Положення

про методичне об`єднання

керівників гуртків художньо самодіяльності

Центру творчості дітей та юнацтва

 

 1. Загальні положення.
 • Методичне об`єднання (МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу педагогів одного або кількох близьких за змістом предметів.
 • М.О. створюється з числа основних педагогів та педагогів за сумісництвом.
 • Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної роботи з  одного чи кількох споріднених навчальних предметів.
 • До М.О. належать педагоги, які працюють в відділі художньо-естетичного виховання.
 • М.О. підпорядковується у своїй діяльності заступнику директора з НМР та директору ЦТДЮ.
 1. Завдання та напрями діяльності МО
 • Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому рівні.
 • Задоволення потреб гуртківців в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
 • Надання допомоги педагогам у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
 • Обговорення питань з методики викладання предмета, ознайомлення та впровадження в роботу нових методик викладання предмета, обговорення питань програми Міністерства освіти та індивідуальних програм, затвердження календарно-тематичних планів.
 • Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчально-виховної роботи.
 • Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання гуртків ЦТДЮ.
 • Координація навчально-виховної діяльності педагогів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.
 • Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форм і методів роботи на занятті.
 • Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів МО, презентації педагогів МО
 1. Організація МО
 • Роботу педагогів художньо-естетичного відділу напрямку художня самодіяльність організовано у рамках МО на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
 • Роботу МО організовує голова МО, яку призначає адміністрація ЦТДЮ.
 1. Завдання голови МО
 • Аналіз результатів педагогів навчально-виховної діяльності художньо-естетичного відділу напрямку художня самодіяльність , що є складовим.
 • Організація взаємодії педагогів МО, вивчення стану викладання предмета.
 • Організація взаємовідвідування занять, виховних годин, виховних заходів, що є складовими МО, та взаємодопомога.
 • Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів, зокрема молодих та новопризначених педагогів.
 1. Обов`язкиголови МО 
 • Голова МО проводить засідання 3-4 рази на н.р. згідно з планом.
 • Голова МО складає план роботи на н.р., який узгоджує з адміністрацією ЦТДЮ та який затверджується на методичній раді.
 • Голова М.О. звітує про роботу перед педагогічною радою ЦТДЮ не менш як раз на н.р.
 • Голова МО контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником директора з НМР, організовує вивчення стану викладання предмета (якість результатів), ведення документації педагогами художньо- естетичного відділу напрямку художньої самодіяльності.
 1. Права голови МО
 • Голова МО має право на відвідування па аналіз занять, виховного заходу, виховної години, що є складовим МО, документації педагогів, які входять до складу МО
 • Голова МО має право звертатися по консультацію до директора та заступників  по проблемам організації навчально-виховного процесу ЦТДЮ, виконання трудової дисципліни педагогами, які входять до складу МО
 • Готувати пропозиції та рекомендації педагогам для підвищення кваліфікаційного розряду.
 • Рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації.
 • Ставити питання перед адміністрацією про заохочення педагогів.
 1. Обов`язки педагогів, яківходять до складу МО
 • Організувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності ЦТДЮ, навчально-методичні проблеми відділу, МО, особисто педагога.
 • Організувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).
 • Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров`я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.
 • Організувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та педагогами щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.
 1. Права педагогів, які входять до складу МО
 • Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
 • Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу відділу.
 • Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів.
 • Звертатися по консультацію з питань організації навчальної діяльності та виховання дітей до заступників директора ЦТДЮ.
 1. Документація МО
 • Положення МО
 • Аналіз роботи МО за н.р., що минув.
 • План роботи на навчальний рік
 • Методична база доробків педагогів МО
 • Інструктивно-методичні документи.
 • Банк даних про педагогів МО
 1. Керівництво діяльності МО

Керівництво діяльності МО здійснює заступник директора з НМР та директор ЦТДЮ.

Затверджено на засіданні методичної ради ЦТДЮ №1, Чернігівської області м. Прилуки.

Протокол №1 від 03.10.08 року.

 ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ`ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ НА 2017—2018 Н.Р.

Засідання І

  «Круглий стіл» з методичних питань «Підсумки за минулий начальний рік та організація роботи гуртків художньої самодіяльності

в 2017-2018 н.р.»

 

Зміст Форма роботи Дата Відповідальні
1. Про виконання планів роботи за минулий навчальний рік та аналіз результатів роботи МО

 

Звіт, обговорення Вересень Берьозко Н.О.

Всі члени МО

2. Затвердження плану роботи відділу на 2017 – 18 н.р.

Впровадження шляхів реалізації ІІ етапу науково-методичної теми: «Формування національної свідомості та патріотизму у процесі розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців»

 

Планування   Вересень Берьозко Н.О.

Всі члени МО

3. Моніторинг участі колективів у фестивалях та конкурсах.

 

Інформування

 

Вересень Берьозко Н.О.

 

4.

 

 

Здача репертуарних планів, циклограма заходів на навчальний рік. Цікаві форми звітних заходів та концертів. Планування

Обговорення

Вересень Линник С.С.
5. Видавнича діяльність педагогів,   друк у фахових виданнях

 

Планування, обговорення Вересень Чередніченко М.Г.

 

Завдання членам МО: опрацювати інструктивно- методичні листи, програми, зробити огляд педагогічних видань з теми

 

 

 

Засідання ІІ

 Педагогічний турнір  «Майстерність педагогічного спілкування»  

 

Зміст Форма роботи Дата Відповідальні
1 «Який педагог повинен бути сьогодні» Обговорення, презентація   Листопад Берьозко Н.О.
2 «Авторитетний педагог – зразок для наслідування, ідеал для вихованців»

 

Експрес-діагностування

(робота в групах)

Листопад Члени МО
3 «Турнір ерудитів» Ділова гра Листопад Берьозко Н.О члени МО
4 Тренінговий блок «Формування психологічно здорової особистості, адаптованої до сучасних соціальних умов» Тренінг Листопад Борсяк Л.О.

 

 

Завдання членам МО: взаємо відвідувати заняття колег з метою обміну досвідом;

підготовка власного досвіду роботи по темах атестаційних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання ІІІ

 Семінар «Сучасна художня самодіяльність- це школа

власної художньої  майстерності » 

 

Зміст Форма роботи Дата Відповідальні
1. «Робота над створенням сценічного образу в народному танці» Методичний бенефіс (впровадження ППД) Березень Самойленко О.О.
2. «Пошук внутрішньої гармонії» Майстер-клас з йоги Березень Голуб С.О.
3. «Педагогічні прийоми створення ситуації успіху»

 

Ділова гра Березень Берьозко Н.О.

 

 

Завдання членам МО: підготувати фото звіт відкритих занять та творчих звітів колективів художньої самодіяльності; підготувати загальний творчий звіт колективів на високому рівні; підготовка найкращих матеріалів відкритих занять для методичного друку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання ІV

Методичний діалог  «Проведення підсумків навчально-методичної та виховної роботи за 2017-18 н.р., обмін досвідом»

 

Зміст Форма роботи Дата Відповідальні
1. Аналіз навчально-методичної роботи керівників гуртків художньої самодіяльності

 

Обговорення Травень Мельниченко Н.М.
2. Складання плану роботи на новий навчальний рік

 

Планування Травень

 

Берьозко Н.О.

Члени МО

3. Аналіз навчальних досягнень вихованців гуртків художньої самодіяльності за 2016-17 н.р.

 

Моніторинг Травень

 

Берьозко Н.О.
4. Екскурсія до Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка

 

Методичний виїзд ІІ тиждень травня Берьозко Н.О.

Чередніченко М.Г.

 

 

Завдання членам МО:  завдання керівникам гуртків щодо ефективного та якісного викладання навчальних дисциплін, виконання навчальних планів і програм, забезпечення високого рівня засвоєння знань і навичок вихованцями гуртків художньої самодіяльності; поповнення своїх методичних матеріалів новими конспектами відкритих занять, виступами.