Положення

про методичне об`єднання

керівників гуртків художньо самодіяльності

Центру творчості дітей та юнацтва

 

 1. Загальні положення.
 • Методичне об`єднання (МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу педагогів одного або кількох близьких за змістом предметів.
 • М.О. створюється з числа основних педагогів та педагогів за сумісництвом.
 • Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної роботи з  одного чи кількох споріднених навчальних предметів.
 • До М.О. належать педагоги, які працюють в відділі художньо-естетичного виховання.
 • М.О. підпорядковується у своїй діяльності заступнику директора з НМР та директору ЦТДЮ.
 1. Завдання та напрями діяльності МО
 • Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому рівні.
 • Задоволення потреб гуртківців в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
 • Надання допомоги педагогам у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
 • Обговорення питань з методики викладання предмета, ознайомлення та впровадження в роботу нових методик викладання предмета, обговорення питань програми Міністерства освіти та індивідуальних програм, затвердження календарно-тематичних планів.
 • Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчально-виховної роботи.
 • Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання гуртків ЦТДЮ.
 • Координація навчально-виховної діяльності педагогів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.
 • Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форм і методів роботи на занятті.
 • Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів МО, презентації педагогів МО
 1. Організація МО
 • Роботу педагогів художньо-естетичного відділу напрямку художня самодіяльність організовано у рамках МО на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
 • Роботу МО організовує голова МО, яку призначає адміністрація ЦТДЮ.
 1. Завдання голови МО
 • Аналіз результатів педагогів навчально-виховної діяльності художньо-естетичного відділу напрямку художня самодіяльність , що є складовим.
 • Організація взаємодії педагогів МО, вивчення стану викладання предмета.
 • Організація взаємовідвідування занять, виховних годин, виховних заходів, що є складовими МО, та взаємодопомога.
 • Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів, зокрема молодих та новопризначених педагогів.
 1. Обов`язкиголови МО 
 • Голова МО проводить засідання 3-4 рази на н.р. згідно з планом.
 • Голова МО складає план роботи на н.р., який узгоджує з адміністрацією ЦТДЮ та який затверджується на методичній раді.
 • Голова М.О. звітує про роботу перед педагогічною радою ЦТДЮ не менш як раз на н.р.
 • Голова МО контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником директора з НМР, організовує вивчення стану викладання предмета (якість результатів), ведення документації педагогами художньо- естетичного відділу напрямку художньої самодіяльності.
 1. Права голови МО
 • Голова МО має право на відвідування па аналіз занять, виховного заходу, виховної години, що є складовим МО, документації педагогів, які входять до складу МО
 • Голова МО має право звертатися по консультацію до директора та заступників  по проблемам організації навчально-виховного процесу ЦТДЮ, виконання трудової дисципліни педагогами, які входять до складу МО
 • Готувати пропозиції та рекомендації педагогам для підвищення кваліфікаційного розряду.
 • Рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації.
 • Ставити питання перед адміністрацією про заохочення педагогів.
 1. Обов`язки педагогів, яківходять до складу МО
 • Організувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності ЦТДЮ, навчально-методичні проблеми відділу, МО, особисто педагога.
 • Організувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).
 • Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров`я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.
 • Організувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та педагогами щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.
 1. Права педагогів, які входять до складу МО
 • Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
 • Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу відділу.
 • Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів.
 • Звертатися по консультацію з питань організації навчальної діяльності та виховання дітей до заступників директора ЦТДЮ.
 1. Документація МО
 • Положення МО
 • Аналіз роботи МО за н.р., що минув.
 • План роботи на навчальний рік
 • Методична база доробків педагогів МО
 • Інструктивно-методичні документи.
 • Банк даних про педагогів МО
 1. Керівництво діяльності МО

Керівництво діяльності МО здійснює заступник директора з НМР та директор ЦТДЮ.

Затверджено на засіданні методичної ради ЦТДЮ №1, Чернігівської області м. Прилуки.

Протокол №1 від 03.10.08 року.

 ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ`ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ НА 2016—2017 Н.Р.

Засідання І

  «Круглий стіл» з методичних питань «Організація роботи гуртків художньої самодіяльності в 2016-2017 н.р.»

 

Зміст Форма роботи Дата Відповідальні
1. Про підсумки роботи відділу за 2015-16 н.р. та завдання на 2016-17  н.р.  Звіт, обговорення Вересень Берьозко Н.О.Всі члени МО
2. Затвердження плану роботи відділу на 2016 – 17 н.р. Впровадження шляхів реалізації науково-методичної теми: «Формування національної свідомості та патріотизму у процесі розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців»

 

ОбговоренняПланування   Вересень Берьозко Н.О.Всі члени МО
3. Моніторинг участі колективів у фестивалях та конкурсах.  ІнформуванняОбговорення   Вересень Берьозко Н.О. 
4.

 

«Інтернет і музична культура» (як за допомогою Інтернет-мережі вдосконалити роботу керівника гуртка) Майстер-клас Вересень Борсяк Л.О.
5. Видавнича діяльність педагогів,   друк у фахових виданнях  Планування, обговорення Вересень Чередніченко М.Г.

 

Завдання членам МО: опрацювати інструктивно- методичні листи, програми, зробити огляд педагогічних видань з теми

 

 

 

Засідання ІІ

 Педагогічний клуб «Удосконалення заняття як засіб розвитку творчості керівника гуртка та вихованців. Формування зорієнтованої на творчу діяльність особистості»  

 

Зміст Форма роботи Дата Відповідальні
1 «Патріотичне виховання як соціальна функція позашкільної освіти» Презентація Листопад Чередніченко М.Г.
2 «Формування патріотичних почуттів у дітей та підлітків на кращих зразках української музичної культури»  Виступ-презентація Листопад Самойленко О.О.,Корячко Л.В.
3 «Увага обдарованим дітям!» Виступ Листопад Вовк С.І. 
4  «Позитивна самооцінка – основа життєвого успіху» Тренінг Листопад Борсяк Л.О.

 

 

Завдання членам МО: взаємовідвідувати  заняття колег з метою обміну досвідом;

підготовка власного досвіду роботи по темах атестаційних робіт.

 

Засідання ІІІ

 Семінар «Формування гармонійно розвиненої особистості та естетичне виховання через зв’язок мистецтва та природи у гуртках художньої самодіяльності» 

 

Зміст Форма роботи Дата Відповідальні
1. Зустріч з письменницею В.Грибенко «Схвильовані верби стрічають мене й хатина вкраїнська врочиста» Зустріч Березень Берьозко Н.О.
2. Виставка та презентація національного костюму та елементів побуту Презентація Березень Зоць Т.М.,

Берьозко Н.О.

 

3. Презентація та аналіз частин занять художньої самодіяльності з завданнями національного виховання :«Театральне мистецтво»

«Хореографічне мистецтво»

«Вокальне мистецтво»

Презентація Березень  

 

 

Сікалова Ю.О.

Тищенко В.Л.

 

Африкян К.Ю.

 

 

Завдання членам МО: підготувати фото звіт відкритих занять та творчих звітів колективів художньої самодіяльності; підготувати загальний творчий звіт колективів на високому рівні; підготовка найкращих матеріалів відкритих занять для видання посібника.

 

Засідання ІV

Методичний діалог  «Проведення підсумків навчально-методичної та виховної роботи за 2016-17 н.р., обмін досвідом, пропозиції по поліпшенню роботи в гуртках»

 

Зміст Форма роботи Дата Відповідальні
1. «Творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології»  Виставка педагогічних напрацювань Травень Керівники  гуртків
2. Аналіз навчально-методичної роботи керівників гуртків художньої самодіяльності  Обговорення Травень Мельниченко Н.М.
3. Аналіз навчальних досягнень вихованців гуртків художньої самодіяльності за 2016-17 н.р.   Моніторинг Травень  Берьозко Н.О.
4. Складання плану роботи на новий навчальний рік  Планування Травень  Берьозко Н.О.Члени МО
5. Огляд педагогічної преси Методична скарбничка Травень  Чередніченко М.Г.

 

 

Завдання членам МО:  завдання керівникам гуртків щодо ефективного та якісного викладання навчальних дисциплін, виконання навчальних планів і програм, забезпечення високого рівня засвоєння знань і навичок вихованцями гуртків художньої самодіяльності; поповнення своїх методичних матеріалів новими конспектами відкритих занять, виступами.