«У природі немає дитини безталанної, ні на що не здатної. Кожному можна дати щастя творення, кожного треба вивести в люди і дати йому творчий простір. Наше головне завдання не зламати – підняти, підтримати, не знеособити духовні сили дитини, а утвердити почуття її гідності і виховати її справжнім творцем і патріотом».

В.Сухомлинський


 Основні завдання  відділу:

  • Вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
  • Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;
  • Задоволення освітньо-культурних потреб вихованців;
  • Задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
  • Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;
  • Організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм.

Діяльність відділу художньо – творчої діяльності ЦТДЮ направлена на цілісну систему виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань в галузі мистецтва, а також на забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей.