Проекти та програми , що діють

   у Центрі творчості дітей та юнацтва    у 2017 – 2018 н.р.

Назва інноваційної педагогічної технології, її автор-розробник Суть даної технології Колектив або особа, які запровадили технологію Адреси ПНЗтелефон

 

Друкована продукція з досвіду впровадження даної інноваційної технології Прогнозовані результати
Методичний проект «Разом»  (автори – завідуюча гуманітарним відділом Бухтіярова Н.В., методист  Горбань О.В.) Створення умов для забезпечення творчого розвитку особистості вихованця шляхом формування в дітей інтересу до знань, свідомого ставлення до навчання, саморозвитку, самовиховання й самореалізації в освітньому соціально-культурному середовищі в умовах сучасної позашкільної освіти. Колектив гуманітарного відділу вул. 1 Травня, 80,тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Узагальнення матеріалів папки проекту Розвиток особистості дитини; педагогічна майстерність педагога; виявлення нових підходів до реалізації процесу навчання, модернізація форм, методів і засобів роботи; створення умов для творчої атмосфери; розвиток цілісної системи навчання й виховання, яа забезпечить формування інтелекту кожної дитини і глобальну самосвідому досвідченість нації, її фізичне та духовне здоров’я.
Клуб творчих педагогів (автор – завідуюча гуманітарним відділом Бухтіярова Н.В.) Пошук сучасних та ефективних форм і методів, орієнтованих на ранній розвиток дошкільника; накопичування інформаційно-науково-методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання креативного розвитку дошкільників в різних видах діяльності; дослідження умов співпраці педагога, дитини та батьків. Бухтіярова Н.В.,Горбань О.В.,

Супруненко О.О.,

Бабак В.В.,

Тищенко Н.В.,

Москаленко В.Г.,

Яременко І.В.,

Поддубна Т.О.,

Спиця Н.Г.

вул. 1 Травня, 80,тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Узагальнення матеріалів Підвищення професійної компетентності педагогів; створення умов для успішного навчання та виховання дітей; покращення якостей освітніх послуг; накопичення власного досвіду з проблеми; поширення досвіду серед педагогів закладу.
Школа «Умка»(додаткові індивідуальні заняття для вихованців 5-6 років) (автор – завідуюча гуманітарним відділом Бухтіярова Н.В.) Забезпечення ефективного особистісного розвитку та саморозвитку дошкільнят, засвоєння ними оптимального обсягу знань, формування вмінь і навичок, рис та якостей, необхідних для подальшого життя і навчання в гнучкому використанні педагогами інтегрованої системи різноманітних методів, прийомів та форм роботи. Припутненко С.С. вул. 1 Травня, 80,тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Адаптація дошкільнят до навчання у школі, формування їх індивідуального, інтелектуального потенціалу шляхом створення оптимальних умов для оволодіння ними логіко-мовленнєвими вміннями та навичками.
Науково-педагогічний проект «Росточок» Використання елементів інтегровано-діяльнісного підходу до навчально-виховного процесу

 

Бухтіярова Н.В. вул. 1 Травня, 80,тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Комплексний розвиток особистості дитини: розвиток математичних уявлень, пізнавальних інтересів, інтелектуальних, творчих здібностей,     якостей особистості.
Технологія саморозвитку М.Монтессорі Розвиток пізнавальних здібностей дітей, допомога у розкритті свого потенціалу

 

Тищенко Н.В. Вул. 1 Травня, 80,Тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

 

1.Різносторонній розвиток навичок дитини, прагнення до самоконтролю, саморозвитку та самовиховання.2. Створення матеріальної бази для роботи за даною методикою.
Інноваційний підхід до  розвитку та оздоровлення дітей  елементами профілактики опорно-рухового апарату. (Методика Євмінова) Заняття побудовані на вправах, які допомагають позбавити хребтовий стовбур зайвих навантажень, вирішити проблему дисбалансу м’яз, сформувати правильну поставу, допомогти гармонійному розвитку і зміцненню зв’язно – м’язового апарату тулуба і кінцівок. Поддубна Т.О. вул. 1 Травня, 80,тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Запровадження в систему роботи інноваційних підходів з фізичного виховання.  Фізичний розвиток дитини: формування правильної постави, зміцнення зв’язно – м’язового апарату тулуба і кінцівок, профілактика плоскостопості, створення умов для організації самостійної рухової діяльності.
Способи інтенсифікації навчального процесу при вивченні англійської мови. Застосування проектної діяльності. Робота над проектами є найефективнішою формою залучення дитячого колективу  в навчально-виховний процес. Циганко О.О. вул. 1 Травня, 80,тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Діти повинні стати активними учасниками навчання, перетворившись на об’єкт навчального процесу.
Сімейний клуб «Батьківський університет» (автор – методисти  Горбань О.В.) Залучення батьків до співпраці з педагогами через систему інтерактивних новітніх форм і методів навчально-виховної роботи до спільного вирішення проблемних ситуацій, які виникають у педагогічній площині «педагог-діти-батьки». Горбань О.В.Мовчан А.І. вул. 1 Травня, 80,тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Узагальнення матеріалів папки проекту Налагодження тісної співпраці з батьківською громадою АДН. Освоєння батьками знань про механізми формування громадської свідомості дитини, показати їхній вплив на сім’ю: сформувати певну модель побудови взаємин батьків  із дітьми; підвищення педагогічного і культурного рівня батьків.
Освітня модель  „Школа сприяння здоров’ю”.Навчально-виховна програма «До здоров’я через позашкілля» (автор – директор ЦТДЮ, Савченко Т.М). Створення й контроль здоров`я формуючого та здоров`я зберігаючого навчально-виховного процесу з метою реальної оцінки впливу його на стан здоров`я вихованців: відповідності навантаження можливостям дитячого організму, дотримання санітарно –  гігієнічних норм.   Дана технологія вирішує завдання:1) навчити  вихованців ставитися до свого здоров`я як до великого блага;

2) проводити роботу по попередженню захворюваності, травматизму.

Педагогічний колектив ЦТДЮ,Координатор- методист організаційно-масового відділу Ребенок А.А. Вул. 1 Травня, 80,Тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

буклет 1.Підвищення рівня знань, поінформованості різних цільових груп (вихованців, учителів, батьків, громадськості) про здоров`я людини, її спосіб життя.2. Сформованість стійких мотивацій  і настанов на збереження та зміцнення здоров`я, реалізація і практичне використання навичок здорового способу життя учасниками цільових груп.

3.Поступове покращення стану інтегрального здоров`я всіх учасників НВП, оздоровлення соціального оточення.

4. Дотримання всіма учасниками НВП довготривалих принципів здоров`яформуючої та здоров`язберігаючої поведінки.

Психологічний партнерський проект «Сам собі психолог» (автор – завідуюча організаційно-масовим відділом,практичний психолог – Борсяк Л.О.) Створення на базі ЦТДЮ різновікових тренінгових груп  за результатами моніторингів та спільних запитів ; робота в тренінгових групах  з усіма учасниками навчально-виховного процесу . завідуюча організаційно-масовим відділом, практичний психолог – Борсяк Л.О., Вул. 1 Травня, 80,Тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Методичні рекомендації,сторінка сайту ЦТДЮ,

щоденники успіху

Проект передбачає комплекс заходів із залученням  всіх учасників навчально-виховного процесу ; впровадження  в роботу закладу інтерактивних методів навчання; подолання кризових станів шляхом роботи в різновіковій тренінговій  групі.
Проект   «Ефективний педагог»(автор –  практичний психолог  СупруненкоО.О.) Створення умов для творчого професійного зростання педагогів, підвищення професіоналізму , вчасна діагностика психологічних проблем,що перешкоджають у роботі практичний психолог  Супруненко О.О. Вул. 1 Травня, 80,Тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Методичні рекомендації , сторінка сайту Реалізація індивідуальних програм психологічної підтримки кожного педпрацівника закладу. Надання якісного психологічного супроводу педагогам під час професійної діяльності.
Творчий проект «ЦТДЮ від А до Я»Автор – культорганізатор Падалка Ю.С. Поглиблення знань вихованців, педагогів та батьків з історії заснування рідного закладу, його роботи та устрою; проектування роботи кожного творчого колективу закладу. Культорганізатор Падалка Ю.С. Вул. 1 Травня, 80,Тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Узагальнення матеріалів папки проекту Дослідити та показати роботу закладу на різних рівнях; ознайомити з історією створення художніх колективів закладу, дослідити досвід роботи досвідчених педагогів.
ПРОГРАМА Школи «Обдарована дитина» автор – заввідділом  Берьозко Н.О.

 

Програма спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу , удосконалення основних напрямів роботи з обдарованими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи, підвищення статусу одарованих дітей та їх наставників Завідуюча відділом художньо-естетичного виховання Беьрозко Н.О. Вул. 1 Травня, 80,Тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Методична папка,Сторінка сайту ЦТДЮ, Підвищення рівня професійної компетентності педагогів у визначенні технологій навчання та виховання, удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки обдарованих дітей.
Проект «Україна моя вишивана»Автор – методист Чередніченко М.Г. Формування патріотизму юних українців, самовідданості, активної громадянської позиції, особистої відповідальності  і дієвості за долю та єдність країни Методист Чередніченко М.Г. Вул. 1 Травня, 80,Тел. (04637) 3-03-08,

3-41-77

Методична папка Виховання у дітей почуття патріотизму, успадкування духовних надбань українського народу; ціннісного ставлення вихованців до традицій , звичаїв та обрядів, національної самовідданості , віри в духовні сили та майбутнє.