1. Майстер – клас «Лялька травяниця» (керівник творчої майстерні декоративно-прикладного мистецтва «Народні промисли» Авраменко Н. С.)
 2. Лекція з напрямків ДПМ «Сонячне сяйво соломки Василя Гузія» (О. В. Кузьмішина – головний зберігач фонду краєзнавчого музею В.І. Маслова)
 3. Мистецька терапія – новий напрям професійної діяльності.
 4. Впровадження інноваційних технологій на заняттях художньо – естетичного циклу.
 5. Використання аудіовізуальних засобів навчання на заняттях художньо – естетичного напряму.

 

Всі учасники методичного об’єднання спортивно – туристичного напряму (керівник Федченко Ю.В.) готували виступи та стали активними учасниками обговорення питань, що піднімались на засіданнях. Найактивнішими були – керівники гуртків Дяченко С.С., Поддубна Т.О., Федченко Ю.В. Найбільшу увагу та зацікавленість приділили темам, що стосуються безпосередньо науково – методичної теми, над якою працює педагогічний колектив ЦТДЮ.

 

Методична рада закладу за звітний період провела чотири засідання на яких були розглянуті наступні питання:

 • завдання методичної роботи у закладі;
 • організація роботи методичних структур;
 • обговорення нових навчальних програм і посібників;
 • результати перевірки стану викладання навчальних дисциплін;
 • підсумки атестації педагогічних працівників;
 • результати участі у міському етапі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН;
 • підсумки курсової перепідготовки педагогів;
 • перспективне планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

 

У 2016-2017 н.р. членами методичної ради розглянуто та погоджено у ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського – дві програми та одна методична рекомендація. Направлено на Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів методичний посібник Чередніченко М.Г. «Руки майстрів що творять дива» та Корячко Л.В. «Розвиток вокальних навичок, навчання двоголосому співу вихованців середнього та старшого шкільного віку».

Заступником директора з навчально – методичної роботи Мельниченко Н.М. та завідуючими відділами Бухтіяровою Н.В. та Берьозко Н.О. вивчався ППД педпрацівників закладу згідно плану роботи.

З вересня 2014 р. по травень 2017 р. вивчався досвід Циганко О.О., керівника гуртка лінгвістичного клубу «Друга мова», з теми «Інтенсифікація навчального процесу на початковому етапі вивчення англійської мови». В цьому навчальному році реалізований  ІV етап вивчення досвіду: систематизовані та узагальнені матеріали з досвіду роботи керівника гуртка, результати вивченого досвіду обговорювалися на засіданні МО та презентувалися на фестивалі «Райдуга талантів».

Протягом двох років   було вивчення передового педагогічного досвіду  за фахом керівника ансамблю народного танцю «Пролісок» – Самойленко О.О. по темі «Класичний екзерсис як засіб формування хореографічних навичок». Керівник залучався до проведення танцювальних флеш – мобів, творчих звітів колективу, участі в різних концертах, фестивалях та конкурсах. Вивчалася дана тема в мережі інтернет, фахових журналах, відвідувалися заняття  ансамблю, переглядалася документація керівника, а саме календарні та поурочні плани роботи, журнали гурткової роботи, проведений моніторинг навчальних досягнень колективу. Діяльність Олександри Олександрівни має системну, неперервну, сплановану роботу на перспективу. Колектив бере участь в хореографічних конкурсах різного рівня та має призові місця. За період вивчення перспективного педагогічного досвіду укомплектована папка з матеріалами керівника: репертуарні плани, доповіді, конспекти занять, сценарії відкритих виховних заходів, творчих звітів.

 

У 2016-2017 н.р. найактивніше пропагували свій ППД на теренах міста, області та України педагоги

 • Бухтіярова Н.В. та Горбань О.В. (керівники гуртків ЦТДЮ) – лауреати VІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій, м. Черкаси;
 • Бухтіярова Н.В. (керівник гуртка ЦТДЮ)- переможець ІІ Всеукраїнського конкурсу « Освітній Оскар – 2016» у номінації « Методична робота».
 • Бухтіярова Н.В. та Горбань О.В. (керівники гуртків ЦТДЮ) – переможці міжнародного конкурсу інноваційних освітніх проектів освітян Чернігівщини при сприянні Фонду президента Української вільної академії наук в Канаді Ореста Цапа.
 • Корячко Л.В., Чередніченко М.Г.– ІІ та ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2017 р.;
 • Тищенко Н.В., П’ятигорець Н.М., Горбань О.В., Бабак В.В. та Бойко Ю.Ю., Циганко О.О. та Микитченко Н.В. стали лауреатами щорічного конкурсу педагогічної майстерності «Панорама творчих уроків – 2017» на тему: «Сучасний урок: нові форми», що проводить видавництво «Шкільний світ».
 • Семенченко Н.І., Ребенок А.А. взяли участь у VIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогіка здоров’я» на базі Чернігівського національного технологічного університету.

 

Протягом 2016-2017 н.р. активними учасниками вебінарів Всеукраїнського рівня були педагоги англомовного клубу «Друга мова» Щербін М.В. та Циганко О.О. які відвідали:

–    вебінари від вчителів-тренерів, які мають міжнародні кваліфікації CELTA та DELTA, що були присвячені тематичному підходу у навчанні, відсутності в учнів бажання вчитися, важливості інтелектуальної активності учнів на заняттях та ін.:

 • на тему: «Thematic Learning and Close-up»;
 • на тему: «Gateway 2nd edition»;
 • на тему: «Critical Thinking English Language Teaching»;
 • на тему: «Teaching Reading and Writing in the Young Learner Classroom»;
 • тренінг для вчителів англійської мови в рамках національної програми «Рік англійської мови в Україні», що спрямований на підтримку мовних таборів та надання методичної допомоги вчителям англійської мови Чернігівської області (м.Ніжин), організатором якого був Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за підтримки Компанії «GoGlobal Initiative» (Микитченко Н.В., Ровна В.М., які отримали сертифікат учасника семінару);
 • семінар-практикум Компанії «GoGlobal» в м.Ніжині та м.Києві щодо організації літніх мовних таборів (Циганко О.О., яка отримала сертифікат учасника семінару);
 • семінар компанії «National Geographic» з приводу продукції компанії, особливостей підготовки до ЗНО (м.Чернігів) (Циганко О.О., Щербін М.В., які отримали сертифікат учасника);
 • семінар проекту «Go Camps» з приводу особливостей організації мовних таборів (м.Ніжин) (Щербін М.В.).

 

Керівники гуртків лінгвістичного клубу «Друга мова» були учасниками конкурсу Міністерства освіти і науки України «Go Camps» у рамках співпраці з громадською організацією  «Go Global», який був спрямований на підтримку проекту літніх мовних таборів у 2017 році. За результатами відбору, який проводило незалежне журі з представників Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, Міністерства освіти і науки України, компанії Microsoft, Американської торгівельної палати в Україні та команди GoGlobal, наш навчальний заклад отримав можливість в подальшому співпрацювати з волонтерами під час організації та проведення занять у літньому мовному таборі.

Відповідно до річного плану роботи ЦТДЮ у 2016-2017 н.р. вивчався стан викладання навчальних дисциплін:

 • «Англійська мова» в групах раннього розвитку дитини АДН та лінгвістичного клубу «Друга мова» під час тематичних місячників, дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень вихованців.
 • Хореографії у гуртках та студіях художньо – естетичного відділу.

Контроль за вивченням стану викладання предметів передбачав вивчення рівня викладання предмету, перевірку наявності конспектів занять, календарно-тематичне планування, ведення записів на предметних сторінках журналу гурткової роботи, систематизацію дидактичного, методичного матеріалу в навчальних кабінетах, результативність роботи з вихованцями.

В ході перевірки вивчалися питання:

 • Рівень професійної майстерності керівників гуртків;
 • Володіння сучасними методиками викладання предмету;
 • Робота керівників гуртків по підвищенню власного науково-методичного рівня (участь в роботі методичного об’єднання, робота над проблемною темою);
 • Вивчення базового рівня навчальних досягнень вихованців;
 • Дотримання єдиних вимог до усного та писемного мовлення;
 • Стан ведення документації (конспекти занять, журнали гурткової роботи);
 • Рівень методично-дидактичного забезпечення викладання предмету (забезпечення підручниками, довідковою літературою, технічними засобами навчання)

 

Проводилася робота по контролю за відвідуванням гуртківцями занять, по збереженню контингенту гуртківців на кінець першого та другого семестру.

Адміністративно – методичним апаратом здійснено:

 • моніторинг виконання навчальних програм (I, II семестр);
 • моніторинг збереження контингенту гуртківців;
 • моніторинг результативності роботи колективу над І етапом методичної теми;
 • моніторинг результативності вивчення навчального матеріалу у гуртках хореографії;
 • моніторинг відвідування занять гуртківцями;
 • моніторинг участі гуртківців у конкурсах, виставках, змаганнях різних рівнів;
 • моніторинг ведення конспектів занять;
 • моніторинг ведення журналів гурткової роботи.

У  2016 році  на базі АДН був започаткований методичний проект «Разом»,  побудований,  перш за все,  на об’єднанні навколо ідеї системних змін, всіх учасників навчально – виховного процесу відділу: вихованців, педагогів, батьків.

Головна ідея проекту – створення осередку, де всі навчаються.

Модель проекту являє собою систему заходів, спрямованих на реалізацію концепції створення нового осередку знань, де вихованець повноцінно живе, проектує своє майбутнє, враховуючи власні можливості, маючи якості креативної особистості, здатний творчо нестандартно мислити, ефективно вирішувати складні проблеми життєдіяльності.

Мета проекту:

 • Створення умов для забезпечення творчого розвитку особистості вихованця шляхом формування в дітей інтересу до знань, свідомого ставлення до навчання, саморозвитку, самовиховання й самореалізації в освітньому соціально-культурному середовищі, в умовах сучасної позашкільної освіти.
 • Сприяння розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості в оволодінні інноваційними педагогічними технологіями, підвищення рівня методологічної підготовки педагога, сприяння зміщенню акцентів у його діяльності з інформаційних на інтерактивні методи навчання.
 • Створення умов ефективного партнерства з батьками заради творчого розвитку особистості дитини.

Учасники проекту:

 • педагогічний колектив гуманітарного відділу;
 • практичні психологи;
 • вихованці;
 • батьки;
 • громадськість.

З вересень 2016 р. по червень 2017 р. реалізовані два етапи проекту: І етап — підготовчий, ІІ етап — організаційно-методичний.

В рамках проекту сплановано ряд заходів. Здійснено подорож по діагностичній карті підвищення методичної кваліфікації керівників гуртків відділу. Проведено анкетування серед педагогів  щодо планування роботи у новому навчальному році.

Серед педагогів відділу  проведено конкурс педагогічної майстерності «На порядку денному – талант». Метою якого став пошук та поширення найкращого досвіду лідерів гуманітарного відділу, піднесення іміджу педагога, пошук цікавих, ефективних форм роботи з питання патріотичного виховання підростаючого покоління. Етапами конкурсу були проведення відкритих інтегрованих занять та виховних заходів під назвою «Почерк майстра», презентація свого досвіду «Я – віртуоз» на МО. Всього в рамках конкурсу було проведено 12 занять та 8 виховних заходів.

За підсумками конкурсу було відмічено належний рівень методичного забезпечення, різноманітність форм і методів роботи, інтеграційний підхід у таких педагогів: Бойко Ю.Ю. (інтегроване заняття з розвитку мовлення та ознайомлення з навколишнім світом на тему: «Зимовий експрес»), П’ятигорець Н.М. (інтегроване заняття з математики, довкілля та дитячої літератури на тему: «Прогулянка з тітонькою сово»), Припутненко С.С. (інтегроване заняття з розвитку мовлення та дитячої літератури на тему: «Буква Х. Хліб – головний символ нашої держави»), Бабак В.В. ( інтегроване заняття з математики з елементами сенсорики та дитячого фольклору на тему: «Мишача родина»).

В рамках проекту відбулася зустріч викладачів лінгвістичного клубу «Друга мова» з викладачами Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя кафедри англійської мови, що дало змогу впровадити нові форми роботи з вихованцями.

Цікавими формами роботи були: педагогічний салон запитань і відповідей з теми: «Унікальна платформа професійного зростання педагога – «EdCamp Ukraine», усний журнал «Виховуємо громадянина – патріота України», інформаційна бесіда «Наші у 800-літньому Кембріджі», філософсько-педагогічна мозаїка «Від менеджера знань – до менеджера власної долі».

З початком навчального року в Центрі творчості дітей та юнацтва розпочала свою роботу Школа передового педагогічного досвіду керівників гуртків декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва під назвою «Золоті зерна творчості» керівником якої була керівник гуртка-методист Тимченко І.В.

За час роботи школи ППД було застосовано різноманітні форми навчально-методичної роботи зі слухачами школи:
– творча робота в групах;                        – психологічний тренінг;
– майстер-клас;                                         – трибуна вільних думок;
– дискусія;                                                 – перегляд відеоматеріалів;
– лекція;                                                     – обговорення;
-консультація;                                           – обмін досвідом;
– методичні рекомендації;                       – вільний мікрофон;
– виконання слухачами завдань щодо самостійного опрацювання літератури;
– практичні вправи тощо.

Проведено три засідання школи ППД. Викликала жваву дискусію трибуна вільних думок «Формування та розвиток творчих здібностей вихованців засобами національної свідомості в умовах позашкільного навчального закладу», консультація «Виховання національної свідомості та патріотизму на заняттях гуртка» яка супроводжувалася психологічним тренінгом та творча робота в групах «Роль національної свідомості у формуванні творчих здібностей вихованців».

Під час засідань було розглянуто слідуючи питання:

 1. Формування та розвиток творчих здібностей вихованців на національних традиціях  в умовах позашкільного навчального закладу.
 2. Методичне забезпечення занять декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 3. Майстер своєї справи.
 4. Основні аспекти виховання національної свідомості та патріотизму на заняттях гуртка декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 5. Актуальні методи та нестандартні заняття в системі позашкільної освіти.
 6. Майстерність педагога, як основа в досягненні результативності вихованців.
 7. Роль національної свідомості у формуванні творчих здібностей вихованців.
 8. Умови успішного виховання творчих здібностей.
 9. Творчий педагог – обдарований вихованець.

Результат роботи ШППД прослідковується у :

–         підвищенні професійної компетентності педагогів;

–         створенні умов для успішного навчання і самонавчання вихованців;

–         формуванні компетентності саморозвитку і самоосвіти вихованців;

–         покращенні якості освітніх послуг;

–         впровадження педагогічного досвіду в роботу закладу.

 

Міська Школа молодого керівника гуртка на базі Центру творчості дітей та юнацтва працює як одна із форм роботи з педагогами-початківцями. Слухачами школи  у 2016-2017 н. р. було 16 молодих керівників гуртків: 6 із  ЗНЗ нашого міста та 9 від ЦТДЮ.

Відповідно плану роботи  протягом року було проведено чотири засідання, на яких розглядались питання, що забезпечують професійне, культурне та творче зростання молодих керівників. Найбільше зацікавлення викликали теми: «Інноваційні форми і методи роботи з дітьми на заняттях гуртка», «Методика організації позакласної роботи з  дітьми», «Заняття гуртка в канікулярний період». Проведено круглий стіл «Перші кроки до вершин майстерності», на якому кожен молодий керівник гуртка мав змогу презентувати своє заняття, переглянути інші плани – конспекти занять.

Велика увага приділялась впровадженню новітніх технологій, зокрема індивідуальним та груповим формам роботи. Були проведені майстер класи за напрямками роботи вчителів та керівників гуртків, вернісаж методичних знахідок.

Молоді спеціалісти продемонстрували свої кращі розробки занять, виховних заходів та презентували фотоматеріали роботи гуртка.

Діловим та конструктивним був підсумковий психолого — педагогічний тренінг «Я крокую до вершин майстерності», під час якого присутні могли поринути в світ дитинства і творчості. Всі вправи були націлені на вдосконалення майстерності педагогів, покращення вміння діяти та спілкуватися.

 

У 2016-2017 н.р. Школу педагогічної майстерності в ЦТДЮ очолювала керівник гуртка – методист Шигань Н.Д. Слухачами шкоди були 46 педагогів, які мають педагогічний стаж більше 3х років. У навчальному році педагоги працювали над проблемним питанням «Розвиток майстерності та ініціативи керівників гуртків на основі інноваційних підходів до організації навчально – виховного процесу».

ШПМ поставила перед собою завдання:

 • Підвищення кваліфікації керівників шляхом опанування ними методів використання нових інформаційних технологій в освіті для застосування у навчально – виховному процесі;
 • Ознайомлення з сучасними дидактичними вимогами щодо застосування нових інформаційних технологій у навчально – виховному процесі;
 • Створення навчально –  методичної документації із застосуванням у навчально – виховному процесі;
 • Проведення практичного навчання викладачів у вигляді проходження тренінгів та виконання робіт;
 • Підготовка виховання нової генерації, які здатні розробляти і використовувати у навчальному процесі нові технології навчання;
 • Опанування методів та засобів створення та використання навчально – методичних матеріалів.

Багато уваги приділялося організації самоосвіти кожного педагога, зокрема  продовженню вивчення передового педагогічного досвіту  Циганко О.О. «Інтенсифікація навчального процесу на початковому етапі вивчення англійської мови»; Самойленко О.О. «Класичний екзерсис – як засіб формування хореографічних навиків», вивчення фахової літератури, ознайомлення з методичною літературою, участі в семінарах і фестивалях міських та обласних рівнів. Були оформлені папки з досвіду роботи.

 

На виконання Указу Президента України № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мовив Україні», розпорядження Чернігівської облдержадміністрації від 27.01.2016 року № 35 «Про заходи щодо проведення в області в 2016 році Року англійської мови», наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 16.02.2016 року № 73 «Про затвердження Плану заходів щодо проведення в області в 2016 році Року англійської мови» виконавчим комітетом Прилуцької міської ради було прийнято рішення від 15.03.2016 року № 85 «Про затвердження плану заходів щодо проведення в м. Прилуки в 2016 році Року англійської мови».

З вересня по грудень 2016 року у ЦТДЮ продовжили проведення заходів до Року англійської мови. З нагоди офіційного закриття року англійської мови з 12 по 18 грудня 2016 року в усіх гуртках англомовного клубу «Друга мова» був проведений Всеукраїнський «Тиждень англійської мови».

З метою збереження і розвитку індивідуального потенціалу вихованців  гуртків, формування інтересу дітей до вивчення іноземних мов, стимулювання до роздумів, активного пошуку, дослідження, самостійного опрацювання додаткових інформаційних джерел, підтримки обдарованих вихованців та талановитих керівників гуртків, виявлення обдарувань серед підростаючого покоління проведено конкурс на кращу дослідницьку роботу та олімпіада серед  вихованців гуртків англійської мови 3-го, 4-го, 5-го, 6-го., 7-го , 8-го р.н. лінгвістичного клубу «Друга мова».

Вжиті педагогічним колективом заходи  щодо покращення  роботи з обдарованими вихованцями дозволили значно підвищити якість та результативність навчальної діяльності гуртківців.

У конкурсі дослідницьких робіт «Нові відкриття» у 2016-2017 н.р. взяли участь 7 вихованців, в олімпіадах – 19 вихованців.

Членами журі визначили  високий рівень навченості таких вихованців:

Дослідницькі роботи:

 • Арсененко Віталій “Interesting facts about Great Britain”,
 • Крутиголова Володимир “The most unusual buildings of the world”,
 • Щербина Зоряна “Mattel. The biggest toy company”,
 • Колесник Яна “The most unusual places in the world”,
 • Власенко Вероніка “Disneyland”,
 • Олексієнко Андрій “The biggest and the best”,
 • Яківчик Ярослав “The most unusual hobbies”.

 

Олімпіада:

 

3-й рік навчання:

І місце          —     Яковенко Анастасія,

ІІ місце         —     Шашкова Анна,

ІІІ місце        —     Коваленко Злата;

4-й рік навчання:

І місце          —      Карпенко Валерія,

ІІ місце         —     Арсененко Віталій,

ІІІ місце        —     Харченко Оля;

5-й рік навчання:

І місце          —      Щебіна Зоряна,

ІІ місце         —      Ричок Ірина,

ІІІ місце        —     Яценко Ліза;

6-й рік навчання:

І місце          —      Мілов Владіслав,

ІІ місце         —     Перепуст Вікторія,

ІІІ місце        —     Нікутіна Вікторія;

7-й рік навчання:

І місце          —      Крутиголова Володимир,

ІІ місце         —      Дроздов Юрій,

ІІІ місце        —      Кумейко Анастиасія;

8-й рік навчання:

І місце          —       Власенко Вероніка,

ІІ місце         —       Мазуренко Анна,

ІІІ місце        —       Росохацька Марина.

 

 

Одним із напрямків роботи з обдарованими вихованцями лінгвістичного клубу «Друга мова» є діяльність гуртка «Англійська на TV», який розпочав свою роботу в 2016-2017 н.р.  (куратор Тарасюк А.Е.)

Тематика програм була складена у відповідності з підручником видавництва «Longman» (підручник має гриф МОН України і рекомендований для використання у навчальних закладах).

Гурток відвідували 10 вихованців віком 10-11 років. Створено 8 програм з тем: 1. Давайте познайомимось. 2. Моя сім’я. 3. Домашні улюбленці. 4. Школа в Англії. 5. Давайте перекусимо. 6. На фермі. 7. День народження. 8. Універмаг. Трансляція яких відбулася на КП «ТК Прилуки».

Матеріали роботи гуртка відправлені на участь у Міжнародному дитячому телевізійному фестивалі «Дитятко», який відбудеться з 6 по 9 вересня 2017 р. м. Харків.

Третій рік поспіль на базі табору відпочинку «Містечко дитячих мрій»  Центру творчості дітей та юнацтва діє літня англомовна школа «Merry Camp Island». Викладачі лінгвістичного клубу «Друга мова» стали учасниками проекту «Go Global – Go Camps» – це всеукраїнський інноваційний формат табору з поглибленим вивченням англійської мови, який працює в нашому закладі під патронатом Міністерства освіти і науки України Лілії Гриневич та засновника «Go Global Office» Мустафи Найєма, народного депутата України. Ставши переможцем проекту ми вибороли можливість на залучення до організації роботи табору волонтера. В цьому навчальному році з гуртківцями англомовної школи співпрацювала Кейла Когл з Портленду штат Орігон (США).

Учасниками табору є 20 обдарованих вихованців лінгвістичного клубу «Друга мова» (6-7 клас), які беруть участь у реалізації проектів та завдань у програмі STEM (вивчення мови через гру). Види діяльності на заняттях з англійської мови вибираються керівниками гуртків з урахуванням мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів. Так, з молодшою та старшою віковою категорією Щербін М.В., Микитченко Н.В., Циганко О.О.. будують заняття таким чином, що вони набувають розвивального характеру, в процесі яких одні види діяльності переходять в інші. Пріоритет надають комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Педагоги вміло проводять інтегрування англомовної діяльності з різними видами практичної: руховою, ігровою, трудовою, широко використовують елементи гри, змагання, приховані форми контролю, оптимально поєднують індивідуальні та фронтальні форми роботи з діяльністю у парах. Поряд із цим не ігноруються мовні вправи, що сприяють засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично. Вдало використовуються ситуативні і тематичні малюнки та картини, схеми, таблиці, роздатковий матеріал для парної та індивідуальної роботи, фонограми.

Належна увага приділяється керівниками гуртків  англійської мови Тищенко Н.В., Сагайдак С.В. виховній роботі з предмета. Постійно проводяться англомовні свята, готуються виступи на родинних святах. Педагоги разом з дітьми готують інсценування, пісні, вірші, загадки, гуморески.

На базі гуртків  АДН під керівництвом Припутненко С.С. в 2016-2017 н.р. працювала Школа «Умка» (ДІЗи для дітей 5-6 років). Метою якої є забезпечення ефективного особистісного розвитку та саморозвитку дошкільнят, засвоєння ними оптимального обсягу знань, формування умінь і навичок, рис та якостей необхідних для подальшого життя й навчання при гнучкому використанні педагогами інтегрованої системи різноманітних методів, прийомів та форм роботи. Індивідуальні заняття проводилися для групи 5-6-річних дошкільнят один раз на тиждень по 30 хв. кожне заняття:

 • Цікава математика з елементами програми «Росток»;
 • Розвиток мовлення з навичками читання та підготовки до письма.

 

Традиційно у гуртках АДН проводиться моніторинг інтелектуального та психо-фізичного розвитку дитини в рамках Тижня майбутнього першокласника. До Тижня щорічно залучається більш як 250 вихованців АДН та їх батьки.

Усі заходи в рамках «Тижня майбутнього першокласника» відбулися  відповідно графіка. Психологи ЦТДЮ Борсяк Л.О., Супруненко О.О. протягом березня – квітня провели тестування готовності дитини до школи, надали необхідні рекомендації для батьків з питань навчання та виховання їхніх дітей, провели родинний тренінг для батьків та дітей «Моя дитина першокласник». Були запрошені спеціалісти: логопед НМЦ Вовк Н.М., вчителі початкових класів  ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Гурба В.В., гімназії №5 Бойко К.М., Козак О.В.  Педагоги обговорювали важливі питання підготовки дитини до школи та ознайомлювали з новими стандартами у початковій освіті. Сімейний лікар Ярова О.В. надала необхідну консультацію батькам, щодо поліпшення здоров’я дітини. Інструктор з фізичної культури Поддубна Т.О. та керівник гуртка «Уроку здоров’я» Овод В.С. надали консультацію щодо фізичної готовності дитини до навчання у школі. Звернули увагу батьків на перенавантаження дітей, шляхи попередження сколіозу та плоскостопості.

Методист відділу Горбань О.В. підготувала та провела шоу-програму «Кращий за всіх»  для обдарованих вихованцями АДН, керівник гуртка Овод В.С. провела семінар-практикум для педагогів на тему: «Фізкультурно-оздоровча робота в групах раннього розвитку дитини».

 

Одним із напрямком роботи ЦТДЮ є робота з обдарованими вихованцями. У закладі діє Школа обдарованої дитини, що в цьому навчальному році налічує 58 дітей. До неї входять кращі вихованці художньо-естетичного, гуманітарного та спортивно – туристичного відділів.

Традиційно до Дня міжнародного захисту дітей проходить  фестиваль обдарованої дитини «Зірки надії», на якому переможці отримують  нагороди, медалі, кубки та грамоти, подяки від адміністрації закладу за успіхи. Так, нагороджених було близько 100  вихованців закладу, педагогів  та батьків.

Цікавою формою роботи з обдарованими дітьми та їх батьками були: конкурсно – розважальна програма «День закоханих», родинне свято «Зимові зустрічі в родинному колі», свято «День іменинника», творча майстерня по розпису писанок «Святі візерунки», розважальна програма «Лісовий квест».

В рамках серії творчих походів «Творчий експрес куточками мистецтва» було відвідано виставки  відомих художників в  МБК та  Краєзнавчому музеї  ім. В. І. Маслова : «З молитвою у серці» – виставка творчих робіт народного художника України Василя Лопати, «Ляльковий світ» – виставка майстрині-колекціонера Ірини Куліш, до 9 Травня фотовиставка «Жива історія війни», до дня Вишиванки «Вишивка сучасної сорочки», на якій демонстрували свої роботи керівник Яременко І.В., Дорошенко С.М., Авраменко Н.М., до 200-ліття М.І. Костомарова (виставка листів), виставка ікон «З Богом в серці», «Ялинка нашого дитинства» (виставка ялинкових прикрас).

Колективи хореографічного напрямку взяли участь у Відкритому регіональному Святі танцю та отримали подяки відділу культури Прилуцької міської ради. Це колективи керівників Самойленко О.О., Тищенко В.Л., Пуць О.Ю, Голуб С.О.

 

Враховуючи потреби вихованців, бажання батьків та можливості навчального закладу на базі АДН діяли гуртки:

 • Гурток вокального співу «Веселі нотки» (керівник гуртка Наталія Спиця), вихованці якого стали переможцями міського фестивалю дитячої творчості «Віночок дитячих талантів» у номінації «Українська пісня»;
 • Студія дитячої пісні «Вітамінка» (керівник гуртка Світлана Вовк),;
 • Театральна студія «Малятко» (керівник гуртка Юлія Сікалова), вихованці якого стали переможцями міського фестивалю дитячої творчості «Віночок дитячих талантів» в номінації «Декламування віршів та гуморесок»;
 • Студія образотворчого мистецтва «Кольорові долоньки» (керівник гуртка Інна Кишиневська);
 • Гурток ліплення «Весела майстерня» (керівник гуртка Інна Кишиневська);
 • Гуртки англійської мови «Happy English» (керівники гуртків Тищенко Н.В., Сагайдак С.В.);
 • Гурток декоративно-прикладного мистецтва «Чарівні рученята» (керівник Наталія Авраменко);
 • Гурток бального танцю (керівник Тетяна Харченко);
 • Танцювальний колектив «Кіндер» (керівник Тетяна Харченко).
 • Гурток «Фітнес для малят» (керівник Тетяна Поддубна).

 

Слід відмітити роботу вихованців та творчих колективів закладу:

 • Ровна Валерія, переможець ІІІ Міжнародного фестивалю «Феєрія зірок», Міжнародного фестивалю «Мистецькі барви» (керівник Чередніченко М.Г.);
 • Ансамбль естрадного танцю «Серпантин» (молодша група), керівник Голуб С.О. – переможці ІІІ Міжнародного фестивалю «Феєрія зірок», Міжнародного фестивалю «Мистецькі барви», Міжнародного фестивалю «Талановиті діти України»;
 • Ансамль естрадного танцю «Канон» (середня група), керівник Пуць О.Ю. – переможець Міжнародного фестивалю «Мистецькі барви»;
 • Ансамль народного танцю «Іскорка» (змішана група), керівник Тищенко В.Л. – переможці Міжнародного фестивалю «Мамина сорочка», Міжнародного фестивалю «Мистецькі барви»;
 • Ансамль народного танцю «Пролісок» (середня група), керівник Самойленко О.О. – переможець Міжнародного фестивалю «Мамина сорочка», Міжнародного фестивалю «Мистецькі барви», Всеукраїнського фестивалю «Калиновий оберіг», Всеукраїнського фестивалю «Мелодії добра»;
 • Дует «Карамельки» ансамбль естрадного танцю «Серпантин» (керівник Голуб С.О.) – переможці ІІІ Міжнародного фестивалю «Феєрія зірок», Міжнародного фестивалю «Мистецькі барви», Міжнародного фестивалю хореографічного мистецтва «Зоряна осінь», Міжнародного фестивалю «Planeta dance fest»;
 • Студія вокального мистецтва «Віночок» , ансамбль «Мальви» (керівник Корячко Л.В.), – переможці Міжнародного фестивалю «Мамина сорочка», Всеукраїнського фестивалю «Калиновий оберіг», ІІІ Міжнародного фестивалю «Феєрія зірок».

 

Протягом року невід’ємною роботою відділу стала робота по підготовці до участі в конкурсах та виставках, фестивалях та концертах різного рівня. За 2016-17н.р. колективи взяли участь в 26 конкурсах обласного, Міжнародного та Всеукраїнського рівнів, де вибороли І,ІІ та ІІІ місця. Це низка фестивалів-конкурсів, які організувала Заслужена артистка України, директор благодійного фонду сприяння розвитку культури та підтримки обдарованих дітей та молоді «Горлиця» Наталія Май, Міжнародний фестиваль-конкурс «Мамина сорочка» (м.Полтава), Всеукраїнський конкурс талантів «Мелодії добра» (м.Бердичів), Всеукраїнський фестиваль «Калиновий оберіг» (м. Красноград, Харьковська область). На них традиційно запрошувалися колективи Самойленко О.О., Корячко Л.В., Тищенко В.Л. Традиційно беруть участь всі колективи художньої самодіяльності в Міжнародному молодіжному фестивалі «Мистецькі барви». Міжнародний фестиваль – конкурс «Соняшник» зустрів наші колективи керівників Корячко Л.В.,   Голуб С.О. Ансамблі Корячко Л.В. та Голуб С.О. взяли перші місця в номінації «Вокальне мистецтво» та «Хореографія». Не менш яскравими  перемогами були конкурси: Всеукраїнський фестиваль «Kids Will Dance Fest» (керівник Пуць О.Ю.), Міжнародний фестиваль «Planeta Dance Fest» (керівник Голуб С.О., Всеукраїнський фестиваль  «Мамине щастя» (Голуб С.О.), Міжнародний фестиваль «Фейєрія зірок» (Голуб С.О.), Всеукраїнський фестиваль «Таланти багатодітної родини» (Корячко Л.В.), Міжнародний  фестиваль «Квітневі викрутаси» (Тищенко В.Л.), обласний конкурс обдарованої молоді Чернігівщини «Поліський зорепад» (Голуб С.О., Тищенко В.Л., Самойленко О.О., Пуць О.Ю.).

 

На протязі навчального року гуртки пішохідного туризму, під керівництвом керівників гуртків Паламаря С. Б. та Федченко Ю. В. взяли участь у змаганнях обласного рівня:

 • І-й етап відкритого Кубка Чернігівської області з пішохідного туризму м. Новгород-Сіверськ 3-и команди, 14 чоловік, де посіли 6,7 та 4 місце; (вересень)
 • ІІ-й етап відкритого Кубка Чернігівської області з пішохідного туризму смт. Талалаївка 3-и команди, 14 чоловік, де посіли 4, 13 та 10 місце; (листопад)
 • ІІІ-й етап відкритого Кубка Чернігівської області з пішохідного туризму смт. Варва, 1- а команда, 6 чоловік, де посіли 10 місце; (грудень)
 • V-й етап відкритого Кубка Чернігівської області з пішохідного туризму м. Чернігів, 1-а команда, 4 чоловік, де посіли 4 місце, «Командна смуга перешкод. Рятувальні роботи» 3 місце; (лютий)
 • Чемпіонат Чернігівської області з пішохідного туризму м. Чернігів, 3-и команди, 14 чоловік, де посіли 4, 6 та 5 місце, на командній смузі перешкод «Крос-похід» – 2 місце, Прокопенко Олександр виконав норматив кандидата в майстри спорту України (КМСУ); (травень);
 • За підсумком Відкритого Кубку Чернігівської області з пішохідного туризму “Адреналін 2016-2017” команди ЦТДЮ посіли загальне ІІІ місце, Дихал Віталій – 4 місце в особистому заліку.

 

Добре показали себе вихованці гуртка з пішохідного туризму керівника Паламаря С.Б., а саме на етапі Кубку області Адреналін 2016-27 (м. Чернігів) на дистанції «Командна смуга перешкод. Рятувальні роботи» команда посіла ІІІ місце, Кубок Федерації «Адреналін» – командна смуга перешкод Крос-похід – ІІ місце. Серед усієї області 4 місце зайняв в загальному заліку Дихал Віталій. Прокопенко Олександр виконав розряд «Кандидат в майстри спорту України» (КМС), Виливок Станіслав на змаганнях зі спортивного орієнтування серед вищих військових навчальних закладів, що проходили в м. Харків посів ІІІ місце.

Вихованці циркової студії «Удай» – Анна Куриленко та Владислав Гольда стали переможцями Всеукраїнського дитячого фестивалю циркового мистецтва «Зірки майбутнього» (м. Київ, грудень 2016 р.) та учасниками ІІ міжнародного дитячого фестивалю циркового мистецтва (м. Київ, травень 2017 р.)

 

Протягом 2016-2017 н.р. здійснювався зв’язок із засобами масової інформації та фаховими журналами.

Свої матеріали у фахових виданнях розмістили:

 • Угліна І.І. – Родинне свято для дітей старшого дошкільного віку «Кулінарне шоу Маші, Ведмедя та Салат – компанії» (газета «Позашкілля» №10, жовтень 2016 р., ст.63-66);
 • Бухтіярова Н.В. – Методичний проект «Від успішного керівника гуртка – до успішного випускника АДН» (журнал «Директор школи» №1, січень 2017 р., ст. 41-43);
 • Сагайдак С.С. – Сценарій свята з англійської мови «Happy Birthday your Majesty!» (газета «Позашкілля» №3, березень 2017 р., ст.44-49);
 • Бухтіярова Н.В., Горбань О.В. – Конкурсно – розважальна програма для дітей старшого дошкільного віку «Мій тато – суперстар» (газета «Позашкілля» №3, березень 2017 р., ст. 50-56);
 • Циганко О.О. – Урок у 6-му класі «Модель ідеальної держави» (газета «English» №6, березень 2017 р., ст.13-15);
 • Микитченко Н.В., Циганко О.О. – Інтелектуально – розважальний квест «Insects and Birds» (журнал «English» №6, березень 2017 р., ст. 2-3);
 • Циганко О.О., Микитченко Н.В., Ровна В.М., Щербін М.В. – Робота мовного табору по днях «Marry Camp Island» (газета «Позашкілля» №4, квітень 2017 р., вкладка);
 • Горбань О.В. – Сценарій конкурсно-розважальної програми «Спортивний марафон» (журнал «Здоров’я та фізична культура» №3, березень 2017 р, вкладка с.5-8);
 • Горбань О.В. – Сценарій спортивного свята «Малі Олімпійські ігри» (журнал «Здоров’я та фізична культура» №3, березень 2017 р, вкладка с.1-4)
 • Чередніченко М.Г. – «Чарівний світ метеликів. Зображення на площині. Витинанки» газета Позашкілля №7, липень 2016 р.;
 • Дорошенко С.М . – «Подорож цікавими стежинами «Країни міцного здоров’я» журнал Основи здоров’я №7, липень 2016 р. ;
 • Яременко І.В. – Майстер – клас із виготовлення топіарію «Подих весни» газета Позашкілля №3, березень 2017 р.;

 

З метою поширення педагогічного досвіду шляхом публікації якісних авторських робіт у всесвітній мережі Internet в 2016 – 2017 н. р. опубліковано  авторські матеріали на методичному порталі:

 • Тимченко І.В. – заняття «Техніка в’язання. Орнамент на трикотажі», «Чарівне мереживо», майстер – клас «Карвінг по милу»;
 • Шигань Н.Д. – майстер-клас «Об’ємна вишивка гладдю з ефектом 3Д», конспект заняття з образотворчого мистецтва «Передавання емоцій. Малюємо музику»;
 • Вовк С.І. – розважальна програма «Музичний калейдоскоп»;
 • Сидоренко Л. Л. – заняття з образотворчого мистецтва «Знайомство з пейзажем. Пейзаж осіннього настрою», методика роботи з пластичними матеріалами «Дивотвори з пластиліну», майстер – клас «Об’ємне ліплення з пластиліну казкового птаха».

 

Друк в обласних виданнях:

 • Книга «Майбутнє Чернігівщини – талановиті діти», видавничий центр «Перлина»:
 • Елизавета Радченко (керівник Дорошенко С. М.);
 • Катерина Лучка (керівник Шигань Н. Д.);
 • Євгенія Дронь (керівник Колеснікова О. В.).

 

Висвітлені матеріали у ЗМІ:

 • Газета «Деснянка»

«Маленькі прилучани Бабу-Ягу ловили, цукерки їли, ще й хоровод водили» від  05 січня 2017 р. №1 (керівник Голуб С.О.).

 

 • Газета «Град Прилуки»

«Літо в кольорах» від 08 червня 2016 р. №23 (керівник Чередніченко М.Г., Яременко І.В., Сидоренко Л.Л.);

«Продовжуючи традиції айкідо» «ГРАД Прилуки» 05.10.2016 р. №40 (керівник Дяченко С.С.);

«Ангели в нас вірять» «ГРАД Прилуки» 22.03.2017 р. №12

«Зірковий шлях Віктора Кі» «ГРАД Прилуки» 19.10.2016 р. №42

«Літо в кольорах» «ГРАД Прилуки» 08.06.2016 р. №23

«Фінал магічних очікувань» «ГРАД Прилуки» 09.11.2016 р. №45

«Як мистецтво врятує світ» «ГРАД Прилуки» 19.10.2016 р. №44

«Сюрприз від знаменитого земляка» «ГРАД Прилуки» 12.10.2016 №41

«І ювілейний, і міжнародний» «ГРАД Прилуки» 28.09.2016 р. №39

«Спортивне єднання прилучан» «ГРАД Прилуки» 14.09.2016 р. №37

«Патріотичний сюрприз» «ГРАД Прилуки» 31.08.2016 р. №35

 

 • Газета «Відомості Чернігівщини»

«Народ гуляє, пісня лунає» від 24 травня 2017 р. № 21 (керівник Вовк С.І.).

«Передсвятковий семінар з айкідо» 18.01.2017 р. №03-258

«І ювілейний, і міжнародний» 28.09.2016 №39-242

«Віктор Кі говорить «Щиро дякую!» 16.11.2016 №46

«Видовищно! У Прилуках такого ще не було» 09.11.2016 №45

«Уперше в Україні й тільки в Прилуках» 02.11.2016 р. №44

«Справа вчителя жива» 19.10.2016 р. №42

«Спорт єднає!» 13.09.2016 р. №38

«Тут легко знайти себе» 13.09.2016 р. №38

«ЦТДЮ – територія дитячої творчості» 18.09.2016 р. №39

«Зірка світового цирку Віктор Кі «Так, я звідси, з Прилук і ніколи не забував про це» 13.10.2016 р. №41

«Двічі в одну річку не ввійдеш – в «Удай» можна!» 19.10.2016 р. №42

«Забутий вернісаж запалив нове сузір’я прилучанок» 16.03.2017р. №11

 

Репортажі на ТБ:

 • «День відкритих дверей», вересень 2016 р.;
 • Репортаж про «Веселі ярмаркування в рамках святкування Воздвиженського ярмарку», вересень 2016р.;
 • Репортаж про родинне свято «Зимові зустрічі у родинному колі», лютий 2017 р.;
 • Творчі звіти колективів художньої самодіяльності, березень 2017 р.;
 • Репортаж про досягнення колективів художньої самодіяльності «Віват, талант!»;
 • Репортаж «Сузір’я прилучанок», березень 2017 р.;
 • Репортаж про майстер – клас «Чудо Писанка», квітень 2017 р.;
 • Репортаж про звітну виставку та звітний концерт, квітень 2017 р.;
 • Репортаж про родинну виставку «Безмежний світ родинного тепла», травень 2017 р.;
 • Репортаж про «Веселі ярмаркування в рамках святкування Миколиного ярмарку», травень 2017 р.

 

Головними завданнями ЦТДЮ у 2017 – 2018 н. р. вважати:

 • вивчення всіх нормативних програмно-методичних документів МОН України;
 • вивчення та впровадження досягнень педагогів-новаторів у практику роботи педагогічних колективів;
 • стимулювання ініціативи та творчості педпрацівників й активізація їх діяльності в науково-дослідній, пошуковій роботі;
 • формування творчого потенціалу педагогів, розвиток їхньої ініціативи та творчості;
 • удосконалення змісту, форм та методів роботи з педагогічними та керівними кадрами освіти;
 • створення умов для підвищення рівня педагогічної майстерності на діагностичній основі;
 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;
 • організацію та навчально-методичне забезпечення діяльності психологічної служби;
 • вивчення стану та результатів викладання предметів;
 • проведення моніторингу навчальних досягнень вихованців;
 • організацію науково-дослідницької роботи гуртківців та педагогів;
 • проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня вихованості та інтелектуального розвитку гуртківців шляхом формування сталих світоглядних орієнтирів та духовно-моральних цінностей особистості;
 • діагностику та прогнозування результатів навчально-виховного процесу ПНЗ;
 • виявлення та попередження недоліків, утруднень і перевантажень у роботі педколективів;
 • виховання людини, здатної адекватно реагувати на всі зміни, що відбуваються в суспільстві.