Організаційно-масовий відділ працює в ЦТДЮ з 2009 року. Робота відділу  спланована відповідно до наукової теми закладу, врахування побажань адміністрації , вивченої думки батьків, вихованців та педагогічного колективу, «Положення про проведення конкурсу серед гуртків ЦТДЮ на кращий тематичний місячник» та відповідно до основних напрямків роботи відділу:

 • Методична робота з керівниками гуртків у напрямку підготовки до канікул,  участі у планових та традиційних заходах ЦТДЮ та загальноміських;
 • Підготовка документації, необхідної для проведення заходів, конкурсів, декадників, місячників;
 • Ведення документації про результати, підсумки проведених заходів ;
 • Індивідуальна робота з керівниками гуртків;
 • Організація роботи місячників відповідно до додаткових планів;
 • Організація та проведення масових та виховних заходів;
 • Організація правової та правоосвітницької роботи ;
 • Оформлення тематичних виставок, пам’яток у навчальних кабінетах;
 • Організація тематичних тижнів, декадників, календарних свят відповідно до наказів управління освіти;
 • Організація діяльності  табору відпочинку;
 • Робота психологічної служби.

Наш заклад активно включився не тільки у вирішення проблем зі здоров’ям дітей, але й попередження дитячого травматизму. У нас створена база нормативно-правових документів, що регламентують діяльність центру з питань запобігання дитячому травматизму, здійсненню ознайомлення та вивчення керівниками гуртків змісту цих документів. Керівникам гуртків надається не тільки тематика а й сам матеріал  для заходів. Створено циклограму проведення комплексу бесід з попередження дитячого травматизму. У закладі постійно і регулярно проводяться: повторні інструктажі з усіх видів дитячого травматизму,  дні профілактики дорожньо – транспортних пригод та протипожежних знань та інші.

Організовуються заходи щодо підтримки дітей інвалідів та їхніх  батьків у позашкіллі. Надається систематична  методична допомога та консультації педагогічним працівникам закладу на різноманітні тематики: проведення виховних заходів, рухливих перерв, проведення екскурсій та подорожей, бесід з вихованцями, консультації та відповідна робота по підготовці презентацій з досвіду роботи .

Ведеться постійна підтримка навчально-виховного процесу  в напрямку інформаційно – комп’ютерного забезпечення, мультимедійного оформлення, поповнення  медіатеки, фотоархівів  матеріалів, що потрібні для роботи ЦТДЮ та про роботу закладу.

З 2010 року відкрита сторінка ЦТДЮ у мережі інтернет, інформація на якій оновлюється, обговорюється постійно.

Структура  організаційно-масового відділу

Борсяк Лариса Олександрівна – завідуюча організаційно-масовим відділом, практичний психолог  вищої  категорії

Закінчила: 1994 – ЗОШ І-ІІІ ст..№ 7 ; 1998 – Прилуцьке педагогічне училище ім..І.Я.Франка;  2001 – Глухівський державний педагогічний університет ім.С.М.Сєргєєва-Ценського

Cпеціальність: вихователь з правом викладання англійської мови; практичний психолог в закладах освіти; викладач психології, педагогіки, методист.

Стаж роботи – 15 років

Посада:  2003 -2004 – практичний психолог, керівник психологічного клубу «Супер- Я»;

2004-2006 – методист по виховній роботі;

2006-2009- практичний психолог, методист, керівник гуртка «Логіка» АДН;

З 2010- завідуюча  організаційно-масовим відділом, практичний психолог.

Кредо:  Те, що ви навчилися сприймати спокійно, уже не управляє вами.

 

Супруненко Олена Олександрівна – практичний психолог, методист з  інформаційно-комп’ютерного забезпечення

Освіта: вища. У 2006  році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет  ім. М.В. Гоголя. 

Спеціальність: “ Практичний психолог , соціальний педагог в закладах освіти”

Місце роботи: Прилуцький Центр творчості дітей та юнацтва.

Посада:   з  2010  – практичний психолог, методист з інформаційно – комп’ютерного  забезпечення. 

Кредо:  «Життя  —  це  корабель, але хтось  пливе за  течією  річки, а хтось  обирає  свій   шлях…»

 

 

Тарасюк Анастасія Едуардівна – культорганізатор, методист 

Закінчила: 2016 – Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка; навчається у Глухівському педагогічному університеті ім. Олександра Довженка

Спеціальність: вчитель початкових класів, вчитель англійської мови початкових класів; вчитель англійської мови та зарубіжної літератури середніх класів.

Посада: З 2016  – методист з інформаційно-комп’ютерного забезпечення, вчитель англійської мови в лінгвістичному клубі “Друга Мова”;

з 2017 – методист організаційно-масового відділу,  культорганізатор.

 

 

 

2imageРебенок Артур Анаталійович – методист організаційно-масового відділу

Освіта: Вища. Спеціаліст Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя.

Спеціальність: вчитель української мови та літератури.

 Посада: методист організаційно-масового відділу, культорганізатор 

 

 

 

 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

nn t yjyj 5y5 hnh jyhj

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ЦТДЮ

________Савченко Т.М.

«__»_______2014р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  організаційно –масовий  відділ

Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва

І. ЗАГАЛЬНІ  ЗАСАДИ

 1. Відділ організаційно-масової роботи ЦТДЮ  (далі відділ) є структурним підрозділом закладу, який підпорядкований безпосередньо директору , заступнику директора з навчально-методичної роботи та заступнику директора з виховної роботи.

Діяльність відділу направляє і контролює директор.

 1. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, рішеннями  обласної та міської рад, розпорядженнями голови ОДА, міського голови, рішеннями виконкому міської ради, управління освіти ПМР,  а також цим положенням.
 2. Діяльність відділу здійснюється на основі річного плану роботи ЦТДЮ,  планів роботи відділів, планів-додатків , погоджених з адміністрацією.
 3. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами ЦТДЮ,заступниками директора, методичними об’єднаннями, Школою досвідченого педагога, Школою молодого педагога, Методичною радою, Школою обдарованої дитини.
 4. Положення про відділ затверджується директором ЦТДЮ .

ІІ.  СТРУКТУРА  ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО – МАСОВОЇ  РОБОТИ  ЦТДЮ

 1. Відділ очолює завідуюча, яка призначається на посаду та звільняється з посади директором.
 2. Загальна чисельність працівників відділу організаційно-масової роботи затверджується директором .
 3. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад директором.
 4. У відділі організаційно-масової роботи працює методист з основної діяльності, методист з інформаційно-комп’ютерного забезпечення, методист по розвитку і здоров’ю дитини, культорганізатор  та практичні психологи.

ІІІ. ЗАВІДУЮЧА   ВІДДІЛУ  ОРГАНІЗАЦІЙНО – МАСОВОЇ  РОБОТИ  ЦТДЮ

 1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу.
 2. Планує роботу відділу. Забезпечує річне, щомісячне , поточне планування роботи ЦТДЮ та контролює планування роботи працівників відділу.
 3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу.
 4. Аналізує результати роботи відділу і працівників відділу, вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення професійної кваліфікації його працівників.
 5. Забезпечує організаційну підготовку заходів , нарад, педрад,семінарів та інших форм роботи, які проводяться в закладі для всіх учасників навчально-виховного процесу.
 6. Готує довідки, звіти, подання інформації з питань роботи відділу та закладу.
 7. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.
 8. Забезпечує підготовку проектів наказів та розпоряджень директора ЦТДЮ, рішень педрад, нарад , планів – додатків та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу. Веде контроль за виконанням рішень нарад, педрад, наказів.
 9. За дорученням керівництва готує прес-релізи, статті до друку у ЗМІ, періодичних освітніх виданнях що відносяться до компетенції відділу.
 10. В межах своїх повноважень надає практичну допомогу керівникам гуртків   у здійсненні ними своєї діяльності щодо проведення заходів у рамках тематичних місячників, канікулярні періоди, тематичні тижні та декадники.
 11. Є координатором роботи з правовиховної, правоосвітницької та превентивної роботи у закладі.
 12. Забезпечує ведення статистичної звітності з питань роботи відділу і закладу.
 13. Здійснює контроль за дотриманням у відділі інструкції з діловодства.
 14. Є організатором роботи літньої відпочинкової кампаніі в ЦТДЮ . Очолює колектив табору з денним перебуванням відпочиваючих «Містечко дитячих мрій» (є його директором).
 15. Виконує оперативні доручення адміністрації .

 

ІV. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ  ТА  ЗАВДАННЯ   ВІДДІЛУ

Працівники відділу:

 1. На основі подань завідуючих інших відділів, методистів відділів, голів МО , ШДП, ШМП розробляють проекти  планів роботи у рамках тематичних місячників, канікул, тематичних тижнів, декадників, планів-додатків у відповідності з вимогами вхідної документації .
 2. На основі наданих пропозицій від адміністрації, завідуючих інших відділів, методистів відділів, голів МО , розробляють щомісячні плани-сітки роботи ЦТДЮ .
 3. Забезпечують організаційну підготовку засідань педагогічних рад,  нарад при директорові, організаційних комітетів, семінарів, тренінгів ,  а також проектів рішень та інших матеріалів, які відносяться до компетенції відділу.
 4. Забезпечують організацію роботи та здійснюють контроль за виконанням рішень педрад,нарад, розпоряджень, наказів директора  та рекомендацій  з питань організаційно-масової роботи.
 5. Надають методичну допомогу керівникам гуртків з питань підготовки презентацій, проведення заходів у рамках тематичних місячників, декадників, канікул відповідно до планів-додатків.
 6. Забезпечують оформлення та зберігання наступних документів:
 • Матеріали проведення тематичних місячників за рік;
 • Правовиховної та правоосвітницької роботи;
 • Матеріали для проведення обов’язкових бесід та інформаційних годин;
 • Презентації з різних напрямків роботи ЦТДЮ;
 • Статті та репортажі зі ЗМІ про роботу ЦТДЮ у різні періоди;
 • Плани роботи за напрямками;
 • Матеріали роботи за напрямками (громадянське , превентивне, морально-духовне, національне, профорієнтаційне виховання), програми «До здоров’я через позашкілля»;
 • Журнал обліку виконання управлінських рішень;
 • Журнал обліку проведених заходів,
 • Протоколів педрад, нарад при директорові;
 • Плани-сітки роботи ЦТДЮ за кожен місяць;
 • Візитівки гуртків ЦТДЮ;
 • Обов’язкова документація практичних психологів;
 • Персональна документація працівників відділу відповідно до посадових інструкцій;
 • Соціальні паспорти гуртків та соціальний паспорт ЦТДЮ;
 • Плани-додатки роботи ;
 • Сценарії проведених заходів.
 1. Забезпечують координацію роботи дитячого парламенту ЦТДЮ.
 2. Готують матеріали для мультимедійного супроводу заходів, що проводяться в ЦТДЮ.
 3. Беруть участь в організації , проведенні  обласних, міських культурно-мистецьких та освітніх  заходів, що проводяться в ЦТДЮ.
 4. Готують відповідні довідки та висновки за результатами проведення тематичних тижнів, декадників, моніторингів.
 5. Отримують у структурних підрозділах міської ради, управлінні освіти , відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи ЦТДЮ інформацію та документи.
 6. Забезпечують організацію та проведення (в межах своїх посадових обов’язків ) конкурсу на кращий тематичний місячник в закладі.
 7. Забезпечують організацію та проведення основних загальних заходів ЦТДЮ (згідно плану роботи закладу).
 8. Забезпечують організацію всіх канікулярних періодів для вихованців згідно розпоряджень управління освіти.
 9. Відповідають за оформлення , зміст,дотримання мовного режиму на всіх стендових матеріалах, розміщених у фойє та коридорах закладу.
 10. Відповідають за організацію роботи закладу за напрямками :
 • Національно-духовне виховання;
 • Програми «До здоров’я через позашкілля»;
 • Екологічного виховання ;
 • Інклюзивного навчання та виховання;
 • Правового та превентивного виховання.

 

Робота в рамках “Конкурсу на кращий

тематичний місячник”

Робота у рамках діючих в ЦТДЮ програм та проектів

Табір відпочинку “Містечко дитячих мрій”

Психологічна служба

Правоосвітницька та превентивна робота

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ЦТДЮ
______Савченко Т.М.
6 вересня 2017р.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу
серед гуртків та студій ЦТДЮ

«Кращий тематичний місячник, декадник»

м. Прилуки 2017р.

Мета і завдання конкурсу :
Конкурс проводиться з метою активізації творчої діяльності та професійного росту творчих колективів та педагогів ЦТДЮ; з метою підтримки кращих колективів та вихованців, досягнення яких сприяють створенню позитивного іміджу ЦТДЮ, забезпечують їх популярність у культурному житті ЦТДЮ та міста, виявлення талановитих і обдарованих дітей.
Організація та керівництво конкурсом:
Організаторами є Центр творчості дітей та юнацтва. Для організації та проведення конкурсу створюється організаційний комітет, який буде контролювати підготовку та хід конкурсу, журі, яке буде підводити підсумки та оцінювати учасників.
Термін проведення конкурсу : жовтень 2016 – липень 2017 р.

Графік проведення тематичних місячників та декадників в ЦТДЮ
у 2016-2017 н.р.
15 ЖОВТНЯ – 15 ЛИСТОПАДА – місячник гуртків іноземних мов «New Discoveries» (відповідальні – завідуюча гуманітарним відділом Бухтіярова Н.В.., методист  Горбань О.В., методист Мовчан А.І.)

16 ЛИСТОПАДА – 15 ГРУДНЯ – місячник гуртків декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Творчі долоньки» (відповідальні – завідуюча художньо-естетичним відділом Берьозко Н.О., методист художньо-естетичного відділу Чередніченко М.Г.)

1 ГРУДНЯ – 20 ГРУДНЯ – декадник гендерного та превентивного виховання «Шляхи,які ми обираємо» (відповідальні – завідуюча організаційно-масовим відділом Борсяк Л.О., психолог Супруненко О.О.)

15 СІЧНЯ- 31 СІЧНЯ – декадник національно- патріотичного виховання
«Ми – єдина нація» (відповідальні- завідуюча організаційно-масовим відділом Борсяк Л.О., методисти відділів Чередніченко М.Г., Мовчан А.І., Авдєйчік О.І., Ребенок А.А.)

01 ЛЮТОГО – 28 ЛЮТОГО – місячник гуртків АДН «Малята-розумнята» (відповідальні – завідуюча гуманітарним відділом Бухтіярова Н.В.., методист гуманітарного відділу Мовчан А.І.)

1 БЕРЕЗНЯ – 31 БЕРЕЗНЯ – місячник гуртків художньої самодіяльності «Талантфест» (відповідальні – завідуюча художньо-естетичним відділом Берьозко Н.О., методист художньо-естетичного відділу Чередніченко М.Г.)

1КВІТНЯ- 10 КВІТНЯ- декадник здоров’я та довкілля «Здорові і щасливі» відповідальний – методист організаційно-масового відділу Ребенок А.А.)

11 КВІТНЯ- 18 КВІТНЯ декадник правових знань «Перехрестя мудрого закону» (відповідальні – завідуюча організаційно-масовим відділом Борсяк Л.О., методисти Ребенок А.А., Тарасюк А.Е.)

20 ТРАВНЯ – 15 ЛИПНЯ – місячник оздоровлення та відпочинку
«Літо на користь» (відповідальні – завідуюча організаційно-масовим відділом Борсяк Л.О., методист Авдєйчік О.І.)

Учасники конкурсу: всі гуртки ЦТДЮ, відповідно до напрямку роботи на чолі з керівниками.

Умови проведення конкурсу:
Конкурс проводиться протягом жовтня – липня 2017- 2018 н.р. Напередодні проведення кожного місячника збирається вся творча група (члени журі, оргкомітет, керівники гуртків) та обговорюють та планують проведення місячника, в кінці місячника підводиться підсумок роботи.

Критерії оцінювання:
Оцінювання проводитиметься по 10-ти бальній системі.
ВРАХОВУЄТЬСЯ:
• Змістовність та оригінальність проведених відкритих занять;
• Наявність особистих оригінальних ідей під час проведених виховних заходів в гуртках;
• Участь у заходах згідно планів проведення загальних місячників та декадників;
• Активність та результативність проведеного підсумкового виховного заходу;
• Змістовність та активність співпраці з психологічною службою закладу;
• Результати проведення заходів із впровадження здорового способу життя;
• Використання на заняттях інноваційних технологій, ТЗН;
• Висвітлення роботи у ЗМІ, у профільних виданнях, на стендах ЦТДЮ;
Склад журі:
1. Савченко Т.М. – директор ЦТДЮ –голова журі
2. Мельниченко Н.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи
3. Семенченко Н.І. – заступник директора з виховної роботи;
4. Борсяк Л.О. – завідуюча організаційно – масовим відділом.
Визначення переможців та нагородження
За підсумками проведених місячників переможці будуть нагороджені на святковій лінійці до Дня відкритих дверей 2018 року.