Центр творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради Чернігіської області

 

Затверджено

Протокол засідання

методичної ради ЦТДЮ

від 09.09.2016, №1

  ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс майстерності

педагогічних працівників гуманітарного відділу

«На порядку денному – талант»

 1. Загальні положення
  • Це положення встановлює порядок організації та проведення конкурсу майстерності педагогічних працівників гуманітарного відділу «На порядку денному – талант» (далі конкурс), умови участі в конкурсі та визначення переможців.
  • Коннкурс педагогічної майстерності проводиться з 15.10.2016 р. по 15.03.2017 р.
 1. Мета:

– пошук і поширення найкращого досвіду лідерів гуманітарного відділу;

– піднесення іміджу педагога;

– консолідації педагогічних ідей, що сприяють втілення передового педагогічного досвіду;

– виявлення, підтримки та поширення перспективного педагогічного досвіду;

– пошуку цікавих, ефективних форм роботи з питання патріотичного виховання підростаючого покоління;

– підтримка творчої ініціативи і суспільне визнання результатів інноваційної діяльності педагогів;

– створення інформаційного банку даних кращих прикладів педагогічного досвіду роботи педагогів ЦТДЮ.

 1. Етапи проведення конкурсу

Конкурс проводиться в чотири етапи:

перший етап – надання конкурсній комісії заявки (додаток 1)  та конспекту  заняття чи сценарію виховного заходу у період з 01 по 15 жовтня 2016 р.– для педагогів лінгвістичного клубу «Друга мова» та з 15 жовтня по 01 грудня 2016 р.   — для педагогів АДН;

другий етап – безпосереднє проведення заняття та виховного заходу (протягом навчального року).

третій етап – перезентація досвіду роботи «Я – віртуоз» (березень-квітень 2017 р.) ;

четвертий етап – визначення переможців та нагородження (травень-червень 2017 р.).

 1. Визначення та нагородження переможців.

4.1. Результати конкурсу оцінюватиме компетентне журі (Додаток 3) за поданими критеріями (додаток 2.).

4.2. Переможці нагороджуються:

— за зайняте І місце – грошовими преміями та грамотами ЦТДЮ;

— за зайняті ІІ та ІІІ місця – цінними подарунками та грамотами ЦТДЮ,

Інші учасники будуть нагороджені грамотами ЦТДЮ.

4.3. Конкурсні роботи, рекомендовані журі до публікації, увійдуть до збірки методичних матеріалів конкурсу, будуть розміщені на сайті ЦТДЮ та надіслані для друку до фахових видань.

 1. Особливі умови:

5.1. Кожен учасник повинен вчасно подати заявку на участь у конкурсі.

5.2. Заняття, подані до участі у конкурсі повинні носити інтегрований характер відповідно положення про конкурс нестандартного заняття «Дефіле нестандартних занять» (додаток 3).

5.3. У конкурсних  роботах повинні бути розкриті аспекти патріотичного виховання.

5.4. Виховні заходи можна проводити як індивідуально, так і у співпраці з іншими педагогами відділу, залучаючи батьків.

5.5. Автор подає тільки ту роботу, яка не була представлена ​​раніше ні на один конкурс, ініційований Центром творчості дітей та юнацтва.

5.6. Конспект заняття чи сценарій виховного заходу на конкурс подаються на паперових та електронних носіях з додаванням презентаційних матеріалів.

5.7. Презентація досвіду роботи «Я – віртуоз» повинна повністю розкрити систему роботи педагога, тривати не більше 7 хв.

 

Додаток 1.

 Заявка учасника конкурсу майстерності

педагогічних працівників гуманітарного відділу

«На порядку денному – талант» 

ПІБ ______________________________________________________________

Посада ___________________________________________________________

Тема заняття ______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата проведення _____________________   Навчальний кабінет____________

Назва предмету ____________________________________________________

Вік дітей _____________________

Форма проведення заняття ___________________________________________

Тема виховного заходу ______________________________________________

__________________________________________________________________

Форма проведення __________________________________________________

Дата проведення _____________________   Місце проведення _____________

Вік дітей _____________________

 

        Додаток 2.

 Критерії оцінювання

 Заняття                                  –                  0-30 балів.

Виховний захід                     –                  0-40 балів.

Презентація досвіду роботи –                  0-10 балів.

      Додаток 3.

 Склад конкурсної комісії 

 1. Савченко Тетяна Митхайлівна – директор ЦТДЮ.
 2. Мельниченко Ніна Михайлівна – заступник директора з навчально-методичної роботи ЦТДЮ.
 3. Семенченко Наталія Іванівна – заступник директора з виховної роботи ЦТДЮ.
 4. Бухтіярова Наталія Володимирівна – завідуюча гуманітарним відділом ЦТДЮ.
 5. Горбань Оксана Валентинівна – методист гуманітарного відділу ЦТДЮ.

                                                                                                          Додаток 4.

 ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу нестандартного

(інтегрованого чи комплексного) заняття

серед керівників гуртків гуманітарного відділу

 1. Загальні положення. Суть сучасного нестандартного заняття полягає в такому структуруванні змісту і форм, яке б викликало насамперед інтерес вихованців і сприяло їхньому оптимальному розвитку й вихованню.

Головну особливість нестандартного заняття у викладанні певного матеріалу у формі, пов’язаній з численними асоціаціями, різними емоціями, що допомагає створити позитивну мотивацію навчальної діяльності.  Воно має бути цікавим і приємним для дітей, насиченим ігровими прийомами, елементами гри-драматизації, розвивати пізнавальні здібності, моральні та естетичні якості.

Особливістю сучасних нестандартних знань є їх інтеграція. Принцип інтеграції – дає змогу забезпечити системність знань дітей. Проводяться різноспрямовані, або міжпредметні заняття, зміст яких об’єднує різні галузі знань та види діяльності. До цієї групи  відносяться інтегровані та комплексні заняття.

 • Інтегроване заняття– це заняття, спрямоване на розкриття цілісної сутності певної теми засобами різних видів діяльності – творчої, художньої, ігрової, доступною дітям цього віку, що об’єднуються у широкому інформаційному полі заняття через взаємне проникнення та збагачення.

Перевага інтегрованого заняття полягає у можливості формування системного знання, оскільки задіяними виявляються елементи знань з різних галузей. Оскільки в інтегрованому заняті поєднуються різні види діяльності та розширюється інформаційне поле, воно може бути тривалішим в часі за традиційне заняття. При цьому різноманітність способів навчання, регулярна зміна видів діяльності, емоційна насиченість заняття дають змогу зберегти високий рівень працездатності дітей і педагога.

 • Комплексне заняття – складається з декількох взаємопов’язаних між собою частин, які підпорядковані одній меті, доповнюючи одна одну та складаючи єдине ціле. Комплексне заняття включає в свій процес різні види діяльності та передбачає епізодичне включення завдань та питань з інших дисциплін, для більш різнобічного і повного осмислення.

Інтегроване чи комплексне заняття обов’язко­во тематичне, оскільки тема в такому занятті є стриж­нем, ключовою ідеєю, віссю, навколо якої об’єднуються різні види діяльності та різні галузі знань.

 1. Конкурс нестандартного (інтегрованого чи комплексного) заняття проводиться в рамках тематичних місячсників, згідно окремого графіку, затвердженого директором.
 2. Всі методичні надбання конкурсу нетрадиційних занять увійдуть в методичну збірку та будуть направлені для друку у фахові видання. 
 1. Мета та завдання конкурсу. Метою конкурсу  нетрадиційного заняття є надання можливості творчо працюючим педагогам продемонструвати винайдені ними методичні прийоми, ознайомити колег з різноманітністю методичних пошуків і розв’язань однієї проблеми ; розповсюдження ефективних методів викладання, які є результатом  творчої діяльності керівника гуртка, його педагогічної праці з елементами новизни, спрямованої на забезпечення якості та ефективності навчання та виховання.                                                                                                Основні завдання конкурсу:

– пошук нових форм, методів, прийомів організації роботи з вихованцями;

–  виявлення найбільш творчих педагогів;

– поширення кращого педагогічного досвіду з організації навчально-

виховної діяльності з вихованцями;

 • створення інформаційного банку даних кращих прикладів педагогічного досвіду роботи керівників гуртків;
 • підтримка талановитих педагогів, сприяння та стимулювання подальшої творчої  педагогічної діяльності.
 1. Критерії оцінювання

Нетрадиційне заняття оцінюється членами конкурсної комісії за такими критеріями:

–   нетрадиційна форма проведення заняття;

–   відповідність структури заняття та методики його проведення;

–   організація дітей на занятті;

–   стан робочого місця;

–   дотримання єдиного мовного режиму;

–   мотивація навчальної діяльності;

–   актуалізація опорних знань вихованців;

–   доцільність методів і прийомів навчання;

–   психологічна атмосфера на занятті;

–   доступність викладу матеріалу;

–   темп заняття;

–   контакт з дітьми;

–   активність дітей на занятті;

–   педагогічний такт педагога;

–   керівництво навчальною діяльністю вихованців;

–   організація самостійної діяльності вихованців;

–   наявність диференційованого підходу;

–   науковість викладання;

–   міжпредметні зв’язки;

–   використання ІКТ. 

 1. Підбиття підсумків конкурсу

Підсумки конкурсу будуть проводитися в травні-червні 2017 р.

 

Методист гуманітарного відділу                                                                  О.В.Горбань

Залишити відповідь