ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ШКОЛУ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

  1. Загальні положення

1.1. Дане Положення визначає нормативно-правові, змістовно-діяльнісні основи функціонування Школи передового педагогічного досвіду (далі – ШППД).

1.2. ШППД є однією з форм роботи з підвищення кваліфікації педагогів, формою поширення й упровадження передового педагогічного досвіду.

1.3. ШППД – це базовий майданчик, діяльність якого передбачає систематизацію й популяризацію передового педагогічного досвіду, вирішення окремої освітньої проблеми та підвищення професійної майстерності педагогічних працівників школи. ШППД створюється в закладі освіти на базі індивідуального або колективного досвіду педагогічної та управлінської діяльності, який є соціально значущим для оновлення регіональної системи освіти та характеризується високою ефективністю й результативністю його запровадження.

1.4. У своїй діяльності ШППД керується Законами України “Про освіту”, “Про професійно – технічну освіту”, Положенням про професійно – технічний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти, цим Положенням.

  1. Мета, завдання та напрями діяльності ШППД

2.1. Метою діяльності ШППД є прискорення процесу трансформації передового педагогічного досвіду в широку педагогічну практику, сприяння розвитку професійної майстерності освітян навчального закладу.

2.2. Основними завданнями ШППД є:

Ø пропаганда перспективних моделей досвіду з актуальних проблем педагогічної та управлінської діяльності;

Ø удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності педагогів – слухачів ШППД;

Ø інформаційно-методичний і змістово-технологічний супровід проблеми, над якою працює школа;

Ø створення організаційно-методичних умов для практичного засвоєння технології досвіду та пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем оновлення освіти.

2.3. ШППД працює протягом навчального року з постійним складом слухачів (5-10 осіб) за визначеним навчальним планом і розкладом. Навчальний план складається керівником школи та затверджується методичною радою закладу.

2.4. Слухачами ШППД є керівники гуртків ЦТДЮ, які бажають ознайомитись з науково-теоретичними та практичними засадами досвіду.

2.5. Діяльність ШППД здійснюється за усіма освітніми напрямами, серед яких найбільш актуальними є:

Ø сучасні підходи до управління закладом освіти;

Ø шляхи створення інноваційного освітнього простору;

Ø використання телекомунікаційних проектів у навчально-виховному процесі;

Ø психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми;

Ø формування національної свідомості особистості;

Ø роль соціально-психологічної служби в організації навчально-виховного процесу;

Ø соціальне партнерство закладу освіти.

2.6. Організаційно-методичними формами діяльності ШППД можуть бути:

Ø науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти тощо;

Ø моделювання навчальних занять, позакласних заходів;

Ø обговорення та рецензування педагогічних та управлінських проектів;

Ø відвідування слухачами занять та заходів у керівника школи ШППД,

Ø практичні заняття, виховних заходів, виготовлення саморобних наочних посібників,

Ø лекції;

Ø консультації;

Ø співбесіди,

Ø самостійна робота слухачів щодо опрацювання відповідної літератури та застосування в навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій та ін.

2.7. ШППД очолює педагогічний працівник, досвід якого пройшов апробацію, неодноразово підтвердив високу результативність, схвалений ліцейною методичною радою і рекомендований до впровадження.

2.8. Керівник ШППД:

Ø безпосередньо організовує всю роботу ШППД і несе відповідальність за стан і результати діяльності школи;

Ø формує план роботи ШППД, подає його на затвердження до методичного кабінету ліцею та організовує роботу з його виконання;

Ø підтримує ініціативи, інноваційний пошук педагогічних працівників, слухачів школи; сприяє розвитку педагогічної творчості серед слухачів;

Ø здійснює моніторинг досягнень педагогічних працівників – слухачів школи.

2.9. Керівник ШППД має право на відвідування й аналіз занять слухачів школи з метою оцінки результативності впровадження проблеми та її корекції, ознайомлення з рівнем їх роботи та надання допомоги в застосуванні набутого досвіду.

2.10. ШППД один раз на два роки звітує про результати своєї діяльності на  методичній раді.

2.11. Усі звітні матеріали проходять експертизу з метою визначення ефективності діяльності ШППД.

  1. Управління діяльністю ШППД

3.1. Методичний супровід ШППД здійснює методичний кабінет.

3.2. Методичний кабінет надає ШППД постійну практичну допомогу, проводить з керівником методичні семінари, вивчає і презентує кращий досвід роботи школи на різноманітних педагогічних виставках. 

УЧАСНИКИ

ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 

 

Тимченко Ірина Василівна

керівник творчої майстерні  декоративно-прикладного мистецтва «Чарівниця»

    

 

                          

Шигань Нінель Дмитрівна

керівник Зразкової студії образотворчого мистецтва «Палітра», гурток “Юний художник”

 

 

 

Сидоренко Лариса Леонідівна

керівник Зразкової студії образотворчого мистецтва «Палітра», гурток “Веселка”

 

 

 

Чередніченко Марина Григорівна

керівник  творчої майстерні декоративно-прикладного мистецтва «Креативне рукоділля»

 

 

 

Яременко Ірина Володимирівна

керівник дівочої школи «Ассоль»

 

Дорошенко Світлана Миколаївна

керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Бісерне сяйво»

 

Колеснікова Ольга Володимирівна

керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Чарівна намистинка»

 

 

 

Авраменко Наталія Сергіївна

керівник творчої майстерні декоративно-прикладного мистецтва «Народні промисли»

 

 

 

 

Волик Анастасія Олександрівна

керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Сувеніри»

 

 

 


ПЛАН РОБОТИ 

ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ  на 2016-2017 н.р.

Засідання № 1 (моделювання навчальних занять)

Тема: Формування  та розвиток творчих здібностей вихованців засобами національної свідомості  в умовах позашкільного навчального закладу.

Мета: дати поняття «творчі здібності» дітей; ознайомити з умовами формування творчих здібностей дітей у декоративному та образотворчому мистецтві; виявити оптимальні засоби, методи та форми взаємодії педагога з дітьми;розглянути перспективи подальшої роботи. 

Зміст роботи Форма проведення Терміни Відповідальний Примітка
1 Формування  та розвиток творчих здібностей вихованців на національних традиціях  в умовах позашкільного навчального закладу.

 

Доповідь, дискусія Жовтень

2016

Тмченко І.В.
2 Методичне забезпечення занять декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Методичні рекомендації Чередніченко М.Г..
3 Майстер своєї справи. Творча робота в групах, майстер- клас Тимченко І.В

керівники гуртків

Засідання № 2 (круглий стіл)

Тема: Виховання національної свідомості та патріотизму на заняттях гуртка.

Мета: визначити умови формування національної сівдомості та патріотизму вихованців; оновлення професійних знань; оволодіння ефективними методами, засобами реалізації теми.

Зміст роботи Форма проведення Терміни Відповідальний Примітка
1  Основні аспекти виховання національної свідомості та патріотизму на заняттях гуртка декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Доповідь, дискусія Січень

2017

Тмченко І.В.
2 Актуальні методи та нестандартні заняття в системі позашкільної освіти. Вільний мікрофон , обмін досвідом Чередніченко М.Г.,

керівники гуртків

3 Майстерність педагога, як основа в досягненні результативності вихованців Доповідь перегляд відеоматеріалів Шигань Н.Д.

 


Засідання № 3
(творча афіша)

Тема: Роль національної свідомості  у формуванні творчих здібностей вихованців.

Мета: Оновлення професійних знань; оволодіння ефективними методами; визначення ролі національної свідомості  у формуванні творчих здібностей дітей.

Зміст роботи Форма проведення Терміни Відповідальний Примітка
1 Роль національної свідомості  у формуванні творчих здібностей вихованців. Доповідь, обговогення Квітень

2017

Тмченко І.В.

керівники гуртків

2 Умови успішного виховання творчих здібностей  Трибуна вільних думок Сидоренко Л.Л., Керівники гуртків
3 Творчий педагог – обдарований вихованець Психологічний тренінг, практичні вправи Супруненко О.О.