Рецензенти :

Савченко Т.М. – директор Центру творчості дітей та юнацтва

Мельниченко Н.М. – заступник директора з навчально- методичної роботи Центру творчості дітей та юнацтва

Програма розроблена для педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.

Погоджено на засіданні науково-методичної ради міського методичного центру управління освіти Прилуцької міської ради.

Протокол №2 від 14 листопада 2012 року.

Рекомендовано до використання  науково-методичною радою міського методичного центру управління освіти Прилуцької міської ради.

Пояснювальна записка

Педагогічний колектив Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва розуміє, що необхідно створити модель такої навчально-виховної системи, яка б відповідала сучасним вимогам і мала за мету виховання творчої, високоінтелектуальної, духовно багатої особистості з почуттям свободи і гідності.

Суть нової навчально-виховної системи полягає в переконанні, що кожна дитина в чомусь обдарована, треба лише дати їй шанс проявити себе, зробити правильний вибір, допомогти не розгубити природні здібності. Кожен вихованець має можливість піднятися на ту висоту, на якій себе бачить. А допомогти йому повинні педагоги.

Проект роботи Школи “Обдарована дитина” спрямований  на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та  розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та  постійного духовного самовдосконалення.

Засновником Школи «Обдарована дитина» є Прилуцький Центр творчості дітей та юнацтва.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у Школі «Обдарована дитина» є план роботи.

Кадрове забезпечення: у роботі з дітьми беруть участь керівники гуртків, які зарекомендували себе у результативній роботі з обдарованими дітьми, керівники гуртків -методисти.

Учнями Школи “Обдарована дитина” вважати талановитими і обдарованими тих дітей, хто в силу видатних здібностей демонструє високі показники та унікальність у вивченні поезії, літературі, музиці, хореографії, живописі, декоративно – прикладному та образотворчого мистецтві, вокалі, спорті,туристсько-краєзнавчій роботі; хто має загальну багатопланову обдарованість та талановитість.

Нормативно-правова база створення Програми:

 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Закон України «Про дошкільну освіту»;
 • Закон України «Про позашкільну освіту»;

Мета програми:

Мета програми – всебічне сприяння розвитку здібних і обдарованих дітей, формування творчої особистості; створення єдиного інформаційно-навчального простору  для розвитку і підтримки обдарованих вихованців.

Програма спрямована на створення системи роботи зі здібними та обдарованими дітьми в позашкільних навчальних закладах.

Основні завдання:

Основними завданнями програми є:

 • підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми;
 • удосконалення основних напрямів роботи з обдарованими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи;
 • підвищення статусу обдарованих дітей та її наставників;
 •  забезпечення підтримки  обдарованих дітей  шляхом  створення умов  для їх творчого, інтелектуального, духовного  і фізичного розвитку;
 • об’єднання зусиль позашкільних установ у створенні оптимальних умов  для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей.

Очікувані результати

 • удосконалення  системи пошуку, відбору та підтримки обдарованих дітей;
 • підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та залучення спонсорської допомоги для підтримки педагогів, які проводять роботу з обдарованими гуртківцями;
 • підвищення рівня професійної  компетентності педагогів у визначенні технологій навчання і виховання;
 • розроблення дієвого механізму  стимулювання  обдарованих дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з даною категорією дітей.

Основні заходи щодо пошуку, підтримки, навчання і виховання обдарованих дітей

І.Підвищення рівня інформаційного та науково-методичного  забезпечення педагогічних працівників

№ п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізації

 1 Поповнити  банк психодіагностичних методик, спрямованих на виявлення обдарованих дітей Практичні психологи Постійно
 2 Організовувати  семінари, семінари-практикуми, круглі столи, майстер-класи для вихованців та керівників гуртків з питань інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми. Керівники гуртків Постійно
 3 Організовувати  та  проводити  семінари, консультації, “круглі столи” та інші форми методичної роботи для дітей та  батьків з проблем розвитку здібностей та задатків дітей Куратор ШОД Постійно
 4 Організовувати  семінари-практикуми, майстер-класи  для педагогічних працівників позашкільних закладів з питань обміну досвідом роботи з обдарованими дітьми. Керівники гуртків Постійно
 5 Видавати інформаційні та  методичні буклети про роботу творчих майстерень. Методист Постійно
 6 Створити та постійно поповнювати інформаційний банк даних про педагогів  позашкільних закладів, керівників гуртків, народних умільців, які результативно працюють  з обдарованими дітьми та вивчити їх педагогічний  досвід Методичний кабінет Постійно
 7  Створення «портфоліо» обдарованих дітей Керівники гуртків Постійно
 8 Популяризувати здобутки обдарованих дітей через місцеві ЗМІ Завідуючі відділами, керівники гуртків Постійно

 

 ІІ.Виявлення обдарованих дітей  і створення умов для їх розвитку

  № п/п.

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізації

 1 Поповнювати  дані  персоніфікованого банку обдарованих дітей Керівники гуртків Постійно
 2 Здійснювати  психолого-педагогічний  супровід  обдарованих дітей Психологічна служба Постійно
3. Проводити  роботу по виявленню, підтримці  та супроводу обдарованих дітей серед дітей з обмеженими можливостями та особливими потребами Керівники гуртків по роботі з дітьми з особливими потребами Постійно
4. Виявляти та підтримувати обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь  у конкурсах, фестивалях, заходах Керівники гуртків Постійно
5. Проводити форуми обдарованих дітей за номінаціями: «Переможці конкурсів», «Найактивніший», «Випускник року». Методичний  кабінет Щорічно
6. Розробка та реалізація індивідуальних програм, методик навчання обдарованих дітей як індивідуально, так і малими групами Керівники гуртків Постійно
7. Видавати  збірки  творчих робіт обдарованих гуртківців Керівники гуртків Щорічно

 

ІІІ.Організація навчально-виховного процесу у роботі з обдарованими дітьми

№ п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізації

 1 Розробити план заходів з удосконалення роботи з обдарованими дітьми  Куратор ШОД

Щорічно

 2 Щорічно  проводити міське  свято «Обдарованість року» Куратор ШОД Щорічно
 3 Залучати вихованців  до проектної діяльності Керівники гуртків протягом  року
 4 Сприяти організації участі дітей у Всеукраїнських, очно-заочних конкурсах учнівської творчості. Керівники гуртків Щорічно
 5 Організувати  виставку персональних робіт обдарованих  дітей  ЦТДЮ Керівники гуртків Протягом  року
 6 Випустити альманах дитячих малюнків і робіт «Моє кольорове дитинство» Методист На  кінець навчального  року

 

 

 ІV. Стимулювання  педагогічних працівників

№ п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізації

 1 Видати альманах творчих портретів педагогів, які результативно працюють з обдарованими дітьми Методист На кінець  навчального  року
 2 Провести відзначення та нагородження педагогів за підсумками навчального року Куратор ШОД Щорічно
 3 Створення каталогів звітних виставок (виставочних робіт). Методист  Щорічно

Залишити відповідь