ПОЛОЖЕННЯ

про майстер-клас для батьків

з англійської мови

Back  to school

І. Загальні положення

 1.1. Майстер-клас “Back  to school” створено на базі ЦТДЮ для батьків вихованців лінгвістичного клубу «Друга мова». Заняття проводяться з жовтня по березень в останню п’ятницю місяця.

1.2.Майстер- клас з англійської мови  створено  для допомоги дорослим у спільному вивченні іноземної мови з їхніми дітьми.

1.3.Основне призначення навчального курсу для батьків “Back  to school” – сприяти в оволодінні уміннями і навичками спілкування в усній формі відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

 Мета: закладення фундаменту елементарних знань з граматики, лексики та орфографії англійської мови для комплексного бачення, підходу і вирішення складних проблем, що виникають під час навчання.

Головні завдання майстер-класу “Back  to school”:

 • проводити заняття для роз’яснення певних мовних явищ, для розвитку мовлення, збагачення словникового запасу, культури усного та писемного мовлення;
 • цілеспрямовано розвивати загальномовленнєві вміння і навички;
 • стимулювати особистісне ставлення до знань, розвивати допитливість;
 • формувати бажання батьків до самостійного оволодіння знаннями, самовдосконалення і самовиховання;
 • роз’яснювати, які труднощі можуть виникати у вивченні іноземної мови їхніми дітьми та пояснювати способи їх вирішення, пропонуючи для цього різні методи та підходи .’

Термін виконання: постійно діючий.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу майстер-класу “Back  to school

2.1. Майстер-клас базується на принципах  комунікативного навчання і направлений на формування продуктивної пізнавальної мотивації. Заняття призначені для колективної роботи з батьками, вправи розраховані на їх індивідуальне та колективне виконання людьми з різним рівнем підготовки та з різними здібностями.

 

Програма

майстер – класу для батьків

лінгвістичного клубу «Друга мова»

“Back to school”

№ п.п. Дата проведення Кількість учасників Зміст
1. листопад 12
 1. Мотивація навчального курсу
 2. Ознайомлення із побудовою речень англійської мови
 3. Ознайомлення із системою особових займенників
 4. Пояснення правил утворення стверджувальної, заперечної, запитальної форми Present/ Past/ Future Simple Tense.
 5. Ознайомлення з неправильними дієсловами. Тренування у мовленні.
 6. Підведення підсумків
2. грудень 10
 1. Вступна бесіда.
 2. Повторення особових займенників.
 3. Тренування в  утворення стверджувальної, заперечної, запитальної форми Present/ Past/ Future Simple Tense.
 4. Введення особових займенників у об’єктному відмінку.
 5. Ознайомлення зі спеціальними питальними словами. Тренування у вживанні.
 6. Пояснення випадків вживання найпоширеніших розмовних фраз та слів-зв’язок.
 7. Підведення підсумків.
3. лютий 10
 1. Вступна бесіда.
 2. Тренування в утворенні різних типів речень часових форм групи Simple.
 3. Ознайомлення із дієсловом “to be”. Тренування у вживанні.
 4. Пояснення утворення речень групи Continuous Tense.
 5. Ознайомлення з неозначеною формою дієслова “to”.
 6. Введення присвійних займенників.
 7. Підведення підсумків.

 

 

4.

березень  

10

 

 1. Вступна бесіда
 2. Повторення таблиці, переклад речень з виучуваними граматичними структурами.
 3. Повторення займенників. Переклад речень.
 4. Введення зворотів There is …. / There are…
 5. Визначення часу в англійській мові.
 6. Вживання артикля. Пояснення правил вживання та тренуванняу вживанні.
 7. Підведення підсумків.

 

5. квітень 10
 1. Вступна бесіда.
 2. Вивчення основних правил утворення множини іменників та їх винятків.
 3. Тренування в утворенні множини іменників.
 4. Введення структури So do I./ Neither do I. Тренування у вживанні .
 5. Підведення підсумків.