Від школи сприяння здоров’ю до школи майбутнього

«Кожна дитина й молода людина в Європі має

 право і повинна мати можливість дістати освіту в

Школі сприяння здоров’ю».

(з резолюції конференції Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю, що була прийнята в травні 1997 року.)

Беручи до уваги досвід розвинених країн Європи в 2001 році в Україні почав реалізуватись проект «Створення Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю України».  Ефективно діюча Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю стала в нашій країні не тільки проектом, але й потужним рухом по реформуванню системи середньої освіти, який має бути долучений до загальноєвропейських стандартів. На сьогоднішній день Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю налічує більше двох тисяч закладів освіти різних типів і рівнів акредитації, які проводять науково-дослідницьку експериментальну роботу на Всеукраїнському та обласних рівнях. Усі ці заклади є найпершим чинником створення генерації шкіл з далекоглядними очікуваннями та високими досягненнями в галузі освіти. Школи сприяння здоров’я суттєво впливають не тільки на збереження і зміцнення здоров’я своїх вихованців, а на благополуччя міської громади в цілому.

Наш заклад приєднався до Всеукраїнського проекту «Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю» , став переможцем у номінації «Позашкільний заклад» у 2012 році.

За період, який Центр пройшов на шляху до цього досягнення, стало зрозуміло, що і в  позашкільних навчальних закладах оздоровчої спрямованості можна системно і систематично впливати на фізичний і психічний розвиток дитини, комплексно впроваджувати засоби і методи соціальної і психологічної реабілітації дітей та молоді.

Центр творчості дітей та юнацтва  об’єднав в своїй структурі 120 гуртків, в яких займаються діти віком від 3 до 18 років, що дає змогу впроваджувати безперервну валеологічну освіту.

Упродовж 9  років, з часу введення в дію програми «До здоров’я через позашкілля» ЦТДЮ є школою сприяння здоров’ю, впроваджуються  нові методикиздоров’язбережувальних технологій, придатних саме для закладу нашого профілю.    Діяльність ЦТДЮ  підтвердила, що незважаючи на незмінність факторів зовнішнього середовища (екологічні, соціальні, економічні),  навчальний заклад сприятливий до дитини дає можливість позитивно впливати на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління та здійснювати супровід дитини впродовж всього терміну навчання.

Попередній досвід, як школи сприяння здоров’ю, заклав міцний фундамент для розвитку і впровадження здоров’язбережувальних, здоров’язміцнюючихтехнологій. В комплексі розроблені і апробовані дієві системи скринінгу і моніторингу за станом здоров’я дітей, запроваджено систему автоматизованого моніторингу стану здоров’я  («Паспорт здоров’я» для вихованців АДН, медичні довідки – допуски до занять вихованців гуртків спортивно – оздоровчого напряму та хореографії) . ЦТДЮ має високий рейтинг і авторитет у місті, як центр сприяння здоров’ю, виховання соціально зрілої особистості, навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок – важливий компонент освітньої установи дружньої до дитини, заклад, що підтримує здоров’я на шляху до партнерства і співпраці.

Ефективність позитивного впливу різних оздоровчих заходів на вихованців визначається не хаотичністю методів, а системою роботи по всім напрямкам.

Система роботи з упровадження здоровязбережувальних технологій у навчально – виховний процес позашкілля

Схема

Схема 2

9 років заклад працює за оздоровчою програмою «До здоров’я через позашкілля», що передбачає роботу з корекції зору, проведення профілактичних бесід з вихованцями, валеологічних тренінгів.

Педагогічний колектив у своїй діяльності продовжує орієнтування на формування у вихованців стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров’я, почуття відповідальності за збереження і зміцнення власного здоров’я, поглиблення знань, умінь і навичок, пов’язаних з усіма його складовими. Ці складові реалізовуються через певні напрямки роботи і допомагають формувати у дітей компетентне ставлення до свого здоров’я.

Наш заклад, місією якого є стимулювання зусиль громади задля запровадження якісного навчання здоровому способу життя, об’єднав навколо себе однодумців, спільників єдиним почуттям власної відповідальності за себе, власне здоров’я, здоров’я своїх вихованців та здоров’я громади.

Програма «До здоров’я через позашкілля»

«Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань і віра в свої сили»

 В. Сухомлинський

З 2004 р. — колектив закладу почав цілеспрямовану роботу над проблемою здоров’язбереження учнів.

У 2012 році колектив брав участь у конкурсі – захисті сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’я» .

Центр творчості став переможцем обласного етапу Всеукраїнською конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю серед позашкільних закладів.

У 2012 році – участь у Всеукраїнському конкурсі – захисті сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» і став переможцем у номінації «Позашкільний заклад» і учасником Національної мережі «Школа сприяння здоров’ю»

Науковий керівник програми – Заслужений працівник освіти України, Директор ЦТДЮ Савченко Тетяна Михайлівна.

Заступники керівника програми “До здоров’я через позашкілля»”

– Відмінник освіти України, заступник директора з виховної роботи Семенченко Наталія Іванівна.

– Заступник директора з навчально – методичної роботи Мельниченко Ніна Михайлівна.

Координатор – методист ЦТДЮ Ребенок Артур Анатолійович

Пріоритетна мета діяльності – виховання гармонійно розвиненої, самодостатньої, високоінтелектуально розвиненої молодої особистості – вимагає піклування про психічне, фізичне та духовне здоров’я дітей.

Термін дії: 2016 – 2018

Напрям діяльності: оздоровчий.

Мета програми:

 • створення максимально сприятливих умов для формування мотивації вихованців до занять та здорового способу життя;
 • формування у вихованців уміння цінувати життя та здоров’я;
 • упровадження передових інноваційних технологій, перспективного досвіду та психолого – педагогічної науки для зміцнення фізичного та психологічного здоровя вихованців;
 • пропаганда здорового способу життя;

 

Завдання:

 • Створення координаційної ради з питань розробки та впровадження в дію програми «До здоров’я через позашкілля»;
 • Організація науково – методичного та інформаційного супроводу;
 • Сприяння співпраці закладу зі службами та закладами міста, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • Розвиток особистісної компетентності кожного вихованця;
 • Формування  у вихованців потреби у фізичному самовдосконаленні та загартуванні на основі їхнього відповідального ставлення до свого здоров’я;
 • Розвиток та підтримка мережі спортивно – оздоровчих гуртків, секцій, об’єднань;

Програмою передбачено врахування особливостей діяльності позашкільного закладу, ступінь завантаженості педагогів. Процес упровадження та реалізації проекту створюють самі учасники  начально – виховного процесу:

 • Адміністрація;
 • Керівники гуртків;
 • Психологи;
 • Вихованці;
 • Учасники Дитячого Парламенту;
 • Батьки;
 • Технічний персонал;
 • Представники громадськості;

Принципи та передумови упровадження програми:

 • Системність та послідовність діяльності педагогів, психологів, батьків, громадськості;
 • Урахування вікових категорій дітей;
 • Вимогливість щодо відповідальності та повага до особистості;
 • Формування навичок здорового способу життя;
 • Забезпечення профілактичного і реабілітаційного захисту вихованців, охорони їх життя;

Форми та методи роботи:

Не відмовляючись від напрацьованих позитивних дієвих форм і методів роботи, традицій, програма спонукає до наповнення їх новим змістом.

Найефективнішими формами і методами роботи закладу в цьому напрямку є:

 • Заняття гуртків спортивно – оздоровчого напрямку:
 • Пішохідний туризм;
 • Айкідо;
 • Оздоровча фізкультура;
 • Аеробіка;
 • Реабілітаційна фізкультура;
 • Діагностика фізичного та психологічного стану здоров’я вихованців дошкільного віку;
 • Тиждень майбутнього першокласника;
 • Робота по відділам під час конкурсу «Кращий тематичний місячник»;
 • Робота психологічної служби;
 • Спортивні свята та заходи;
 • Сімейні спортивно – розважальні свята;
 • Проведення тематичних бесід, декадників по збереженню життя і здоров’я вихованців;
 • Просвітницькі акції;
 • Відео лекторії;
 • Батьківські збори;
 • Батьківський лекторій;
 • Випуск плакатів стіннівок;
 • Зустрічі з спортсменами, лікарями;

Основними напрямами діяльності є:

 • Здоров’язбережувальний;
 • Навчально – виховний;
 • Профілактичний;
 • Корекційно – розвивальний;

Ці напрями охоплюють усі сфери життєдіяльності учнів та реалізуються унавчально – виховному процесі.

Основні показники оцінювання реалізації програми:

ОСВІТНІ:

 • Об’єднання спортом та фізкультурою різних вікових груп;
 • Динаміка показників рівня здоров’я;
 • Кількість переможців змагань, фестивалів, конкурсів;
 • Кількість продуктів творчої діяльності (реферати, дослідження, МАН, творчі роботи);
 • Кількість інформації про перебіг інноваційних процесів;
 • Характер і кількість реалізованих соціальних ініціатив.

СОЦІАЛЬНІ:

 • Оптимізація ринку оздоровчих послуг в умовах позашкільного закладу;
 • Кількість учнів, що беруть участь у виховних заходах, спрямованих на пропаганду здорового способу життя;
 • Стан здоров’я вихованців;
 • Показники соціальної адаптації випускників;
 • Індекс популярності здорового способу життя;
 • Психологічний комфорт вихованців закладу;

ЕКОНОМІЧНІ:

 • Позабюджетна фінансова допомога;
 • Рівень матеріально – технічного устаткування, наявність кабінету психологічного розвантаження, спортивного залу, майданчиків, знарядь для занять спортом та фізкультурою, літератури про здоровий спосіб життя;

 

УПРАВЛІНСЬКІ:

 • Рівень мотивації та стимулювання всіх учасників педагогічного процесу;
 • Рівень сформованості системи інформаційного забезпечення закладу;
 • Рівень аналітичної культури управління (репродуктивний, конструктивний, дослідницький);
 • Рівень прогнозу при плануванні (реальність, досяжність, вимірюваність);
 • Ступінь раціональної організації НВП;
 • Рівень контролю;
 • Рівень колективної діяльності (критичний, допустимий, оптимальний);

Етапи реалізації  програми «Школа сприяння здоров’ю»

«До здоров’я через позашкілля»:

І етап – розробка програми «До здоров’я  через позашкілля»

 Теоретичне обґрунтування проблеми

 Створення Концепції проекту

 Вивчення досвіду роботи інших закладів, які працюють в аналогічному напрямку

 Вивчення нормативно-правових документів

 Вивчення науково-методичної літератури

 Практики педагогів з даної проблеми

 Аналіз стану матеріально-технічної бази

 Визначення завдань програми «До здоров’я  через позашкілля»

 Обговорення необхідності створення умов здоров’язберігаючого навчання на педрадах

 Формування психологічної готовності колективу школи до позитивного сприймання програми «До здоров’я  через позашкілля»

 ІІ етап –проектно-даігностичний

 Створення моніторингової групи та проведення моніторингу: – стану здоров’я учасників програми – навколишнього середовища , учасників програми – впливу середовища на здоров’я учнів

 Анкетування учнів, батьків, педагогів

 Обговорення проблеми та програми «До здоров’я  через позашкілля» на батьківських зборах

 Створювання творчої групи, координаційної ради

 Розробка плану-заходів програми

 Створення моделі «До здоров’я  через позашкілля»

 Визначення структури додаткової освіти

 

ІІІ етап – практичний. Реалізація програми «До здоров’я  через позашкілля»

 Внесення змін до навчального плану

 Апробація нових форм самоврядування

 Вдосконалення нових форм та методів роботи

 Співпраця з науковими співробітниками, з медичними установами

 Створення організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та інших умов реалізації програми

 Відслідкування результативності проекту

 

ІV етап –узагальнюючий

 Моніторинг реалізації програми «До  здоров’я  через ползашкілля»

 Створення банку здоров’язберігаючих технологій

 Підготовка методичного посібника «До здоров’я  через позашкілля»

 Підготовка діагностико-аналітичних матеріалів за підсумками роботи з проектом

 Проектування перспектив, шляхів та способів подальшого розвитку

 

VII. Очікувані результати програми:

 Підвищення функціональних можливостей організму учнів.

 Ріст рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості вихованців

 Підвищення пріоритету здорового способу життя

 Підвищення мотивації до рухової діяльності, здорового способу життя.

 Підвищення рівня самостійності й активності вихованців у рухливій діяльності

 Підвищення професійної компетенції і зацікавленості педагогів у збереженні і зміцненні здоров’я вихованців

 Підтримка батьками діяльності закладу по вихованню здорових дітей

 

Проектування перспектив.

Створити умови для організації сумісної подальшої роботи з МЛ для організації профілактики найбільш поширених захворювань вихованців закладу.  Запровадити проведення конкурсів „Найактивнішиий гурток». Продовжувати проведення традиційних виховних заходів, щодо сприяння здорового способу життя. З метою розвантаження дітей від надмірних навантажень на заннятях впроваджувати інтерактивні технології , нетрадиційні уроки, а головне – заняття, які будуть проводитися на свіжому повітрі не тільки під час проведення рухливих перерв, годин відпочинку, а під час занять тематичного нарямку. Створення постійно діючого клубу „Довіра” для профілактики нервово-психічних розладів, уникнення конфліктних ситуацій у стосунках учень-учень, учень-батьки, учень-педагоги. Налагодити співпрацю з Службою захисту сім’ї та молоді, для пропаганди здорового способу життя серед підлітків і створення умов збереження здоров`я.  Розробити валеологічний аналіз занять, розробити систему спортивно – оздоровчих  напрямків роботи закладу.

ПЛАН

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

«ДО ЗДОРОВЯ ЧЕРЕЗ ПОЗАШКІЛЛЯ»

на 2017-2018 н. р.

  

ВЕРЕСЕНЬ

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Вик она ння
1 Засідання координаційної ради Школи сприяння здоров’ю ІІІ тиждень Ребенок А.А.
Семенченко Н.І.

Авдєйчік О.І.

Овод В.С.

засідання протокол  
2 Перевірка наявності медичних довідок-допусків вихованців

гуртків хореографічного та спортивного напрямків до занять

IVтиждень Чередніченко М.Г.

Авдєйчік О.І.

Горбань О.В.

Ребенок А.А.

довідка наказ  
3 Перевірка наявності інструкцій з ОП і ПБ в кабінетах І- ІІІ  тиждень Бабак В.В.

Мельниченко С.В.

огляд    
4 Проведення інструктажів з ОП  і ПБ з працівниками ЦТДЮ вересень Бабак В.В.

Мельниченко С.В.

інструктаж запис в журналах  
5 Оформлення актів-дозволів для проведення навчально-виховного процесу в кабінетах закладу вересень Мельниченко С.В. огляд кабінетів акти  
6 Ознайомлення колективу та вихованців з планом евакуації та проведення тренувального виходу вересень Бабак В.В.

Мельниченко С.В.

тренувальний вихід наказ  
7 Розробка комплексного плану заходів щодо організації роботи з ПБ ІІ-ІІІ тиждень Мельниченко С.В. складання плану план  
8 Засідання МО керівників гуртків спортивно-туристичного напрямку  семінар – практикум  «Умієш сам – навчи другого!»

1. 2017 – 2018 н. р. – рік активного обміну досвідом керівників гуртків спортивно – туристичного напряму.

2. «Доцільність та практичне використання фізичних вправ для дітей різного віку на заняттях спортивно – туристичних гуртків».

3.Порядок проведення заняття з урахуванням фізичних особливостей  дітей різного віку.

4.Методика проведення фізкультхвилинок.

ІV тиждень Авдєйчік О.І. семінар- практикум протокол  
9 Екскурсії до  Тростянецького дендропарку «Куточками рідної землі» згідно екскурсійного графіка ІІІ – ІV тиждень Горбань О.В, поїздка наказ  
10 Проведення рухливих перерв у  тренажерному комплексі «Здоров’я» ІІІ – ІV тиждень Ребенок А.А. рухавки аналіз  
11 Організація проведення бесід по збереженню життя і здоров’я дітей вересень методисти бесіди аналіз  
12 День фізичної культури і спорту ЦТДЮ ІІІ тиждень Ребенок А.А. заходи аналіз  
13 Олімпійський день бігу (до дня міста)

 

ІІІ тиждень Ребенок А.А. флеш-моб аналіз  
14 Спортивне свято до Міжнародного Дня Миру «Ми за мирну Україну!» ІV тиждень Авдєйчік О.І. свято аналіз  
15 Участь у міському святі до Дня фізкультури та спорту «Спорт єднає нас» ІІ тиждень  Авдєйчік О.І. свято аналіз  
16 Спортивна програма «М’яч удачі» ІI тиждень Ребенок А.А. гра сценарій  
17 День туризму для учнів

5-х класів ЗНЗ міста

ІV тиждень Федченко Ю.В.

Паламар С.Б.

змагання наказ  

 

  ЖОВТЕНЬ

 

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Вик она ння
1 Тематичний декадник  правових знань «Конвенція ООН для дітей» ІІІ тиждень Борсяк Л.О.

Ребенок А.А.

тематичний декадник наказ  
2 Психологічна гра адаптація вихованців 1-го року навчання «Який Я» IV тиждень Супруненко О.О гра аналіз  
3 Цикл профілактичних бесід в гуртках по дотриманню правил ТБ та збереження життя і здоров’я вихованців

 

І-ІІ тиждень методисти,

керівники гуртків

методична допомога, бесіди аналіз  
4 Проведення занять ДПД Протягом місяця Бабак В.В. заняття    
5 Перевірка стану освітлення, температурного режиму та санітарно-гігієнічного стану Протягом місяця Бабак В.В. огляд наказ  
6 Проведення вступних та цільових

Інструктажів з ОП

Протягом місяця Мельниченко С.В. інструктаж журнали  
7 Обслуговування пожежних кранів, перевірка на працездатність. ІІ тиждень Бабак В.В. обслуговуючі роботи    
8 Козацькі розваги «Козацькому роду нема переводу» до Дня захисника України ІІІ тиждень Ребенок А.А. змагання сценарій  
9 Спортивно-розважальна програма «Спортивний марафон» IV тиждень Ребенок А.А. змагання сценарій

наказ

 
10 Спортивне змагання з баскетболу серед працівників ЦТДЮ IV тиждень Ребенок А.А. змагання розпорядження  
11 Конкурс  веловодіння  для вихованців середнього віку IV тиждень Ребенок А.А. змагання розпорядження  
12 Кубок міста. Змагання з велотуризму ІІ тиждень Федченко Ю.В. змагання наказ

протокол

 
13 Квестова програма «Експедиція в пошуках ключів до здоров’я»(паркова зона) IV тиждень Ребенок А.А. квест сценарій  
14 «Тиждень майбутнього першокласника» (І етап тестування фізичного розвитку 5 – 6 років). ІІІ тиждень Бухтіярова Н.В.,

Горбань О.В.

психологи

діагностика, тестування, консультування аналіз  
15 Рухливі перерви І-ІІІ тиждень Падалка Ю.С.

Майстренко К.В.

ігри аналіз  

 

ЛИСТОПАД

 

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Виконання
1 Профілактичні бесіди «Чи легко бути підлітком» І тиждень Супруненко О.О. бесіди аналіз  
2 Анкетування «СНІД. Чи можливо вберегтися?» ІІ- ІV тиждень Супруненко О.О. цикл заходів аналіз  
3 Поновлення куточків з наочними матеріалами з ПБ Протягом місяця Бабак В.В.

 

стенди аналіз  
7 Змагання з тенісу між керівниками гуртків та вихованцями ЦТДЮ ІІ-ІІІ тиждень Ребенок А.А. ігри аналіз  
8 Пізнавальна екскурсія «Київ – столиця нашої держави»

 

ІІ тиждень Семенченко Н.І

 

екскурсія наказ  
9 Моніторинг здорового способу життя для керівників та вихованців закладу ІІІ тиждень Ребенок А.А. моніторинг аналіз  
10 Тиждень моделювання ЗСЖ в рамках тематичного місячника гуртків декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва ІІ тиждень Ребенок А.А. тиждень аналіз  
11 Спортивна програма «Лабіринти  здоров’я» ІІІ тиждень Ребенок А.А. спортивна програма сценарій  

 

ГРУДЕНЬ

 

п/п

Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Вико нання
1 Засідання координаційної ради Школи сприяння здоров’ю ІІІ тиждень Ребенок А.А. засідання протокол  
2 Заходи у рамках щорічної акції «16 днів проти гендерного насильства» (за планом-додатком)

 

Грудень Борсяк Л.О.

Супруненко О.О.

Ребенок А.А.

Заходи, моніторинги накази  
3 Проведення інструктажів з ОП та ПБ під час підготовки та проведення новорічних свят І-ІІІ тиждень Бабак В.В.

Мельниченко С.В.

Інструктаж наказ  
4 Організація та проведення Дня прав людини

 

10.12.17  Борсяк Л.О.

Супруненко О.О.

Ребенок А.А.

заходи наказ

аналіз

 
5 Відзначення Міжнародного Дня інвалідів (за окремим планом) І тиждень Авдєйчік О.І. зустрічі, виставка робіт наказ  
6 Організація заходів з гендерного виховання та профілактики насилля та торгівлі людьми в Україні та ВІЛ/СНІДу Грудень Борсяк Л.О.

Супруненко О.О.

тренінги, лекторії, просвітницькі години наказ  
7 Семінар-атестація з айкідо до Дня Св. Миколая IV тиждень  Авдєйчік О.І.

Дяченко С.С.

заходи аналіз  
8 Робота Школи безпеки ІІІ тиждень Ребенок А.А. профілактичні заходи аналіз  
9 Кубок міста. Змагання з техніки в’язання туристських вузлів грудень Федченко Ю.В. змагання наказ  
10 Спортивна програма  «В здоровому тілі- здоровий дух»

для вихованців художньо-естетичного відділу

 

ІІІ тиждень Ребенок А.А. змагання сценарій

наказ

 

 

 

СІЧЕНЬ

 

 

п/п

Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Вико нання
1 Нарада для керівників гуртків ПТ ЗНЗ «Проведення зимової першості міста з ТПТ» ІІ тиждень Федченко Ю.В. ІМН протокол  
2 Підготовка та проведення семінару-практикуму для керівників гуртків «Панацея ЗСЖ»

 

ІІ тиждень Семенченко Н.І.

Ребенок А.А.

семінарське заняття сценарій  
3 Екскурсія до аквапарку (м. Київ) ІІ тиждень Авдєйчік О.І.

Дяченко С.С.

екскурсія аналіз  
4 Цикл заходів з вихованцями «Захист від психологічного насильства», «Інтернет – не лише друг» ІІ тиждень Борсяк Л.О. заняття аналіз  
5 Тренінг «Світ уваги» ІІ тиждень Супруненко О.О. тренінг аналіз  
6 Організація циклу бесід з ТБ ІІІ-IV тиждень Методисти методичні рекомендації аналіз  
7 Зимові канікули згідно окремого плану І – ІІ тиждень Ребенок А.А. заходи аналіз  
8 Екскурсія до Національного цирку України І тиждень Семенченко Н.І. екскурсія наказ  
9 Розважальна програма «Зимова завірюха» ІІ тиждень Ребенок А.А. розважальна програма аналіз  
10 Змагання між гуртківцями ЦТДЮ з пішохідного туризму в закритих приміщеннях ІІ тиждень Федченко Ю.В. змагання наказ  
11 Організація роботи фітобару «Зелена лінія» ІІІ тиждень Ребенок А.А.

Семенченко Н.І.

фітотерапія аналіз  

 

ЛЮТИЙ

 

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Вико нання
1 Моніторинг ЗСЖ «Котигорошко»

 

ІІ тиждень Ребенок А.А. моніторинг протокол  
2 Родинна спортивно-розважальна програма «Разом ми – сила!»

 

 

ІІ тиждень Ребенок А.А. Розважальна програма аналіз  
3 Спортивно-розважальна програма «Сильні та спритні»

 

IV

тиждень

Ребенок А.А. спортивно-оздоровчі заходи аналіз  
4 Зустріч з відомими спортсменами «Чемпіонами серед нас» ІV тиждень Авдєйчік О.І. зустріч сценарій  
5 Робота відеолекторію «Здорова дитина- здорова нація» ІV тиждень Ребенок А.А. відеолекторій аналіз  
6 Спортивні змагання для педагогів та вихованців АДН «Малі Олімпійські ігри» ІІ тиждень Бухтіярова Н.В.

Горбань О.В.

Кишиневська І.О.

змагання фотозвіт  
7 Квестова програма «Ахілесова п’ята»

 

ІІІ тиждень Ребенок А.А. квест сценарій  

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Вико нання
1 Конкурсна програма «Моя родина найсильніша» ІV тиждень Авдєйчік О.І. конкурс сценарій  
2 Повторний інструктаж з ОП І тиждень Мельниченко С.В. інструктаж наказ  
3 Цикл профілактичних бесід «Майбутній Україні – здорову молодь» ІІІ тиждень Супруненко О.О. бесіди аналіз  
4 Акція «Здоров’я чи прірва. Зроби правильний вибір!» для вихованців гуртків художньої самодіяльності ІV тиждень Ребенок А.А. розважальна програма сценарій  
5 Повторний тренувальний вихід учасників навчального процесу на випадок пожежі та стихійного лиха ІІІ тиждень Бабак В.В.

 

тренування наказ  
6 Перевірка протипожежного стану приміщення І тиждень Бабак В.В. огляд наказ  
7 Тиждень моделювання ЗСЖ у гуртках худ. самодіяльності ІІІ тиждень Ребенок А.А. спортивні заходи аналіз  
8 Спортивне свято «Тернистий шлях до перемоги»

 

IV тиждень Ребенок А.А свято аналіз  
9 Танцювальні перерви ІІ-ІІІ тиждень Падалка Ю.С. рухавки Аналіз  
10 Кубок міста. Першість міста з ПТ в закритих приміщеннях

 

ІІІ тиждень Федченко Ю.В. участь у змаганнях протокол

наказ

 
11 Відкритий кубок з ПТ м. Чернігів

 

І тиждень Федченко Ю.В.

Паламар С.Б.

змагання наказ  

 

 

 

 

 

КВІТЕНЬ

 

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Вико нання
1 Тематичний декадник здоров’я і довкілля «Здорові і щасливі» (згідно окремого плану) І-ІІ тиждень Борсяк Л.О.

Ребенок А.А.

заходи наказ  
2 Організація тематичного декадника здоров’я і довкілля «Здорові і щасливі »(згідно окремого плану) Протягом місяця  

Борсяк Л.О.

Ребенок А.А.

заходи наказ  
3 Марафон для дітей, батьків, педагогів, громадськості до Всесвітнього дня здоров’я ІІ тиждень Ребенок А.А. свято фото звіт

аналіз

 
4 Перевірка засобів пожежогасіння І тиждень Бабак В.В. огляд акт  
5 Організація обслуговування пожежних кранів   Бабак В.В.   опломбування  
6 Перезарядка вогнегасників   Бабак В.В. організація перезарядки    
7 Організація перевірки знань працівників з ОП і ПБ ІІ тиждень Мельниченко С.В.Бабак В.В. лекції, екзамени протокол  
8 Обстеження дитячих ігрових майданчиків , спортмайданчиків ІІІ тиждень Мельниченко С.В.Бабак В.В. Огляд, випробування акт  
9 Естафети ЗСЖ «Сміливі, спритні та серйозні»

 

ІІ тиждень Ребенок А.А. спортивні заходи аналіз  
10 Цикл бесід «Я обираю здоровий спосіб життя» ІІ тиждень Супруненко О.О бесіди аналіз  
11 Анкета «Що заважає вести здоровий спосіб життя»

 

I -IV тиждень Супруненко О.О опитування протокол  
12 Організація туру по Україні «Полтава історична» ІІІ тиждень Семенченко Н.І. поїздка наказ  
13 Декадник здоров’я та довкілля «Здорові та щасливі» ІІІ тиждень Ребенок А.А. спортивні заходи аналіз  

 

           ТРАВЕНЬ

 

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Вико нання
1 Оргкомітет «Підготовка і проведення тематичного місячника відпочинку та оздоровлення» І тиждень Борсяк Л.О.

 

засідання протокол  
2 Вивчення питання організації літнього оздоровлення вихованців І – IV тиждень Семенченко Н.І. перевірка Аналіз

 

 
3 Свято до Дня сім’ї «Підкова на щастя»

 

ІІ тиждень Ребенок А.А. спортивні розваги розпорядження  
4 Тренінг  «Лідерство» ІІ тиждень Супруненко О.О тренінг аналіз  
5 Рухливі перерви у тренажерному комплексі «Здоров’я» І-IV тиждень Ребенок А.А.      
6 Проведення інструктажів з працівниками літнього табору ІІІ тиждень Мельниченко С.В., Бабак В.В. інструктаж журнал  
7 Єдиний Олімпійський день ІІІ тиждень Ребенок А.А. змагання аналіз  
8 Підсумки роботи проекту «Ми будемо  з тобою поруч »

 

 

ІІІ тиждень Борсяк Л.О.

Учасники проекту

засідання аналіз  
9 Підготовка комплекту документів з ОП та ТБ для працівників таборів відпочинку та інструктаж працівників таборів ІІІ тиждень   інструктажі    
10 День здоров’я в  ЦТДЮ IV тиждень Ребенок А.А. змагання сценарій  
11 Екскурсії в природу для батьків та вихованців гуманітарного відділу «Стежинами рідного краю» III-IV тиждень Керівники гуртків екскурсії фотомате

ріали

 

 

 

12 Профілактичні бесіди «Я обираю здоровий спосіб життя» І-ІІІ тиждень Супруненко О.О

 

бесіда аналіз  
13 Пам’ятки  «Наркоманія- хвороба людей ,що не зуміли сказати НІ» І-ІV тиждень Супруненко О.О гра аналіз  
14 «Творчий експрес куточками мистецтв» в рамках програми Школи «Обдарована дитина». Екскурсія в  с. Бубнівщина «Козацький хутір» Протягом  місяця Берьозко Н.О.

Чередніченко М.Г.

екскурсії наказ  
15 Святкова програма «Олімпійська надія ЦТДЮ» ІІІ тиждень Авдєйчік О.І. свято сценарій  
16 Екскурсія до Київського лялькового театру ІІІ тиждень Бухтіярова Н.В.

 

екскурсія наказ  
17 Організація туру по Україні «Вінниця екскурсійна» ІІІ тиждень Семенченко Н.І. екскурсія наказ  
18 Звіт методиста за рік

 

ІI тиждень Ребенок А.А. звіт аналіз  

 

        ЧЕРВЕНЬ

 

№ п/п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Форма організації Форма контролю Вико нання
1 Екскурсія для колективу ІІ тиждень Берьозко Н.О. поїздка наказ  
2

 

Спортивна програма до Дня захисту дітей «Ми-чемпіони!» IV тиждень Супруненко О.О бесіди аналіз  
3 Спортивні ігри для вихованців таборів відпочинку червень Ребенок А.А. ігри аналіз  
4 Екскурсії для вихованців табору «Містечко дитячих мрій»:

-до Густинського монастиря,

-на Прилуцький хлібозавод,

-до Козацької фортеці с. Бубнівщина,

-до краєзнавчого музею ім. Маслова

І-ІV тиждень Борсяк Л.О.

Ребенок А.А.

екскурсії накази  
5 Робота в таборі «Містечко дитячих мрій» червень Ребенок А.А. заходи сценарій  
6 Відкритий чемпіонат Чернігівської області ІІІ тиждень Федченко Ю.В.

Паламар С.Б.

змагання наказ  
7 Місячник оздоровлення та відпочинку «Літо на користь».

 

 

липень Ребенок А.А.

 

 

 

заходи сценарій  

 

 

Залишити відповідь