ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ШКОЛУ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

«СЕКРЕТИ МАЙСТЕРНОСТІ»

 1. Загальні положення

1.1. Дане Положення визначає нормативно-правові, змістовно-діяльнісні основи функціонування Школи передового педагогічного досвіду «Секрети майстерності» (далі – Школа ППД).

1.2. Школа ППД є однією з форм роботи з підвищення кваліфікації педагогів, формою поширення й упровадження передового педагогічного досвіду.

1.3. Школа ППД – це базовий майданчик, діяльність якого передбачає систематизацію й популяризацію передового педагогічного досвіду, вирішення окремої освітньої проблеми та підвищення професійної майстерності педагогічних працівників. Школу ППД створено на базі індивідуального досвіду педагогічної діяльності, який характеризується високою ефективністю та результативністю.

1.4. У своїй діяльності Школа ППД керується Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Положенням про позашкільний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти, цим Положенням.

 

 1. Мета, завдання та напрями діяльності Школи ППД

2.1. Метою діяльності Школи ППД є прискорення процесу трансформації передового педагогічного досвіду керівника гуртка театрального мистецтва «Малятко» П’ятигорець Наталії Михайлівни в широку педагогічну практику, сприяння розвитку професійної майстерності педагогів ЦТДЮ.

2.2. Основними завданнями Школи ППД є:

 • пропаганда перспективної моделі педагогічного досвіду з теми «Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами театрального мистецтва»;
 • удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності педагогів – слухачів Школи ППД;

 

 

 • створення організаційно-методичних умов для практичного засвоєння технології досвіду та пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем оновлення освіти.

2.3. Школа ППД працює протягом навчального року з постійним складом слухачів (3-7 осіб) за визначеним планом роботи і графіком засідань. Навчальний план складається керівником школи

2.4. Слухачами Школи ППД є педагогічні працівники ЦТДЮ, які бажають ознайомитись з науково-теоретичними та практичними засадами досвіду.

2.5. Організаційно-методичними формами діяльності Школи ППД можуть бути:

 • презентація матеріалів з досвіду роботи;
 • науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти тощо;
 • практичні вправи (творча робота в малих групах, робота на сцені, етюдні покази і т.д.);
 • моделювання навчальних занять, виховних заходів;
 • обговорення та рецензування педагогічних проектів;
 • відвідування слухачами занять та виховних заходів у керівника Школи ППД,
 • практичні заняття з розробки занять та виховних заходів, виготовлення саморобних наочних посібників,
 • доповіді, «вільний мікрофон», «трибуна вільних думок»;
 • консультації;
 • самостійна робота слухачів щодо опрацювання відповідної літератури та застосування в навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій та ін.

2.6. Школу ППД очолює керівник гуртка театрального мистецтва «Малятко» П’ятигорець Н.М., досвід якої пройшов апробацію, неодноразово підтвердив високу результативність, схвалений методичною радою ЦТДЮ і рекомендований до впровадження.

2.7. Керівник Школи ППД:

 • організовує роботу Школи ППД і несе відповідальність за стан і результати діяльності школи;
 • формує план роботи Школи ППД, подає його на затвердження та організовує роботу з його виконання;
 • підтримує ініціативи, інноваційний пошук педагогічних працівників, слухачів школи;
 • сприяє розвитку педагогічної творчості серед слухачів.

2.9. Школа ППД звітує про результати своєї діяльності на методичній раді ЦТДЮ.

 

 1. Документація Школи ППД:

3.1. Положення про Школу ППД.

3.2. Склад творчої групи.

3.3. План роботи Школи ППД.

3.4.Матеріали роботи (виступи, презентації, фото- та відеоматеріали тощо).

3.5.Звіт-аналіз про роботу Школи ППД.

 

 1. Управління діяльністю Школи ППД

4.1. Методичний супровід Школи ППД здійснює методист гуманітарного відділу Горбань О.В.

4.2. Методист гуманітарного відділу Горбань О.В. надає Школі ППД постійну практичну допомогу, проводить з керівником методичні семінари, вивчає і презентує кращий досвід роботи школи на різноманітних педагогічних виставках.

о

 

їКуратор Школи передового педагогічного досвіду «Секрети майстерності» – 

методист гуманітарного відділу ЦТДЮ

Горбань Оксана Валентинівна.

 

 

н

 

Керівник Школи передового педагогічного досвіду «Секрети майстерності» –

керівник гуртка театрального мистецтва «Малятко»

Пятигорець Наталія Михайлівна.

 

 

План роботи

Школи передового педагогічного досвіду

«Секрети майстерності»

на 2015-2016 н.р.

з теми:

«Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами театрального мистецтва»

 

І засідання

Тема: Формування творчих здібностей дітей засобами театрального мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу.

Мета: дати поняття «творчі здібності» дітей; ознайомити з умовами формування творчих здібностей дітей у театральному мистецтві; виявити оптимальні засоби, методи та форми взаємодії педагога з дітьми;розглянути перспективи подальшої роботи.

Тематика Форма
проведення
Дата проведення Відповідальний Примітка
1 Формування творчих здібностей дітей засобами театрального мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу. презентація матеріалів з досвіду роботи жовтень П‘ятигорець Н.М.
2 Методичне забезпечення занять театрального мистецтва. Методичні рекомендації жовтень П‘ятигорець Н.М.
3 Майстер своєї справи. Практичні вправи жовтень П’ятигорець Н.М.,Угліна І.І.,Сікалова Ю.О.

 

ІІ засідання (Круглий стіл)

Тема: Умови формування творчих здібностей дошкільників у театральному мистецтві.

Мета: визначити умови формування творчих здібностей дошкільників; визначення ефективність розвиваючих ігор в формуванні творчих здібностей; оновлення професійних знань; оволодіння ефективними методами, засобами реалізації теми.

 

Тематика Форма
проведення
Дата проведення Відповідальний
за виконання
Примітка
1 Умови формування творчих здібностей дошкільників у театральному мистецтві Доповідь, вільний мікрофон грудень П‘ятигорець Н.М.,керівники гуртків
2 Мовленнєво-творча діяльність: словообраз, словонастрій. Творча робота в малих групах грудень П’ятигорець Н.М.,Сікалова Ю.О.
3 Майстерність актора. Асоціація в  образі. Етюдний показ грудень П‘ятигорець Н.М., Сікалова Ю.О.

 

ІІІ засідання

Тема: Роль розвиваючих ігор у формуванні творчих здібностей дітей в театральному мистецтві.

Мета: оновлення професійних знань; оволодіння ефективними методами; визначення ролі розвиваючих ігор в формуванні творчих здібностей дітей.

 

Тематика Форма
проведення
Дата проведення Відповідальний
за виконання
Примітка
1 Ігри та їх роль у формуванні творчих здібностей дітей в театральному мистецтві. Доповідь березень П‘ятигорець Н.М.
2 Театрально-ігрова діяльність дошкільників. Перегляд відеофайлів березень П‘ятигорець Н.М.,Угліна І.І.,Сікалова Ю.О.
3 Майстерність актора. Розвиток виразно діючих рук, гімнастика обличчя. Практичні вправи на сцені березень П‘ятигорець Н.М.
4 Результати напрацювань основ професійного партнерства. Трибуна вільних думок березень

 

IMG_0737 IMG_9188