АКТУАЛЬНІСТЬ

Сім’я, родина — найвища цінність на Землі, яка робить життя кожної людини повноцінним, плідним. Але батьки повинні усвідомити, що вони виконують і важливу соціальну роль, адже кожна повноцінна родина є фундаментом здорового суспільства. У статті 59 Закону України «Про освіту» зазначено, що виховання у сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

Виховання дітей – відповідальна задача. Можна діяти несвідомо, ні про що не замислюючись, пливти туди, куди несе життя, сподіваючись на вдалий збіг обставин. А можна підійти до цього свідомо, прийнявши на себе відповідальність та створюючи щастя дитини своїми руками. Вибір за батьками.

В.О.Сухомлинський писав: «У сім’ї, образно кажучи, закладається коріння, з якого виростає пагін і гілки, і квітки, і плоди. Сім’я — це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави».

На сім’ю, родину покладено найважливіші функції:

–         репродуктивну (продовження людського роду);

–         матеріально-економічну (планування бюджету сім’ї);

–         побутову (забезпечення житлом, ведення домашнього господарства);

–         комунікативну (створення сприятливого сімейного мікроклімату);

–          рекреативну (організація вільного часу та відпочинку, розвиток інтересів і потреб особистості);

–         виховну (формування особистості дитини, передача свого соціального досвіду).

Головна з усіх функцій – виховання повноцінної особистості.

В наш час, на жаль, можна спостерігати відчуження батьків і дітей, зміну ціннісних орієнтирів молоді, втрату високих ідеалів української родинної педагогіки.

Труднощі виконання виховної функції сім’ї значною мірою пов’язані із низьким рівнем педагогічної культури батьків, відсутності стратегії виховання дитини в сім’ї, недостатньої підготовки молоді до материнства та батьківства.

Позашкільний навчальний заклад, як представник державного виховання, повинен бути організуючим початком сімейного виховання.

Керівна, організуюча роль позашкільних закладів полягає у вихованні дітей в сім’ї. Це виявляється в плановій систематичній роботі з батьками, у різноманітних формах педагогічної пропаганди знань серед батьків та населення.

В роботі з батьками ще багато невирішених питань. Звичайно,   не можна   запевняти,   що   педагог   здатний   повністю   подолати негативний  вплив неблагополучної сім’ї,  перемогти   силу,  яка розпоряджається  долею  дитини, паралізує зусилля  вчителя.  Сім’я, як головне джерело життя дитини, здебільшого сильніша за будь-який заклад.

І все ж кропітка робота з сім’ями вихованців необхідна. Адже родина формує ставлення до праці, до іншої людини, до світу — природного і надприродного, до суспільства, до самої себе. Вона допомагає подолати життєві випробування, дає реальну підтримку, вселяє віру у власні сили і краще майбутнє.

 ПРОЕКТ

Батьки і діти… Це вічний світ, у якому завжди було і буде багато важкого і непізнаного.

В.О. Сухомлинський

Мета проекту:

–         створення належних умов  навчання та виховання для кожного з вихованців ЦТДЮ через тісний зв’язок з родиною;

–         активізація взаємодії батьків з педагогами закладу, інтеграція засобів громадського та сімейного виховання вихованців;

–          підтримання тісної взаємодії ЦТДЮ, сім’ї, громадськості як фактора успішного впливу на розвиток дитини, підвищення педагогічної культури батьків;

–          формування у батьків педагогічної позиції щодо своєї дитини;

–         організація педагогами закладу групових форм обміну досвідом між батьками щодо їх взаємодії з дітьми;

–         організація психолого-педагогічної освіти батьків.

Завдання проекту:

–         збір, підготовка та розробка методичних матеріалів  для реалізації проекту;

–         сприяння забезпечення відповідального ставлення батьків і родини до виконання своєї головної функції – виховної;

–         підвищення рівня знань батьків з питань виховання дитини;

–         пропаганда кращого батьківського досвіду;

–         поліпшення зв’язків між батьками, педагогами та дітьми, а також встановлення партнерських стосунків у трикутнику «педагоги – батьки – діти»;

–         залучення батьків до активної  участі в освітньому процесі (навчанні та вихованні);

–         пошук найбільш ефективних методів, форм і способів взаємодії педагогів і батьків задля досягнення спільної мети;

Очікувані результати проекту:

–         отримання ефективної моделі системи взаємодії батьків, педагогів та дітей задля впровадження її в подальшій роботі;

–         підвищення педагогічної культури батьків та поглиблення знань щодо основ виховання;

–         відповідальне ставлення батьків до дітей;

–         поліпшення стосунків дітей та батьків.

Учасники проекту:

– педагоги ЦТДЮ;

– вихованці;

– батьки;

– психологи;

– громадськість

Функції педагогів під час роботи над проектом:
– планування дій, добір відповідних форм і методів роботи;
– створення ситуації успіху в навчально-виховному процесі;
– надання практично-методичної допомоги батькам.

Форми роботи з батьками:

–         засідання;

–         конференції;

–         родинні свята;

–         бесіди;

–         розважальні програми;

–         консультації;

–         анкетування;

–         тренінгові заняття;

–         батьківські збори;

–         вистави робіт вихованців;

–         майстер-клас;

–         посиденьки;

–         лекції;

–         зустрічі.

   Термін виконання:

Вересень 2013 р. – травень 2016 р.

 

План реалізації проекту

 «Школа сучасних батьків» ЦТДЮ на 2013-2014 н.р.

п/п Зміст роботи Учасники Термін виконан-ня Відповідальний Відмітка про виконання
Конференції для батьків вихованців гуманітарного відділу. батьки вересень Бухтіярова Н.В.Мовчан А.І.Керівники гуртків
Батьківські збори по групах гуртків гуманітарного відділу. батьки вересень Бухтіярова Н.В.Мовчан А.І.Керівники гуртків
Оформлення фотовиставки для батьків «Академія дошкільних наук. Яка вона?» батьки вересень Мовчан А.І.
Виставка дитячих робіт «Прогулянка з осінню» вихованці АДН жовтень Мовчан А.І.
Організація батьківського лекторію «Духовне зростання дитини в сім’ї» батьки жовтень Бухтіярова Н.В.Борсяк Л.О.Мовчан А.І.
Розважальна програма «Куб» Вихованці та батьки лінгвістичного клубу жовтень Кисляк І.Г.Микитченко Н.В.
Спортивне свято «У пошуках Олімпійського вогню» Вихованці та батьки лінгвістичного клубу жовтень Мовчан А.І.Ровна В.М.Щербін М.В.
Святкові осінні програми в АДН 3-6 р. жовтень-листопад Мовчан А.І.Керівники гуртків
Інформаційна виставка для батьків «Вплив сучасної 3-D мультиплікації на пізнавальні процеси дошкільнят» батьки жовтень Мовчан А.І.
Опитування  серед  батьків «Чому наш  вибір ЦТДЮ?» батьки вересень-жовтень Супруненко О.О.
Батьківський лекторій «Духовне зростання дитини в сім’ї» Батьки листопад Бухтіярова Н.В.Мовчан А.І.
Інформаційна  виставка для батьків« Роль родини  у  вихованні  дитини» Батьки АДН листопад Супруненко О.О.
Інформаційна виставка «Декларації прав дитини» Батьки АДН листопад Мовчан А.І.
Спортивно-родинне свято «Мама, тато, я – спортивна сім’я» батьки та вихованці 5-6 р. грудень Падалка Ю.С.
Виставка дитячих робіт «Зимова палітра» вихованці АДН грудень Мовчан А.І.
Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом»«Забобони про виховання  хлопчиків і дівчаток», «Коли діти б’ються » Батьки АДН грудень Супруненко О.О.
Свято Миколая в групах АДН 3-6 р. грудень Мовчан А.І.Керівники гуртків
Творча майстерня Снігуроньки та її помічників. Виготовлення новорічних сувенірів (для вихованців лінгвістичного клубу «Друга мова») вихованці лінгвістичного клубу грудень Бухтіярова Н.В.Мовчан А.І,Кисляк І.Г.
Оформлення стенду до новорічних свят батьки грудень Мовчан А.І.
Анкетування   «Чи знаєте ви свою  дитину» батьки січень Супруненко О.О.
Новорічні ранки в АДН 3-6 р. січень Бухтіярова Н.В.Мовчан А.І.Кишиневська І.О.
Виховні заходи в рамках зимових канікул Всі вікові категорії січень Бухтіярова Н.В.Мовчан А.І.
Різдвяні зустрічі «В родинному колі» для батьків і вихованців лінгвістичного клубу батьки та вихованці лінгвістичного клубу січень Бухтіярова Н.В.Мовчан А.І.Керівники гуртків
Святкова програма «Щаслива сімейка» для вихованців та батьків АДН батьки та вихованці АДН лютий Мовчан А.І.Бухтіярова Н.В.Керівники гуртків
Зустрічі з батьками «Ідеальна мама. Як нею стати?» батьки лютий Бухтіярова Н.В.Мовчан А.І.Керівники гуртків
Оформлення фотовиставки для батьків «Будні та свята маленьких академіків» батьки лютий Мовчан А.І.Кишиневська І.О.
Тренінгове  заняття  для  батьків  майбутніх  першокласників «УВАГА! Першокласник у сім’ї» Батьки АДН лютий Супруненко О.О.
Шоу-програма «Супер МАМА» Батьки та вихованці АДН березень Падалка Ю.С.
Виставка дитячих робіт «Подих весни» вихованці АДН березень Мовчан А.І.
Фольклорні свята в мікрогрупах АДН в рамках свята 8 Березня 3-6 р. березень Мовчан А.І.Керівники гуртків АДН
Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом»«Спілкування  з  однолітками діти 5 – 6 років», «Дитина  говорить неправду» батьки березень Супруненко О.О.
Святкова концертна програма, приурочена 8 Березня «Весняні мелодії для мами» батьки березень Бухтіяров Н.В.Мовчан А.І.
Засідання з батьками «В перший клас! Не поквапитися і не запізнитися» батьки квітень Бухтіяров Н.В.Мовчан А.І.
Виставка дитячих робіт «Великоднє свято очима дитини» вихованці АДН ківтень Мовчан А.І.
Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом»«Дитячі страхи», «Гра ,як засіб  виховання» батьки квітень Супруненко О.О.
Випускні вечори в АДН 5-6 р. червень Бухтіярова Н.В.Мовчан А.І.Кишиневська І.О.
Висвітлення інформації про роботу на стенді «Вісник ЦТДЮ», в ЗМІ міста. Протягом року Мовчан А.І.
Підбір відеоматеріалів:-Школа доктора Комаровского;-духовно-моральне виховання;- підготовка дитини до школи.Створення мультимедійних презентацій до святкових програм Протягом року Кишиневська І.О.

 

 

План реалізації проекту

 «Школа сучасних батьків» ЦТДЮ на 2014-2015н. р.

п/п Зміст роботи Учасники Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
Конференції для батьків вихованців гуманітарного відділу. батьки вересень Бухтіярова Н.В.заввідділом
Батьківські збори по групах гуртків гуманітарного відділу. батьки вересень Бухтіярова Н.В.заввідділом.керівники гуртків
Фотоколажі в АДН «Традиції нашої щасливої родини» батьки вересень методист гуманітарного відділу
Виставка творчих досягнень «Осінній калейдоскоп» вихованці АДН жовтень методист гуманітарного відділу
Батьківський лекторій «Здоров’я дошкільника – важливий елемент гармонійного розвитку» батьки жовтень Бухтіярова Н.В.заввідділом
Спортивно-розважальна програма в національному стилі «Козацькі розваги» 4-5 р. жовтень Бухтіярова Н.В.Заввідділомметодист гуманітарного відділу 

 

Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом» батьки жовтень психологи 
Панорама осінніх свят «Ходить гарбуз по городу» 3-6 р. жовтень-листопад методист гуманітарного відділукерівники гуртків
Інформаційна виставка «Сходинки розуміння: стосунки у сім’ї. Родинне виховання та його вплив на особистісний розвиток дитини» батьки жовтень методист гуманітарного відділу
Виїзний майстер-клас  по виготовленню шоколадних цукерок батьки і вихованці АДН жовтень Бухтіярова Н.В.заввідділом
Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом» батьки листопад методист гуманітарного відділу
Інформаційна виставка  «Розвиваємо творчу особистість. Сфери обдарованості дитини. Роль батьків у вихованні обдарованої дитини в сім’ї» батьки листопад методист гуманітарного відділу
Конкурсно-розважальна програма «Мій тато superstar» батьки та вихованці 5-6 р. грудень Бухтіярова Н.В.заввідділом методист гуманітарного відділу
Виставка творчих досягнень «Зимові фантазії» вихованці АДН грудень методисти гуманітарного відділу
Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом» Батьки АДН грудень психолог
Свята доброти та милосердя до дня Миколая 3-6 р. грудень методист гуманітарного відділукерівники гуртків
Фотовернісаж до новорічних та різдвяних свят «Кришталеві фантазії» батьки грудень методисти гуманітарного відділу
Новорічні ранки в АДН 3-6 р. січень Бухтіярова Н.В.заввідділом
Різдвяні зустрічі «У колі нашої родини» батьки та вихованці АДН січень Бухтіярова Н.В.заввідділом
Тренінг « Формування здорового способу життя. Зміцнення і збереження здоров’я дітей» батьки лютий психологи
Інформаційна виставка «Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей дошкільного віку» батьки лютий методист гуманітарного відділу
Концертна програма до 8 Березня «Весняі мелодії для мами» батьки березень Бухтіярова Н.В.заввідділом
Фольклорні свята в мікрогрупах АДН до весняних свят 3-6 р. березень методист гуманітарного відділукерівники гуртків
Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом» батьки березень методист гуманітарного відділу
Тренінгове засідання «Мистецтво бути батьками» батьки березень психологи
Виставка творчих досягнень «Мальовнича весна» вихованці АДН квітень методисти гуманітарного відділу
Реалізація проекту. Чаювання в родинному колі «Збираємо воєдино всю свою родину» вихованці та батьки АДН квітень Бухтіярова Н.В.заввідділом
Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом» батьки квітень психологи
Інформаційна виставка «Портфель знань та емоцій майбутнього школяра» батьки травень методист гуманітарного відділу
Батьківські збори для батьків майбутніх першокласників по групах АДН батьки травень Бухтіярова Н.В.заввідділом
Екскурсія до лялькового театру м. Київ вихованці та батьки АДН травень Бухтіярова Н.В.заввідділом
Святкова програма до 1 червня «Хай сонцю і квітам всміхаються діти» вихованці та батьки АДН червень Бухтіярова Н.В.заввідділом
Випускні вечори в АДН 5-6 р. червень Бухтіярова Н.В.заввідділом
Висвітлення інформації про роботу на стенді «Вісник ЦТДЮ», в ЗМІ міста. Протягом року методист гуманітарного відділу

 

План реалізації

соціального проекту спільно з батьками

 «Школа сучасних батьків»

на 2015-2016 н. р.

 

п/п Зміст роботи Учасники Термін виконан-ня Відповідальний Відмітка про викона-ння
Конференції для батьків вихованців гуманітарного відділу. батьки вересень Бухтіярова Н.В.,заввідділом
Батьківські збори по групах гуртків гуманітарного відділу. батьки вересень Бухтіярова Н.В.,заввідділом,

керівники гуртків

Фотоколажі в АДН «Знайомтесь, це – ми!» батьки вересень Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу
Виставка робіт дитячої творчості «Кольорова осінь» вихованці АДН жовтень Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу
Майстер-клас для батьків лінгвістичного клубу «Друга мова» «Повертаймося до школи» (за окремим планом) батьки щомісяця Ровна В.М., керівники гуртків лінгвістичного клубу «Друга мова»
Сімейний клуб «Батьківський університет» (за окремим планом) Батьки АДН 1 раз на квартал Горбань О.В., методист гуманітарнного відділу,Бухтіярова Н.В.

заввідділом

Конкурсно-розважальна програма «Спортивний марафон» батьки, вихованці АДН(4-5 р.) жовтень Бухтіярова Н.В.заввідділом,

Горбань О.В., Кишиневська І.О.,  методисти гуманітарного відділу

 

Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом» батьки жовтень Практичні психологи

 

Оформлення інформаційного стенду «Для вас батьки» батьки жовтень Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу
Екскурсія до Київського муніципального театру опери і балету  для дітей та юнацтва батьки, вихованці АДН жовтень Бухтіярова Н.В.заввідділом
Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом» батьки листопад Практичний психолог
Оформлення інформаційного стенду «Для вас батьки» батьки листопад Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу
Виставка робіт дитячої творчості  «Зимова круговерть» вихованці АДН грудень Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу 
Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом» Батьки АДН грудень Практичний психолог
Свята доброти та милосердя до Дня Св.Миколая «Ой, хто-хто Миколая любить» вихованці АДН грудень Керівники гуртків
Оформлення інформаційного стенду «Новий рік крокує по планеті» батьки грудень Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу 

 

 

 

Новорічна казка-мюзикл «Снігова королева» Вихованці АДН(3-6 р.), л.к. «Друга мова»

(6-8 р.)

грудень Бухтіярова Н.В.заввідділом,

Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу

Різдвяні зустрічі «Вечори на хуторі біля Диканьки» батьки та вихованці АДН січень Бухтіярова Н.В.аввідділом,

Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу

Оформлення інформаційного стенду «Для вас батьки» батьки лютий Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу
Концертна програма до 8 Березня «Зірки для мами» батьки, вихованці АДН березень Бухтіярова Н.В.заввідділом,

Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу

Фольклорні свята в мікрогрупах АДН до весняних свят 3-6 р. березень Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу ,керівники гуртків
Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом» батьки березень Практичні психологи 
Спортивно-розважальна програма «Тато, мама, я – спортивна сім’я» (в рамках місячника) Батьки, вихованці лінгвістичного клубу  «Друга мова» квітень Бухтіярова Н.В.заввідділом,

Горбань О.В., Кишиневська І.О.,  методисти гуманітарного відділу

 

 

 

Тренінг «Розвиток креативності і творчих здібностей у дітей»(в рамках місячника Лінгвістичного клубу «Друга мова») Педагоги та вихованці квітень Практичні психологи
Тренінгове засідання «Моя дитина – першокласник» батьки квітень Практичні психологи
Виставка робіт дитячої творчості   «Весняний настрій» вихованці АДН квітень Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу
Оформлення інформаційного стенду «Діалог з психологом» батьки квітень Практичні психологи
Оформлення інформаційного стенду «Для вас батьки» батьки травень Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу
Батьківські збори для батьків майбутніх першокласників по групах АДН батьки травень Бухтіярова Н.В.заввідділом,

Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу

Екскурсії в природу «Стежками рідного краю» вихованці та батьки відділу травень Керівники гуртків
Випускні вечори в АДН 5-6 р. червень Бухтіярова Н.В.заввідділом,

Горбань О.В., Кишиневська І.О., методисти гуманітарного відділу

Висвітлення інформації про роботу на сайті, стенді «Вісник ЦТДЮ», в ЗМІ міста. Протягом року Горбань О.В.,  методист гуманітарного відділу

 

 

Методичні поради  та додатки щодо успішного здійснення  проекту

                                                                                                       Додаток 1

Діагностичні інструментарії для вивчення позиції батьків та вихованців

 

Анкета для батьків

Шановні батьки!

Просимо Вас взяти участь в опитуванні і висловити власну думку. Ваші відповіді допоможуть зробити роботу педагога максимально корисною для дитини, дати корисні педагогічні рекомендації щодо виховання. Розраховуємо на Вашу відвертість.

 1. Яку інформацію Ви хотіли б отримати на батьківських зборах? ____________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Чи достатньо Вам, на Вашу думку, педагогічних знань для виховання власних дітей?

ТАК                                              НІ

 1. З яких питань Ви хотіли б отримати консультації? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Які труднощі Ви відчуваєте у вихованні дітей? ______________________________________________________________________________________________________________________________
 3. На що слід звернути особливу увагу педагогу в роботі з Вашою дитиною? ______________________________________________________________________________________________________________________________
 4. Які поради щодо виховання Ви могли б дати іншим батькам? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5. Ваші побажання педагогам _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякуємо Вам!

 

Анкета для батьків «Ваші сподівання»

Шановні батьки!

З метою визначення Ваших очікувань від гуртка, в якому займається ваша дитина, просимо відповісти на запитання анкети.

1. Чим зумовлене Ваше рішення привести дитину до ЦТДЮ?

–         позитивною думкою про заклад знайомих, сусідів;

–         заклад відвідують друзі дитини;

–         здібностями та інтересами дитини;

–         вашими нереалізованими мріями;

–         майбутнім професійним вибором;

–         свій варіант ___________________________________________

Чому Ви обрали саме цей гурток?                                                                                                                                                                                     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Які Ваші очікування від відвідування дитиною занять? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Що Вам найбільше подобається у нас? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Назвіть, будь ласка, недоліки нашого закладу. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Які зміни, на Ваш погляд, необхідно внести у діяльність закладу? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Яку пораду Ви дали б педагогам для поліпшення якості освітнього процесу? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Щиро дякуємо Вам за співпрацю!

 

Анкета для вихованців

Друже!Будь ласка заповни анкету.

 Для цього тобі необхідно обрати однин із запропонованих варіантів відповідей або висловити власну думку.

Сподіваємось на твою відвертість.

 1. Який склад твоєї сім’ї? (потрібне підкресли)

–         матуся;

–         тато;

–         бабуся;

–         дідусь;

–         брат;

–         сестра;

–         вітчим;

–         мачуха.

 1. Чи пишаєшся ти своїми батьками?

–         так;

–         частково;

–         іноді;

–         ні

 1. Чи ділишся ти з батьками радощами, проблемами, невдачами?

–         так

–         ні

–         іноді

–         не хочу відповідати

 1. Кому з родини ти найбільше довіряєш свої таємниці? _____________________________________________________________
 2.    Як ти проводиш свій вільний час з батьками?

–         ніяк, я з батьками спілкуюся мало

–         разом виїжджаємо за місто, на природу

–         ходимо в театр

–         відвідуємо музеї, виставки, експозиції

–         проводимо вільний час на дачній ділянці

–         відвідуємо кінотеатр

–         свій варіант (зазнач) ________________________________________

 1. Які у тебе стосунки з батьками?

–         дружні

–         конфліктні

–         напружені

–         відмовляюсь сказати

 1. Чи розуміють тебе твої батьки?

–         повністю

–         частково

–         не розуміють

–         відмовляюсь сказати

 1. Чи допомагаєш ти своїм батькам, дорослим?

–         так

–         ні

–         іноді

–         вони мене про це не просять

 1. Які свята ви зазвичай відзначаєте у родині? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2.  Опиши сім’ю своєї мрії _____________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякую тобі і бажаю успіхів!

 

 Додаток 2

       Пам’ятка батькам

 1. «Ваша власна поведінка – найважливіша річ. Ви думаєте, що виховуєте дитину тільки тоді, коли з нею розмовляєте чи караєте її. Ви виховуєте її кожну мить Вашого життя, навіть тоді, коли Вас немає вдома.» (А.С. Макаренко).
 2. Любіть дитину не за те, що вона розумна чи красива, а лише за те, що вона Ваша дитина.
 3. Чим більше у дитини свободи, тим менша необхідність в покараннях.  (Я. Корчак)
 4. Не намагайтеся запобігти вчинкам дитини, вона вчиться на власному досвіді.
 5. Привчайте дитину до самостійності, надаючи можливість самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми. Самі ж виступайте лише порадником.
 6. Не робіть за дитину те, що вона може зробити сама, бо вона все життя відчуватиме себе дитиною.
 7. Не намагайтеся подавити особистість дитини, бути диктатором, бо Ви виховаєте людину із заниженою самооцінкою.
 8. Не використовуйте силу, бо дитина вважатиме, що це єдиний спосіб розв’язання проблеми.
 9. Ні в якому разі не принижуйте свою дитину.
 10. Не робіть зауважень своїй дитині при чужих людях, це її може принижувати.
 11. Немає в світі більшої розкоші, ніж спілкування – знаходьте час для спілкування з дитиною. (П. Щербань)
 12. Хваліть дитину за її хороші вчинки.
 13. Намагайтеся зрозуміти свою дитину.
 14. Не давайте порожні обіцянки дитині.
 15. Сприяйте якомога частішому спілкуванню дитини з природою. 

Розробила: Мовчан А.І.

                                                     методист гуманітарного відділу

                                                           Центру творчості дітей та юнацтва

Залишити відповідь