Положення про методичне об`єднання художньо-естетичного  відділу напрямку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Центру творчості дітей та юнацтва

 

 1. Загальні положення.
 • Методичне об`єднання (МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу педагогів одного або кількох близьких за змістом предметів.
 • М.О. створюється з числа основних педагогів та педагогів за сумісництвом.
 • Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної роботи з  одного чи кількох споріднених навчальних предметів.
 • До М.О. належать педагоги, які працюють в відділі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 • М.О. підпорядковується у своїй діяльності заступнику директора з НМР та директору ЦТДЮ.
 1. Завдання та напрями діяльності МО
 • Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому рівні.
 • Задоволення потреб гуртківців в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.
 • Надання допомоги педагогам у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
 • Обговорення питань з методики викладання предмета, ознайомлення та впровадження в роботу нових методик викладання предмета, обговорення питань програми Міністерства освіти та індивідуальних програм, затвердження календарно-тематичних планів.
 • Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчально-виховної роботи.
 • Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання гуртків ЦТДЮ.
 • Координація навчально-виховної діяльності педагогів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.
 • Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форм і методів роботи на занятті.
 • Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів МО, презентації педагогів МО
 1. Організація МО
 • Роботу педагогів художньо-естетичного відділу напрямку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва організовано у рамках МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
 • Роботу МО організовує голова МО, яку призначає адміністрація ЦТДЮ.
 1. Завдання голови МО
 • Аналіз результатів педагогів навчально-виховної діяльності художньо-естетичного відділу напрямку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, що є складовим.
 • Організація взаємодії педагогів М., вивчення стану викладання предмета.
 • Організація взаємовідвідування занять, виховних годин, виховних заходів, що є складовими МО, та взаємодопомога.
 • Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів, зокрема молодих та новопризначених педагогів.
 1. Обов`язки голови МО 
 • Голова МО проводить засідання 3-4 рази на н.р. згідно з планом.
 • Голова МО складає план роботи на н.р., який узгоджує з адміністрацією ЦТДЮ та який затверджується на методичній раді.
 • Голова М.О. звітує про роботу перед педагогічною радою ЦТДЮ не менш як раз на н.р.
 • Голова МО контролює виконання календарно-тематичних планів, разом із заступником директора з НМР, організовує вивчення стану викладання предмета (якість результатів), ведення документації педагогами художньо естетичного відділу напрямку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 1. Права голови МО
 • Голова МО має право на відвідування па аналіз занять, виховного заходу, виховної години, що є складовим МО, документації педагогів, які входять до складу МО
 • Голова МО має право звертатися по консультацію до директора та заступників  по проблемам організації навчально-виховного процесу ЦТДЮ, виконання трудової дисципліни педагогами, які входять до складу МО
 • Готувати пропозиції та рекомендації педагогам для підвищення кваліфікаційного розряду.
 • Рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації.
 • Ставити питання перед адміністрацією про заохочення педагогів.
 1. Обов`язки педагогів, які входять до складу МО
 • Організувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності ЦТДЮ, навчально-методичні проблеми відділу, МО, особисто педагога.
 • Організувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).
 • Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров`я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.
 • Організувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та педагогами щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.
 1. Права педагогів, які входять до складу МО
 • Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
 • Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
 • Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів.
 • Звертатися по консультацію з питань організації навчальної діяльності та виховання дітей до заступників директора ЦТДЮ.
 1. Документація МО
 • Положення МО
 • Аналіз роботи МО за н.р., що минув.
 • План роботи на навчальний рік
 • Методична база доробків педагогів МО
 • Інструктивно-методичні документи.
 • Банк даних про педагогів МО
 1. Керівництво діяльності МО

Керівництво діяльності МО здійснює заступник директора з НМР та директор ЦТДЮ.

Затверджено на засіданні методичної ради ЦТДЮ №1, Чернігівської області м. Прилуки.

Протокол №1 від 03.10.08 року.

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ`ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА 2016 – 2017 Н.Р.

 

                                                   Засідання І

Тема: «Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу в  2016-2017 н.р.»

 

       Зміст Форма роботи дата відповідальний примітка
1. Виконання плану роботи за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи на 2016-2017 н.р. доповідь Вересень2016 р. Чередніченко М.Г.голова МО
2. Нормативно-правове та інструктивно-методичне забезпечення організації навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі у 2016-2017 н.р. обговорення Вересень2016 р. Мельниченко Н.М.заступник директора з навчально – методичної роботи
3. Впровадження шляхів реалізації науково – методичної теми: «Формування національної свідомості та патріотизму у процесі розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців» доповідь Вересень2016 р. Чередніченко М.Г.голова МО
4. Система діяльності педагога у підготовці та проведенні гурткового заняття. Вимоги до сучасного заняття. Освітній навігатор Вересень2016 р. Чередніченко М.Г.голова МО,методист відділу
5. «Живий мікрофон» з питання: «Новинки методичної та періодичної літератури, інтернет – інформація для керівників» обговорення Вересень2016 р. Чередніченко М.Г.голова МО,керівники гуртків
6. Особливості організації роботи зі здібними та обдарованими вихованцями. Досвід. Пошук. Проблеми. доповідь Вересень2016 р. Берьозко Н.О.завідуюча відділом художньо – естетичного виховання
7. Методичний бюлетень «Хочу поділитися досвідом…» Обмін досвідом Вересень2016 р. Тимченко І.В., керівник гуртка – методист
8. Діагностика професійної компетентності педагогів анкетування Вересень2016 р. Супруненко О.О.психолог

 

 Засідання ІІ

Тема: «Особливості національно – патріотичного виховання дітей в контексті розвитку сучасного суспільства»

 

         зміст Форма роботи Дата проведення відповідальний примітка
1.  Національно-патріотичне виховання у педагогічній спадщині Доповідь,відеопрезентація листопад 2016р.  Чередніченко М.Г.Голова мо
2. Скринька невирішених питань «Інновації  в патріотичному  та громадянському вихованні   учнів» обговорення листопад 2016р. Тимченко І.В.керівник гуртка – методист
3. Аукціон педагогічних ідей: «Шляхи вдосконалення виховання громадянина-патріота» презентація листопад2016р. Сидоренко Л.Л.керівник гуртка – методистКолеснікова О.В.керівник гурткаДорошенко С.М.

керівник гуртка

 

4. Вільний мікрофон: «Досвід роботи керівників гуртків з національно-патріотичного виховання дітей: проблеми та здобутки» обговорення листопад 2016р. Чередніченко М.Г.голова мо,керівники гуртків
5. Лекція з напрямків ДПМ «Сонячне сяйво соломки Василя Гузія» лекція, виставка творчих робіт листопад2016р. О. В. Кузьмішина
4. «Місячник декоративно – прикладного мистецтва очима педагога» анкетування листопад 2016р. Супруненко О.О.психолог

 

Засідання ІІІ

Круглий стіл на тему: «Особливості діяльності закладу та керівника, спрямованої на розвиток інноваційного потенціалу особистості вихованця»

 

 

          зміст Форма роботи дата відповідальний примітка
1. Творчі звіти керівників, які атестуються «Особлива людина» презентація лютий2017 р. Шигань Н.Д.Тимченко І.В.керівники гуртків
2. Експрес-інформаціяВпровадження інноваційних технологій на заняттях художньо – естетичного циклу освітній навігатор лютий2017 р. Чередніченко М.Г.голова МО,
3. Презентаційний меседж творчих педагогів «А я роблю так…» (Використання аудіовізуальних засобів навчання на заняттях художньо – естетичного напряму) обмін досвідом лютий2017 р. Яременко І.В.керівник гуртка
4. Мистецька терапія – новий напрям професійної діяльності доповідь лютий2017 р. Колеснікова О.В.керівник гуртка
5. «Мотузяне диво»(вироби зі шпагату та мішковини) майстер-клас лютий2017 р. Авраменко Н.С.керівник гуртка

 

Засідання №ІV

Тема: «Підсумки роботи методичного об’єднання за 2016-2017 н.р.»

              зміст Форма роботи Дата проведення відповідальний примітка
1. Самоосвітня діяльність керівників (звіт про самоосвіту керівника методичного об’єднання) доповідь Травень 2017 р. Чередніченко М.Г.голова МО
2. Забезпечення оптимальної духовної атмосфери навчання та виховання гуртківців обмін досвідом Травень 2017 р. Чередніченко М.Г.голова МОкерівники гуртків
3. Аналіз організації роботи з обдарованими дітьми.Моніторинг участі обдарованих дітей в конкурсах різних рівнів доповідь Травень 2017 р. Берьозко Н.Озавідуюча відділом художньо – естетичного виховання
4. Підсумки роботи МО за 2016-2017 н.р. Звіт про реалізацію І етапу методичної теми «Формування національної свідомості та патріотизму у процесі розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців» доповідь Травень 2017 р. Чередніченко М.Г.голова МО
5. Банк ідей. Плани на майбутнє. Діалог Травень 2017 р. Чередніченко М.Г.голова МОкерівники гуртків