ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                          Директор ЦТДЮ

____Т.М.Савченко

___________2017р.

ПОЛОЖЕННЯ

про партнерський проект

«Сам собі психолог»

на 2017-2018 н.р.

                                                                                    Розробила :

завідуюча організаційно-

масовим відділом ,

 практичний психолог- методист

 Борсяк Лариса Олександрівна

 

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

 

Сучасний етап розвитку освіти  в умовах несприятливого впливу економічних і соціально-культурних чинників характеризується пошуком шляхів, способів і засобів самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації творчої конкурентоздатної особистості.  В умовах оптимізації соціалізуючого освітнього простору зростають вимоги до забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу, спрямованого на створення максимально сприятливих умов для успішної соціально-психологічної адаптації дитини в шкільному і позашкільному  середовищі, її повноцінного і гармонійного розвитку; формування передумов для якісного та результативного спілкування батьків з дітьми, дітей з педагогами, батьків з педагогами.

Проект “Сам собі психолог” включає інтерактивну співпрацю  практичного психолога  одночасно з усіма учасниками навчально –виховного процесу шляхом залучення їх до тренінгових занять, ігор, коучингів за результатами попередніх моніторингів на наявність психологічних проблем в різновікових групах.

Проект створений з метою  залучення до соціально-психологічної роботи учасників навчально-виховного процесу,що об’єднуються за спільною проблемою .

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 1. Навчити учасників розібратися в собі ,  усвідомити свої емоції, стани, переживання і думки, а також зрозуміти їх причину;
 2. Визначити свої можливості і обмеження, переваги і недоліки; навчити презентувати себе та грамотно використовувати свої особливі вміння чи подружитися зі своїми обмеженнями та проблемами;
 3. Дати можливість учасникам тренінгових груп зрозуміти, ким вони є насправді і чого хочуть  від цього життя;
 4. Надавати комплексну  педагогічну,   психологічну  та соціальну  допомогу  дітям, батькам, педагогам,  які потребують  корекції психічного стану, розвитку особистих рис;
 5. Надавати методичну  і   консультаційну   допомогу  психолога  сім’ям, педагогам, вихованцям;
 6. Активно залучати батьків  і педагогів до процесу виховання,  навчання та  психокорекції негативних станів у дітей;
 7. Створення Штабу довіри на базі Центру творчості , взаємодія з  батьківською громадою,  громадськими  організаціями  з  метою  сприяння  всебічному розвитку  та попередженню небажаних психічних станів вихованців закладу.

Робота у рамках проекту розрахована на один навчальний рік .

Всі заняття  у рамках проекту зорієнтовані на три основні напрямки : особистісний розвиток,  щире спілкування,здоровий відпочинок.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ПРОЕКТУ:

 

 • Моніторинги серед учасників навчально-виховного процесу з метою визначення основних проблем,що потребують втручання психолога ;
 • проведення серед учасників навчально-виховного процесу   роз’яснювальної    роботи,  спрямованої на розуміння проблем ,  потребують вчасного корекційно-розвивального впливу, можливого в умовах позашкільного навчального закладу;
 • створення різновікових тренінгових груп , об’єднаних за спільним запитом;
 • підготовка та проведення тренінгів, навчальних та ігрових занять для різновікових тренінгових груп , об’єднаних за спільним запитом;
 • надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань

розвитку,   виховання,   навчання,   реабілітації   та  соціальної

адаптації  дітей,  стабілізації стосунків , вчасності корекції  небажаних станів;

Цільова група: керівники гуртків,  батьки вихованців, діти.

 

ЕТАПИ РОБОТИ У РАМКАХ ПРОЕКТУ :

(всі етапи повторюються щоквартально – всього 4 рази на рік)

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ:

 • Розробка заходів для роботи у рамках проекту.
 • Моніторинг серед учасників навчально – виховного процесу. Комплектування тренінгової  групи за результатами моніторингу та запитами.
 • Ознайомлення учасників тренінгової групи з планом заходів щодо його реалізації;
 • Визначення функціональних обов’язків учасників тренінгової групи ;

ПРАКТИЧНИЙ  АСПЕКТ

 • Проведення тренінгу з учасниками проекту на теми роботи з людьми з обмеженими можливостями;
 • Проведення навчальних тренінгів з різновіковою групою за запитом.
 • Висвітлення у ЗМІ та на освітніх сайтах досвіду роботи у рамках проекту.

НАВЧАЛЬНИЙ АСПЕКТ

 • Відпрацювання елементів інтерактивних методів роботи в звичайних умовах, що сприяють подоланню конфліктів, невпевненості;
 • покращення психічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • навчання елементам якісного та продуктивного спілування.

ПРОДУКТИВНИЙ АСПЕКТ

 • Проведення заходів з дітьми, батьками та педагогами,що потребують консультативної та корекійної допомоги психолога.
 • Створення продуктів спільної діяльності (творчі роботи, пам’ятки, щоденники успіху, портрети особистого зростання ) тощо.

 

РЕФЛЕКСІЯ

1.Аналітичний психолого-педагогічний семінар- тренінг  з питань ефективності реалізації завдань проекту.

2.Представлення творчих напрацювань учасників тренінгових груп.

 1. Узагальнення матеріалів.
 2. Обмін досвідом роботи у рамках проекту. Висвітлення у професійних виданнях.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1.Сформованість  в учасників навчально-виховного процесу стійкої впевненої поведінки, здатності до конструктивного вирішення власних психологічних проблем та допомагати своїм учням, дітям, батькам при потребі.

2.Створення на базі ЦТДЮ стабільної бази підтримки учасників навчально-виховного процесу.

 1. Створення на базі ЦТДЮ Штабу довіри для учасників навчально-виховного процесу.
 2. Розповсюдження досвіду психологічної підтримки учасників навчально-виховного процесу в умовах позашкільного закладу.

Залишити відповідь