ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЦТДЮ

____Т.М.Савченко

                                                                                                  15 жовтня  2016 р.

 

 

Соціальний паспорт

Центру творчості дітей та юнацтва

 

Діти-сироти та ті, що знаходяться на піклуванні – 12

Діти з багатодітних сімей – 70

Діти з обмеженими можливостями – 47

Діти , які потребують особливої уваги – 8

Діти з неблагополучних сімей – 4

Діти з родин переселенців та учасників АТО – 31

Діти з неповних сімей – 42

 

 

Завідуюча організаційно – масовим відділом                  Борсяк Л.О.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ЦТДЮ
_________Т.М.Савченко
_____________2014р.

ПОЛОЖЕННЯ
про інноваційний психологічний проект «Ми будемо з тобою поруч»
на 2014-2017 р.р.

Розробила :
завідуюча організаційно-масовим відділом ,
практичний психолог Борсяк Л.О.

Актуальність проекту

Інноваційний проект є комплексом заходів , що передбачають проведення в ЦТДЮ заходів із залученням вихованців з обмеженими можливостями , їх психологічний супровід та залучення вихованців старшого шкільного віку до волонтерського супроводу дітей, що навчаються і виховуються
вдома.
Проект створений з метою залучення до соціально-психологічної роботи з різними верствами населення добровільних помічників-волонтерів.
Робота у рамках проекту розрахована на три роки.

Основними завданнями проекту є:

– забезпечення психологічної підтримки дітей з обмеженими можливостями під час здобуття ними позашкільної освіти відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та
фізичних особливостей;
– забезпечення стійкої соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями до умов ПНЗ, безперешкодного спілкування ;
– надання комплексної педагогічної, психологічної та соціальної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;
– надання методичної і консультаційної допомоги психолога сім’ям,
залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації
дитини;
– взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння
всебічному розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку;
– провадження експериментальної та інноваційної діяльності.

Робота у рамках проекту проводиться за такими основними напрямами:
– соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями ;
– організація роботи з підготовки дітей до шкільного навчання;
– проведення різних форм освітнього процесу (заняття в гуртках,
секціях, студіях, педагогічних семінарів, родинних тренінгів ) для якісного різнобічного супроводу ;
– проведення серед населення волонтерами роз’яснювальної роботи,
спрямованої на розуміння проблем сімей, що виховують дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,
виховання толерантного ставлення до таких дітей;
– надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань
розвитку, виховання, навчання, реабілітації та соціальної
адаптації дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку;
– психолого-педагогічне обстеження дітей та вивчення їх
оточення, розроблення індивідуального плану корекції розвитку
дитини на основі індивідуальної реабілітаційної програми,
здійснення системних психолого-педагогічних заходів з метою
усунення відхилень у психофізичному розвитку та сприяння
всебічному розвитку дитини;
Цільові групи: керівники гуртків, практичні психологи, вихованці з обмеженими можливостями, вихованці-волонтери (члени дитячого самоврядування).
Етапи роботи у рамках проекту:
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ:
– Реєстрація учасників проекту,комплектування команди волонтерів із представників гуртківського самоврядування , педагогів ЦТДЮ;
– Ознайомлення учасників проекту з планом заходів щодо його реалізації;
– Визначення функціональних обов’язків кожного учасника проекту;
– Розробка заходів для роботи у рамках проекту.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
– Проведення міні-лекторіїв з учасниками проекту на теми роботи з людьми з обмеженими можливостями;
– Проведення навчальних тренінгів з гуртківцями-волонтерами щодо вивчення різних форм роботи з дітьми,що мають вади;
– Висвітлення у ЗМІ та на освітніх сайтах досвіду роботи з дітьми,що мають обмежені можливості.
НАВЧАЛЬНИЙ АСПЕКТ
– Закріплення навичок спілкування з вихованцями з особливими потребами;
– Тренінги з волонтерами щодо вивчення різних форм роботи з дітьми з особливими потребами;
– Відпрацювання елементів інтерактивних методів роботи з дітьми, що мають вади розвитку.
ПРОДУКТИВНИЙ АСПЕКТ
– Проведення заходів з вихованцями,що мають обмежені можливості;
– Створення продуктів спільної діяльності (буклети, творчі роботи) тощо.
РЕФЛЕКСІЯ
1.Аналітичний психолого-педагогічний семінар з питань ефективності реалізації завдань проекту.
2.Представлення творчих напрацювань волонтерів.
3. Узагальнення матеріалів.
4. Обмін досвідом роботи у рамках проекту.

Очікуваний результат
1.Сформованість в учасників навчально-виховного процесу системи ціннісних орієнтацій, розвиток толерантності у ставленні до дітей з обмеженими можливостями.
2.Створення на базі ЦТДЮ стабільної бази підтримки дітей з обмеженими можливостями та їхніх сімей.
3.Розвиток у дітей з особливими потребами навичок самостійної навчальної праці й підвищення відповідальності за навчальний результат.
4. Розповсюдження досвіду психологічної та соціальної підтримки літей з обмеженими можливостями.

Залишити відповідь