Актуальність проекту

               Виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

У національній доктрині розвитку освіти України, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, «Національній програмі патріотичного виховання громадян, розвитку духовності», законах України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних та загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина – патріота України як світоглядного чинника.

Патріотизм (від латинського «patria» – «країна», «вітчизна», «Батьківщина») – це любов і відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам.

Історичне джерело патріотизму – це формування зв’язків з рідною землею, рідною мовою, народними традиціями, звичаями та культурою.

В основі патріотичного виховання мають бути покладені історичні та культурні цінності, традиції та звичаї народу, значення яких зростає в умовах європейської інтеграції України.

Головною тенденцією патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до своєї Батьківщини, держави, народу, нації. Процес формування ціннісних орієнтацій є невід’ємною складовою частиною розвитку юної особистості, її відносин, спрямованості, емоційної та мотиваційно-потребнісної сфер.

Позашкільний заклад має стати для кожної дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну, як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру та злагоди в суспільстві.

Мета та завдання проекту

 Мета проекту:

 • реалізація системи патріотичного виховання гуртківців щодо становлення громадянина-патріота України;
 • формувати у вихованців високу патріотичну свідомість, почуття громадської відповідальності за долю країни, народу;
 • сприяти єднанню українського народу.

Завдання проекту:

 • утверджувати в свідомості вихованців патріотичної цінності, повагу до культурного та історичного минулого України;
 • виховувати повагу до Конституції України,законів України, державної символіки;
 • усвідомлювати взаємозв’язок між культурною спадщиною українського народу та його сьогоденням;
 • формувати національне самоствердження, любов до рідної землі, держави, родини, народу; визнавати духовну єдність населення усіх регіонів України;
 • формувати толерантне ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • культивувати кращі риси української ментальності – працелюбність, свобода, справедливість, доброту, чесність, бережне ставлення до природи;
 • формувати мовну культуру, оволодіння українською мовою та її використання як духовного коду нації.

Учасники проекту: 

 • педагоги,
 • вихованці,
 • батьки.

Термін реалізації проекту: 05 – 09 грудня 2016 р.

Тип проекту: 

 • за кількістю учасників – колективний;
 • за домінуючим методом – творчий;
 • за напрямком реалізації – виховний;
 • за тривалістю – короткостроковий.

Зміст проекту:

Проект реалізується у 4 номінаціях:

 • художня творчість;
 • прикладна творчість;
 • вокальна творчість;
 • хореографічна творчість.

Форми реалізації проекту: 

 • інформаційний стенд «Для вас, батьки»;
 • виставка дитячих робіт;
 • бесіди та презентації в гуртках;
 • майстер-клас з декоративно-прикладного мистецтва для вихованців та їх батьків;
 • свято української пісні;
 • дефіле у вишиванках;
 • рухливі перерви;
 • флешмоб.

Прогнозовані результати: 

 • формування у вихованців високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної свідомості, любові до рідної землі, родини, народу, бажання сприяти історико-культурному розвитку України;
 • виховання поваги до державної символіки, культурної спадщини;
 • оволодінні елементами культурної спадщини українського народу;
 • залучення до співпраці батьківської громадськості;
 • використання позашкільного простору для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дітей;
 • удосконалення системи патріотичного виховання в закладі.

Етапи реалізації проекту 

№ п/п Етапи реалізації Зміст роботи Термін проведе-ння Форма проведення Відповідальний
І. Організаційно-проектувальний Розробка проекту дитячої творчості «Мальовнича Україна».

 

Визначення основних стратегій, заходів, механізмів реалізації проекту.

 

 

Виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних) щодо реалізації проекту.

 

 

вересень-листопад 2016р.

Розробка положення

 

 

Складання та затвердже-ння плану реалізації проекту

 

Залучення спеціалістів для реалізації відповідних заходів в рамках проекту

Семенченко Н.І.

Горбань О.В.

ІІ. Аналітико-практичний Інформаційний стенд «Моя земля – земля моїх батьків».

 

05-09 грудня 2016 р. інформація Горбань О.В.
Виставка дитячих робіт «З Україною в серці». 05-09 грудня 2016 р. Виставка робіт вихованців гуртків художнього та декоративно-прикладного мистецтва на базі АДН Кишинівська І.О.,

Авраменко Н.С.

Інформаційні хвилинки в гуртках «Ми – нащадки козацького роду». 05-09 грудня 2016 р. Бесіди, презентації Керівники гуртків,

Тарасюк А.

Майстер-клас з декоративно-прикладного мистецтва для вихованців та їх батьків «Рукотворні дива» 09 грудня 2016 р.

 

Майстер-

клас

Горбань О.В., Авраменко Н.С.
Свято української пісні «Співоча Україна».

 

07 грудня 2016 р.

 

Пісенне свято Горбань О.В.,

Спиця Н.Г.,

Бойко Ю.Ю.

Рухливі перерви «Скарбничка народних розваг».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.16

16.10;

08.12.16

10.00;

09.12.16

12.30

Народні ігри та розваги в фойє АДН Горбань О.В.,

культорганіза-тор

 

 

Овод В.С.

 

ПрипутненкоС.С.,

 

Яременко І.В.

 

Парад вишиванок 05-09 грудня 2016 р. Дефіле у вишиванках Керівники гуртків
Флешмоб «Перлина Україна».  05 грудня 2016 р. флешмоб Горбань О.В.,

Харченко Т.В.

ІІІ. Підсумок та узагальнення результатів Узагальнення досвіду роботи. Упорядкува-ння матеріалів Горбань О.В.

 

Методист гуманітарного відділу                                                                       О.В.Горбань