Конспект заняття “Рухомі іграшки з картону і паперу” (Автор Волик А.О.)

Конспект заняття “Виготовлення вітальної новорічної іграшки” (Автор Сидоренко Л.Л.)

Конспект заняття “Лялька – мотанка – саморобна дитяча народна іграшка. Лялька – берегиня”(Автор Авраменко Н.С.)

Конспект заняття “Передавання емоцій. Малюємо музику” (Автор Шигань Н.Д.)

Методичка Граматичні завдання для 4 року навчання

Розвиток творчих здібностей дошкільників в театрально-ігровій діяльності

Федченко Юлія Анатоліївна Методичні рекомендації Прилуцький ЦТДЮ

Методичні рекомендації щодо організації роботи з дітьми з обмеженими можливостями на гуртку бісероплетіння

Методичні рекомендації щодо організації роботи з вихованцями вокальних гуртків

КЕЙС САМООСВІТИ

 • Інформація про використання інноваційних технологій у Центрі творчості дітей та юнацтва м. Прилуки

  у 2016 – 2017 н.р.

  Назва інноваційної педагогічної технології, її автор-розробник Суть даної технології Колектив або особа, які запровадили технологію Адреси ПНЗ

  телефон

   

  Друкована продукція з досвіду впровадження даної інноваційної технології Прогнозовані результати
  Методичний проект «Разом»  (автори – завідуюча гуманітарним відділом Бухтіярова Н.В., методист  Горбань О.В.) Створення умов для забезпечення творчого розвитку особистості вихованців шляхом формування в дітей інтересу до знань, свідомого ставлення до навчання, саморозвитку, самовиховання й самореалізації в освітньому соціально-культурному середовищі в умовах сучасної позашкільної освіти. Колектив гуманітарного відділу вул. 1 Травня, 80,

  тел. (04637) 3-03-08,

  3-41-77

  Створення папки з матеріалами проекту. Розвиток особистості дитини; педагогічна майстерність педагога; виявлення нових підходів до реалізації процесу навчання, модернізація форм, методів і засобів роботи; створення умов для творчої атмосфери; розвиток цілісної системи навчання й виховання, яка забезпечить формування інтелекту кожної дитини і глобальну самосвідому досвідченість нації, її фізичне та духовне здоров’я.
  Клуб творчих педагогів (автор – завідуюча гуманітарним відділом Бухтіярова Н.В.) Пошук сучасних та ефективних форм і методів, орієнтованих на ранній розвиток дошкільника; накопичення інформаційно-науково-методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання креативного розвитку дошкільників в різних видах діяльності; дослідження умов співпраці педагога, дитини та батьків. Бухтіярова Н.В.,

  Горбань О.В.,

  Супруненко О.О.,

  Бабак В.В.,

  Тищенко Н.В.,

  Москаленко В.Г.,

  Яременко І.В.,

  Поддубна Т.О.,

  Спиця Н.Г.

  вул. 1 Травня, 80,

  тел. (04637) 3-03-08,

  3-41-77

  Узагальнення матеріалів Підвищення професійної компетентності педагогів; створення умов для успішного навчання та виховання дітей; покращення якостей освітніх послуг; накопичення власного досвіду з проблеми; поширення досвіду серед педагогів закладу.
  Школа «Умка» (додаткові індивідуальні заняття для вихованців 5-6 років) (автор – завідуюча гуманітарним відділом Бухтіярова Н.В.) Забезпечення ефективного особистісного розвитку та саморозвитку дошкільнят, засвоєння ними оптимального обсягу знань; формування вмінь і навичок, рис та якостей, необхідних для подальшого життя і навчання в гнучкому використанні педагогами диференційованої системи різноманітних методів, прийомів та форм роботи. Припутненко С.С. вул. 1 Травня, 80,

  тел. (04637) 3-03-08,

  3-41-77

  Адаптація дошкільнят до навчання у школі, формування їх індивідуального, інтелектуального потенціалу шляхом створення оптимальних умов для оволодіння ними логіко-мовленнєвими вміннями та навичками.
  Науково-педагогічний проект «Росток» Використання елементів інтегровано-діяльнісного підходу до навчально-виховного процесу Бухтіярова Н.В.

   

  вул. 1 Травня, 80,

  тел. (04637) 3-03-08,

  3-41-77

  Комплексний розвиток особистості дитини: розвиток математичних уявлень, пізнавальних інтересів, інтелектуальних, творчих здібностей, якостей особистості.
  Технологія саморозвитку

  М. Монтессорі

  Розвиток пізнавальних здібностей дітей, допомога у розкритті свого потенціалу Тищенко Н.В. Вул. 1 Травня, 80,

  Тел. (04637) 3-03-08, 3-41-77

   

   

  1.Різносторонній розвиток навичок дитини, прагнення до самоконтролю, саморозвитку та самовиховання.

  2. Створення матеріальної бази для роботи за даною методикою.

  Інноваційний підхід до  розвитку та оздоровлення дітей  елементами профілактики опорно-рухового апарату. (Методика Євмінова)

   

  Заняття побудовані на вправах, які допомагають позбавити хребтовий стовбур зайвих навантажень, вирішити проблему дисбалансу м’яз, сформувати правильну поставу, допомогти гармонійному розвитку і зміцненню зв’язно – м’язового апарату тулуба і кінцівок. Поддубна Т.О. вул. 1 Травня, 80,

  тел. (04637) 3-03-08,

  3-41-77

  Запровадження в систему роботи інноваційних підходів з фізичного виховання.  Фізичний розвиток дитини: формування правильної постави, зміцнення зв’язно – м’язового апарату тулуба і кінцівок, профілактика плоскостопості, створення умов для організації самостійної рухової діяльності.
  Способи інтенсифікації навчального процесу при вивченні англійської мови. Застосування проектної діяльності. Робота над проектами є найефективнішою формою залучення дитячого колективу  в навчально-виховний процес. Циганко О.О. вул. 1 Травня, 80,

  тел. (04637) 3-03-08,

  3-41-77

  Діти повинні стати активними учасниками навчання, перетворившись на об’єкт навчального процесу.
  Сімейний клуб «Батьківський університет» (автор – методист Горбань О.В.) Залучення батьків до співпраці з педагогами через систему інтерактивних новітніх форм і методів навчально-виховної роботи до спільного вирішення проблемних ситуацій, які виникають у педагогічній площині «педагог-діти-батьки». Горбань О.В. вул. 1 Травня, 80,

  тел. (04637) 3-03-08,

  3-41-77

  Узагальнення матеріалів папки проекту Налагодження тісної співпраці з батьківською громадою АДН. Освоєння батьками знань про механізми формування громадської свідомості дитини, показати її вплив на сім’ю, сформувати певну модель побудови взаємин батьків  із дітьми; підвищити педагогічний і культурний рівень батьків.
  Телевізійний проект «Англійська на TV» (автор – керівник гуртка Тарасюк А.Е.)

   

   

   

  Створення умов для комунікативно-психологічної адаптації до нового мовного середовища; набуття соціального досвіду за рахунок розширення спектру комунікативних ролей у ситуаціях спілкування з однолітками та дорослими іноземною мовою. Тарасюк А.Е. вул. 1 Травня, 80,

  тел. (04637) 3-03-08,

  3-41-77

  Розвиток базових навичок  говоріння,  мислення, пам’яті, уваги, уяви, кмітливості, творчого рівня вихованців, артистизму; виховання культури спілкування, естетичного сприйняття пісенно-поетичного матеріалу, толерантного ставлення до культур інших народів.
  Проект дитячої творчості «Мальовнича Україна» (автор – методист Горбань О.В.) Реалізація системи патріотичного виховання через залучення дітей до надбань культурної спадщини українського народу. Горбань О.В. вул. 1 Травня, 80,

  тел. (04637) 3-03-08,

  3-41-77

  Узагальнення матеріалів Сформованість у вихованців високої патріотичної та національної свідомості, поваги до культурної та історичної спадщини, любові до рідної землі, держави, родини, народу.
  Освітня модель  „Школа сприяння здоров’ю”. Навчально-виховна програма «До здоров’я через позашкілля» (автор – директор ЦТДЮ Савченко Т.М).

   

  Створення й контроль здоров`я формуючого та здоров`я зберігаючого навчально-виховного процесу з метою реальної оцінки впливу його на стан здоров`я вихованців: відповідності навантаження можливостям дитячого організму, дотримання санітарно –  гігієнічних норм. Дана технологія вирішує завдання:

  1) навчити  вихованців ставитися до свого здоров`я як до великого блага;

  2) проводити роботу по попередженню захворюваності, травматизму.

  Педагогічний колектив ЦТДЮ,

  Координатор- методист організаційно-масового відділу Ребенок А.А.

  Вул. 1 Травня, 80,

  Тел. (04637) 3-03-08, 3-41-77

  буклет 1.Підвищення рівня знань, поінформованості різних цільових груп (вихованців, учителів, батьків, громадськості) про здоров`я людини, її спосіб життя.

  2. Сформованість стійких мотивацій  і настанов на збереження та зміцнення здоров`я, реалізація і практичне використання навичок здорового способу життя учасниками цільових груп.

  3.Поступове покращення стану інтегрального здоров`я всіх учасників НВП, оздоровлення соціального оточення.

  4. Дотримання всіма учасниками НВП довготривалих принципів здоров`я формуючої та здоров`я зберігаючої поведінки.

   

  Інноваційний психологічний проект супроводу дітей з особливими освітніми потребами «Ми будемо з тобою поруч» (автор – завідуюча організаційно-масовим відділом,практичний психолог – Борсяк Л.О.) Проект передбачає комплекс заходів із залученням вихованців з обмеженими можливостями; їх психологічний супровід та залучення дітей –волонтерів та педагогів,що працюють на засадах  волонтерства до спільних занять розвантажувального та навчального напрямку .

  Проведення  корекційно-розвивальної роботи з дітьми, яка спрямована на гармонізацію їхнього внутрішнього світу, покращення їх соціально-психологічної адаптації та підвищення рівня загального розвитку.

  завідуюча організаційно-масовим відділом, практичний психолог – Борсяк Л.О., педагоги,що працюють в інклюзивному напрямку та педагоги, що працюють на засадах волонтерства в ЦТДЮ Вул. 1 Травня, 80,

  Тел. (04637) 3-03-08, 3-41-77

  Методична папка,

  Сторінка сайту ЦТДЮ

  Створення у  ЦТДЮ стабільної бази підтримки дітей з особливими освітніми потребами та їхніх сімей. Сформованість в учасників навчально-виховного процесу системи ціннісних орієнтацій, розвиток толерантності у ставленні до дітей з обмеженими можливостями.
  Програма  «Психологічного  супроводу  здібних  та  обдарованих  вихованців  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва»

  (автор –  практичний психолог  Супруненко О.О.)

  Розвиток та  підтримка творчих  здібностей  вихованців: відчуття нового, пошук  нестандартних  рішень, потреба  в нових  знаннях, правил  спілкування,  розуміння  їх  цінностей, терпимість,  толерантність у  ставленні  до  людей  з  різним  рівнем  розвитку; душевність і доброта у взаємовідносинах із  людьми, відповідальність  та  обов’язковість,  визнання  та  повага  прав  особистості на самостійність  і  незалежність. практичний психолог  Супруненко О.О. Вул. 1 Травня, 80,

  Тел. (04637) 3-03-08, 3-41-77

  Максимальний  розвиток  особистості  дитини  з  високим  рівнем  здібностей в  одній  чи  декількох  сферах  з  урахуванням  її  індивідуальних  особливостей. Вчасне  виявлення  кризових психологічних  станів, пов’язаних  з  унікальністю  та  обдарованістю, їх  корекція  та  усунення.
  Творчий проект «ЦТДЮ від А до Я» Поглиблення знань вихованців, педагогів та батьків з історії заснування рідного закладу, його роботи та устрою; проектування роботи кожного творчого колективу закладу. Культорганізатор Падалка Ю.С. Вул. 1 Травня, 80,

  Тел. (04637) 3-03-08, 3-41-77

  Створення папки з матеріалами проекту. Дослідити та показати роботу закладу на різних рівнях; ознайомити з історією створення художніх колективів закладу, дослідити досвід роботи досвідчених педагогів.
  Програма Школи «Обдарована дитина» автор Берьозко Н.О.

   

   

  Програма спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, удосконалення основних напрямів роботи з обдарованими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи, підвищення статусу одарованих дітей та їх наставників. Завідуюча відділом художньо-естетичного виховання Вул. 1 Травня, 80,

  Тел. (04637) 3-03-08, 3-41-77

  Створення папки з матеріалами проекту.

  Сторінка сайту ЦТДЮ, програма

  Підвищення рівня професійної компетентності педагогів у визначенні технологій навчання та виховання, удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки обдарованих дітей.

   

  Директор ЦТДЮ                                                                            Т.М. Савченко

Залишити відповідь