ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту”

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 34, ст.451)(Вводиться в дію Постановою ВР N 1144-XII ( 1144-12 ) від 04.06.91, ВВР, 1991, N 34, ст.452)

(Із змінами, внесеними згідно з Декретами N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76 N 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93, Законами N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277 N 69/94-ВР від 30.06.94, ВВР, 1994, N 29, ст.258 N 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.376 N 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.404 N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11 N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71)

(В редакції Закону N 100/96-ВР від 23.03.96, ВВР, 1996, N 21, ст. 84)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62 N 178-XIV ( 178-14 ) від 14.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.294)

(Додатково див. Закон N 2120-III ( 2120-1407.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )) від
(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2628-III ( 2628-1411.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259 ) від N 2887-III ( 2887-1413.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст. 80 ) від N 2905-III ( 2905-1420.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 ) від N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 1158-IV ( 1158-1511.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 ) від N 1344-IV ( 1344-1527.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 ) від N 1377-IV ( 1377-1511.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 ) від N 1801-IV ( 1801-1517.06.2004 ) ) від ( У тексті Закону слова “заклади освіти” в усіх відмінках замінено словами “навчальні заклади” у відповідному відмінку згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.
Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.