Положення про методичне об`єднання художньо-естетичного  відділу напрямку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Центру творчості дітей та юнацтва

 

 1. Загальні положення.
 • Методичне об`єднання (МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу педагогів одного або кількох близьких за змістом предметів.
 • М.О. створюється з числа основних педагогів та педагогів за сумісництвом.
 • Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної роботи з  одного чи кількох споріднених навчальних предметів.
 • До М.О. належать педагоги, які працюють в відділі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 • М.О. підпорядковується у своїй діяльності заступнику директора з НМР та директору ЦТДЮ.
 1. Завдання та напрями діяльності МО
 • Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому рівні.
 • Задоволення потреб гуртківців в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
 • Надання допомоги педагогам у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
 • Обговорення питань з методики викладання предмета, ознайомлення та впровадження в роботу нових методик викладання предмета, обговорення питань програми Міністерства освіти та індивідуальних програм, затвердження календарно-тематичних планів.
 • Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчально-виховної роботи.
 • Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання гуртків ЦТДЮ.
 • Координація навчально-виховної діяльності педагогів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.
 • Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форм і методів роботи на занятті.
 • Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів МО, презентації педагогів МО
 1. Організація МО
 • Роботу педагогів художньо-естетичного відділу напрямку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва організовано у рамках МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
 • Роботу МО організовує голова МО, яку призначає адміністрація ЦТДЮ.
 1. Завдання голови МО
 • Аналіз результатів педагогів навчально-виховної діяльності художньо-естетичного відділу напрямку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, що є складовим.
 • Організація взаємодії педагогів М., вивчення стану викладання предмета.
 • Організація взаємовідвідування занять, виховних годин, виховних заходів, що є складовими МО, та взаємодопомога.
 • Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів, зокрема молодих та новопризначених педагогів.
 1. Обов`язки голови МО 
 • Голова МО проводить засідання 3-4 рази на н.р. згідно з планом.
 • Голова МО складає план роботи на н.р., який узгоджує з адміністрацією ЦТДЮ та який затверджується на методичній раді.
 • Голова М.О. звітує про роботу перед педагогічною радою ЦТДЮ не менш як раз на н.р.
 • Голова МО контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником директора з НМР, організовує вивчення стану викладання предмета (якість результатів), ведення документації педагогами художньо естетичного відділу напрямку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 1. Права голови МО
 • Голова МО має право на відвідування па аналіз занять, виховного заходу, виховної години, що є складовим МО, документації педагогів, які входять до складу МО
 • Голова МО має право звертатися по консультацію до директора та заступників  по проблемам організації навчально-виховного процесу ЦТДЮ, виконання трудової дисципліни педагогами, які входять до складу МО
 • Готувати пропозиції та рекомендації педагогам для підвищення кваліфікаційного розряду.
 • Рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації.
 • Ставити питання перед адміністрацією про заохочення педагогів.
 1. Обов`язки педагогів, які входять до складу МО
 • Організувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності ЦТДЮ, навчально-методичні проблеми відділу, МО, особисто педагога.
 • Організувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).
 • Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров`я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.
 • Організувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та педагогами щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.
 1. Права педагогів, які входять до складу МО
 • Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
 • Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 • Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів.
 • Звертатися по консультацію з питань організації навчальної діяльності та виховання дітей до заступників директора ЦТДЮ.
 1. Документація МО
 • Положення МО
 • Аналіз роботи МО за н.р., що минув.
 • План роботи на навчальний рік
 • Методична база доробків педагогів МО
 • Інструктивно-методичні документи.
 • Банк даних про педагогів МО
 1. Керівництво діяльності МО

Керівництво діяльності МО здійснює заступник директора з НМР та директор ЦТДЮ.

Затверджено на засіданні методичної ради ЦТДЮ №1, Чернігівської області м. Прилуки.

Протокол №1 від 03.10.08 року.

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ`ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА 2017 – 2018 н.р.

            Засідання І

Тема: «Компетентнісний підхід до навчально – виховного процесу в позашкільному навчальному закладі»

 

№ п/п Зміст роботи Форма роботи Дата проведення Відповідальний
1. Виконання плану роботи за минулий  навчальний рік та обговорення плану

роботи на 2017-2018 н.р.

Звіт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

2017 р.

 

керівник МО Чередніченко М.Г.

 

2. Правове поле діяльності керівника гуртка. Методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу.

 

Обговорення

 

заступник директора з навчально – методичної роботи

Мельниченко Н.М.

 

3. Впровадження шляхів реалізації ІІ етапу науково – методичної теми: «Формування національної свідомості та патріотизму у процесі розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців»

 

Освітній навігатор

 

керівник МО Чередніченко М.Г.

 

4. Планування участі керівників гуртків та вихованців у конкурсах – фестивалях різних рівнів. Обговорення наказу МОН України «Про затвердження плану всеукраїнських і міжнародних організаційно – масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 р.»

 

Ярмарок методичних ідей керівник МО Чередніченко М.Г.,

члени МО

 

 

5. Аукціон педагогічний ідей «Мистецтво оформлення виставки художньої творчості дітей. Ідеї оформлення звітної виставки». Обговорення

 

керівник МО Чередніченко М.Г.,

члени МО

 

6. Особливості організації роботи зі здібними та обдарованими вихованцями. Досвід. Пошук. Проблеми. Проблемно-аналітична бесіда

 

завідуюча відділом художньо – естетичного виховання

Берьозко Н.О.

 

7. Опрацювання положення конкурсу на кращу педагогічну ідею. Обговорення

 

керівник гуртка – методист Шигань Н.Д.

 

 

 

Засідання ІІ

Тема: «Сутність і специфіка педагогічної творчості керівника гуртка».

 

№ п/п Зміст роботи Форма роботи Дата проведення Відповідальний
1. «Підвищення національної культури і свідомості педагогів»

 

Брейн – ринг  

 

Листопад

2017р

 

керівник МО Чередніченко М.Г.,

члени МО

 

2. «Українські традиції чаювання» Майстер – клас

 

керівник гуртка Авраменко Н. С.,

члени МО

 

 

Засідання ІІІ

Тема: «Нестандартні форми організації навчально-виховного процесу. Формування громадянської свідомості вихованців шляхом національно – патріотичного виховання»

 

 

№ п/п Зміст роботи Форма роботи Дата проведення Відповідальний
1. Презентація творчої майстерності керівників, що атестуються: «Досвід, пошук, результат».

 

Презентація

 

 

 

 

 

 

Лютий

2018 р.

 

керівник гуртка

Волик А.О.

 

2. «Уявна подорож на лайнері «Його величність Заняття»

 

Ділова гра керівник МО Чередніченко М.Г.,

члени МО

 

3. Методичний дайджест «Творчий керівник – обдарований вихованець»  (захист – презентація творчих проектів гурткової роботи)

 

Презентація, обмін досвідом керівник МО Чередніченко М.Г.,

члени МО

 

 

Засідання № ІV

Тема: «Підсумки роботи методичного об’єднання за 2017 – 2018 н.р. »

 

№ п/п Зміст роботи Форма роботи Дата проведення Відповідальний
1. Звіт самоосвітньої діяльністі керівника гуртка з 2017 – 2018 н. р.

 

Звіт  

 

Травень 2018 р.

керівник МО Чередніченко М.Г.,

члени МО

 

2. Аналіз організації роботи з обдарованими дітьми. Моніторинг участі обдарованих дітей в конкурсах різних рівнів.

 

Звіт завідуюча відділом художньо – естетичного виховання

Берьозко Н.О

 

3. Підсумки роботи МО за 2016-2017 н.р. Звіт про реалізацію ІІ етапу методичної теми «Формування національної свідомості та патріотизму у процесі розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців»

 

Звіт керівник МО Чередніченко М.Г.

 

4. Банк ідей. Плани на майбутнє. Відкритий мікрофон

 

керівник МО Чередніченко М.Г.,

члени МО