ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ЦТДЮ

_________Т.М.Савченко

_____________2014р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про інноваційний психологічний проект «Ми будемо з тобою поруч»

на 2014-2017 р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Розробила :

завідуюча організаційно-масовим відділом ,

 практичний психолог Борсяк Л.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Актуальність проекту

Інноваційний проект  є комплексом заходів , що  передбачають проведення в ЦТДЮ заходів із залученням вихованців з обмеженими можливостями , їх психологічний супровід та залучення вихованців старшого шкільного віку до волонтерського супроводу дітей, що навчаються і виховуються вдома.

Проект створений з метою  залучення до соціально-психологічної роботи з різними верствами населення добровільних помічників-волонтерів.

Робота у рамках проекту розрахована на три роки.

 

    Основними завданнями проекту  є:

 

 • забезпечення психологічної підтримки дітей з обмеженими можливостями  під час здобуття ними позашкільної освіти відповідно до їх нахилів,  здібностей, індивідуальних психічних та

фізичних особливостей;

 • забезпечення стійкої соціальної  адаптації  дітей з обмеженими можливостями  до  умов ПНЗ, безперешкодного спілкування ;
 •  надання комплексної   педагогічної,   психологічної  та соціальної  допомоги  дітям,  які потребують  корекції  фізичного  та  (або)  розумового  розвитку, тривалого лікування та реабілітації;
 • надання методичної   і   консультаційної   допомоги  психолога  сім’ям,

залучення батьків до процесу виховання,  навчання та  реабілітації

дитини;

 • взаємодія з   громадськими  організаціями  з  метою  сприяння

всебічному розвитку дітей,  які потребують корекції  фізичного  та

(або) розумового розвитку;

 • провадження експериментальної та інноваційної діяльності.

 

Робота у рамках проекту проводиться  за такими основними напрямами:

 • соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями ;
 • організація роботи з підготовки дітей до шкільного навчання;
 • проведення різних форм освітнього процесу (заняття в гуртках,

секціях,  студіях, педагогічних семінарів, родинних тренінгів  ) для якісного різнобічного супроводу ;

 • проведення серед     населення   волонтерами   роз’яснювальної    роботи,

спрямованої на розуміння проблем сімей,  що виховують  дітей,  які

потребують   корекції  фізичного  та  (або)  розумового  розвитку,

виховання толерантного ставлення до таких дітей;

 • надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань

розвитку,   виховання,   навчання,   реабілітації   та  соціальної

адаптації  дітей,  які  потребують  корекції  фізичного  та  (або)

розумового розвитку;

 • психолого-педагогічне обстеження   дітей   та   вивчення   їх

оточення,  розроблення  індивідуального  плану  корекції  розвитку

дитини   на   основі   індивідуальної   реабілітаційної  програми,

здійснення  системних  психолого-педагогічних  заходів   з   метою

усунення   відхилень   у   психофізичному   розвитку  та  сприяння

всебічному розвитку дитини;

Цільові групи: керівники гуртків, практичні психологи, вихованці з обмеженими можливостями, вихованці-волонтери (члени дитячого самоврядування).

Етапи роботи у рамках проекту:

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ:

 • Реєстрація учасників проекту,комплектування команди волонтерів із представників гуртківського самоврядування , педагогів ЦТДЮ;
 • Ознайомлення учасників проекту з планом заходів щодо його реалізації;
 • Визначення функціональних обов’язків кожного учасника проекту;
 • Розробка заходів для роботи у рамках проекту.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

 • Проведення міні-лекторіїв з учасниками проекту на теми роботи з людьми з обмеженими можливостями;
 • Проведення навчальних тренінгів з гуртківцями-волонтерами щодо вивчення різних форм роботи з дітьми,що мають вади;
 • Висвітлення у ЗМІ та на освітніх сайтах досвіду роботи з дітьми,що мають обмежені можливості.

НАВЧАЛЬНИЙ АСПЕКТ

 • Закріплення навичок спілкування з вихованцями з особливими потребами;
 • Тренінги з волонтерами щодо вивчення різних форм роботи з дітьми з особливими потребами;
 • Відпрацювання елементів інтерактивних методів роботи з дітьми, що мають вади розвитку.

ПРОДУКТИВНИЙ АСПЕКТ

 • Проведення заходів з вихованцями,що мають обмежені можливості;
 • Створення продуктів спільної діяльності (буклети, творчі роботи) тощо.

РЕФЛЕКСІЯ

1.Аналітичний психолого-педагогічний семінар з питань ефективності реалізації завдань проекту.

2.Представлення творчих напрацювань волонтерів.

 1. Узагальнення матеріалів.
 2. Обмін досвідом роботи у рамках проекту.

 

Очікуваний результат

1.Сформованість  в учасників навчально-виховного процесу системи ціннісних орієнтацій, розвиток толерантності у ставленні до дітей з обмеженими можливостями.

2.Створення на базі ЦТДЮ стабільної бази підтримки дітей з обмеженими можливостями та їхніх сімей.

3.Розвиток у дітей з особливими потребами навичок самостійної навчальної праці й підвищення відповідальності за навчальний результат.

 1. Розповсюдження досвіду психологічної та соціальної підтримки літей з обмеженими можливостями.